Skip to main content
Skip header

Article

ČAJKA, Radim, Kamil BURKOVIČ, Zdeňka NEUWIRTHOVÁ, Petr MYNARČÍK and David BUJDOŠ. EXPERIMENTAL MEASUREMENT OF THE LOAD-BEARING CAPACITY OF WIRE HOOKS AND BENDS USED IN GABION RETAINING WALLS. International Journal of GEOMATE. Cu: GEOMATE International Society, 2023, 25(111), p. 170-176. ISSN 2186-2982. [Detail]
PAŘENICA, Přemysl, Petr MYNARČÍK and Petr LEHNER. Experimental study of high thin-walled cold-rolled Z cross-sections purlins. Journal of Constructional Steel Research. San Diego: Elsevier, 2023, 208(108017), p. nestránkováno. ISSN 0143-974X. [Detail]
JOHANIDES, Marek, Antonín LOKAJ, David MIKOLÁŠEK, Petr MYNARČÍK, Pavel DOBEŠ and Oldřich SUCHARDA. Timber Semirigid Frame Connection with Improved Deformation Capacity and Ductility. Buildings. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2022, 12(5), p. "nestrankovano". ISSN 2075-5309. [Detail]
JOHANIDES, Marek, Antonín LOKAJ, Pavel DOBEŠ and David MIKOLÁŠEK. Numerical and Experimental Analysis of the Rotational Stiffness of a Timber Semi-Rigid Dowel-Type Connection. Materials. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2022, 15(16), p. "nestrankovano". ISSN 1996-1944. [Detail]
DOBEŠ, Pavel, Antonín LOKAJ and David MIKOLÁŠEK. Load-Carrying Capacity of Double-Shear Bolted Connections with Slotted-In Steel Plates in Squared and Round Timber Based on the Experimental Testing, European Yield Model, and Linear Elastic Fracture Mechanics. Materials. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2022, 15(8), p. "nestrankovano". ISSN 1996-1944. [Detail]
JOHANIDES, Marek, Antonín LOKAJ, Pavel DOBEŠ and David MIKOLÁŠEK. Numerical and Experimental Analysis of the Load-carrying Capacity of a Timber Semi-rigid Dowel-type Connection. Materials. MDPI Open Access Publishing, 2022, 15(20), p. "nestrankovano". ISSN 1996-1944. [Detail]
ROSMANIT, Miroslav, Přemysl PAŘENICA, Oldřich SUCHARDA and Petr LEHNER. Physical Tests of Alternative Connections of Different High Roof Purlins Regarding Upward Loading. Buildings. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 11(11), p. nestránkováno. ISSN 2075-5309. [Detail]
MATEČKOVÁ, Pavlína, Vlastimil BÍLEK and Oldřich SUCHARDA. Comparative Study of High-Performance Concrete Characteristics and Loading Test of Pretensioned Experimental Beams. Crystals. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2021, 11(4), p. nestránkováno. ISSN 2073-4352. [Detail]
DOBEŠ, Pavel, Antonín LOKAJ and Oldřich SUCHARDA. Vliv vzdálenosti spojovacího prostředku od zatíženého konce a vlhkosti vzorků na chování svorníkového spoje hraněného řeziva při namáhání tahem rovnoběžně s vlákny. Dřevo & stavby pro bydlení. Pro Vobis, 2021, 2021, p. 12-15. ISSN 1803-6996. [Detail]
JOHANIDES, Marek, David MIKOLÁŠEK, Antonín LOKAJ, Petr MYNARČÍK, Zuzana MARCALÍKOVÁ and Oldřich SUCHARDA. Rotational Stiffness and Carrying Capacity of Timber Frame Corners with Dowel Type Connections. Materials. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 14(23), p. nestránkováno. ISSN 1996-1944. [Detail]
JOHANIDES, Marek, Lenka KUBÍNCOVÁ, David MIKOLÁŠEK, Antonín LOKAJ, Oldřich SUCHARDA and Petr MYNARČÍK. Analysis of Rotational Stiffness of the Timber Frame Connection. Sustainability. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 13(1), p. nestránkováno. ISSN 2071-1050. [Detail]
KROPÁČEK, Michal, Petr MYNARČÍK and Radim ČAJKA. Concrete structures interacting with subsoil depending on the use of sliding joint. International Journal of GEOMATE. Cu: GEOMATE International Society, 2020, 18(69), p. 136-142. ISSN 2186-2982. [Detail]
ČAJKA, Radim, Petr MYNARČÍK, Zdeňka NEUWIRTHOVÁ, Zuzana MARCALÍKOVÁ and Michal KROPÁČEK. Tests of fiber reinforced concrete composite slabs on the subsoil with horizontal load. International Journal of GEOMATE. Cu: GEOMATE International Society, 2020, 18(69), p. 143-150. ISSN 2186-2982. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Pavel DOBEŠ and Oldřich SUCHARDA. Effects of Loaded End Distance and Moisture Content on the Behavior of Bolted Connections in Squared and Round Timber Subjected to Tension Parallel to the Grain. Materials. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 13(23), p. nestránkováno. ISSN 1996-1944. [Detail]
KOZIELOVÁ, Marie, Lucie MYNARZOVÁ and Petr MYNARČÍK. Experimental Testing of Masonry Subjected to Concentrated Load in Direction of Bed Joints. Sustainability. MDPI Open Access Publishing, 2020, 12(22), p. 1-15. ISSN 2071-1050. [Detail]
KOKTAN, Jiří, Radim ČAJKA and Jiří BROŽOVSKÝ. Comparison of 2D and 3D finite element structural analysis of foundation slab on elastic half-space. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. Islámábád: Asian Research Publishing Network, 2019, 14(6), p. 1112-1119. ISSN 1819-6608. [Detail]
KUBZOVÁ, Monika, Vít KŘIVÝ, Martin KREJSA and Kateřina KREISLOVÁ. ANALYSIS OF VARIABLE PARAMETERS OF PREDICTION MODELS. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, 2018(18/2), p. 15-19. ISSN 1213-1962. [Detail]

