Voda a město - brownfieldy

Přílohy:
letak.pdf
Mezinárodní konference

Fakulta architektury STU v Bratislavě Vás zve na konferenci s mezinárodní účastí s názvem "Voda a město - brownfieldy". Konference je určená pro vědeckou, odbornou i laickou veřejnost se zaměřením na urbanizmus a krajinu.

Více informací naleznete na http://mobex2013.weebly.com.


© 2019 VŠB-TU Ostrava