Profesor Josef Aldorf získal Stopu absolventa

Letošní Stopa absolventa patří panu profesorovi Josefovi Aldorfovi, pedagogovi a vědeckému pracovníkovi Fakulty stavební
info-image

22. září proběhl slavnostní ceremoniál odhalení stopy absolventa na Chodníku slávy VŠB – TU Ostrava. Osobností, jíž se dostalo této cti, je pan profesor Josef Aldorf.  Vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník Fakulty stavební, uznávaný odborník v oboru Geotechnika a podzemní stavitelství, spoluzakladatel oboru Geotechnika a podzemní stavitelství na VŠB – TU Ostrava, jediného v ČR.

Pan prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. se narodil 29. 10. 1938 Pelhřimově. Na Vysoké škole báňské vystudoval obor zaměřený na výstavbu dolů a jeho profesní život je neodmyslitelně spjat s VŠB – TU Ostrava. Na univerzitě pracuje nepřetržitě již od roku 1962, v letech 1977–1987  získal postupně titul docenta, doktora věd a profesora. V rámci svého pedagogického a vědecko-výzkumného působení na univerzitě zastával rovněž vedoucí funkce na úrovni univerzity, Hornicko-geologické fakulty a následně i Fakulty stavební.

Nositel řady ocenění za pedagogickou, vědeckou a odbornou činnost:

  • medaile Georgia Agricoly VŠB – TU Ostrava;
  • pamětní medaile ke 160. výročí vzniku VŠB – TU Ostrava;
  • pamětní medaile k 50. výročí vzniku Politechniky Slezské v Glivicích za dlouhodobou vědeckou, pedagogickou a odbornou spolupráci;
  • pamětní medaile České tunelářské asociace za mimořádné zásluhy o české podzemní stavitelství;
  • cena Slovenského literárního fondu za vědeckou a odbornou literaturu;
  • čestný člen České tunelářské asociace.

Školitel řady kandidátů věd a doktorandů v oboru Geotechnika a podzemní stavitelství, předseda a člen habilitačních a profesorských komisí v oboru Geotechnika a podzemní stavitelství na VŠB – TU Ostrava a spolupracujících vysokých školách v České republice i na Slovensku.

Odborník využívající svých znalostí a zkušeností v mnoha odborných komisích, výborech a vědeckých radách podnikových, vědeckých, státních institucí a Akademii věd ČR a ve SR. Dlouholetý člen redakčních rad časopisů Tunel a Budownictwo gornicze i tunelowe (Polsko). Působil v expertních týmech pro výstavbu významných tuzemských i zahraničních tunelových i dalších geotechnických staveb.

Iniciátor transformace studijního oboru a zaměření výstavba dolů do oboru Geotechnika a podzemní stavitelství a dlouholetý garant tohoto oboru na Hornicko-geologické fakultě a Fakultě stavební VŠB – TU Ostrava. Autor řady odborných a vědeckých prací, expertíz a učebních textů v ČR i zahraničí. Zakladatel vědní oblasti Mechanika podzemních konstrukcí v ČR.

Prof. Aldorf je uznávanou a váženou osobností nejen pro své znalosti, zkušenosti, široký rozhled v různých oblastech lidské činnosti a schopnost svým zápalem motivovat studenty i mladší spolupracovníky k hledání a nalézání řešení komplexních geotechnických problémů, ale i pro svou vstřícnost a lidskost.

Stopa pana profesora Aldorfa je významná nejen na úrovni naší univerzity, ale i v  odborných geotechnických kruzích a na mnoha stavbách v tuzemsku i zahraničí.

Fotografie ze slavnostního ceremoniálu jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.


© 2018 VŠB-TU Ostrava