Skip to main content
Skip header

Ludvíka Podeste 1875/17
708 00 Ostrava-Poruba

Czech Republic

Phone: +420 597 321 346, +420 597 321 320
Email: studijni.fast@vsb.cz