Cena Wernera von Siemense

Soutěž o nejlepší diplomové, disertační a výzkumné práce za rok 2019.
info-image

Výzkum a inovace jsou investice do budoucnosti. Společnost Siemens prozíravě hledá cesty, jak investovat do mladých českých talentů, a sbližuje tak výzkum s potřebami průmyslu.

Cílem udělování Ceny Wernera von Siemense je kromě motivace mladých talentů také upevňování pozitivního vztahu studentů i širší veřejnosti k vědě.

Druhá rovina ceny spočívá v oceňování pedagogů. Přispívá ke zvýšení celkové prestiže pedagogického povolání a poukazuje na to, že bez dobrých pedagogů nemůže být ani dobrých studentů, ani vědeckých výsledků.

Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří tato soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice.

Soutěží se v kategoriích:

  • nejvýznamnější výsledek základního výzkumu;
  • nejlepší pedagogický pracovník;
  • ocenění za překonání překážek;
  • nejlepší diplomová práce;
  • nejlepší disertační práce;
  • nejlepší absolventská (diplomová/disertační) práce na týkající se témat Průmyslu 4.0

Bližší informace naleznete na webu vyhlašovatele.


© 2019 VŠB-TU Ostrava