Harmonogram promocí Fakulty stavební

Harmonogram promocí Fakulty stavební v akademickém roce 2017/2018
info-image

Promoce Fakulty stavební proběhnou 25. června 2018 v Nové aule VŠB - TU Ostrava dle přiloženého harmonogramu. 

K promoci se dostavte v uvedených hodinách nástupu absolventů včas, ve společenském oděvu a obuvi. Vzhledem k nutnosti secvičit předem tento slavností akt, nebude se moci pozdě příchozí absolvent slavnostního ceremoniálu zúčastnit. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloženém dokumentu. 


© 2018 VŠB-TU Ostrava