Vynikající diplomová práce v oboru ocelové konstrukce

Diplomové práce tří, nyní již absolventů Fakulty stavební, zvítězily ve fakultním kole soutěže vyhlašované Českou asociací ocelových konstrukcí
info-image

Diplomové práce Ing. Veroniky Dybalové, Ing. Miroslava Kysely a Ing. Jany Seidlerové byly vybrány ve fakultním kole soutěže "Vynikající diplomová práce v oboru ocelové konstrukce 2017/2018". Autoři získali Čestné uznání za vynikající diplomovou práci, finanční odměnu ve výši 1 000 Kč a celoroční předplatné odborného časopisu KONSTRUKCE. Jejich práce postupují do celostátního kola soutěže, ve kterém Výkonný výbor ČAOK udělí jedné z celkem 9 postupujících prací ze všech stavebních fakult v ČR, titul "Vynikající diplomová práce" a finanční odměnu ve výši 5 000 Kč.

Ing. Veronika Dybalová postoupila s prací s názvem "Návrh ocelového dopravníkového mostu pro transport energetického uhlí". Ing. Miroslav Kysela se ve své oceněné diplomové práci zabýval návrhem železničního mostu s horní spřaženou ocelobetonovou mostovkou a Ing. Jana Seidlerová provedla v rámci své diplomové práce statickou analýzu historické mostní konstrukce (Sýkorův most) s využitím matematického modelování.


© 2018 VŠB-TU Ostrava