12th fib International PhD-Symposium in Civil Engineering

Datum konání: 29. 8. 2018 - 31. 8. 2018
Místo konání: Fakulta stavební ČVUT v Praze
Prestižní mezinárodní sympozium pro studenty doktorského studia

Ve dnech 29.-31. 8. 2018 se na Fakultě stavební ČVUT v Praze koná 12. ročník mezinárodního Ph.D. symposia pořádaného mezinárodní organizací The International Federation for Structural Concrete ve spolupráci s Českou betonářskou společností ČSSI a ČVUT v Praze.


© 2019 VŠB-TU Ostrava