Skip to main content
Skip header

Article

AUGUSTINKOVÁ, Lucie. AN INVESTIGATION OF HISTORIC STRUCTURES OF NOVÁ HORKA CASTLE IN STUDÉNKA (CR). Civil and Environmental Engineering. De Gruyter, 2023, 19(1), p. 17-29. ISSN 1336-5835. [Detail]
MIKŠÍKOVÁ, Simona, Dagmar KUTÁ and David ULČÁK. Assessment of automated parking garage services as means to sustainable traffic development in a middle-sized city. Sustainability. MDPI Open Access Publishing, 2023, 15(3), p. Nestránkováno. ISSN 2071-1050. [Detail]
SZELIGOVÁ, Natálie, Michal FALTEJSEK, Marek TEICHMANN, František KUDA and Stanislav ENDEL. Potential of Computed Aided Facility Management for Urban Water Infrastructure with the Focus on Rainwater Management. Water. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2023, 15(1), p. nestránkováno. ISSN 2073-4441. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie. KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V NOVÉM JIČÍNĚ – PŘEKVAPENÍ ZA HRADBAMI. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Moravské muzeum, 2022, 107(2), p. 227-244. ISSN 0323-0570. [Detail]
DLASK, Petr, Vaclav BERAN, František KUDA, Marek TEICHMANN and Natálie SZELIGOVÁ. Time and Cost Schedule Dynamic-Hidden Trojan Horses. Buildings. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2022, 12(12), p. "nestrankovano". ISSN 2075-5309. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie. Hotel Gambrinus (dům č. p. 37) – krátkodobá dominanta náměstí v Moravské Ostravě. Ostrava 36 : příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Archív města Ostravy, 2022, 36(1), p. 259-289. ISSN 0232-0967. [Detail]
KUDA, František, Petr DLASK, Marek TEICHMANN and Vaclav BERAN. Time-Cost Schedules and Project-Threats Indication. Sustainability. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2022, 14(5), p. "nestrankovano". ISSN 2071-1050. [Detail]
KUDA, František, Simona MIKŠÍKOVÁ and David ULČÁK. Analysis of Malfunctions in Selected Parking Systems in the Czech Republic. Sustainability. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2022, 14(3), p. "nestrankovano". ISSN 2071-1050. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie. Wooden structures of the Clock Tower in Castle Bruntál. Tema: Technology, Engineering, Materials and Architecture. Ar.Tec., 2022, 8(Spetial Issue), p. 9-16. ISSN 2421-4574. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie. MĚSTSKÝ DŮM ČP. 31 JAKO DOMINANTA NÁMĚSTÍ A MĚSTA KELČE. Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales. Moravské muzeum, 2021, 106(2), p. 269-283. ISSN 0323-0570. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie. CASTLE HNOJNÍK AS A LANDSCAPE FORMING ELEMENT. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021, 21(1), p. 22-31. ISSN 1213-1962. [Detail]
BERAN, Václav, Marek TEICHMANN and František KUDA. Decision-making rules and the influence of memory data. Sustainability. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2021, 13(3), p. 1-18. ISSN 2071-1050. [Detail]
SZELIGOVÁ, Natálie, Marek TEICHMANN and František KUDA. Research of the disparities in the process of revitalization of brownfields in small towns and cities. Sustainability. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2021, 13(3), p. 1-18. ISSN 2071-1050. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Radim FOJTÍK and Iva TICHÁ. Design and verification of a simple approach to brownfields categorization. Sustainability. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2021, 13(20), p. nestránkováno. ISSN 2071-1050. [Detail]
KUTÁ, Dagmar, Eva WERNEROVÁ and Marek TEICHMANN. Aspects of Housing Assessment and their Influence on the Form of Housing in Apartment Houses in the Czech Republic. International Journal of Engineering Research in Africa. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2020, 47(1), p. 127-131. ISSN 1663-3571. [Detail]
WERNEROVÁ, Eva, Stanislav ENDEL and Dagmar KUTÁ. Implementation of the BIM Method at the VSB - Technical University of Ostrava. International Journal of Engineering Research in Africa. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2020, 47(1), p. 133-138. ISSN 1663-3571. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Dagmar KUTÁ, Stanislav ENDEL and Natálie SZELIGOVÁ. Modeling and Optimization of the Drinking Water Supply Network-A System Case Study from the Czech Republic. Sustainability. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 12(23), p. 1-21. ISSN 2071-1050. [Detail]
ENDEL, Stanislav, Marek TEICHMANN and Dagmar KUTÁ. Possibilities of House Valuation Automation in the Czech Republic. Sustainability. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 12(18), p. nestránkováno. ISSN 2071-1050. [Detail]
BERAN, Václav, Marek TEICHMANN, František KUDA and Renata ZDAŘILOVÁ. Dynamics of Regional Development in Regional and Municipal Economy. Sustainability. MDPI Open Access Publishing, 2020, 12(21), p. 1-18. ISSN 2071-1050. [Detail]
KUTÁ, Dagmar. QUANTITATIVE RESEARCH OF BUILDING AMENITIES IN PANEL BLOCK BUILDINGS IN THE CZECH REPUBLIC. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2019, 9(1), p. 157-161. ISSN 1804-7890. [Detail]
BÍLKOVÁ, Alžběta, Petra KOCUROVÁ and Renata ZDAŘILOVÁ. Orientation of blind and visually impaired people - case study. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019, 19(1), p. 55-59. ISSN 1213-1962. [Detail]
ENDEL, Stanislav, Dagmar KUTÁ and František KUDA. FUTURE DEVELOPMENT ASSESSMENT IN JABLUNKOV REGION. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019, 19(2), p. 93-96. ISSN 1213-1962. [Detail]
FALTEJSEK, Michal. Simulations as part of the BIM concept in urban management. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. 2019, 2019(01), p. 60-63. ISSN 1213-1962. [Detail]
FALTEJSEK, Michal, Natálie SZELIGOVÁ and Barbara VOJVODÍKOVÁ. Application of building information modelling in planning of future use of underused areas. Proceedings of the Institution of Civil Engineers : Municipal Engineer. Londýn: ICE Publishing, 2018, 171(4), p. 206-215. ISSN 0965-0903. [Detail]
BÍLKOVÁ, Alžběta, Petra KOCUROVÁ and Renata ZDAŘILOVÁ. Current legislation ensuring the accessibility of public spaces. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, 18(1), p. 31-36. ISSN 1213-1962. [Detail]
TEICHMANN, Marek, František KUDA and Natálie SZELIGOVÁ. Modelování a optimalizace systému zásobování pitnou vodou s využitím facility managementu Část 1: Pasportizace a evidence poruch na vodovodu v obci Žabeň. Vytápění, větrání, instalace. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2018, 27(3), p. 170-175. ISSN 1210-1389. [Detail]
TEICHMANN, Marek, František KUDA and Natálie SZELIGOVÁ. Modelování a optimalizace systemu zásobování pitnou vodou s využitím facility managementu Část 2: Analýza stavebně-technického stavu vodovodu v obci Žabeň. Vytápění, větrání, instalace. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2018, 27(4), p. 224-228. ISSN 1210-1389. [Detail]
TEICHMANN, Marek, František KUDA and Natálie SZELIGOVÁ. Modelování a optimalizace systému zásobování pitnou vodou s využitím facility managementu Část 3: Vyhodnocení a optimalizace vodovodu v obci Žabeň. Vytápění, větrání, instalace. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2018, 27(5), p. 306-310. ISSN 1210-1389. [Detail]
KUDA, František and Eva WERNEROVÁ. Povinnosti vlastníka stavby vyplývající z právních předpisů. Vytápění, větrání, instalace. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2018, 27(2), p. 92-94. ISSN 1210-1389. [Detail]
KUTÁ, Dagmar and Jan ČESELSKÝ. INCREASING USER COMFORT OF HOUSING FACILITIES BLOCKS OF FLATS IN THE CZECH REPUBLIC. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. MAGNANIMITAS, 2017, 07(02), p. 108-111. ISSN 1804-7890. [Detail]
KUTÁ, Dagmar and Jan ČESELSKÝ. Survey usability and spatial effectiveness of housing facilities in blocks of flats in the Czech Republic. Journal of Engineering and Applied Sciences. Medwell Journals, 2017, Volume 12(2), p. 25-36. ISSN 1816-949X. [Detail]
FERKO, Martin, Jan ČESELSKÝ and Zbyněk PROSKE. Calculation of Impact of Construction Investment to the Public Infrastructure. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, 17(1), p. 31-36. ISSN 1213-1962. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie. THE COLLECTION OF THE BRICKS AND THE FOOR TILES FROM THE JAVORNÍK. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, 17(1), p. 1-8. ISSN 1213-1962. [Detail]
ENDEL, Stanislav, František KUDA and Eva WERNEROVÁ. EFFECT OF THE EXISTENCE OF BROWNFIELDS ON SELECTED ITEM EXPENDITURE OF MUNICIPAL BUDGETS. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, 17(1), p. 23-30. ISSN 1213-1962. [Detail]
KOCUROVÁ, Petra and Alžběta BÍLKOVÁ. Sustainability of Street Space in Built-Up Territory in the Case of Barrier-Free Use. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, 17(1), p. 61-68. ISSN 1213-1962. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie and Alice KLIMA. THE Fulnek church and parish MEDIEVAL BUILDING chronology. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, 17(1), p. 9-22. ISSN 1213-1962. [Detail]
WERNEROVÁ, Eva, František KUDA and Stanislav ENDEL. POVINNÁ DOKUMENTACE TECHNICKÉ SPRÁVY BYTOVÝCH DOMŮ V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Správca bytových domov. V.O.Č. Slovakia, s.r.o., 2017, p. 22-24. ISSN 1336-7919. [Detail]
KUDA, František and Marek TEICHMANN. Údržba infrastrukturálních staveb s využitím moderních technologií. Vytápění, větrání, instalace. Společnost pro techniku prostředí, 2017, 2017(1), p. 184-187. ISSN 1210-1389. [Detail]
KUTÁ, Dagmar, Jan ČESELSKÝ and Mária ZÚBKOVÁ. Effect of changes in user Demand for user comfort Housing in Czech Republic. Interdisciplinarity In Theory And Practice. Editura Adoram, 2016, 11(2016), p. 157-161. ISSN 2344-2409. [Detail]
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie and Dagmar KUTÁ. Use of digitalization of maps for the creation of ground plans. Interdisciplinarity In Theory And Practice. Editura Adoram, 2016, 11(2016), p. 238-241. ISSN 2344-2409. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Requirements of the disabled for housing. International journal of interdisciplinarity in theory and practice. Editura Adoram, 2016, 2016(11), p. 303–308. ISSN 2344-2409. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Natálie SZELIGOVÁ, Petr ŠRYTR and František KUDA. Water construction in undermining or otherwise by urbanization adversely affected environment. Journal of Engineering and Applied Sciences. Medwell Journals, 2016, 11(7), p. 1508-1513. ISSN 1816-949X. [Detail]
FALTEJSEK, Michal, Natálie SZELIGOVÁ and Barbara VOJVODÍKOVÁ. Application of facility management information tools for registration of brownfields. Journal of Engineering and Applied Sciences. Medwell Journals, 2016, 11(9), p. 2003-2008. ISSN 1816-949X. [Detail]
WERNEROVÁ, Eva, František KUDA and Stanislav ENDEL. Application of Facility Management in Brownfield Conversion. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, 16(2), p. 181-186. ISSN 1213-1962. [Detail]
ENDEL, Stanislav, Eva WERNEROVÁ and František KUDA. Decisive factors of contemporary urban economy. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, 2(2016), p. 19-24. ISSN 1213-1962. [Detail]
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie and Dagmar KUTÁ. Development of the Hradec-Pardubice agglomeration from 1986 to the present. Social Sciences. Medwell Journals, 2016, Volume 11(19), p. 4638-4642. ISSN 1818-5800. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie. Příklady rámových a hrázděných konstrukcí v Moravskoslezském kraji. Svorník 2015 : sborník příspěvků z 14. specializované konference stavebně historického průzkumu : 16. – 19. června 2015, Loket, Česko. Sdružení pro stavebně historický průzkum, 2016, 1(1), p. 31 - 42. ISSN 1802-8128. [Detail]
KUDA, František and Eva WERNEROVÁ. Benchmarking as one of the Facility Management Tools for Reduction of Life Cycle Costs of Building. Advanced Materials Research. Volume 1082. Trans Tech Publications, 2015, 1065-1069(2015), p. 2561-2565. ISSN 1662-8985. [Detail]
KUDA, František and Eva WERNEROVÁ. Approaches of the Czech Republic to Methodologies for Determination of Life Cycle Costs of Building Assets. Advanced Materials Research. Volume 1082. Trans Tech Publications, 2015, 1065-1069(2015), p. 2589-2592. ISSN 1662-8985. [Detail]
TEICHMANN, Marek and František KUDA. Risk Analysis in Water Management. Applied Mechanics and Materials. Volume 737. Trans Tech Publications, 2015, 2015(737), p. 668-671. ISSN 1660-9336. [Detail]
BÍLKOVÁ, Alžběta, Diana ORSÁKOVÁ and Bohuslav NIEMIEC. Case study for solution of Ostrava-Svinov transfer junction aimed at movement and orientation of blind and visually impaired people. International Journal of Engineering and Technology. IJENS, 2015, 1(December 2015), p. 58-63. ISSN 2227-2712. [Detail]
SZELIGOVÁ, Natálie, Stanislav ENDEL and Furdík JURAJ. Inventarizace a analýza brownfields na území města Karviná. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2015, 2015(1), p. 41-48. ISSN 1213-1962. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie. BUDOVA BÝVALÉHO KRAJSKÉHO SOUDU V NOVÉM JIČÍNĚ. Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2015. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2015, 1(1), p. 69-76. ISSN 2336-1050. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie. Stopy historických komunikačních schémat na zámku Rychvald (KA). Svorník. 13/2015. Sborník příspěvků z 13. specializované konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 17. - 20. června 2014 ve Slaném. Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, 2015, 13(1), p. 77-85. ISSN 1802-8128. [Detail]
CAHA, Jan Toman, Ivona KOMÁROVÁ and Jaroslav ŠKROBÁK. PUPík na úseku územního plánování v Jihlavě. Urbanismus a územní rozvoj. 2015, 2015(5), p. 34-37. ISSN 1212-0855. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie. Stavební vývoj venkovského domu čp. 98 ve Vápenné. Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické. Slezské zemské muzeum, 2015, 64(2), p. 177-184. ISSN 1211-3131. [Detail]
BERÁNKOVÁ, Eva, František KUDA and Alexey BESSONOV. Evidence Application for Property Management. Eko-potencial. Jekaterinburg: Ural'skij gosudarstvennyj lesotechničeskij universitet, 2014, 2014(4), p. 72-75. ISSN 2310-2888. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Alexey BESSONOV and František KUDA. Methods of recovery technical equipment of the city by using new trends. Eko-potencial. 2014, 2014(4), p. 76-80. ISSN 2310-2888. [Detail]
