Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Třetí kolo je tady!

Termín pro podání přihlášek online v 3. kole je do 17. 9. 2021

Pouze bakalářský studijní program

Oficiální kariérní portál VŠB-TUO

Najděte si práci, stáž, trainee nebo téma diplomové práce

Motivační stipendium až 32 000 Kč

Studenti prvních ročníků mají možnost získat mimořádné prospěchové stipendium.

Změny v krizových opatřeních

Sledujte aktuální stav mimořádných opatření s ohledem na šíření COVID-19.

Non-traditional Cement and Concrete

Konference zaměřená na výměnu zkušeností z oblasti výzkumu, přípravy, testování a použití netradičního betonu.

Modelování v mechanice

Konference zaměřená na různé oblasti mechaniky a modelování nejen stavebních konstrukcí

Jsme Fakulta stavební

Fakulta stavební je jedna z nejmladších fakult Vysoké školy báňské - Technické Univerzity Ostrava. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium, ve studijních programech v prezenční i kombinované formě zaměřené na stavebnictví. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

Studuj FAST!!!

Hlavní partner

strom

Partner  fakulty

 Stavba MSK