Architektura v perspektivě

Architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století

Konferenci pořádá každoročně Katedra architektury Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Záměrem organizátorů je pokračovat v diskusi na téma vztahu společnosti k architektuře a urbanismu. Možnost přednést příspěvky mají také zástupci jiných oborů, než je architektura, a otevřít tak prostor pro další otázky. Je tedy možné posílat články z oborů sociálních věd, ekonomie, geografie, stavitelství a dalších.

Účelem konference je v otevřené diskuzi hledat a hodnotit současný stav poznání architektury s nejkratší historií nejenom z pohledu různých oborů, ale i zkušenosti z různých zemí s jejich odlišným vývojem a přístupem.

Témata konference

  • Urbanismus a veřejný prostor měst
  • Venkovský prostor a architektura venkova
  • Soudobé architektonické trendy
  • Obnova a konverze objektů a architektonických celků
  • Ekologické aspekty v architektuře

Aktuální ročník

29. - 30. listopadu 2018, Nová aula Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava [mapa]

Předchozí ročníky

Prohlédněte si sborníky a fotografie z přechozích ročníků.

Kontakt

Ing. arch. Sandra Jüttnerová – tajemnice konference

Ing. arch. Lucie Videcká – tajemnice konference

e-mail: architekturavperspektive@vsb.cz

Telefon +420 597 321 901

Fakulta stavební VŠB - Technická univerzita Ostrava
Katedra architektury


© 2019 VŠB-TU Ostrava