Nepřehlédněte

24.3.2017
Informace k volbám do Akademického senátu fakulty pro funkční období 2017-2020
23.3.2017
Fotografie ze soutěžního klání týmů reprezentujících jednotlivé studijní obory
13.3.2017
Reportáž univerzitní televize ze dne otevřených dveří
7.3.2017
Univerzitní program péče o studenty s mimořádným zájmem o studijní obor
22.2.2017
Soutěž v tvorbě halových konstrukcí
všechny novinky ...

Aktuálně

20 let Fakulty stavební

Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava oslaví v letošním roce již dvacáté výročí svého založení.

Historický objev badatelky z Fakulty stavební

Historička architektury Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D. z Katedry městského inženýrství objevila v klimkovickém kostele Nejsvětější Trojice při výzkumu krovů 11 obrazů křížové cesty.

Modelování v mechanice

Konference zaměřená na různé oblasti mechaniky a modelování nejen stavebních konstrukcí.

Non-traditional Cement and Concrete

Konference zaměřená na výměnu zkušeností z oblasti výzkumu, přípravy, testování a použití netradičního betonu.

Architektura v perspektivě

Konference na téma architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století.

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí

Seminář zaměřený na nové materiály a technologie v oblasti zpevňování, kotvení a injektáží stavebních konstrukcí a horninového masívu.

3.9.2017 - 7.9.2017, Kongresové centrum Praha | Konference zabývající se problematikou korozních ztrát, korozním monitoringem a povrchovými úpravami kovů
21.9.2017 - 22.9.2017, Fakulta stavební ČVUT v Praze | Konference v rámci projektu CESTI zaměřeném na rozvoj dopravní infrastruktury

© 2017 VŠB-TU Ostrava