Skip to main content
Skip header

Article

MARCALÍKOVÁ, Zuzana, Radim ČAJKA, Vlastimil BÍLEK, David BUJDOŠ and Oldřich SUCHARDA. Determination of Mechanical Characteristics for Fiber-Reinforced Concrete with Straight and Hooked Fibers. Crystals. MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(6, 545), p. 1-21. ISSN 2073-4352. [Detail]
ČAJKA, Radim, Petr MYNARČÍK, Zdeňka NEUWIRTHOVÁ, Zuzana MARCALÍKOVÁ and Michal KROPÁČEK. Tests of fiber reinforced concrete composite slabs on the subsoil with horizontal load. International Journal of GEOMATE. Cu: GEOMATE International Society, 2020, 18(69), p. 143-150. ISSN 2186-2982. [Detail]
BROŽOVSKÝ, Jiří and Jiří KOKTAN. Numerical modelling of idealized masonry samples in 2D with use of tensor scale. Key Engineering Materials. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2020, 832(February), p. 99-108. ISSN 1013-9826. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Pavel DOBEŠ and Oldřich SUCHARDA. Effects of Loaded End Distance and Moisture Content on the Behavior of Bolted Connections in Squared and Round Timber Subjected to Tension Parallel to the Grain. Materials. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 13(23), p. nestránkováno. ISSN 1996-1944. [Detail]
SUCHARDA, Oldřich, Pavlína MATEČKOVÁ and Vlastimil BÍLEK. Non-Linear Analysis of an RC Beam Without Shear Reinforcement with a Sensitivity Study of the Material Properties of Concrete. Slovak Journal of Civil Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2020, 28(1), p. 33-43. ISSN 1210-3896. [Detail]
KOZIELOVÁ, Marie, Lucie MYNARZOVÁ and Petr MYNARČÍK. Experimental Testing of Masonry Subjected to Concentrated Load in Direction of Bed Joints. Sustainability. MDPI Open Access Publishing, 2020, 12(22), p. 1-15. ISSN 2071-1050. [Detail]
MIARKA, Petr, S. SEITL, Marie HORŇÁKOVÁ, Petr LEHNER, Petr KONEČNÝ, Oldřich SUCHARDA and Vlastimil BÍLEK. Influence of chlorides on the fracture toughness and fracture resistance under the mixed mode I/II of high-performance concrete. Theoretical and Applied Fracture Mechanics. San Diego: Elsevier, 2020, 110(December), p. nestránkováno. ISSN 0167-8442. [Detail]
KOKTAN, Jiří, Radim ČAJKA and Jiří BROŽOVSKÝ. Comparison of 2D and 3D finite element structural analysis of foundation slab on elastic half-space. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. Islámábád: Asian Research Publishing Network, 2019, 14(6), p. 1112-1119. ISSN 1819-6608. [Detail]
KUBZOVÁ, Monika, Vít KŘIVÝ, Martin KREJSA and Kateřina KREISLOVÁ. ANALYSIS OF VARIABLE PARAMETERS OF PREDICTION MODELS. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, 2018(18/2), p. 15-19. ISSN 1213-1962. [Detail]

Conference paper

SUCHARDA, Oldřich. Selected approaches to numerical modeling and analysis of fiber reinforced concrete beam. In: Solid State Phenomena. Volume 309. Curych: Trans Tech Publications, 2020. p. 174-179. ISBN 978-3-0357-1668-9. [Detail]
KOKTAN, Jiří, Radim ČAJKA and Jiří BROŽOVSKÝ. Efficient application of numerical integration in settlement calculation for iterative coupled analysis of foundation slab interaction. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2116. Melville: American Institute of Physics, 2019. p. 49-53. ISBN 978-0-7354-1854-7. [Detail]
KOKTAN, Jiří, Martin KREJSA, Jiří BROŽOVSKÝ and Petr JANAS. Structural reliability computations with the use of the DOProC method and parallel processing. In: Civil-Comp Proceedings. Volume 112. Kippen, Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2019. p. 1-11. ISBN 978-1-905088-67-6. [Detail]
ČAJKA, Radim, Zuzana MARCALÍKOVÁ, Zdeňka NEUWIRTHOVÁ and Petr MYNARČÍK. Testing of FRC foundation slab under eccentric load. In: Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. Lausanne: International Federation for Structural Concrete, 2019. p. 380-386. ISBN 978-2-940643-00-4. [Detail]
KOKTAN, Jiří, Radim ČAJKA and Jiří BROŽOVSKÝ. Finite element analysis of foundation slabs using numerical integration of Boussinesq solution. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1978. New York: American Institute of Physics, 2018. p. 1-4. ISBN 978-0-7354-1690-1. [Detail]
KUBZOVÁ, Monika, Vít KŘIVÝ and K. KREISLOVA. Influence of microclimate on the sustainability and reliability of weathering steel bridge. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 143. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-12. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]

Report

WEISZ, Michal, Martin NEVŘELA, Petr ZAMARSKÝ, Jan SZWEDA, Jiří KOKTAN and Petr WILHELM. Akustické úpravy výrobních prostor prototypové dílny. AkzoNobel, 2019. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Pavel MEC, Lucie MYNARZOVÁ, Jaroslav SOLAŘ, Radim ČAJKA and Ondřej MILLER. Diagnostika předpjatých vazníků a střešního pláště železobetonové konstrukce haly EKOVA ELECTRIC a.s. v Ostravě - Martinově. EKOVA ELECTRIC, a.s., Ostrava – Martinov, 2019. [Detail]
MIKOLÁŠEK, David, Miroslav ROSMANIT, Ondřej MILLER, Oldřich SUCHARDA, Vít KŘIVÝ and Petr MYNARČÍK. Experimentální ověření spojů kontejnerů. IMECON Containers, a.s., 2019. [Detail]
ZAMARSKÝ, Petr, Jan SZWEDA, Michal WEISZ, Martin NEVŘELA, Jiří KOKTAN and Petr WILHELM. Technologie polobezodrazové měřící místnosti pro akustická měření - Whirlpool. PROARCH, s.r.o., 2019. [Detail]
WEISZ, Michal, Martin NEVŘELA, Petr ZAMARSKÝ, Jiří KOKTAN, Jan SZWEDA and Petr WILHELM. Návrh technického řešení polobezodrazové místnosti pro akustická měření společnosti Valeo autoklimatizace, k.s. Praha. Valeo Klimatizace, 2019. [Detail]

Prototype, functional sample

NEVŘELA, Martin, Michal WEISZ, Jiří KOKTAN and Vít ZAMARSKÝ. Horní nosná konstrukce zkušebního stendu a úprava prostředního nosníku s možností rotace. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]