HABLOVIČ, Michal, František KUDA and Eva BERÁNKOVÁ. Tvorba provozních řádů dle funkčního využití stavebního objektu. Správca bytových domov. Košice: V.O.Č. Slovakia, s.r.o., 2014, 2014(1), p. 24-26. ISSN 1336-7919. [Detail]
KUDA, František and Eva WERNEROVÁ BERÁNKOVÁ. Analýza technického stavu budov s využitím Facility managementu. Správca bytových domov. 2014, 2014(5/2014), p. 46-49. ISSN 1336-7919. [Detail]
TEICHMANN, Marek and František KUDA. Možnosti využití odpadních vod v domech, bytech a v průmyslu. Vytápění, větrání, instalace. Společnost pro techniku prostředí, 2014, 3/2014(3), p. 72-75. ISSN 1210-1389. [Detail]
PINKA, Miroslav, Martin STOLÁRIK and Stanislav ENDEL. Vybrané příklady seizmického zatížení technickými vibracemi objektů brownfields v Ostravě. Geotechnika. Praha: Čenek a Ježek s.r.o., 2013, 16(2), p. 33-38. ISSN 1211-913X. [Detail]
BERÁNKOVÁ, Eva and Lenka SZKANDEROVÁ. Náklady životního cyklu stavebního díla. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 13(1), p. 17-22. ISSN 1213-1962. [Detail]
PROSKE, Zbyněk. ODVODŇOVÁNÍ URBANIZOVANÝCH ÚZEMÍ MALÝCH OBCÍ ČR. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 1(2013), p. 23-30. ISSN 1213-1962. [Detail]
ŠEVČÍKOVÁ, Hana and Pavel ŠEVČÍK. Faktory ovlivňující trh s byty. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 2013(1), p. 65-74. ISSN 1213-1962. [Detail]
KUDA, František and Eva BERÁNKOVÁ. Facility management při snižování dopadů degradačních procesů z provozování technických zařízení budov. Vytápění, větrání, instalace. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2013, 5(5), p. 226-228. ISSN 1210-1389. [Detail]
KUDA, František and Eva BERÁNKOVÁ. Nástroje facility managementu k zajištění efektivní technické správy a údržby. Časopis Stavebnictví. Brno: EXPO DATA spol. s r.o., 2013, 8/2013(8), p. 22-26. ISSN 1802-2030. [Detail]
ENDEL, Stanislav and Jana PETEROVÁ. Možnosti využití mitigačního opatření při regenraci brownfields. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(1), p. 17-24. ISSN 1213-1962. [Detail]
FERKO, Martin and Jan ČESELSKÝ. Optimalizace odhadu meziročního odpadu bytů z předběžných výsledků SLDB 2011. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(1), p. 25-30. ISSN 1213-1962. [Detail]
KOLARČÍKOVÁ, Eva and Jana KALUŽÍKOVÁ. Bezbariérové soukromé a společné centrální hygienické prostory v objektech sociální péče. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(1), p. 31-38. ISSN 1213-1962. [Detail]
KUDA, František, Eva BERÁNKOVÁ and Zbyněk PROSKE. Plán údržby, revizí a prohlídek v právních předpisech České republiky. Vytápění, větrání, instalace. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012, 2012(4), p. 168-172. ISSN 1210-1389. [Detail]
ŠEVČÍK, Pavel and Alena ČECHOVÁ. SPS v ČR: výsledky ankety mezi členy. Časopis Stavebnictví. Brno: EXPO DATA spol. s r.o., 2012, 12(10), p. 62 -63. ISSN 1802-2030. [Detail]
HRUŠKA TVRDÝ, Lubor and Ivana FOLDYNOVÁ. New social risks and sustainable development of urban area. Regional Science Inquiry. Athens: Hellenic Association of Regional Scientist, 2011, 3(2), p. 77-93. ISSN 1791-7735. [Detail]
FERKO, Martin and Jan ČESELSKÝ. Sledování rozdílů v dostupnosti bydlení algoritmovanými metodami. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 2011(1), p. 41-48. ISSN 1213-1962. [Detail]
PACLOVÁ, Hana. Osud technických památek zaměřených na těžbu uhlí v Ostravě. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, XI(1), p. 49-56. ISSN 1213-1962. [Detail]
RUPRICH, Vít. Partnerství veřejného a privátního sektoru v procesu obnovy průmyslové aglomerace. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, XI(2), p. 49-58. ISSN 1213-1962. [Detail]
ZELINKOVÁ, Jana. Účinnost zavedení městského mýtného systému s ohledem na kvalitu života v centru hl. m. Prahy. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, XI(1), p. 57-64. ISSN 1213-1962. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. Kvalitní pasport - základ udržení současného stavu obecního domovního a bytového fondu. Správca bytových domov. Košice: V.O.Č. Slovakia, s.r.o., 2011, 2011(5), p. 44-46. ISSN 1336-7919. [Detail]
KUDA, František and Vladimír KOUDELA. Bytová politika - Fyzická dostupnost bydlení. Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2011, 12(10), p. 21-22. ISSN 1213-6581. [Detail]
KOUDELKA, Petr, Bohumila PETRŮJOVÁ, Jan LÁTAL, František HANÁČEK, Petr ŠIŠKA, Jan SKAPA and Vladimír VAŠINEK. Optical Fiber Distributed Sensing System Applied in Cement Concrete Commixture Research. Radioengineering. Brno: Czech Technical University in Prague, 2010, 19(1), p. 172-176. ISSN 1210-2512. [Detail]
PACLOVÁ, Hana and Rostislav WALICA. Byl zde urbanizovaný prostor, co je zde nyní? Brownfield?Periferie města??. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2010, 13(3), p. 9-11. ISSN 1212-0855. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. Privatizace komunálního bytového fondu a její možné dopady. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2009, XV(3), p. 4-4. ISSN 1213-4112. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. Privatizace komunálního bytového fondu a její možné dopady. Sborník vědeckých prací FAST VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, IX(1), p. 31-40. ISSN 1213-1962. [Detail]
KUDA, František, Vladimír KOUDELA and Martin FERKO. Inovativní metody FM pro údržbu a obnovu bytových domů. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada stavební. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, 9(1), p. 41-50. ISSN 1213-1962. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. Regenerácia a revitalizácia panelového bytového fondu v ČR. Správa budov. Bratislava: Jaga group, s.r.o., 2009, 3(5), p. 30-32. ISSN 1337-6233. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. Rezidenčné objekty a facility management. Správa budov. Bratislava: Jaga group, s.r.o., 2009, vol. 3(1), p. 50-51. ISSN 1337-6233. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. Facility management v rezidenčním sektoru. TZB Technické zariadenia budov ? Haustechnik. Bratislava: Jaga group, s.r.o., 2009, 2(2), p. 48-49. ISSN 1210-356X. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata and Regina KUCHTOVÁ. Konference Regenerace bytových domů-Dynamika proměn bydlení. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2009, XII(1-2/2009), p. 110-111. ISSN 1212-0855. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Podmínky přístupného a důstojného bydlení s důrazem na jeho bezbariérovost. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2009, XII(4/2009), p. 58-61. ISSN 1212-0855. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata and Martin FERKO. Bydlení pro mladé vysokoškoláky očima průzkumu. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2009, XII(4/2009), p. 58-61. ISSN 1212-0855. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. Míra současné privatizace komunálního bytového fondu. Urbanismus a územní rozvoj. Ústav územního rozvoje, 2009, XII(2), p. 38-45. ISSN 1212-0855. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Tvorba bezbariérového prostředí sportovních staveb a rekreačních areálů. Časopis Stavebnictví. Brno: EXPO DATA spol. s r.o., 2009, III(8), p. 41-44. ISSN 1802-2030. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Specifické podmínky přístupného prostředí seniorského bydlení. Interiér. Ostrava: Nakladatelství MISE, s.r.o., 2008, 11(1/2008), p. 52-54. ISSN 1214-4584. [Detail]
KUTA, Vítězslav, František KUDA and Martin FERKO. Vývoj vzájemných vztahů města a letiště? Výběr problémů. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Ostrava: VŠB-TU OSTRAVA, 2008, 8, p. 145-151. ISBN 978-80-248-1883-2. [Detail]
KUTA, Vítězslav and František KUDA. Očekávané problémy a trendy v proměnách českého bydlení a úloha lokálních samospráv. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008, 8, p. 181-188. ISBN 978-80-248-1883-2. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan, Martin FERKO and Vladimír KOUDELA. Prognostické úvahy o fyzické dostupnosti bydlení v regionálním průmětu. Sborník vědeckých prací Vysoké školy bášké - Technické univerzity Ostrava - řada stavební. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008, VIII(1), p. 125-144. ISSN 1213-1962. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan, Martin FERKO and Vladimír KOUDELA. Analýza regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení. Sborník vědeckých prací Vysoké školy bášké - Technické univerzity Ostrava - řada stavební. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008, VIII(1), p. 153-180. ISSN 1213-1962. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and Martin FERKO. Facility management rezidenčních objektů a jejich specifika. Správca bytových domov. V.O.Č. Slovakia, s.r.o., 2008, 3(5), p. 20-21. ISSN 1336-7919. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérová řešení staveb v oboru městské inženýrství. Časopis Stavebnictví. Brno: EXPO DATA spol. s r.o., 2008, II(8), p. 48-51. ISSN 1802-2030. [Detail]
PACLOVÁ, Hana, Rostislav WALICA and Martin FERKO. 4. mezinárodní bienále Industriální stopy 2007. Akademik. : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007, 8(8), p. 18-18. ISSN 1213-8916. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Proměny obytného území našich měst a jejich dopravní souvislosti. Dopravní inženýrství. Praha 1: Dopravní inženýrství, 2007, 2007(2), p. 24-26. ISSN 1801-8890. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérovost ve sportovních stavbách. INTERIÉR veřejných budov. Ostrava: MISE Ostrava, 2007, 10(3/2007), p. 46-47. ISSN 1214-4584. [Detail]
KUTA, Vítězslav and František KUDA. Trendy a rizika současného bydlení. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007, 1( ), p. 85-90. ISBN 978-80-248-1661-6. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Přístupné prostředí jako základní princip bezbariérového užívání staveb. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007, ( ), p. 117-126. ISSN 1213-1962. [Detail]
KOUDELA, Vladimír. Vliv podmínek dopravy na bydlení. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007, ( ), p. 97-116. ISSN 1213-1962. [Detail]
KUDA, František and Vladimír ŠMIDÁK. Výzkum pro řešení regionálních disparit v oblasti bydlení. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2007, 2007(4), p. 59-62. ISSN 1212-0855. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and Regina KUCHTOVÁ. Bytová výstavba v Ostravě - minulost a současnost. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2007, X.(2), p. 36-41. ISSN 1212-0855. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání staveb ? od historie k současnosti. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2007, X(4/2007), p. 5-9. ISSN 1212-0855. [Detail]
KUDA, František and Rostislav WALICA. Městské inženýrství ? teorie a praxe. Dopravní inženýrství. : Dopravní inženýrství, 2006, 1(2), p. 40-40. ISSN 1801-8890. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Město bez bariér III. Můžeš-noviny o překonávání bariér. Praha: Sdružení přátel Konta BARIÉRY, o.s., 2006, XIV(6), p. 34-34. ISSN 1213-8908. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Proměny bydlení v průběhu 20.století. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006, (VI), p. 31-42. ISBN 80-248-1248-7. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara and Jana PLETNICKÁ. Několik příkladů regenerace brownfields v zahraničí. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2006, VI(1), p. 25-30. ISSN 1213-1962. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and František KUDA. Softwarová podpora procesů facility managementu ve vysokém školství v České republice. TZB Technické zariadenia budov ? Haustechnik. : TOP2006, 2006, 14(5), p. 32-35. ISSN 1210-356X. [Detail]
WALICA, Rostislav, Vladimír ŠMIDÁK and František KUDA. Rekonstrukce bývalé vodárenské věže v Bohumíně. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2006, 9(4), p. 25-29. ISSN 1212-0855. [Detail]
ŠMIDÁK, Vladimír, Rostislav WALICA and Martin FERKO. Mezinárodní pracovní seminář o využití brownfields neprůmyslového charakteru. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2006, 9(2), p. 46-50. ISSN 1212-0855. [Detail]
MIHOLA, Marek and Jakub ŠVRČEK. Datový model bezbariérového přístupu v kontextu GIS a DMT. ArcRevue. Praha: ArcDATA Praha, 2005, 14(4), p. 17-17. ISSN 1211-2135. [Detail]
STUDENT, Aleš and Jan ČESELSKÝ. Projekt FM ve výuce a současně v praxi. Development news. Praha: ČKAIT,CZB, 2005, 1(1), p. 22-25. ISSN 1212-384X. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and Aleš STUDENT. Projekt FM ve výuce a současně v praxi. Facility management news. Praha: Wagner press, 2005, 8(2), p. 22-23. ISSN 1212-348X. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana. Projekt celoživotního vzdělávání v oblasti brownfields. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2005, 10(1), p. 1-2. ISSN 1213-4112. [Detail]
KUDA, František and Rostislav WALICA. Nový obor na FAST VŠB-TUO. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2005, 5(4), p. 3-4. ISSN 1213-4112. [Detail]
WALICA, Rostislav, Roman JANUŠKA and Tomáš TRCHALÍK. Brownfield Mobility Project Germany. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2005, 5(4), p. 7-7. ISSN 1213-4112. [Detail]
HASÍK, Otakar. Milníky vývoje územního plánování měst. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2005, 5(4), p. 1-5. ISSN 1213-4112. [Detail]
KUDA, František, NÁVRAT and WITTICHOVÁ. Zkušenosti se zaváděním integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2005, 66(6), p. 158-162. ISSN 0322-7155. [Detail]
HUDEČEK, Leopold and Marek ŘEZÁČ. Liniové stavby ohrožené povodňovými průtoky. Silniční obzor. Praha: Česká silniční společnost, 2005, 65(3), p. 77-79. ISSN 0322-7154. [Detail]
KUDA, František, NÁVRAT and WITTICHOVÁ. Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje. Stavební obzor. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, 2005, 14(7), p. 218-221. ISSN 1210-4027. [Detail]
KUTA, Vítězslav and František KUDA. Černá louka-první poválečný brownfield v Ostravě. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2005, 8(3), p. 10-15. ISSN 1212-0855. [Detail]
MALÍK, Karel and Rostislav WALICA. Katedra městského inženýrství zaměřila svou pozornost na Slezskou Hartu. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2005, 8(4), p. 17-19. ISSN 1212-0855. [Detail]
KUTA, Vítězslav and František KUDA. Bydlení-součást kvality života, jeho funkce a změny. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2005, 8(1), p. 24-27. ISSN 1212-0855. [Detail]
