Výstava 20 let Fakulty stavební ve Velkém světě techniky

Attachments:
letak.pdf
Výstava věnována nejen historii Fakulty stavební
info-image

Dne 18. 1. 2017 byla u příležitosti 20. výročí založení fakulty ve Velkém světě techniky slavnostně zahájena výstava s názvem 20 let Fakulty stavební, která dokumentuje dobu od jejího vzniku až po současnost.

Návštěvníci výstavy se mohou dozvědět zajímavé informace nejen o fungování fakulty a jejích úspěších na poli vědy a výzkumu, ale i o významných osobnostech, které na fakultě v minulosti působily nebo stále působí.

Na výstavě jsou také k vidění interaktivní modely ze soutěže Stavby budoucnosti, modely používané ve výuce v ateliéru architektury nebo netradiční ukázky materiálů používaných ve stavebnictví.

Výstava 20 let Fakulty stavební bude veřejnosti ve Velkém světě techniky přístupná až do 30. 7. 2017.


© 2018 VŠB-TU Ostrava