Prestižní mezinárodní cena No-Dig Award 2017 putuje na Fakultu stavební

Student oboru Geotechnika na Fakultě stavební získal prestižní ocenění v mezinárodní soutěži No-Dig Award 2017
info-image

Bc. Tomáš Urbánek, získal prestižní ocenění v soutěži o nejlepší závěrečnou práci (Student or Young Professional Award) vyhlašovanou Mezinárodní asociací pro bezvýkopové technologie ISTT. Práce byla do této soutěže nominována Českou společností pro bezvýkopové technologie CzSTT, která ji rovněž ocenila prvním místem.

Ve své práci se Bc. Tomáš Urbánek věnoval možnostem využití bezvýkopové technologie pro ražbu stanice metra Náměstí Bratří Synků v Praze. Stanice se bude realizovat pod obytnými budovami v obtížných geologických a hydrogeologických podmínkách a její realizace je spojena s řadou technických i technologických problémů. Student v rámci bakalářské práce uvedl návrh a numerickou modelovou analýzu 4 variant realizace stanice, včetně originálního návrhu realizace stanice metra s využitím technologie protlačování hranaté konstrukce nestandardně velkých rozměrů využívající lanový anti-třecí systém Ropkins. Tato technologie nebyla dosud v podmínkách České republiky využita a její aplikace, umožňující snížit celkové plášťové tření mezi konstrukcí a zeminou a protlačovat i velké konstrukce na dlouhé vzdálenosti, není zcela standardní ani ve světě.

Bc. Tomáš Urbánek si cenu převzal osobně na slavnostním udílení, které proběhlo v rámci celosvětového kongresu Trenchless World Congress 2017 ve městě Medellin v Kolumbii.


© 2018 VŠB-TU Ostrava