Ocenění významných osobností, které se zasloužily o rozvoj fakulty

Děkan Fakulty stavební předal pamětní mince jako výraz díků za významný přínos fakultě
info-image

V předvečer mezinárodního Dne učitelů, 27. 3. 2017, se děkan fakulty prof. Ing. Radim Čajka, CSc. sešel s významnými osobnostmi, které se zasloužily o její rozvoj. Během tohoto neformálního setkání jim jako poděkování za jejich práci a přínos fakultě osobně předal pamětní mince.

Fotografie ze setkání jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.


© 2018 VŠB-TU Ostrava