Pamětní medaile Georgia Agricoly

Třem významným osobnostem působícím na Fakultě stavební byly předány pamětní medaile Georgia Agricoly
info-image

U příležitosti oslav Dne učitelů, 28. března 2017, byly v rámci slavnostního zasedání Vědecké rady VŠB-TUO předány pamětní medaile Geogia Agricoly.

Medaile Georgia Agricoly jsou udělovány za celoživotní vědeckou a pedagogickou práci. Během slavnostního zasedání Vědecké rady VŠB-TUO si tyto medaile převzali i tři profesoři působící na fakultě, a to prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc., prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. a prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA.

V předchozích letech již toto ocenění slavnostně převzaly i další významné osobnosti působící na fakultě, a to: prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc., doc. Ing. Petr Janas, CSc. a doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.

Fotografie z předávání medailí jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.


© 2019 VŠB-TU Ostrava