Vyhláška pro studenty 2. ročníku

Informace pro studenty 2. ročníku bakalářského studijního programu Stavební inženýrství

Byla zveřejněna vyhláška pro studenty 2. ročníku bakalářského studijního programu Stavební inženýrství s informacemi o zápisu do 3. ročníku.

Vyhláška je k nahlédnutí na uvedeném odkazu.


© 2018 VŠB-TU Ostrava