20 let Fakulty stavební

Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava oslaví v letošním roce již dvacáté výročí svého založení
info-image

Fakulta stavební oslaví v roce 2017 výročí 20 let od svého založení. U příležitosti této události bude v průběhu celého roku pořádána řada doprovodných akcí.

Oslavy oficiálně začnou 18. 1. 2017, kdy bude v Aule VŠB-TUO v dopoledních hodinách probíhat slavnostní Vědecká rada Fakulty stavební. Odpoledne pak děkan Fakulty stavební, prof. Ing. Radim Čajka, CSc. zahájí v prostorách Velkého světa techniky výstavu uspořádanou k 20. výročí založení Fakulty stavební VŠB-TUO.

Výstava ve Velkém světě techniky bude přístupná veřejnosti až do června. Obsahem výstavy nebude jen historie fakulty a jejích kateder, ale i přehled současných vědecko-výzkumných a pedagogických aktivit, jimiž se pracovníci fakulty snaží šířit její dobré jméno a přispět k rozvoji poznání v oboru. Návštěvníci získají také informace o studiu a možnostech uplatnění absolventů a v neposlední řadě i o významných osobnostech spjatých s fakultou. Výstava bude doplněna o interaktivní prvky související s výukou na fakultě.

V rámci výstavy k 20. výročí založení fakulty proběhne ve Velkém světě techniky i jednodenní komentovaná popularizační výstava interaktivních prvků, modelů a zařízení, které jsou používány ve výuce na Fakultě stavební. Na této výstavě budou přítomni vyučující i studenti Fakulty stavební a budou tak moci návštěvníkům odpovědět jak na dotazy k vystaveným modelům, tak ke studiu na fakultě.

Další akcí u příležitosti 20. výročí založení Fakulty stavební bude zahájení statických a dynamických zkoušek na nedávno instalovaném zkušebním zařízení v nové hale Experimentálního stavebního centra, které se nachází v areálu Fakulty stavební.

V rámci oslav 20. výročí založení Fakulty stavební bude přesunuta tradiční studentská akce "Míchačka" do reprezentativních prostor v Dolní oblasti Vítkovice. Takto se umožní účast ještě většímu počtu zájemců než dosud. Nově jsou na Míchačku, která je v podstatě neformální a zábavnou prezentací studijních oborů Fakulty stavební, zváni studenti středních škol.

Podrobnější informace o plánovaných akcích budou zveřejňovány na webových stránkách fakulty.


© 2018 VŠB-TU Ostrava