Inženýr železniční dopravy a systémový inženýr (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)

Nabídka pracovní příležitosti
info-image

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava nabízí absolventům magisterského studia na Fakultě stavební VŠB – TU Ostrava možnost uplatnění nabytých vědomostí v zaměstnaneckém poměru při výkonu odborných činností v oblasti modernizace a provozování:

  • komponentů železničního svršku a spodku;
  • mostů, mostům podobných objektů a tunelů;
  • pozemních objektů;
  • inženýrských sítí.

Nabízíme

Zaměstnancům nabízíme další profesní růst v rámci kariérního řádu, odpovídající platové ohodnocení, místo výkonu činnosti v regionu Moravskoslezského kraje.

Nabízíme rovněž pestrou škálu zaměstnaneckých benefitů, jako jsou režijní výhody pro cestování vlaky ČD a ŽSR na území České i Slovenské republiky zdarma (resp. za roční poplatek 1 100 Kč), volné mezinárodní jízdenky FIP do většiny zemí Evropy a další benefity, garantované Podnikovou kolektivní smlouvou:

  • 30 dní dovolené v kalendářním roce;
  • příspěvky zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění zaměstnance;
  • příspěvky zaměstnavatele na dovolenou zaměstnance a jeho rodinných příslušníků;
  • příspěvky zaměstnavatele na dětskou rekreaci;
  • finanční odměny při dosažení životního i pracovního jubilea;
  • pracovní dobu 37,5 hodiny týdně.

Kontakt

Ing. Libor Tkáč, tel.: 972 766 103, e-mail: Tkac@szdc.cz.


© 2018 VŠB-TU Ostrava