Úspěch ve výtvarné soutěži Technologické agentury ČR

Student Fakulty stavební slavil úspěch v celorepublikové výtvarné soutěži vyhlašované Technologickou agenturou ČR
info-image

Peter Albert, student oboru Architektura a stavitelství, obsadil třetí místo v celorepublikové výtvarné soutěži s názvem "Jak to vidíš? - Perspektiva #ČeskýNápad" vyhlašované Technologickou agenturou ČR, s výtvarným návrhem Origami Tessellations – Núdzové bývanie. Soutěž, která je zaměřena, jak uvádí organizátor, pro mladou generaci bez omezení věku, si klade za cíl vytvořit obraz naší perspektivy ovlivňované stále více novými technologiemi a materiály. Soutěž probíhala od 1. 4. do 30. 11. 2017 a byla rozdělena na kategorii školní a univerzitní.

V kategorii "Univerzitní" bylo přihlášeno 20 děl. Autoři nebyli omezeni formou výtvarného projevu a mezi soutěžními díly byly hodnoceny grafiky, fotografie, obrazy, videa i objekty.

Podle slov Petra Očka, předsedy TA ČR, je zřejmé, že umění a výzkum mají k sobě blízko a přihlášené práce ukazují, jak se umění a pokročilé technologie navzájem ovlivňují a inspirují.

Přidáváme popis soutěžní práce podle slov autora, Petera Alberta, a gratulujeme k úspěchu!: "V súčasnosti sa stáva problematika núdzového bývania veľmi aktuálna. Aj napriek tomu, že existuje množstvo nerealizovaných konceptov pre núdzové bývanie, sa tento boj s obytným minimom v časoch núdze stále nekončí. V súčasnosti, navzdory mnohým kvalitným návrhom núdzového bývania, sa stále nedarí prekonať finančnú bariéru a ľudia v núdzi sú naďalej situovaní do stanových kolónií či veľkoplošných priestorov.

Núdzové bývanie musí spĺňať kritériá prioritne ekonomické, no tie vo veľkej miere ovplyvňuje práve efektivita návrhu. Formálne prevedenie tak kladie veľký dôraz na efektivitu samotného modulu, ktorá súvisí napr. s prepraviteľnosťou či jednoduchým užívaním. Vďaka tomu, že hlavná konštrukcia funguje na princípe origami, je možné ju prepravovať v zloženej forme, kedy redukuje svoju výšku až štvronásobne.

Užívanie modulu je zaistené vložením funkčných stien, ktoré sú prostredníctvom pántov votknuteľné do podlahy a strechy modulu. Odpočinková stena je votknutá v dvoch bodoch a nie je ju tak možné natáčať. Umožňuje vyklopenie jednoduchého matracu na spánok. Zvyšné dve steny sú ľubovoľne natáčateľné vďaka otočnému pántu. Zároveň sú prostredníctvom neho napojené na zdroj el. energie a vody. Stravovacia stena je vybavená el. varičom, hygienická stena umývadlom a suchým záchodom. Priečky sú vyberateľné a pri preprave cestujú spolu so zloženým modulom.

Zámerom návrhu bolo vytvoriť modul, ktorý poskytuje človeku v núdzi základné biologické potreby a napriek tomu, že jeho forma je minimálna, ponúka svojmu užívateľovi "plnohodnotný" život na ploche iba 2,9m2."

Oceněná práce je k nahlédnutí v přiloženém dokumentu.


© 2018 VŠB-TU Ostrava