Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • Řád počítačových učeben [PDF]

Desatero počítačové etiky

 • Nepoužiješ počítače k tomu, abys poškodil druhé lidi.
 • Svojí aktivitou na počítači nebudeš rušit práci jiných lidí na počítači.
 • Nenarušíš soukromí počítačových souborů jiných lidí.
 • Nepoužiješ počítače ke krádeži.
 • Nepoužiješ počítače k falešnému svědectví.
 • Nebudeš kopírovat ani používat cizí software, za který jsi nezaplatil.
 • Nebudeš používat počítačové zdroje jiných lidí bez jejich souhlasu anebo vhodné kompenzace.
 • Nebudeš si přisvojovat intelektuální výstupy jiných lidí.
 • Budeš přemýšlet o sociálních konsekvencích programu, který píšeš, anebo systému, který navrhuješ.
 • Vždy budeš používat počítač takovým způsobem, který zabezpečuje úctu a respekt tvým bližním.

Zdroj: Computer Ethics Institute, USA