WALICA, Rostislav, Roman JANUŠKA and Tomáš TRCHALÍK. Brownfield Mobility Project Germany. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2005, 8(6), p. 32-35. ISSN 1212-0855. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and František KUDA. Nový studijní obor FM na ostravské univerzitě. Facility management news. Praha: Wagner press, 2004, (4), p. 26. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana. Regenerace brownfields a trvale udržitelný rozvoj území. Informace OP ČSSI Ostrava. Ostrava: ČSSI, 2004, (2004/2,4), p. 6. [Detail]
KOUDELA, Vladimír, Vítězslav KUTA and František KUDA. The effect of brownfields on the urban structure of cities. Journal of Civil Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004, 12(4), p. 24-29. ISSN 1210-3896. [Detail]
KUDA, František and Marek MIHOLA. Analýza poruch železničních staveb po povodních v Jihočeském kraji. Nová železniční technika. Brno: KMP CONSULT, 2004, 2.(3), p. 31-36. ISBN 1210 - 3942. [Detail]
HASÍK, Otakar. Velké vodní dílo starověku Egypta dosud v provozu. Nový Orient, vědeckopopulární čtvrtletník Orientálního ústavu Akademie věd ČR,. Praha: Orientální ústav Akademie věd, 2004, 59(3), p. 14-18. ISSN 0029-5302. [Detail]
KUDA, František and Marek MIHOLA. Ohrožení železničních staveb povodňovými průtoky. Stavební obzor. Praha: Fakulta stavební ČVUT Praha, 2004, 13.(8), p. 235. ISSN 1210-4027. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Aleš STUDENT. Rekonstrukce panelových domů. Stavitel. Praha: Stavitel, 2004, (8), p. 12-13. ISSN 1210-4825. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara. Některé možnosti využití opuštěných pozemků po důlních podnicích. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2004, (5), p. 10. ISSN 1212-0855. [Detail]
KUTA, Vítězslav and František KUDA. Syntéza ÚPN VÚC na území Moravskoslezského kraje. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2004, VII(5/2004), p. 16-26. ISSN 1212-0855. [Detail]
KUTA, Vítězslav and František KUDA. Rozšíření centra města Ostravy na uvolněnou devastovanou průmyslovou plochu Karolina. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2004, VII.(3), p. 20. ISSN 1212-0855. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Aleš STUDENT. Architektonické trendy rekonstrukcí panelových domů. Beton - technologie, konstrukce, sanace. Praha: BETON TKS s.r.o, 2003, 3(5/2003), p. 33-34. ISSN 1213-3116. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara. Vysvětlivky a komentář k mapě opuštěných ůzemí po důlích podnicích. DOCUMENTA GEONICA 2003, Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí. Praha: Milan Čermák Publishers, 2003, 2003(1), p. 81-89. ISBN 80-86360-36-9. [Detail]
KUTA, Vítězslav and Ladislav VIŽĎA. Panel je ve svých zásadách správný - Závěry konference Regenerace panelových domů. Interiér stavby. Ostrava: Nakladatelství MISE, 2003, (4), p. 10. ISSN 1213-2055. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana. Základní poznatky o řešení regenerace "brownfields" v zahraničí. Stavební obzor. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, (1), p. 27. ISSN 1210-4027. [Detail]
KUTA, Vítězslav and Renata ZDAŘILOVÁ. Konference "Regenerace panelových domů",. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2003, VI.(3), p. 8-9. ISSN 1212-0855. [Detail]
BROUL, Jaroslav and Marek ŘEZÁČ. Problematika dopravního mapování Moravskoslezského kraje. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2003, VI.(2), p. 18-21. ISSN 1212-0855. [Detail]
STUDENT, Aleš and Martina PEŘINKOVÁ. Novodobá rekonstrukce historické architektury: Charitní dům sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. ČSSI Informace. Český Těšín: Český svaz stavebních inženýrů, 2003, (3/2003), p. 1-3. ISSN 1213-4112. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Wplyw zakonczenia eksploatacji górniczej na urbanistyczna structure Ostrawy. Budownictwo górnicze i tunelowe. Katowice: Wydawnictwo Górnicze Sp. zo. o., Katowice, 2002, VIII(1), p. 15. - 17.. ISSN 1234-5342. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové stavby. Informace ČSSI. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů-ČSSI, 2002, (4.), p. 1-2. ISSN 1213-4112. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Ostrava, Ostravsko a jejich budoucnost. Strojárstvo - Strojírenství. Žilina: Media/ST s.r.o, 2002, V.(10), p. 35.. ISSN 1335-2938. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové bydlení. Tepelná ochrana budov. Praha: ČKAIT,CZB, 2002, (6), p. 29-30. ISSN 1213-0907. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara. Někteká kritéria pro výběr vhodných typů využití opuštěných průmyslových ploch. Urbanismus a územní rozvoj. Brno, Česká republika: Ústav územního rozvoje, 2002, 5(4), p. 8-10. ISSN 1212-0855. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Consequences of the exploiting process termination on the town planning structure of the town Ostrava. Izvestia doneckogo gornogo instituta. Sevastopol: Doneckij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2001, 6.(2), p. 100.-102.. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Impact caused by the decline of hard coal extraction on the further development in the Ostrava agglomeration. Izvestija doneckogo gornogo instituta. Sevastopol: Doneckij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2001, 6.(2), p. 43. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara. Co očekáváte od dálnice D47, Ostravané?. Urbanismus a územní rozvoj. : Ústav územního rozvoje, 1999, 1999(5), p. 11,12. ISSN 1212-0855. [Detail]
KUTA, Vítězslav and V. SOCHOR. Terminál Bohumín-logistické centrum. Urbanismus a územní rozvoj. : Ústav územního rozvoje, 1999, 1999(2), p. 13,14. ISSN 1212-0855. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Vyšší územně správní celky a regionální metropole. Urbanismus a územní rozvoj. : Ústav územního rozvoje, 1998, 1998(4/1998), p. 16-20. ISSN 1212-0855. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Souvislosti zásadních změn funkční struktury sídelních a průmyslových aglomerací. Urbanismus a územní rozvoj. : Ústav územního rozvoje, 1998, 1998(1/1998), p. 50-57. ISSN 1212-0855. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Studium městského inženýrství a stavitelství na fakultě stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. Urbanismus a územní rozvoj. : Ústav územního rozvoje, 1998, 1998(2), p. 82-85. ISSN 1212-0855. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Transformace průmyslových ploch města Ostravy jako důsledek útlumu těžby černého uhlí a konverze hutního průmyslu. Územní rozvoj. 1997, 1997(1/1997), p. 22-29. ISSN 1211-1279. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Program rozvoje sídelního útvaru. Územní rozvoj. 1997, 1997(6/1997), p. 3-7. ISSN 1211-1279. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Vliv útlumu těžby černého uhlí na další vývoj ostravské aglomerace. Regionální revue - časopis pro společenské vědy. 1996, 1996(1/1996), p. 3-12. ISSN 1210-8340. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Uzavírání dolů a územní změny ve městě Ostravě. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 1996, 3(6/1996), p. 183-190. ISSN 1210-7697. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Jak dál v rozvoji ostravské aglomerace?. Územní rozvoj. 1996, 1996(4/1996), p. 20-23. ISSN 1211-1279. [Detail]
HORÁKOVÁ, Jarmila. Karolina - územní rezerva pro rozšíření společenského a obchodního centra města Ostravy. Územní rozvoj. 1996, 1996(4/1996), p. 25-29. ISSN 1211-1279. [Detail]
ŠOTKOVSKÝ, Ivan, Juraj HON and Vítězslav KUTA. Sociální rozměr problému bydlení. Regionální revue. 1995, 1995(2), p. 30-37. ISSN 1210-8340. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Rozvojové trendy ostravské aglomerace. Regionální revue - časopis pro společenské vědy. 1995, 1995(3/1995), p. 12-18. ISSN 1210-8340. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Koncipování budoucnosti v Evropě 1995. Regionální revue - časopis pro společenské vědy. 1995, 1995(3/1995), p. 59-61. ISSN 1210-8340. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Kraj, region, oblast nebo aglomerace?. Regionální revue - časopis pro společenské vědy. 1995, 1995(1/1995), p. 6-12. ISSN 1210-8340. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Ostravský region a funkce regionální metropole. Regionální revue - časopis pro společenské vědy. 1994, 1994(1/1994), p. 13-29. ISSN 1210-8340. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Bytový fond v Ostravě jako regionální metropole. Regionální revue - časopis pro společenské vědy. 1994, 1994(3/1994), p. 17-27. ISSN 1210-8340. [Detail]

Unrated article

BÍLKOVÁ, Alžběta, Diana ORSÁKOVÁ, Bohuslav NIEMIEC and Petra KOCUROVÁ. The issue of barrier elimination in public spaces in the area of the ostrava-svinov transport hub. International journal of interdisciplinarity in theory and practice. 2016, 2016(10), p. 113-116. ISSN 2344-2409. [Detail]
ORSÁKOVÁ, Diana and Alžběta BÍLKOVÁ. The Influence of Parameters Affecting the Quality of Living. International journal of interdisciplinarity in theory and practice. 2016, 2016(10), p. 253-257. ISSN 2344-2409. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara and Jana PLETNICKÁ. Brownfield know-how transfer - introduction of project BRIBAST. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2009, p. 15-18. ISSN 1213-4112. [Detail]
KUDA, František. Den GIS 2008 na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava. ArcREVUE. 2008, p. 32-32. ISSN 1211-2135. [Detail]
KUTA, Vítězslav, František KUDA and Petr ŠRYTR. Úloha městského inženýrství. Časopis Stavebnictví. EXPO DATA spol. s r.o., 2008, 2009(8), p. 26-26. ISSN 1802-2030. [Detail]
KUDA, František. Česká společnost městského inženýrství ČSSI. Časopis Stavebnictví. EXPO DATA spol. s r.o., 2008, p. 81-81. ISSN 1802-2030. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Význam konference Městské inženýrství Karlovy Vary a její význam pro obor. Stavební listy. : ABF Praha, 2006, 11(6), p. 8-9. ISSN 1211-1214. [Detail]
KUDA, František and Rostislav WALICA. Studijní obor Městské inženýrství a stavitelství na FAST VŠB-TU Ostrava. Stavební listy. : Jen testovací, 2005, 11(6), p. 12-13. ISSN 1211-4790. [Detail]
KUDA, František. Profesor Vítězslav Kuta se dožívá významného životního jubilea. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2004, VII.(4), p. 2. ISSN 1212-0855. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara. Novinka v soutěží studentských prací stavebních fakult. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2004, VII(1/2004), p. 20. ISSN 1212-0855. [Detail]
KUDA, František. 9. Mezinárodní konference" městské inženýrství "Karlovy Vary 2004. Zprávy ČKAIT. 2004, (3), p. 2. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Otazníky nad osudem ocelových konstrukcí. Ostravská radnice. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2002, (3.), p. 8.. [Detail]
KUTA, Vítězslav and Marcela TOMÁŠKOVÁ. Spolupráce měst Katowice, Košice, Miskolc, Ostrava a Pittsburgh. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2002, V.(2), p. 19. - 20.. ISSN 1212-0855. [Detail]
HORÁKOVÁ, Jarmila. Memorandum of Agreement mezi The Brownfields Center Carnegie Mellon University a Vysokou školou Báňskou - Technickou univerzitou Ostrava. . 1998, ( ), p. 1-6. [Detail]

Scientific book

AUGUSTINKOVÁ, Lucie and Danuška KOUŘILOVÁ. Zámek v Dolním Benešově / prastaré sídlo nad rybníky a lukami. Dolní Benešov: Město Dolní Benešov, 2023. ISBN 978-80-11-00598-6. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Natálie SZELIGOVÁ, Michal FALTEJSEK, Stanislav ENDEL and František KUDA. Hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území sídel Moravskoslezského kraje. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství, 2023. ISBN 978-80-248-4704-7. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Tomáš TICHÝ, František KUDA, Petr DURDÍK, Josef FILIP, Vilém ADAMEC, Lenka KAUEROVÁ, Jaroslav URMINSKÝ, Vladimír KOUDELA, Martina IMRAMOVSKÁ, Jana KOŠŤÁLOVÁ, Radim KOVAŘÍK, Jiří POKORNÝ, Jaroslav SYNEK and Anna TLAMKOVÁ. Městské inženýrství nejen pro městské inženýry. Praha: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., 2022. ISBN 978-80-88265-39-9. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Danuška KOUŘILOVÁ and Marie SCHENKOVÁ. Dotek posvátného / farní kostel sv. Stanislava a kaple sv. Mikuláše v Bolaticích. Bolatice: Obec Bolatice, 2021. ISBN 978-80-11-00597-9. [Detail]
JANÁK, Vratislav, Peter KOVÁČIK, Veronika DUDKOVÁ, Karel MACKŮ, Jakub MIŘIJOVSKÝ, Stanislav POPELKA, Jiří ŠČUČKA, Lucie AUGUSTINKOVÁ, Martin FERKO, Martin KRŮL, Petr MARTINEC, Stanislav ENDEL, František KUDA, Petr DVOŘÁK, Michael HANŠUT, Filip ŠRÁMEK, Květoslav WILTSCH, Jakub NOVÁK and Petra HAVLÍKOVÁ. Interdisciplinární výzkum krajiny na pomezí Slezska a Moravy. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2021. ISBN 978-80-7510-440-3. [Detail]
HUDEČEK, Tomáš, Michal KOHOUT, Jitka MOLNÁROVÁ, David TICHÝ, Filip TITTL, Lucia DOBRUCKÁ, Martin STRAKOŠ and Eva ŠPAČKOVÁ. Ostrava: Sídliště, jak dál? Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy. neuveden: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Centrum Kvality Bydlení, 2021. ISBN 978-80-908033-4-3. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie and Danuška KOUŘILOVÁ. Zámek v Bolaticích / Hospodářský dvůr a rezidence. Bolatice: Obec Bolatice, 2020. ISBN 978-80-270-8385-5. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Danuška KOUŘIILOVÁ and Radka NOKKALA MILTOVÁ. Zámek Kravaře / Barokní klenot Horního Slezska. Kravaře: Město Kravaře, 2019. ISBN 978-80-270-5396-4. [Detail]
WERNEROVÁ, Eva, František KUDA and Michal FALTEJSEK. Zavádění BIM u existujících staveb. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4238-7. [Detail]
ENDEL, Stanislav and Vítězslav KUTA. Bydlení v souvislostech. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4237-0. [Detail]
KUDA, František, Eva WERNEROVÁ, Václav BERAN and Petr DLASK. Management ekonomiky správy majetku. Praha: Kamil Mařík - Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-03-5. [Detail]
TEICHMANN, Marek and František KUDA. Hodnocení a obnova vodárenských sítí. Praha: Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-26-4. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie and Kateřina BARCUCHOVÁ. Zámek v Rychvaldě / Stavba, obyvatelé, proměny. Rychvald: Město Rychvald, 2017. ISBN 978-80-270-2654-8. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie and Hana PACLOVÁ. Café Habsburg (kavárna Praha) v Ostravě. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3984-4. [Detail]