Chapter

JOHANIDES, Marek, Antonín LOKAJ, David MIKOLÁŠEK, Petr MYNARČÍK and Oldřich SUCHARDA. Numerická a experimentální analýza rámového rohu s použitím spojovacích prostředků kolíkového typu. In: Dřevostavby PROFI speciál. Praha: PRO VOBIS Praha, 2020. p. 18-21. ISBN 978-80-88311-07-2. [Detail]

Conference paper

MATEČKOVÁ, Pavlína, Vlastimil BÍLEK and Oldřich SUCHARDA. Testing and Numerical Analysis of Pretensioned Experimental Beams. In: AIP Conference Proceedings. New York: American Institute of Physics, 2023. p. 1-4. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MIKOLÁŠEK, David, Zuzana MARCALÍKOVÁ, Marek JOHANIDES and Antonín LOKAJ. The Aspects of Numerical Modelling and Testing of Timber Frame Corner with Dowel Type Connections. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2950. Melville: AIP Publishing, 2023. p. 1-4. ISBN 978-0-7354-4761-5. [Detail]
JOHANIDES, Marek, Zuzana MARCALÍKOVÁ and Antonín LOKAJ. Nonlinear Analysis and Numerical Modelling of Timber Semi-Rigid Connection. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2950. Melville: AIP Publishing, 2023. p. 1-6. ISBN 978-0-7354-4761-5. [Detail]
DOBEŠ, Pavel, David MIKOLÁŠEK and Antonín LOKAJ. Comparison of Experimental Testing and Numerical Modelling of Double-Shear Bolted Connections with Slotted-In Steel Plates in Squared Timber. In: Modelování v mechanice 2022 : 20. ročník mezinárodní konference : sborník rozšířených abstraktů : 26.-27.5.2022 = Modelling in Mechanics 2022 : 20th international conference : proceedings of extended abstracts : 26th and 27th May 2022. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. p. "neuvedeno". ISBN 978-80-248-4609-5. [Detail]
SUCHARDA, Oldřich. Selected approaches to numerical modeling and analysis of fiber reinforced concrete beam. In: Solid State Phenomena. Volume 309. Curych: Trans Tech Publications, 2020. p. 174-179. ISBN 978-3-0357-1668-9. [Detail]
KOKTAN, Jiří, Radim ČAJKA and Jiří BROŽOVSKÝ. Efficient application of numerical integration in settlement calculation for iterative coupled analysis of foundation slab interaction. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2116. Melville: American Institute of Physics, 2019. p. 49-53. ISBN 978-0-7354-1854-7. [Detail]
KOKTAN, Jiří, Martin KREJSA, Jiří BROŽOVSKÝ and Petr JANAS. Structural reliability computations with the use of the DOProC method and parallel processing. In: Civil-Comp Proceedings. Volume 112. Kippen, Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2019. p. 1-11. ISBN 978-1-905088-67-6. [Detail]
ČAJKA, Radim, Zuzana MARCALÍKOVÁ, Zdeňka NEUWIRTHOVÁ and Petr MYNARČÍK. Testing of FRC foundation slab under eccentric load. In: Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. Lausanne: International Federation for Structural Concrete, 2019. p. 380-386. ISBN 978-2-940643-00-4. [Detail]
KOKTAN, Jiří, Radim ČAJKA and Jiří BROŽOVSKÝ. Finite element analysis of foundation slabs using numerical integration of Boussinesq solution. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1978. New York: American Institute of Physics, 2018. p. 1-4. ISBN 978-0-7354-1690-1. [Detail]
KUBZOVÁ, Monika, Vít KŘIVÝ and K. KREISLOVA. Influence of microclimate on the sustainability and reliability of weathering steel bridge. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 143. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-12. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]

