Český ostrovní dům

Studentská soutěž zaměřená na propojení architektury s novými technologiemi

Předmětem soutěže je vytvoření optimalizovaného konceptu zdrojově hospodárného celku 5 samostatně stojících rodinných domů, každý o 3 bytových jednotkách. Celek je standardně napojen na veškerou infrastrukturu a inženýrské sítě, ovšem maximalizuje svou energetickou soběstačnost a maximalizuje svou zdrojovou šetrnost v celoročním provozu. Takový celek co nejefektivněji využívá možností sdílení energie a zdrojů v rámci všech 15ti bytových jednotek. Hledáme koncept, který spojuje kreativní architektonické řešení, současný životní komfort a inovativní přístup k nakládání s přírodními zdroji ve smyslu omezení či zefektivnění jejich spotřeby v kombinaci s principem společného sdílení.

Uzávěrka: 15. 6. 2018

Bližší informace naleznete na webu vyhlašovatele.


© 2018 VŠB-TU Ostrava