Young Architect Award

Přílohy:
letak.pdf
Architektonická soutěžní přehlídka pro studenty a začínající architekty

Letošní jubilejní téma architektonické přehlídky Young Architect Award se zaměří na architektonické dílo, které iniciuje společenský život a rozvoj místa. Kultura a společenský život patří mezi hybatele a iniciátory mezilidských vztahů a ovlivňují tak náš každodenní život. Tématem soutěže se autoři mohou vracet k zásadní otázce, jak může architektura přispět k lepšímu životnímu dílu? Své práce mohou přihlašovat nejen studenti, ale i začínající architekti do 33 let. Soutěž probíhá v rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH. Ceremoniál s vyhlášením výsledků proběhne 11. září v Centru architektury a městského plánování CAMP v Praze a poprvé bude spojen s vyhlášením Architekta roku a Architekta obci.

Uzávěrka: 29. 6. 2018

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu a na webu vyhlašovatele.


© 2018 VŠB-TU Ostrava