Abstract or poster in proceedings

DOBEŠ, Pavel, Petr MYNARČÍK, David MIKOLÁŠEK and Vít KŘIVÝ. Návrh ocelové konstrukce pro experimentální testování železobetonových příhradových vazníků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2021. 1 p. ISBN 978-80-248-4560-9. [Detail]

Report

KREJSA, Martin, Petr LEHNER and Pavel DOBEŠ. HS2282302 - Experimentální ověření svarového spoje tahovou zkouškou - ESX Heavy - SSI SHÄFER s.r.o.. SSI SCHÄFER s.r.o., 2023. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Marek JOHANIDES, Pavel DOBEŠ, Ondřej MILLER and Jiří KOKTAN. HS2072117 Diagnostický a stavební průzkum vybraných konstrukcí v halovém komplexu Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s. Rada Building s.r.o., 2022. [Detail]
MYNARČÍK, Petr and Ondřej MILLER. HS2072210 KASTLE Nové Město na Moravě - endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2022. [Detail]
MYNARČÍK, Petr and Ondřej MILLER. HS2072208 Reo Amos Ostrava - endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2022. [Detail]
MYNARČÍK, Petr and Ondřej MILLER. HS2072207 Mastersport Ostrava - endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2022. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Pavel DOBEŠ, Marek JOHANIDES and Jiří KOKTAN. HS2072205 Endoskopický průzkum příhradových vazníků SPP6-18/6 - Výrobní komplex halových objektů PRODECO, a.s., provoz Tušimice. Rada Building s.r.o., 2022. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Lucie MYNARZOVÁ, Pavel DOBEŠ, Marek JOHANIDES and Jiří KOKTAN. HS2072208 Diagnostický průzkum vybraných ŽB konstrukcí a střešní konstrukce výrobní haly - Výrobní halový objekt TKZ Polná spol. s r.o., Polná. Rada Building s.r.o., 2022. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Marek JOHANIDES, Pavel DOBEŠ and Jiří KOKTAN. HS2072202 Diagnostický průzkum vybraných ŽB konstrukcí a střešní konstrukce výrobní haly - Výrobní komplex halových objektů PRODECO, a.s., provoz Bílina. Rada Building s.r.o., 2022. [Detail]
KREJSA, Martin, Petr MYNARČÍK, Petr LEHNER and Pavel DOBEŠ. HS2282204 - Experimentální ověření únosnosti podvozků - ESX Heavy - SSI SHÄFER s.r.o.. SSI SCHÄFER s.r.o., 2022. [Detail]
DOBEŠ, Pavel. Výpočty tuhostních a pevnostních charakteristik pro lepené I-nosníky (LYSY I beams). Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., 2022. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Kristýna VAVRUŠOVÁ, Marek JOHANIDES and Oldřich SUCHARDA. HS2072211 Endoskopický průzkum příhradových vazníků SPP6-18/6 - Výrobní halový objekt v areálu ŽPSV s.r.o., závod Uherský Ostroh. ŽPSV s.r.o., 2022. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Lucie MYNARZOVÁ, Vít KŘIVÝ, Jiří KOKTAN and David BUJDOŠ. HS207005 Diagnostika a stavební průzkum výrobních hal firmy HUHTAMAKI ČR a.s. