Referent výstavby a životního prostředí (Městský úřad Český Těšín)

Nabídka pracovní příležitosti
info-image

Městský úřad v Českém Těšíně přijme zaměstnance na pozici referent výstavby a životního prostředí.

Požadavky

 • Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům;
 • ovládá jednací jazyk;
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR;
 • bezúhonnost (§ 4, odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb.);
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru;
 • znalost zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonu (zákon o vodovodech a kanalizacích);
 • organizační a komunikační dovednosti;
 • výborná znalost práce s PC;
 • praxe u územního samosprávného celku vítána;
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního úřadu a vyvlastnění vítána;
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti ve vodním hospodářství vítána;
 • vysoké pracovní nasazení, schopnost týmové práce.

Doplňující informace

Více informací o výběrovém řízení naleznete v přiloženém dokumentu.

Kontakt

Iveta Monczková, tel.: 553 035 364, e-mail: monczkova@tesin.cz.


© 2018 VŠB-TU Ostrava