Míchačka 2018

Fotografie ze soutěžního klání týmů reprezentujících jednotlivé studijní obory
info-image

Ve čtvrtek 8. března pořádala Fakulta stavební VŠB-TUO tradiční akci Míchačka. Fotografie jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.


© 2018 VŠB-TU Ostrava