Městské inženýrství Karlovarsko

Datum a čas konání: 8. 6. 2018, 9:00
Místo konání: Kulturní centrum Svoboda, Cheb
Dipl.-Ing. Jiří Lodr, jiri.lodr@volny.cz, tel: 604201118
Letošní ročník pravidelně pořádané mezinárodní konference se bude zabývat tématem dopravy ve městech

Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Je určena pro autorizované osoby, zejména v oboru Městské inženýrství a dále pro pracovníky státní správy, zástupce samosprávy, studující stavebních fakult vysokých škol, hlavně oboru městské inženýrství, pro projektanty i dodavatele.

Uzávěrka registrace: 11. 5. 2018

Bližší informace o konferenci naleznete v přiloženém dokumentu.


© 2018 VŠB-TU Ostrava