ENDEL, Stanislav and Vítězslav KUTA. Investice a investiční procesy v podmínkách samosprávy. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2016. ISBN 978-80-906091-8-1. [Detail]
KUTA, Vítězslav and Stanislav ENDEL. Ostrava jako regionální metropole. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2015. ISBN 978-80-906091-1-2. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie and Peter KRUŠINSKÝ. Katalog depozitářů stavebních detailů v Ostravě a v Žilině. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3867-0. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Peter KRUŠINSKÝ, Eva CAPKOVÁ, Karol ĎURIAN, Josef GOCÁL, Zuzana GRÚŇOVÁ, Miloš KEKELIAK, Renáta KORENKOVÁ, Danuška KOUŘILOVÁ, Soňa KŘIVÁNKOVÁ, Oto MAKÝŠ, Andrea NASSWETTROVÁ, Václav POTŮČEK, Lubor SUCHÝ, Pavel ŠMÍRA, Jiří WINKLER and Daniela ZACHAŘOVÁ. Historické krovy Moravy, Slezska a Slovenska. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2015. ISBN 978-80-248-3869-4. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Peter KRUŠINSKÝ, Karol ĎURIAN, Aleš KNÁPEK, Danuška KOUŘILOVÁ, Renáta KORENKOVÁ, Věra KUBICOVÁ and Markéta MÜLLEROVÁ. Předměty z depozitářů stavebních detailů v Ostravě a v Žilině. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2015. ISBN 978-80-248-3868-7. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie and Danuška KOUŘILOVÁ. Proměny zámku ve Velkých Hošticích. Ostrava: Šmíra - Print s.r.o., 2015. ISBN 978-80-87427-96-5. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Tereza MURÍNOVÁ, Filip KHESTL, František KUDA, Eva BERÁNKOVÁ, Dagmar PETRÍKOVÁ, Zuzana LADZIANSKÁ, Regina KUCHTOVÁ, Božena SCHEJBALOVÁ, Iva TICHÁ, Blanka MARKOVÁ, Petra ŠOBÁŇOVÁ, Martin NEDVĚD and Apolónia SEJKOVÁ. Brownfieldy - a co s nimi souvisí. Praha: European Science and Art Publishing, 2014. ISBN 978-80-87504-23-9. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Jan ČESELSKÝ and Vítězslav ZAMARSKÝ. Některé aspekty územního rozvoje. Praha: European Science and Art Publishing, 2014. ISBN 978-80-87504-24-6. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie and Hana PACLOVÁ. Vodní dílo Nečíz v Litovli. Olomouc: Agriprint, 2013. ISBN 978-80-87091-48-7. [Detail]
PETRÍKOVÁ, Dagmar, Barbara VOJVODÍKOVÁ, Nicolas SAMSON, Jiřina BERGATT JACKSON, Maroš FINKA, Simeon TOPTCHIYSKI, Olivia Cristina RUSU, Mária ZÚBKOVÁ, Mircea GRIGOROVSCHI, Zuzana LADZIANSKA, Denitza TOPTCHIYSKA, Jana PLETNICKÁ, L´ubomír JAMEČNÝ, Dragos CIOLACU, Matej JAŠŠO, Peter BLÁHA, Marcela MATUROVÁ, Jiří LUKŠ, Antonia KRALCHEVSKA, Tereza MURÍNOVÁ and Wolfgang BERGATT. Brownfiields -- Manual BROWNTRANS. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3119-0. [Detail]
PETRÍKOVÁ, Dagmar, Barbara VOJVODÍKOVÁ, Nicolas SAMSON, Jiřina BERGATT JACKSON, Maroš FINKA, Simeon TOPTCHIYSKI, Olivia Cristina RUSU, Mária ZÚBKOVÁ, Mircea GRIGOROVSCHI, Zuzana LADZIANSKA, Denitza TOPTCHIYSKA, Jana PLETNICKÁ, L´ubomír JAMEČNÝ, Dragos CIOLACU, Matej JAŠŠO, Peter BLÁHA, Marcela MATUROVÁ, Jiří LUKŠ, Antonia KRALCHEVSKA, Tereza MURÍNOVÁ and Wolfgang BERGATT. Izostaveni industrialni zoni Nar´čnik- BROWNTRANS. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2893-0. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Martin JEMELKA, Stanislav MARTINÁT, Petr DVOŘÁK, Petr KLUSÁČEK, Josef KUNC, Bohumil FRANTÁL, Tereza MURÍNOVÁ, Filip KHESTL, Martin STOLÁRIK, Miroslav PINKA, Martin NEDVĚD, Jana PETEROVÁ, Stanislav ENDEL, Blanka MARKOVÁ, Iva TICHÁ, Otto ROHÁČ, Barbora MACEČKOVÁ, Radka BÜRGERMEISTEROVÁ, Libor JALŮVKA, Petr JELÍNEK and Daniel MATĚJKA. Brownfieldy - cesta od minulosti do budoucnosti. Praha: European Science And Art Publishing, 2013. ISBN 978-80-87504-22-2. [Detail]
PETRÍKOVÁ, Dagmar, Barbara VOJVODÍKOVÁ, Nicolas SAMSON, Jiřina BERGATT JACKSON, Maroš FINKA, Simeon TOPTCHIYSKI, Olivia Cristina RUSU, Mária ZÚBKOVÁ, Mircea GRIGOROVSCHI, Zuzana LADZIANSKA, Denitza TOPTCHIYSKA, Jana PLETNICKÁ, L´ubomír JAMEČNÝ, Dragos CIOLACU, Matej JAŠŠO, Peter BLÁHA, Marcela MATUROVÁ, Jiří LUKŠ, Antonia KRALCHEVSKA, Tereza MURÍNOVÁ and Wolfgang BERGATT. Brownfields - Handbook BROWNTRANS. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2893-0. [Detail]
KUDA, František, Václav BERAN, Eva BERÁNKOVÁ, Jiří KARÁSEK, Dana MĚŠŤANOVÁ and Jan TALÁŠEK. Facility management v technické správě a údržbě budov. Prague: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-114-7. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva, Martin HORÁČEK, Gregorz NAWROT, Martina NOVÁKOVÁ, Lenka POPELOVÁ, Pawel MARYNCZUK, Jerzy CIBIS, Wieslaw OLEJKO, Adam GUZDEK, Pavel FILSAK, Mojmír KYSELKA, Vladimír MATOUŠEK, Jakub CZARNECKI, Petr GÁBA, Hana ŘEPKOVÁ, Dagmar MIKUŠKOVÁ, Malkorzata BALCER-ZGRAJA, Lubica SELCOVÁ, Oleg FETISOV, Karolina SZNURA, Jana KOŘÍNKOVÁ, Markéta ŽÁČKOVÁ, Katarína KRISTIÁNOVÁ, Roberta ŠTĚPÁNKOVÁ, Adam BEDNARSKI, Anna KOSSAK-JAGODZINSKA, Joanna SERDYNSKA, Rafal BLAZY, Alexandra BUREŠOVÁ, Dušan FERIANC, Marián POTOČÁR, Urszula NOWACKA-REJZNER, Marcin SPYRA, Ewa STACHURA, Zuzana ČEREŠŇOVÁ, Danica KONČEKOVÁ, Ján PAVÚK, Branislav PUŠKÁR, Damian RADWANSKI, Zuzana TÓTHOVÁ, Tereza TRIBULOVÁ, Edita VRÁBLOVÁ, Barbora ZAVADSKÁ, Jan KAŠPAR, Barbora TRIBULOVÁ, Zuzana PEŠKOVÁ and Věra KUBICOVÁ. Proměny architektury 2. poloviny 20. století. Praha: Gintel Allan - Gasset, 2012. ISBN 978-80-87079-27-0. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Stanislav MARTINÁT, Petr DVOŘÁK, Bohumil FRANTÁL, Petr KLUSÁČEK, Josef KUNC, Regina KUCHTOVÁ, Blanka MARKOVÁ, Iva TICHÁ, Igor KRČMÁŘ, Libor JALŮVKA, Kamil ZEZULA, Michal POTUŽNÍK and Josef KISZKA. Brownfields - souvislosti a příležitosti, Důl Alexander - zrcadlo minulosti příležitost budoucnosti Kunčiček. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-089-8. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Tereza MURÍNOVÁ, Filip KHESTL, Blanka MARKOVÁ, Iva TICHÁ, Hana PACLOVÁ, Rostislav WALICA, Jana PETEROVÁ, Stanislav ENDEL, František KUDA, Michal KOLEČEK, Zdena KOLEČKOVÁ, Kateřina RUBIŠAROVÁ, Kamil ZEZULA and Josef KISZKA. Brownfields - specifika, okolí a ideje. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-100-0. [Detail]
HRUŠKA TVRDÝ, Lubor, Michal ILLNER, Jiří MUSIL, Jan KELLER, Ivana FOLDYNOVÁ, Alice GOJOVÁ, Igor IVAN and Jiří KOVÁŘ. Industriální město v postindustriální společnosti. 2. díl. Sousedství, komunity a lokality. Ostrava: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, 2011. ISBN 978-80-904810-0-8. [Detail]
HRUŠKA TVRDÝ, Lubor, Jan KELLER, Hana DOLEŽELOVÁ, Ivana FOLDYNOVÁ, Igor IVAN, Petra KOHUTOVÁ, Pavel KUKULIAČ and Miriam ŠEBOVÁ. Industriální město v postindustriální společnosti. 3. díl. Komparace měst. Ostrava: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, 2011. ISBN 978-80-904810-1-5. [Detail]
HRUŠKA TVRDÝ, Lubor, Jiří MUSIL, Jan KELLER, Hana DOLEŽELOVÁ, Ivana FOLDYNOVÁ, Jiří HORÁK, Tomáš INSPEKTOR, Igor IVAN, Petra KOHUTOVÁ, Jiří KOVÁŘ, Anna KRAUSOVÁ, Markéta NÁVRATOVÁ, Jakub OHANKA and Milan ŠIMEK. Industriální město v postindustriální společnosti. 4. díl. Závěrečná monografie. Ostrava: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, 2011. ISBN 978-80-904810-3-9. [Detail]
HRUŠKA TVRDÝ, Lubor, Pavel KUKULIAČ, Ivana FOLDYNOVÁ, Jiří HORÁK and Igor IVAN. Socioekonomický atlas Ostravy. Ostrava: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, 2011. ISBN 978-80-904810-2-2. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Svatopluk ZÍDEK, Lucie AUGUSTINKOVÁ, Magdalena SZCZYPKOWSKA, Dariusz WALERIANSKI, Václav FILANDR, Nina BARTOŠOVÁ, Peter LOVICH, Dagmar MIKUŠKOVÁ, Edita VRÁBLOVÁ, Zbyněk PROSKE, Aleš STUDENT, Pavel ŠMÍRA, Branislav PUŠKÁR, Kateřina BARCUCHOVÁ, Michal BIS and Vladimír ŠTÍPEK. Techné Ostrava 2011: industriální historické objekty a jejich současnost. Praha: Gintel Allan - Gasset, 2011. ISBN 978-80-87079-16-4. [Detail]
CAHA, Jan, František MIKULINEC, Jiří KUČERA, Zbyněk PROSKE and Daniel PLACZEK. Odvodňování malých obcí a okrajových částí měst. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-076-8. [Detail]
FERKO, Martin and František KUDA. Disparity ve fyzické dostupnosti bydlení. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-052-2. [Detail]
BERGATT JACKSON, Jiřina, Maroš FINKA, Gabriele HERMANN, Linas KLIUČININKAS, Natalija LEMEŠENOKA, Dagmar PETRIKOVÁ, Jana PLETNICKÁ, Edmunds TEIRUMNIEKS, Daiva VELYKIENĖ, Barbara VOJVODÍKOVÁ, Marcela ZAHNAŠOVÁ and Mária ZUBKOVÁ. Brownfields-Handbook-Cross-disciplinary educational tool focused on the issue of brownfields regeneration-Educational tool for Latvia and Lithuania. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2086-6. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání staveb-Metodika pro odborné konzultanty. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1849-8. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání staveb-Základní principy přístupnosti. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2008. ISBN 978-80-87093-56-6. [Detail]
RUSEV, Zdravko Minčev. Development of European High Education Networks Using Intelligent Technologies for Remote Communication. Praha: EUROARCH, 2007. ISBN 978-80-87159-00-2. [Detail]
RUSEV, Zdravko Minčev. Development of sustainable transport infrastructure. Part I. Prague and Vienna keys. Praha: Euroarch, 2007. ISBN 978-80-903478-6-8. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Odstraňování bariér v městském inženýrství. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2007. ISBN 80-87093-12-7. [Detail]
KUDA, František. Technické a geografické aspekty integrace neprůmyslových brownfieldů do území. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1371-4. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata and Hana PACLOVÁ. Technické památky v Ostravě. Ostrava: REPRONIS, 2007. ISBN 978-80-7329-157-0. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Úloha tvorby bezbariérového životního prostředí v typologii staveb pro bydlení a občanské vybavení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1334-9. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Úloha tvorby bezbariérového životního prostředí v typologii staveb pro bydlení a občanské vybavení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1334-9. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana and A KOL.. Library Brochure. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2006. ISBN 80-248-1096-4. [Detail]
FERKO, Martin, František KUDA and Rostislav WALICA. Nevyužívané plochy neprůmyslového charakteru vybraných lokalit v Moravskoslezském kraji. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1258-4. [Detail]
HASÍK, Otakar. Teorie interakcí vodohospodářských staveb a jejich okolí. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1087-5. [Detail]
HASÍK, Otakar. Teorie interakcí staveb a jejich okolí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0957-5. [Detail]
HORÁKOVÁ, Jarmila, Barbara VOJVODÍKOVÁ and Jan ČESELSKÝ. Příprava projektů regenerace opuštěných průmyslových ploch - praktický manuál. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0701-7. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana and A KOL.. Framework for the Educational Campaign in Support of the Regeneration of Brownfield Sites,. Ostrava: Magistrát města Ostravy, Ostrava, 2003. [Detail]

Chapter

KUTÁ, Dagmar, Jan ČESELSKÝ and Mária ZÚBKOVÁ. Changes in Housing Demands and Their Influence on Overall user comfort block of flats in Czech Republic. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. London: Taylor & Francis, 2016. p. 513-518. ISBN 978-1-138-03224-8. [Detail]
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie and Dagmar KUTÁ. Creation of ground plans in terms of data structure and map bases. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. London: Taylor & Francis, 2016. p. 847-852. ISBN 978-1-138-03224-8. [Detail]
ORSÁKOVÁ, Diana and Alžběta BÍLKOVÁ. The influence of form of public space around residential complexes on quality of living. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, 29 June - 1 July 2016, High Tatras Mountains, Tatranské Matliare, Slovak Republic. London: Taylor & Francis, 2016. p. 593–598. ISBN 978-1-138-03224-8. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Technical conditions of barrier-free housing and needs of people with physical limitations. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, 29 June - 1 July 2016, High Tatras Mountains, Tatranské Matliare, Slovak Republic. London: Taylor & Francis, 2016. p. 697–702. ISBN 978-1-138-03224-8. [Detail]
BÍLKOVÁ, Alžběta, Diana ORSÁKOVÁ, Petra KOCUROVÁ and Bohuslav NIEMIEC. The issue of barrier-free public places – the transport interchange Ostrava-Svinov. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, 29 June - 1 July 2016, High Tatras Mountains, Tatranské Matliare, Slovak Republic. London: Taylor & Francis, 2016. p. 729–734. ISBN 978-1-138-03224-8. [Detail]
TEICHMANN, Marek and Jiří KUČERA. The issue of brownfields on the example of the use of the area of the old sewage treatment plant Ostrava - Přívoz. In: MobEx 2013-1014 : water and city - brownfields. Cracow: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014. p. 111-117. ISBN 978-83-7490-767-5. [Detail]
PACLOVÁ, Hana. The river Ostravice as a connecting line of industrial brownfields Ostrava. In: MobEx 2013-1014 : water and city - brownfields. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. p. 102-105. ISBN 978-83-7490-767-5. [Detail]
KUTÁ, Dagmar. Regeneration of the Former Textile Factory OPAVLEN Opava in Contact the Municipal Race. In: MobEx 2013-1014 : water and city - brownfields. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. p. 106-110. ISBN 978-83-7490-767-5. [Detail]
KUDA, František and Stanislav ENDEL. The potential of brownfields in the context of urban policy principles. In: MobEx 2013-1014 : water and city - brownfields. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. p. 88-94. ISBN 978-83-7490-767-5. [Detail]
ENDEL, Stanislav and František KUDA. Mathematical model in social brownfield Ostrava-Hrušov development. In: MobEx 2013-1014 : water and city - brownfields. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. p. 95-101. ISBN 978-83-7490-767-5. [Detail]
KUDA, František and Eva BERÁNKOVÁ. Technická zařízení budov (TZB). In: Facility management v technické správě a údržbě budov. Příbram: Professional Publishing, 2012. p. 118-145. ISBN 978-80-7431-114-7. [Detail]
