Výběrové řízení na pozice profesor, docent, asistent, odborný asistent (Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava)

Děkan Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava vypisuje výběrové řízení k obsazení volných míst.

Podrobnější podmínky a informace k výběrovému řízení naleznete v přiloženém dokumentu.

Kontakt

V případě dalších dotazů se můžete obrátit na sekretářku děkana: email lucie.kucharova@vsb.cz, tel.: 597 321 318 


© 2018 VŠB-TU Ostrava