Vynikající diplomová práce v oboru ocelové konstrukce

Soutěž pořádána Českou asociací ocelových konstrukcí

Česká asociace ocelových konstrukcí uděluje každoročně ceny za vynikající diplomové práce v oboru ocelové konstrukce.

Ceny jsou udělovány dvoukolově, a to ve fakultním a celostátním kole.

Vítěz fakultního kola obdrží čestné uznání, finanční odměnu 1 000 Kč a roční předplatné časopisu KONSTRUKCE. Vítězové jednotlivých fakultních kol postupují do celostátního kola, ve kterém bude vybrán jeden celkový vítěz.

celostátním kole obdrží vítěz diplom a finanční odměnu 5 000 Kč.

Úspěchy studentů Fakulty stavební v soutěži

  • 2016, Nikola Frýželková, čestné uznání
  • 2016, Monika Kubzová, čestné uznání
  • 2016, Martin Šangala, čestné uznání

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu a na webu vyhlašovatele.


© 2018 VŠB-TU Ostrava