KUDA, František and Eva BERÁNKOVÁ. Facility management jako integrace multidisciplinárních aktivit. In: Facility management v technické správě a údržbě budov. Příbram: Professional Publishing, 2012. p. 13-26. ISBN 978-80-7431-114-7. [Detail]
KUDA, František and Eva BERÁNKOVÁ. Provoz objektů. In: Facility management v technické správě a údržbě budov. Příbram: Professional Publishing, 2012. p. 146-157. ISBN 978-80-7431-114-7. [Detail]
KUDA, František and Eva BERÁNKOVÁ. Dokumentace související s provozováním objektu. In: Facility management v technické správě a údržbě budov. Příbram: Professional Publishing, 2012. p. 158-167. ISBN 978-80-7431-114-7. [Detail]
KUDA, František and Eva BERÁNKOVÁ. Nástroje k prodloužení užitku stavebních děl. In: Facility management v technické správě a údržbě budov. Příbram: Professional Publishing, 2012. p. 168-175. ISBN 978-80-7431-114-7. [Detail]
KUDA, František and Eva BERÁNKOVÁ. Pasportizace staveb. In: Facility management v technické správě a údržbě budov. Příbram: Professional Publishing, 2012. p. 176-185. ISBN 978-80-7431-114-7. [Detail]
KUDA, František and Eva BERÁNKOVÁ. Odpadové hospodářství. In: Facility management v technické správě a údržbě budov. Příbram: Professional Publishing, 2012. p. 186-197. ISBN 978-80-7431-114-7. [Detail]
KUDA, František and Eva BERÁNKOVÁ. Životnost a opotřebení stavebních objektů. In: Facility management v technické správě a údržbě budov. Příbram: Professional Publishing, 2012. p. 86-90. ISBN 978-80-7431-114-7. [Detail]
KUDA, František and Eva BERÁNKOVÁ. Údržba budov. In: Facility management v technické správě a údržbě budov. Příbram: Professional Publishing, 2012. p. 91-117. ISBN 978-80-7431-114-7. [Detail]
ENDEL, Stanislav and František KUDA. Historical development and current situation of Ostrava in relation to water phenomenon. In: MobEx 2011-2012 - Water and city. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2012. p. 48-55. ISBN 978-83-7490-505-3. [Detail]
KUDA, František and Jiří KUČERA. Water element in urban structure of Ostrava. In: Mobex 2011-2012, Water and City. Cracow: Towarzystwo Slowakow w Polsce, 2012. p. 56-63. ISBN 978-83-7490-505-3. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata, Helena VAŘEJKOVÁ and Milada KADLECOVÁ. Inovace v české bytové politice číslo dvě: celoživotní bydlení a variabilita bytového fondu. In: Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. Praha: SLON, 2011. p. 128-151. ISBN 978-80-7330-205-4. [Detail]
KUDA, František. Technicko-ekonomické aspekty správy majetku jako součást facility managementu. In: Management podpůrných procesů-Facility management. Praha: Profesional Publishing, 2011. p. 185-233. ISBN 978-80-7431-046-1. [Detail]
KUDA, František. Analýza ekonomiky údržby a obnovy. In: Management podpůrných procesů-Facility management. Praha: Profesional Publishing, 2011. p. 268-280. ISBN 978-80-7431-046-1. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata, Petr OTIPKA and Jan ČESELSKÝ. Důsledky podpor vybraných nástrojů bytové politiky v ČR na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení. In: Bydlení v regionech. Důsledky regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení.. Professional Publishing: Professional Publishing, 2010. p. 123-150. ISBN 978-80-7431-026-3. [Detail]
PLACZEK, Daniel and Jan CAHA. Problematika čerpání finančních prostředků z dotačních zdrojů určených budovám pro bydlení (program zelená úsporám). In: Bytové domy - moderní formy výstavby a revitalizace. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. p. 99-103. ISBN 978-80-01-04635-7. [Detail]
KUDA, František. Vzdělávací program ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení. In: Bytové domy-moderní formy výstavby a revitalizace. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. p. 57-66. ISBN 978-80-01-04635-7. [Detail]
KUCHTOVÁ, Regina and Jan ČESELSKÝ. Sídlištní bydlení jako součást komplexního urbánního prostředí. In: Bytové domy. Moderní formy výstavby a revitalizace.. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. p. 67-74. ISBN 978-80-01-04635-7. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bytové domy v duchu design for all. In: bytové domy - moderní formy výstavby a revitalizace. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. p. 177-182. ISBN 978-80-01-04635-7. [Detail]
KOUDELA, Vladimír, Jan ČESELSKÝ and František KUDA. Regionální rozdíly ve fyzické dostupnosti bydlení. In: Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice. Praha: Akademie věd České republiky, Sociologický ústav, 2008. p. 107-132. ISBN 978-80-7330-149-1. [Detail]
KOUDELA, Vladimír, Jan ČESELSKÝ and Martin FERKO. Prognostické úvahy o fyzické dostupnosti bydlení v regionálním průmětu. In: Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice. Praha: Akademie věd České republiky, Sociologický ústav, 2008. p. 133-150. ISBN 978-80-7330-149-1. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Analýza proměn bydlení ? typologický rozměr. In: Výzkum proměn bydlení v České republice 2006. Ostrava: VŠB ? TU Ostrava, 2007. p. 90-120. ISBN 978-80-248-1333-2. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Předpokládané tendence a změny požadavků na bydlení. In: Výzkum proměn bydlení v České republice 2007. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. p. 19-24. ISBN 978-80-248-1672-2. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Specifické požadavky na bydlení. In: Výzkum proměn bydlení v České republice 2007. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. p. 34-47. ISBN 978-80-248-1672-2. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Sociální skupiny. In: Výzkum proměn bydlení v České republice 2007. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. p. 8-18. ISBN 978-80-248-1672-2. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bydlení pro handicapované s přeměnou panelových sídlišť. In: Rozvoj bydlení IV. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. p. 141-144. ISBN 80-01-03382-1. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. Panelový domovní fond ČR ? problémy současnosti. In: Rozvoj bydlení IV.. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2006. p. 79-83. ISBN 80-01-03382-1. [Detail]
KOUDELA, Vladimír. Vliv podmínek dopravy a technického vybavení na proměny bydlení,. In: Sborník prací dílčí zprávy o řešení projektu GAČR ?Výzkum proměn bydlení v České republice? za rok 2005. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. p. 19-30. ISBN 80-248-1014-X. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and František KUDA. Správa a údržba. In: Výzkum proměn bydlení v České republice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. p. 74-89. ISBN 80-248-10-14-X. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Typologie. In: Výzkum proměn bydlení v České republice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. p. 59-73. ISBN 80-248-1014-X. [Detail]
TOMICA, Vladimír and Marek MIHOLA. Investigation during flow through barries formed by bridge buildings including the effects of erosion on stability of structures. In: Technical Sheets 2005, Volume 2. Praha: Fakulta stavební ČVUT Praha, 2005. p. 160-161. [Detail]
TOMICA, Vladimír and Marek MIHOLA. Analýza při proudění překážkami v podobě mostních staveb včetně vlivu eroze na stabilitu konstrukcí. In: Technické listy 2005. Díl 1, Soubor úvodních technických listů. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2005. p. 160-161. ISBN 80-01-03486-0. [Detail]
TOMICA, Vladimír and Marek MIHOLA. Analýza při proudění překážkami v podobě mostních staveb včetně vlivu eroze na stabilitu konstrukcí. In: Technické listy 2005. Díl 2, Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2005. p. 160-161. ISBN 80-01-03487-9. [Detail]
KOUDELA, Vladimír. Výzkum metod regenerace devastovaných průmyslových ploch. In: Sborník Vědeckých prací FAST VŠB-TUO. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. p. 69-76. ISBN 80-248-0572-3. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana. srovnávací studie 4 průmyslových m,ěst zemí Visegradské čtyřky. In: Sborník vědeckých prací VŠB-TUO,č. 1/2003, ročník III. řada stavební. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. p. 36-46. ISBN 80-248-0572-3. [Detail]
HORÁKOVÁ, Jarmila. Některé současné územně-technické problémy ekonomického rozvoje regionu Severní Moravy a Horního Slezska. In: Mezinárodní konference Regionální spolupráce '99. Karviná: Vydavatelství Karviná, 1999. p. 11,13. ISBN 80-7248-026-X. [Detail]
HORÁKOVÁ, Jarmila, Vítězslav KUTA and Jana PLETNICKÁ. Některé problémy regenerace průmyslových devastovaných ploch v podmínkách České republiky. In: Mezinárodní konference Stavební likvidace dolů. Ostrava: VŠB-TUO, Katedra stavebních hmot, 1999. p. 23,24. ISBN 80-7078-646-9. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana and Jarmila HORÁKOVÁ. Tvorba krajiny v území postiženém důlní činností. In: Mezinárodní konference Stavební likvidace dolů. Ostrava: VŠB-TUO, Katedra stavebních hmot, 1999. p. 30,31. ISBN 80-7078-646-9. [Detail]
HORÁKOVÁ, Jarmila and Vítězslav KUTA. Vnitroregionální dopravní problémy Ostravska. In: Mezinárodní konference TRANSPORT '99. Ostrava: Vydavatelství Ostrava, 1999. p. 10,11. ISBN 80-7078-722-8. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Evropské pásy osídlení a ekonomických aktivit. In: Mezinárodní konference TRANSPORT '99. Ostrava: Vydavatelství Ostrava, 1999. p. 16,17. ISBN 80-7078-722-8. [Detail]
HORÁKOVÁ, Jarmila. Některé současné územně-technické problémy ekonomického rozvoje regionu Severní Moravy a Horního Slezska. In: Regionální spolupráce '99. Karviná: Dum techniky Ostrava, 1999. p. 56-61. ISBN 80-7248-026-X. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara. Některé aspekty tvorby cen ve vodním hospodářství. In: Sborník příspěvků ze XI. mez. věd. konference, sekce Vodní hospodářství a vodní stavby. Brno: Vydavatelství Brno, 1999. p. 35-115. ISBN 80-214-1446-4. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Urbanistický průzkum sídliště Dubina. In: Sborník referátů konference Regenerace panelových domů. Ostrava: VŠB-TUO, Fakulta stavební, 1999. p. 37-41. ISBN 80-7078-704-X. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Regenerace panelových domů v kontextu celkové bytové politiky na Ostravsku. In: Sborník referátů konference Regenerace panelových domů. Ostrava: VŠB-TUO, Fakulta stavební, 1999. p. 8,11. ISBN 80-7078-704-X. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara. Vliv dálnice na cestovní ruch v názorech obyvatel Ostravy. In: Sborník referátů mezinárodní vědecké konference Cestovní ruch '99. Ostrava: Vydavatelství Ostrava, 1999. p. 145-345. ISBN 80-7078-718-X. [Detail]
HORÁKOVÁ, Jarmila and Jiří TYLČER. Úvod do případové studie Trojické údolí. In: Brownfields - nevyužitý potenciál. Ostrava: U.S.Environmental Training Institute a MŽR ČR, 1998. p. 6-9. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Bydleni jako odraz životního způsobu. In: Bývanie v premenách času. Slovenská republika: ORGWARE Bratislava, 1998. p. 20-22. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Pozice ostravské aglomerace ve struktuře osídlení Střední Evropy. In: Rozvoj dopravní infrastruktury Severní Moravy a Slezka. Ostrava: VŠB-TUO, 1998. p. 11-24. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Význam rozhodovacích procesů v oblasti staveb bytových a občanských. In: Aktuální problémy hornictví 97. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 183-187. ISBN 80-7078-467-9. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Regionální metropole a struktura osídlení. In: Regionální rozvoj a životní prostředí. Ostrava: Fakulta ekonomická VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 57-63. ISBN 80-7078-457-1. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Vliv útlumu černého uhlí na změny funkční struktury sídelních průmyslových aglomerací. In: Sborník referátů mez.konference - 9.Hornická Ostrava. Ostrava: ČMD-Důl ČSM Stonava, propagace, 1996. p. D14. ISBN 0. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Vliv těžby černého uhlí na vývoj struktury osídlení průmyslových aglomerací. In: Sborník referátů mez.konference VŠB-TU sekce č.6-Geot.a sta.. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 1995. p. 39-45. ISBN 0. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Začlenění povrchu útlumových dolů do infrastruktury a života příslušných regionů. In: Aktuální problémy hornictví 94. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 1994. p. 45-52. ISBN 0. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Ostravsko-karvinská aglomerace a její urbanistická a sídelní struktura v podmínkách transformace společnosti. In: Internacional Congres TUP. Warszawa - Polsko: Towarzystwo urbanistow Polskich, 1993. p. 39-41. ISBN 0. [Detail]

Conference paper

TEICHMANN, Marek. Město a voda – voda potřebná, užitečná i nežádoucí. In: Sborník referátů 27. mezinárodní konference "Městské inženýrství ČKAIT Karlovarsko 2023" : téma: "Město a voda" : 13. října 2023, Karlovy Vary. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2023. p. 19-25. ISBN 978-80-88265-41-2. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Natálie SZELIGOVÁ and Michal FALTEJSEK. Information modelling in the built environment of setlements with a focus on the tunnel transportation system. In: XXVIIth World Road Congress : Prague, 2 - 6 October 2023 : proceedings of congress. Paříž: PIARC (World Road Association), 2023. p. 1-9. ISBN 978-1-66547-923-3. [Detail]
TEICHMANN, Marek and Michal FALTEJSEK. Informační modelování jako nástroj efektivní správy vystavěného prostředí sídel. In: Facility Management 2022 : podpora BIM pre správu budov : zborník prednášok z 20. vedecko-odbornej medzinárodnej konferencie : 29.-30.9.2022, Nový Smokovec. Bratislava: SSTP, 2022. p. 29-37. ISBN 978-80-89878-98-7. [Detail]
WERNEROVÁ, Eva, František KUDA and Michal FALTEJSEK. FIM - řízení podpůrných procesů nad daty BIM modelu. In: Facility Management 2021 : energetické úspory verzus zdravie a bezpečnosť : sborník prednášok zo 19. vedecko - odbornej medzinárodnej konferencie : 27.9.-28.9. 2021, Hotel Patria, Štrbské Pleso. Bratislava: SSTP, 2021. p. 77-79. ISBN 978-80-89878-78-9. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Jiří KUPKA, Adéla BRÁZDOVÁ and Iva TICHÁ. OPTIONS FOR ASSESSING THE SUITABILITY OF URBAN ENVIRONMENTAL ACUPUNCTURE. In: GEOLINKS : international conference : conference proceedings : 17-18 May 2021. Book 1. Sofie: Saima Consult, 2021. p. 15-23. ISBN 978-619-7495-17-1. [Detail]
