Stavby s vůní dřeva

Soutěž v navrhování dřevěných konstrukcí a moderních dřevostaveb

Nadace dřevo pro život vypisuje studentskou soutěž Stavby s vůní dřeva, kde si šest vítězů mezi sebe rozdělí finanční a věcné odměny ve výši 230 000 Kč.

Soutěží se v kategoriích dřevěné stavby – malé (do 500 m3 obestavěného prostoru) a dřevěné stavby – velké (nad 500 m3 obestavěného prostoru).

Uzávěrka: 30. 6. 2018

Více informací naleznete na webu soutěže.


© 2019 VŠB-TU Ostrava