Nejlepší studentská práce v oblasti technické normalizace

Soutěž o nejlepší studentskou práci s vazbou na technické normy ČSN

Česká agentura pro standardizaci vyhlašuje 3. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti technické normalizace.

Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších diplomových a bakalářských prací se zaměřením na technickou normalizaci, podaných k obhajobě v akademickém roce 2016/2017 a 2017/2018, a tím podpořit jejich další profesní směřování.

Jaká jsou ocenění?

  • 1. místo v kategorii "Nejlepší diplomová práce v oblasti technické normalizace" spojené s finanční odměnou 10 000 Kč;
  • Čestné uznání v kategorii "Nejlepší diplomová práce v oblasti technické normalizace" spojené s finanční odměnou 5 000 Kč;
  • 1. místo v kategorii "Nejlepší bakalářská práce v oblasti technické normalizace" spojené s finanční odměnou 10 000 Kč;
  • Čestné uznání v kategorii "Nejlepší bakalářská práce v oblasti technické normalizace" spojené s finanční odměnou 5 000 Kč

Uzávěrka: 31. 7. 2018

Více informací naleznete na webu soutěže.


© 2018 VŠB-TU Ostrava