KUTÁ, Dagmar and Marek TEICHMANN. Identity, urbanity and division of housing estates in the Czech Republic. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 900. Bristol: IOP Publishing, 2021. p. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Dagmar KUTÁ, Natálie SZELIGOVÁ and František KUDA. Evaluation of urban water networks - Case study. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 900. Bristol: IOP Publishing, 2021. p. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MIKŠÍKOVÁ, Simona, František KUDA and Irena STEINOVÁ. Intelligent and efficient parking solutions. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 900. Bristol: IOP Publishing, 2021. p. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MAJSTRÍKOVÁ, Tereza, Filip KHESTL, Pavel MEC and Barbara VOJVODÍKOVÁ. Mineralization of wooden elements by bypass cement kiln dust. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 1039. Bristol: IOP Publishing, 2021. p. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata, Zbyněk PROSKE and Jana TICHÁ BLAHUTOVÁ. Mobilita osob se zdravotním omezením v městském prostředí. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. p. 170-172. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
MIKŠÍKOVÁ, Simona, Irena STEINOVÁ and Dagmar KUTÁ. Analysis of parking issues and automatic parking systems in the Czech Republic. In: 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2020 : conference proceedings : 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria. Issue 6.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2020. p. 491-497. ISBN 978-619-7603-12-5. [Detail]
STEINOVÁ, Irena, Simona MIKŠÍKOVÁ and Dagmar KUTÁ. Analysis of public spaces intended for children in the Moravian-Silesian region of the Czech Republic. In: 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2020 : conference proceedings : 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria. Issue 6.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2020. p. 499-506. ISBN 978-619-7603-12-5. [Detail]
HELEKALOVÁ, Kateřina and Dagmar KUTÁ. The issues of facility management using bim in Czech Republic. In: 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2020 : conference proceedings : 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria. Issue 6.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2020. p. 619-626. ISBN 978-619-7603-12-5. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Iva TICHÁ, Radim FOJTÍK and Kateřina JUPOVÁ. Land use changes and effects on heat islands in the city. In: 2nd International Conference Advances in Environmental Engineering : November 25-27, 2019, Ostrava, Czech Republic : book of abstracts. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. p. Nestránkováno. ISBN 978-80-248-4360-5. [Detail]
KUTÁ, Dagmar, Marek TEICHMANN and Lucie HURDÁLKOVÁ. Analysis of the sustainable development of the core cities of the Hradec Kralove - Pardubice agglomeration. In: ADVANCES IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING (AEE2019). BRISTOL: IOP PUBLISHING LTD, 2020. p. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Dagmar KUTÁ and Natálie SZELIGOVÁ. Urban Rainwater Management Tools. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing, 2020. p. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUTÁ, Dagmar, Stanislav ENDEL and Lucie HURDÁLKOVÁ. Principle of regional integrated investments and their relation to sustainable development of the Hradec Kralove - Pardubice agglomeration. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing, 2020. p. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HELEKALOVÁ, Kateřina and Marek TEICHMANN. Revitalization of public space along the river Ostravice in the part of Ostrava. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing, 2020. p. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Kateřina HELEKALOVÁ and Natálie SZELIGOVÁ. Rainwater Management in relation to Water Bodies and Flows in Urbanized Areas. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing ltd, 2020. p. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PROSKE, Zbyněk and Renata ZDAŘILOVÁ. Storm water management in public areas. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 444. Bristol: IOP Publishing, 2020. p. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Natálie SZELIGOVÁ and František KUDA. Influence of Flash Floods on the Drainage Systems of the Urbanized Areas. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies (ESaT 2018), September 12-14, 2018, High Tatras Mountains, Tatranske Matliare, Slovak Republic. Londýn: Taylor & Francis, 2019. p. 623-628. ISBN 978-0-367-07509-5. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Natálie SZELIGOVÁ and František KUDA. Evaluation of Operating Costs in the Life Cycle of Buildings. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies (ESaT 2018), September 12-14, 2018, High Tatras Mountains, Tatranske Matliare, Slovak Republic. Londýn: Taylor & Francis, 2019. p. 629-635. ISBN 978-0-367-07509-5. [Detail]
KUTÁ, Dagmar and Lucie HURDÁLKOVÁ. Problems of development of bi-centric Hradecko-Pardubické residential agglomeration in Czech Republic. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : Proceedings of the 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies (ESaT 2018), September 12-14, 2018, High Tatras Mountains, Tatranske Matliare, Slovak Republic. Londýn: Taylor & Francis, 2019. p. 709-714. ISBN 978-0-367-07509-5. [Detail]
BÍLKOVÁ, Alžběta, Petra KOCUROVÁ and Renata ZDAŘILOVÁ. Standards of the universal design to stabilize the housing quality. In: ESaT 2018 : 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies : Tatranské Matliare, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 12th -14th September 2018. Košice: Technical University of Košice, 2019. p. 307-312. ISBN 978-80-553-2982-6. [Detail]
KOCUROVÁ, Petra, Alžběta BÍLKOVÁ and Renata ZDAŘILOVÁ. Multicriteria analysis as a tool for estimating optimal barrier-free routes. In: ESaT 2018 : 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies : Tatranské Matliare, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 12th -14th September 2018. Košice: Technical University of Košice, 2019. p. 703-708. ISBN 978-80-553-2982-6. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata, Petra KOCUROVÁ and Alžběta BÍLKOVÁ. Safety of visually impaired individuals in public places. In: ESaT 2018 : 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies : Tatranské Matliare, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 12th -14th September 2018. Košice: Technical University of Košice, 2019. p. 733-738. ISBN 978-80-553-2982-6. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Lenka TICHA, Radim FOJTÍK and Natálie SZELIGOVÁ. Brownfields in Function Urban Area Ostrava. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. London: Institute of Physics, 2019. p. "neuvedeno". ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUTÁ, Dagmar, Marek TEICHMANN and Lucie HURDÁLKOVÁ. Process of suburbanization in polycentric agglomerations. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 19, Issue 1.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. p. 1027-1033. ISBN 978-619-7408-76-8. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Dagmar KUTÁ and František KUDA. Fluctuation of water pressure and its impact on water losses in water distribution network. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 19, Issue 1.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. p. 209-216. ISBN 978-619-7408-76-8. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Dagmar KUTÁ and František KUDA. Effective ways to reduce drinking water loss-case study from the Czech republic. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 19, Issue 1.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. p. 237-243. ISBN 978-619-7408-76-8. [Detail]
FALTEJSEK, Michal, Natálie SZELIGOVÁ and Barbara VOJVODÍKOVÁ. Information modelling of buildings as an instrument of sustainable development of the locality. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18, Issue 2.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 243-252. ISBN 978-619-7408-40-9. [Detail]
TEICHMANN, Marek and Natálie SZELIGOVÁ. Risk management in the production and distribution of drinking water. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 3.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 625-631. ISBN 978-619-7408-42-3. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Natálie SZELIGOVÁ and František KUDA. Case study on the use of facility management tools in the process of optimizing the sewer network. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 5.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 151-158. ISBN 978-619-7408-46-1. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Natálie SZELIGOVÁ and František KUDA. Maintenance and prevention of failures at sewer network. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 5.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 501-508. ISBN 978-619-7408-46-1. [Detail]
KUTÁ, Dagmar, Stanislav ENDEL and Lucie HURDÁLKOVÁ. Economic development of bi-centric agglomeration. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 5.3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 279-286. ISBN 978-619-7408-48-5. [Detail]
ENDEL, Stanislav, Dagmar KUTÁ and František KUDA. The impact of brownfields on property prices. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 5.3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 871-878. ISBN 978-619-7408-48-5. [Detail]
ENDEL, Stanislav, Dagmar KUTÁ and František KUDA. The influence of the Karolina regeneration on the overall Ostrava city center condition. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 5.3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 911-918. ISBN 978-619-7408-48-5. [Detail]
SZELIGOVÁ, Natálie, Marek TEICHMANN and Eliška ŠPAČKOVÁ. Technical infrastructure recovery in urbanized area. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 6.3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 363-370. ISBN 978-619-7408-52-2. [Detail]
KUTÁ, Dagmar, Stanislav ENDEL and Lucie HURDÁLKOVÁ. Development and sustainability of bi-centric agglomeration. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 6.3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 527-532. ISBN 978-619-7408-52-2. [Detail]
SZELIGOVÁ, Natálie, Marek TEICHMANN and Eliška ŠPAČKOVÁ. Interaction of technical infrastructure and public space. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 6.3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 619-626. ISBN 978-619-7408-52-2. [Detail]
WERNEROVÁ, Eva, František KUDA and Michal FALTEJSEK. BIM as an Effective Tool of Project and Facility Management. In: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : conference proceedings : 26 August - 01 September, 2018, Albena Co., Bulgaria. Volume 5. Issue 1.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 195-200. ISBN 978-619-7408-62-1. [Detail]
CHUDÍKOVÁ, Blanka, Michal FALTEJSEK and Iveta SKOTNICOVÁ. Application of virtual reality and building information modeling on solar systems. In: ESaT 2018 : 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies : Tatranské Matliare, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 12th -14th September 2018. Košice: Technical University of Košice, 2018. p. nestránkováno. ISBN 978-80-553-2982-6. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Natálie SZELIGOVÁ and František KUDA. Use of waste water at schools. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 18, Issue 4.2. Sofie: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2018. p. 239-245. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUTÁ, Dagmar, Stanislav ENDEL and Lucie HURDÁLKOVÁ. Integrated regional investment principle and relation to sustainable development in bi-centric hradec krÁlovÉ - pardubice agglomeration. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 18, Issue 5.4. Sofie: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2018. p. 449-456. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Natálie SZELIGOVÁ and Marek TEICHMANN. Formerly used sites and barriers for future development. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 51. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 495-502. ISBN 978-619-7408-08-9. [Detail]
GONŠČÁKOVÁ, Anna and Marek TEICHMANN. Methods of laying supply networks into the ground. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 255-262. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
KUDA, František, Marek TEICHMANN, Natálie SZELIGOVÁ and Zbyněk PROSKE. Modern approaches of facility management in the management and maintenance of underground services. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 279-288. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
WERNEROVÁ, Eva, František KUDA, Marek TEICHMANN and Zbyněk PROSKE. Facility management in the operation of water supply networks. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 601-608. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
KUDA, František, Marek TEICHMANN, Natálie SZELIGOVÁ and Zbyněk PROSKE. Identification of technical installations in different areas according to their type. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 637-642. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Natálie SZELIGOVÁ, František KUDA and Zbyněk PROSKE. Innovative Recovery methods of Technical Installation in Brownfields. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 667-674. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
SZELIGOVÁ, Natálie, Barbara VOJVODÍKOVÁ, Marek TEICHMANN and Michal FALTEJSEK. Possibilty of more effective approach to the management of previously developed areas in small municipalities. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 713-720. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
SZELIGOVÁ, Natálie, Marek TEICHMANN, František KUDA and Zbyněk PROSKE. The Possibilities of New Utilization of Brownfields, with a Focus on Technical Infrastructure. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 827-834. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
KUCHAŘ, Martin, Ivona KOMÁROVÁ and Stanislav ENDEL. Current trends in civic amenity building types shown in examples from Hlučín Region municipalities. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: SGEM 2017 : ancience science : conference proceedings : 24-30 August, 2017, Albena Co., Bulgaria. Volume II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 157-164. ISBN 978-619-7408-18-8. [Detail]
