Blahopřání k 20. výročí založení Fakulty stavební

Děkan Fakulty stavební převzal blahopřejné dopisy, pamětní mince a pamětní sošku
info-image

Během slavnostního zasedání Vědecké rady Fakulty stavební VŠB-TUO, pořádané k 20. výročí, zaznělo na adresu fakulty a jejích zaměstnanců i studentů, mnoho gratulací a přání úspěchů do dalších let. Do rukou děkana fakulty byla předána také řada blahopřejných dopisů, pamětní medaile a pamětní soška.

Děkan fakulty si všech blahopřání a darů velmi váží a děkuje za ně.


© 2018 VŠB-TU Ostrava