ČDS&T

Soutěž o nejlepší ročníkovou, bakalářskou a diplomovou práci z oboru doprava a dopravní stavitelství

Každoročně vypisována soutěž se záměrem podpořit zájem o studium technických oborů na vysokých školách České republiky s cílem připravit mladou generaci na PRŮMYSL 4.0 a v neposlední řadě umožnit studentům kontakt s praxí a budoucími zaměstnavateli.

Do soutěže jsou přijímány práce zpracované za období 1. 1. 2017 – 31. 3. 2018.

Uzávěrka: 14. 4. 2018

Bližší informace naleznete na webu vyhlašovatele.


© 2019 VŠB-TU Ostrava