KUCHAŘ, Martin, Ivona KOMÁROVÁ and Stanislav ENDEL. Hlučín – The Centre of the Region. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: SGEM 2017 : science & society : conference proceedings : 24-30 August, 2017, Albena Co., Bulgaria. Volume III, Sociology and healthcare. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. -. ISBN 978-619-7408-20-1. [Detail]
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie and Dagmar KUTÁ. FUNCTIONAL URBANIZED AREA OF THE BICENTRIC HRADEC-PARDUBICE RESIDENTIAL AGGLOMERATION. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: SGEM 2017 : urban planning, architecture & design : conference proceedings : 28-31 March, 2017, Extended Scientific Sessions Vienna, Austria. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 117-124. ISBN 978-619-7105-96-4. [Detail]
KUTÁ, Dagmar and Jan ČESELSKÝ. Historical development stages of construction of apartment houses. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: SGEM 2017 : urban planning, architecture & design : conference proceedings : 28-31 March, 2017, Extended Scientific Sessions Vienna, Austria. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 125-132. ISBN 978-619-7105-96-4. [Detail]
BÍLKOVÁ, Alžběta and Petra KOCUROVÁ. Barrier-free use of Zoological Gardens - Case study. In: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: SGEM 2017 : urban planning, architecture & design : conference proceedings : 28-31 March, 2017, Extended Scientific Sessions Vienna, Austria. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 69-76. ISBN 978-619-7105-96-4. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Peter KRUŠINSKÝ, Renáta KORENKOVÁ and Michaela HOLEŠOVÁ. Analysis of Geometric Conception of the Historical Truss Church of All Saints in Vlčovice. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 245. Melville: American Institute of Physics, 2017. p. srpen 2017. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KRUŠINSKÝ, Peter, Josef GOCÁL, Lucie AUGUSTINKOVÁ, Eva CAPKOVÁ and Renáta KORENKOVÁ. Proportions and static Analysis of a Historical Truss in a Rural House in Vápenná Village. In: MATEC Web of Conferences. Volume 117. Paříž: EDP Sciences, 2017. p. 1-8. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KRUŠINSKÝ, Peter, Josef GOCÁL, Lucie AUGUSTINKOVÁ, Eva CAPKOVÁ and Renáta KORENKOVÁ. Proportions and static Analysis of a Historical Truss in a Rural House in Vápenná Village. In: MATEC Web of Conferences. Volume 117. Paříž: EDP Sciences, 2017. p. 1-8. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KOCUROVÁ, Petra, Alžběta BÍLKOVÁ and Kateřina KOCUROVÁ. IMPLEMENTACE LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ VE VZTAHU K BEZBARIÉROVÉMU PROSTŘEDÍ - PŘÍPADOVÁ STUDIE. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017 : recenzovaný sborník příspěvků : 18. – 20. prosince 2017, Hradec Králové, Česko. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2017. p. 1282-1289. ISBN 978-80-87952-22-1. [Detail]
BÍLKOVÁ, Alžběta and Petra KOCUROVÁ. ASSURANCE OF QUALITY AND THE ACCESSIBILITY OF PUBLIC SPACES UNDER CURRENT LEGISLATION. In: QUAERE: recenzovaný sborník příspěvků Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2017 : 26.-30. června 2017, Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2017. p. 729-736. ISBN 978-80-87952-20-7. [Detail]
KOCUROVÁ, Petra and Alžběta BÍLKOVÁ. IMPAKT PRVKŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY NA BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ. In: QUAERE: recenzovaný sborník příspěvků Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2017 : 26.-30. června 2017, Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2017. p. 737-743. ISBN 978-80-87952-20-7. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérová přístupnost veřejných budov a staveb pro bydlení. In: Regenerace bytového fondu a veřejných budov: energeticky úsporné stavění : sborník příspěvků XIII. ročníku celostátní odborné konference : Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, 21.-22. listopad 2017. Praha: Centrum stavebního inženýrství, 2017. p. 93-96. ISBN 978-80-7086-009-0. [Detail]
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie and Dagmar KUTÁ. AN APPROACH TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHIN THE HRADEC KRÁLOVÉ-PARDUBICE BIOCENTRIC AGGLOMERATION. In: SGEM 2017 : proceedings of the 4th international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts : August 24-30, 2017, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 11-18. ISBN 978-619-7408-17-1. [Detail]
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie and Dagmar KUTÁ. THE IMPACT OF URBAN POLICY ON THE DEVELOPMENT OF THE HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE AGGLOMERATION. In: SGEM 2017 : proceedings of the 4th international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts : August 24-30, 2017, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 417-424. ISBN 978-619-7408-17-1. [Detail]
KUTÁ, Dagmar, Jan ČESELSKÝ and Maria ZÚBKOVÁ. ANALYSIS OF HOUSING TYPOLOGY. In: SGEM 2017 : proceedings of the 4th international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts : August 24-30, 2017, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 467-474. ISBN 978-619-7408-17-1. [Detail]
CHUDÍKOVÁ, Blanka and Michal FALTEJSEK. Solární energie u budov řešených pomocí informačního modelování staveb. In: Vnútorná klíma budov 2017 na tému Vnútorné prostredie v budovách s takmer nulovou potrebou energie : zborník prednášok z 28. vedeckej konferencie : Nový Smokovec, 5. - 6. december 2017. Bratislava: SSTP, 2017. p. 137-141. ISBN 978-80-89878-18-5. [Detail]
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie and Dagmar KUTÁ. Urban activity in the transformation of a military fortress into the county town in the Czech Republic. In: WIT Transactions on Ecology and the Environment. Volume 210. Southampton: WIT Press, 2017. p. 637-647. ISBN 978-1-78466-153-3. [Detail]
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie, Dagmar KUTÁ and Naďa ZDRAŽILOVÁ. Diagnostics of the Influence of Suspended Solids and Phosphorus on Groundwater Quality. In: Environmental Science and Sustainable Development : International Conference on Environmental Science and Sustainable Development (ICESSD 2015) : Bangkok, Thailand, 25 – 26 October 2015. Singapore: World Scientific Publishing, 2016. p. 149-154. ISBN 978-981-4723-02-2. [Detail]
ORSÁKOVÁ, Diana, Alžběta BÍLKOVÁ and Bohuslav NIEMIEC. CASE STUDY OF SOLUTION TO BARRIER-FREE ACCESSIBILITY OF THE CULTURAL-SOCIAL CENTRE IN THE FORMER INDUSTRIAL AREA OF LOWER VÍTKOVICE IN OSTRAVA. In: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2016 : arts, performing arts, architecture and design : conference proceedings : 6-9 April, 2016. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 132-139. ISBN 978-619-7105-54-4. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. An analysis of the user’s perspective of bareer-free Housing. In: 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2016 : arts, performing arts, architecture and design : conference proceedings : 6-9 April, 2016. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 59-63. ISBN 978-619-7105-54-4. [Detail]
KUTÁ, Dagmar and Jan ČESELSKÝ. Problems of residential building facilities in the Czech Republic. In: 5th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Building Materials. Paris: Atlantis Press, 2016. p. 162-166. ISBN 978-93-84422-37-0. [Detail]
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie, Dagmar KUTÁ and Jana ŠULCOVÁ. Development of the Hradec Králové - Pardubice agglomeration since 1986. In: 5th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Building Materials. Paris: Atlantis Press, 2016. p. 183-186. ISBN 978-93-84422-37-0. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Barrier-free use of structures in transport infrastructure within Czech standards environment. In: ADVANCES IN CIVIL, ARCHITECTURAL, STRUCTURAL AND CONSTRUCTIONAL ENGINEERING. London: CRC PRESS-TAYLOR & FRANCIS GROUP, 2016. p. 61-64. ISBN 978-1-138-02849-4. [Detail]
ORSÁKOVÁ, Diana, Alžběta BÍLKOVÁ, Bohuslav NIEMIEC and Renata ZDAŘILOVÁ. Barrier-free use of transport interchanges. In: Advances in Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering: Proceedings of the International Conference on Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering, Dong-A University, Busan, South Korea, August 21-23, 2015. London: CRC Press, 2016. p. 65-68. ISBN 978-1-138-02849-4. [Detail]
ORSÁKOVÁ, Diana, Alžběta BÍLKOVÁ, Bohuslav NIEMIEC and Renata ZDAŘILOVÁ. Qualitative parameters of a public place and their analysis using a case study of the complex of the former bituminous coal mine of Karolina in Ostrava. In: Advances in Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering: Proceedings of the International Conference on Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering, Dong-A University, Busan, South Korea, August 21-23, 2015. London: CRC Press, 2016. p. 69-72. ISBN 978-1-138-02849-4. [Detail]
KUTÁ, Dagmar and Lucie TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ. Rekonstrukce panelových domů v kontextu s morálními požadavky na bydlení. In: QUAERE 2016 : recenzovaný sborník příspěvků Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 23.- 27. května, 2016, Hradec Králové, Česko. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. p. 650-656. ISBN 978-80-87952-15-3. [Detail]
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie and Dagmar KUTÁ. Urbanistický rozvoj jádrového města bicentrické aglomerace. In: QUAERE 2016 : recenzovaný sborník příspěvků Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 23.- 27. května, 2016, Hradec Králové, Česko. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. p. 657-663. ISBN 978-80-87952-15-3. [Detail]
KOCUROVÁ, Petra, Alžběta BÍLKOVÁ and Bohuslav NIEMIEC. Bezbariérové užívání dopravních uzlů Ostrava-Svinov a Katowice. In: QUAERE 2016 : recenzovaný sborník příspěvků Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 23.- 27. května, 2016, Hradec Králové, Česko. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. p. 657-663. ISBN 978-80-87952-15-3. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Natálie SZELIGOVÁ, Marek TEICHMANN and František KUDA. Evaluation of the effects of students short – term internships in the context of a longer time horizon in the field of sustainable land use education. In: SGEM2016: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 2016: Ecology, Economics, Education and Legislation: conference proceedings : 28 June - 7 July, 2016, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 835-842. ISBN 978-619-7105-67-4. [Detail]
SZELIGOVÁ, Natálie and Barbara VOJVODÍKOVÁ. An approach of municipalities to preserving greenfields through statutory documents. In: SGEM2016: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 2016: Water Resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems: conference proceedings : 28 June - 7 July, 2016, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 31-38. ISBN 978-619-7105-62-9. [Detail]
ENDEL, Stanislav, Eva WERNEROVÁ and František KUDA. The Influence of Brownfields on Urban Economy of a Settlement. In: AER-Advances in Engineering Research. Volume 44. Paris: Atlantis Press, 2015. p. 337-342. ISBN 978-94-6252-139-1. [Detail]
KUDA, František, Eva WERNEROVÁ and Stanislav ENDEL. Selection of a Construction Contractor for Public Contracts in the Czech Republic according to Safe Tender Price. In: AER-Advances in Engineering Research. Volume 44. Paris: Atlantis Press, 2015. p. 65-68. ISBN 978-94-6252-139-1. [Detail]
FERKO, Martin, Jan ČESELSKÝ, Zbyněk PROSKE, Barbara VOJVODÍKOVÁ and Jiří KUČERA. Modeling the Impact of Territorial Investments on Land Development. In: Advanced Materials Research. Volomue 1065-1069. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2015. p. 2757-2760. ISBN 978-3-03835-358-4. [Detail]
JURNÍČKOVÁ, Lenka, Dagmar KUTÁ and Renata ZDAŘILOVÁ. Conditions of independent movement and orientation of blind people in public space. In: Advanced Materials Research. Volomue 1065-1069. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2015. p. 2803-2807. ISBN 978-3-03835-358-4. [Detail]
KANIA, David and Martina PEŘINKOVÁ. Analýza regionálních letišť České republiky. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. p. 129-131. ISBN 978-80-248-3802-1. [Detail]
KANIA, David and Martina PEŘINKOVÁ. Regionální letiště – rozvoj a územní plánování. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. p. 66-69. ISBN 978-80-248-3802-1. [Detail]
SZELIGOVÁ, Natálie and Marek TEICHMANN. Weaknesses of Buildings for Water Supply. In: Construction Maeconomics Conference 2015 : conference proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. p. 1-7. ISBN 978-80-01-05845-9. [Detail]
TEICHMANN, Marek and Natálie SZELIGOVÁ. Identification of Risks in Water Management. In: Construction Maeconomics Conference 2015 : conference proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. p. 1-8. ISBN 978-80-01-05845-9. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan, Jiří KUČERA, Barbara VOJVODÍKOVÁ, Martin FERKO and Zbyněk PROSKE. Value for money and its application for infrastructure investment projects. In: Green Building, Materials and Civil Engineering. London: CRC Press, 2015. p. 807-809. ISBN 978-1-138-02669-8. [Detail]
ENDEL, Stanislav, František KUDA and Eva WERNEROVÁ. Objectification of modeling the development of brownfields in an MDM environment. In: International Conference on Advanced Engineering Technology (ICAET 2014) : Incheon National University, Incheon, South Korea, 20.-21.12.2014. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. p. 917-922. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUTÁ, Dagmar and Jan ČESELSKÝ. Vliv prostorové efektivity domovního vybavení na celkový uživatelský komfort bytových domů v České Republice. In: QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 25.-29.5.2015, Hradec Králové, Česko). Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. p. 40-48. ISBN 978-80-87952-10-8. [Detail]