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Pavel DOBEŠ and Lucie MYNARZOVÁ. HS2072107_DP_Karlovy vary - Endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Pavel DOBEŠ, Jiří KOKTAN and David MIKOLÁŠEK. HS2072104 IVECO Vysoké Mýto - Endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Pavel DOBEŠ and Lucie MYNARZOVÁ. HS2072106_LIAPOR LIAS Vintířov - Endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Pavel DOBEŠ and Marek JOHANIDES. HS2072109_PRODECO, a.s., provoz Bílina - Endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Pavel DOBEŠ and Marek JOHANIDES. HS2072110_PRODECO a.s., provoz Tušimice - Endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Pavel DOBEŠ and Miroslav VACEK. HS2072111_EUTIT s.r.o., Stará Voda - Endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
MYNARČÍK, Petr and Pavel DOBEŠ. HS2072112_TESLA Rožnov pod Radhoštěm - Endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
MYNARČÍK, Petr and Pavel DOBEŠ. HS2072113_Škoda Auto, a.s.,provoz Kvasiny - Endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Pavel DOBEŠ and Miroslav VACEK. HS2072114_TKZ Polná spol. s r.o. - Endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
MYNARČÍK, Petr and Pavel DOBEŠ. HS2072115_ZF Automotive CZECH s.r.o., Jablonec nad Nisou - Endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
MYNARČÍK, Petr and Pavel DOBEŠ. HS2072116_Vipor, v.o.s. Ostrava - Endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP14-24/6 a průvlaků RPP7-12. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
WEISZ, Michal, Martin NEVŘELA, Petr ZAMARSKÝ, Jan SZWEDA, Jiří KOKTAN and Petr WILHELM. Akustické úpravy výrobních prostor prototypové dílny. AkzoNobel, 2019. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Pavel MEC, Lucie MYNARZOVÁ, Jaroslav SOLAŘ, Radim ČAJKA and Ondřej MILLER. Diagnostika předpjatých vazníků a střešního pláště železobetonové konstrukce haly EKOVA ELECTRIC a.s. v Ostravě - Martinově. EKOVA ELECTRIC, a.s., Ostrava – Martinov, 2019. [Detail]
MIKOLÁŠEK, David, Miroslav ROSMANIT, Ondřej MILLER, Oldřich SUCHARDA, Vít KŘIVÝ and Petr MYNARČÍK. Experimentální ověření spojů kontejnerů. IMECON Containers, a.s., 2019. [Detail]
ZAMARSKÝ, Petr, Jan SZWEDA, Michal WEISZ, Martin NEVŘELA, Jiří KOKTAN and Petr WILHELM. Technologie polobezodrazové měřící místnosti pro akustická měření - Whirlpool. PROARCH, s.r.o., 2019. [Detail]
WEISZ, Michal, Martin NEVŘELA, Petr ZAMARSKÝ, Jiří KOKTAN, Jan SZWEDA and Petr WILHELM. Návrh technického řešení polobezodrazové místnosti pro akustická měření společnosti Valeo autoklimatizace, k.s. Praha. Valeo Klimatizace, 2019. [Detail]

Prototype, functional sample

NEVŘELA, Martin, Michal WEISZ, Jiří KOKTAN and Vít ZAMARSKÝ. Horní nosná konstrukce zkušebního stendu a úprava prostředního nosníku s možností rotace. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]

Other items

JOHANIDES, Marek and Antonín LOKAJ. Numerické modelovanie polotuhého spojenia. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. 19 p. ISBN 978-80-248-4609-5. [Detail]