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie, Dagmar KUTÁ and Vítězslav KUTA. PRŮZKUM ÚZEMNÍHO ROZVOJE BI-CENTRICKÉ HRADECKO - PARDUBICKÉ SÍDELNÍ AGLOMERACE. In: QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 25.-29.5.2015, Hradec Králové, Česko). Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. p. 56-62. ISBN 978-80-87952-10-8. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan, Barbara VOJVODÍKOVÁ and Jan UNUCKA. Industrial zone between economy and environment. In: SGEM 2015 : 15th international multidisciplinary scientific geoconference : conference proceedings : 18-24 June, 2015, Albena, Bulgaria. Volume I, Hydrology & water resources. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. p. 355-362. ISBN 978-619-7105-36-0. [Detail]
SZELIGOVÁ, Natálie, Eva WERNEROVÁ and Marek TEICHMANN. Bekannte und unbekannte Sakralbauten in Karvina. In: Stadttechnik Karlovy Vary 2015 : 20. internationale Konferenz : Kirchenbauten und Stadt : am 5. Juni 2015. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2015. p. 119-126. ISBN 978-80-87438-63-3. [Detail]
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie and Dagmar KUTÁ. Bi-centric aglomeration and it´s territorial development. In: Sustainable Development. Southampton: WIT Press, 2015. p. 121-129. ISBN 978-1-78466-157-1. [Detail]
KUTÁ, Dagmar and Jan ČESELSKÝ. Use and Spatial efficiency of Housing Facilities and its Influence on the Overall User Comfort in Blocks of Flats in the Czech Republic. In: Sustainable Development. Southampton: WIT Press, 2015. p. 763-771. ISBN 978-1-78466-157-1. [Detail]
BERÁNKOVÁ, Eva, František KUDA and Stanislav ENDEL. Preparation of sub-criteria for mathematical modeling of multi-criteria decision making. In: 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction : 24th - 27th June 2014, Ostrava, Czech Republic : conference book. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. p. 1-4. ISBN 978-80-248-3147-3. [Detail]
ENDEL, Stanislav, Jana PETEROVÁ and František KUDA. Comparison of the brownfield regeneration and greenfield development on the mathematical model basis. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 637-642. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
BUDINA, Martin, Tomáš NEHUDEK, Ondřej VAŠÍČEK and Jan ČESELSKÝ. Factors affecting the attractiveness of the area for individual housing. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 680-685. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
KUDA, František and Eva WERNEROVÁ BERÁNKOVÁ. EU approaches to unification of methodologies for determination of building object life cycle costing. In: Advanced Materials Research. Volume 1044-1045. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 1863-1867. ISBN 978-3-03835-277-8. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and Eva BERÁNKOVÁ. Modeling, Analysing and Simulation – way to good operation phase of residential stock. In: Advanced Materials Research. Volume 842. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 796-800. ISBN 978-3-03785-940-7. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan, Martina PEŘINKOVÁ and Miloslav ŘEZÁČ. The impact of urban structure and building typology on transport. In: Advanced Materials Research. Volume 842. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 858-862. ISBN 978-3-03785-940-7. [Detail]
JAŠEK, Marek, Jan ČESELSKÝ, Pavel VLČEK, Marcela ČERNÍKOVÁ and Eva BERÁNKOVÁ. Aplication of BIM process by the evaluation of building energy sustainability. In: Advanced Materials Research. Volume 899. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 7-10. ISBN 978-3-03835-040-8. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. Comprehensive model of building from the perspective of management and operation of real estate. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 501-504. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 2601-2605. ISBN 978-3-03835-005-7. [Detail]
KUDA, František and Eva BERÁNKOVÁ. Integration of Facility Management and Project Management as an Effective Management Tool for Development Projects. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 501-504. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 2676-2681. ISBN 978-3-03835-005-7. [Detail]
TEICHMANN, Marek, František KUDA and Zbyněk PROSKE. Emergency supply of drinking water. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 580-583. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 2346-2349. ISBN 978-3-03835-165-8. [Detail]
MIČAN, Viktor and Jan ČESELSKÝ. Description of the state of public buildings property management in the Czech Republic. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 580-583. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 2462-2465. ISBN 978-3-03835-165-8. [Detail]
BERÁNKOVÁ, Eva and František KUDA. Extending the life cycle of buildings using Project and Facility managements. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 580-583. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2014. p. 2291-2296. ISBN 978-3-03835-165-8. [Detail]
BUDINA, Martin, Tomáš NEHUDEK and Ondřej VAŠÍČEK. Attractiveness of the Area in the Context of Individual Housing. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 580-583. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2014. p. 81-85. ISBN 978-3-03835-165-8. [Detail]
ENDEL, Stanislav, Eva BERÁNKOVÁ and František KUDA. Possibilities of mathematical modeling utilization in brownfield regeneration efficiency assessment. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 584-586. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 149-154. ISBN 978-3-03835-166-5. [Detail]
BAUMANNOVÁ, Milada, Jan ČESELSKÝ and Miloslav ŘEZÁČ. Investment in Top Architecture and its Potential for the City. In: Architecture in Perspective VI. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 12-16. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara and Jan ČESELSKÝ. Land use and aspects for development of settlement – educational structure of workshops. In: ICERI 2014 : 7th International Conference of Education, Research and Innovation : Seville (Spain), 17-19 November 2014 : publications. Valencia: IATED Academy, 2014. p. 5786-5792. ISBN 978-84-617-2484-0. [Detail]
BERÁNKOVÁ, Eva, František KUDA and Marek TEICHMANN. Provozní dokumentace bytových domů. In: Regenerace bytových domů - dynamika proměn bydlení : [sborník referátů 16. ročníku konference] : 27.2.2014 v konferenčním centru pavilonu A na Výstavišti Černá louka Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 89-93. ISBN 978-80-248-3332-3. [Detail]
VAŠÍČEK, Ondřej, Martin BUDINA and Tomáš NEHUDEK. VLIV OBČANSKÉ VYBAVENOSTI NA ATRAKTIVITU ÚZEMÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V ZÁZEMÍ MĚST. In: Regenerace bytových domů - dynamika proměn bydlení : [sborník referátů 16. ročníku konference] : 27.2.2014 v konferenčním centru pavilonu A na Výstavišti Černá louka Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 95-99. ISBN 978-80-248-3332-3. [Detail]
BERÁNKOVÁ, Eva and František KUDA. Využití inovativních nástrojů FM při údržbě stávajících bytových domů. In: Správa budov 2014 : zborník 3. medzinárodnej konferencie : Novoľubovnianske kúpele, 2.-4. apríl 2014. Košice: V.O.Č. Slovakia, s.r.o., 2014. p. 141-148. ISBN 978-80-970917-2-9. [Detail]
TEICHMANN, Marek and František KUDA. Abwassernutzung in Schuleinrichtungen. In: Stadttechnik Karlovy Vary 2014 : 19. internationale Konferenz Thema: "Schulwesen und Stadt" : am 6. Juni 2014. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2014. p. 104-111. ISBN 978-80-87438-53-4. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata and Lenka JURNÍČKOVÁ. Städtische Umwelt und die Schuleinrichtungen in Bezug auf die Stadttechnik. In: Stadttechnik Karlovy Vary 2014 : 19. internationale Konferenz Thema: "Schulwesen und Stadt" : am 6. Juni 2014. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2014. p. 83-94. ISBN 978-80-87438-53-4. [Detail]
KUDA, František and Eva BERÁNKOVÁ. AUSWIRKUNGEN VON BAU- UND ENERGIETECHNISCHEN ASPEKTEN BEI BILDUNGSGEBÄUDEN AUF DEREN ENERGIEEFFIZIENZ. In: Stadttechnik Karlovy Vary 2014 : 19. internationale Konferenz Thema: "Schulwesen und Stadt" : am 6. Juni 2014. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2014. p. 87-93. ISBN 978-80-87438-53-4. [Detail]
KUDA, František and Eva BERÁNKOVÁ. Certifikace kvality budov pomocí hodnotících metodik jako nástroj strategického facility managementu. In: Facility management 2013. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, Stavebná fakulta STU, 2013. p. 11-14. ISBN 978-80-89216-57-4. [Detail]
BERÁNKOVÁ, Eva and František KUDA. Provozní řády jakou součást provozní dokumentace pro výkon správy majetku. In: Facility management 2013. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, Stavebná fakulta STU, 2013. p. 43-46. ISBN 978-80-89216-57-4. [Detail]
ENDEL, Stanislav and Jana PETEROVÁ. Možnosti zpřístupnění ploch brownfields pro veřejnost. In: Juniorstav 2013 : 15. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 7.2.2013 : [CD-ROM]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. p. 15-19. ISBN 978-80-214-4670-0. [Detail]
PETEROVÁ, Jana and Stanislav ENDEL. OVĚŘENÍ CELKOVÉHO PŘÍNOSU REGENERACE VYBRANÉHO OSTRAVSKÉHO BROWNFIELDU NA ZÁKLADĚ MATEMATICKÉHO MODELU. In: MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [9.-13. prosince 2013, Hradec Králové]. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. p. 3478-3487. ISBN 978-80-87952-00-9. [Detail]
BERÁNKOVÁ, Eva, Ondřej VAŠÍČEK and František KUDA. Přístup facility managementu při údržbě staveb. In: Management a ekonomika stavebnictví : sborník příspěvků ze studentské vědecké konference : Praha, 9.10.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. p. 1-9. ISBN 978-80-01-05357-7. [Detail]
ENDEL, Stanislav, František KUDA and Jana PETEROVÁ. Technicko-ekonomické aspekty přístupu k revitalizaci brownfields v Německu z hlediska jejich dlouhodobého vlivu na území. In: Management a ekonomika stavebnictví : sborník příspěvků ze studentské vědecké konference : Praha, 9.10.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. p. 10-14. ISBN 978-80-01-05357-7. [Detail]
ENDEL, Stanislav and František KUDA. Vliv povodní na rozvoj Ostravy. In: Městské inženýrství Karlovy Vary 2013 : 18. mezinárodní konference : téma: "Povodeň a město" : 7. června 2013. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2013. p. 141-148. ISBN 978-80-87438-37-4. [Detail]
KUBEČKA, Karel, Pavel VLČEK, Darja KUBEČKOVÁ and Jan ČESELSKÝ. Alternative procedure for determining the value of coefficient k6 comparative when using the method of valuation of buildings. In: Proceedings of the 10th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2013 : 29th - 30th August, Valašské Meziříčí, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 88-96. ISBN 978-80-248-3096-4. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Zuzana LADZIANSKÁ and Jana PETEROVÁ. Possibilities of land Protection against incorrect land use. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and legislation : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 5]. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. p. 751-756. ISBN 978-619-7105-04-9. [Detail]
KUDA, František and Eva BERÁNKOVÁ. Možnosti využití inovativních nástrojů FM v technické správě a údržbě stávajících bytových domů. In: Správa budov 2013 : zborník 2. medzinárodnej konferencie : Novoľubovnianske kúpele, 18.-19. apríl 2013. [Slovensko]: [s.n.], 2013. p. 18-22. ISBN 978-80-970917-1-2. [Detail]
PETEROVÁ, Jana and František KUDA. ZUTRITT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGSORGANE UND PRIVATER SUBJEKTE ZU DEN HOCHWASSERSCHUTZMASSNAHMEN IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK. In: Stadttechnik Karlovy Vary 2013 : 18. internationale Konferenz : Thema: "Hochwasser und Stadt" : am 7. Juni 2013. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2013. p. 159-171. ISBN 978-80-87438-38-1. [Detail]
FERKO, Martin, Jan ČESELSKÝ and Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ. Vývoj plošného standardu bydlení v české republice. In: Structura Stavební trendy 2013 : 3. ročník mezinárodní stavební konference : ekologie, energetika, bezpečnost, udržitelnost : sborník prací ke konferenci : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 7.11-8.11.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 49-54. ISBN 978-80-248-3235-7. [Detail]
BERÁNKOVÁ, Eva and Jan ČESELSKÝ. Podpůrné služby office prostor jako impuls udržitelného života městských centrech. In: Facility management 2012. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2012. p. 27-30. ISBN 978-80-89216-49-9. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana and Barbara VOJVODÍKOVÁ. Brownfield Regeneration Know-How Transfer – Lifelong Educational Project Browntrans. In: International Conference Future of Education. Milano: Simonelli, 2012. p. 112-115. ISBN 978-88-7647-808-6. [Detail]
KOLARČÍKOVÁ, Eva and Jana KALUŽÍKOVÁ. Bezbariérové hygienické prostory ve stavbách sociální péče. In: Juniorstav 2012 : 14. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. p. 1-7. ISBN 978-80-214-4393-8. [Detail]
PETEROVÁ, Jana and František KUDA. ANALYSE VON KURANLAGEN IM TSCHECHISCH-POLNISCHEN GRENZGEBIET. In: Stadttechnik Karlovy Vary 2012 "Kurbäder und Stadt": Sammelband der Referate vo der 17. internationalen Konferenz. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2012. p. 103-114. ISBN 978-80-87438-26-8. [Detail]
ENDEL, Stanislav and Jana PETEROVÁ. REZIDENČNÍ BROWNFIELDS A JEJICH MOŽNOSTI APLIKACE MITIGAČNÍCH OPATŘENÍ. In: Structura 2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. p. 211-216. ISBN 978-80-248-2879-4. [Detail]
VAŠÍČEK, Ondřej and Jan ČESELSKÝ. KOMPARAČNÍ ANALÝZA HODNOT ÚZEMÍ PRO INDIVIDUÁLNÍ BYDLENÍ JAKO VÝCHOZÍHO ASPEKTU UDRŽITELNOSTI. In: Structura 2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. p. 69-73. ISBN 978-80-248-2879-4. [Detail]
HRUŠKA TVRDÝ, Lubor, Pavel KUKULIAČ, Ivana FOLDYNOVÁ, Jiří HORÁK and Igor IVAN. Socioekonomický atlas Ostravy. In: XV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Valtice, 20.-22. června 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 181-192. ISBN 978-80-210-5875-0. [Detail]
FERKO, Martin. Metody měření regionálních a vnitro-regionálních disparit ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení – softwarová aplikace. In: Bydlení v regionech: Nové nástroje bytové politiky: Sborník prezentací ze závěrečné konference projektu WD 05-07-3. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 1-16. ISBN 978-80-248-2527-4. [Detail]
KUDA, František. Prodloužení životnosti bytového fondu:vzdělávací program. In: Bydlení v regionech: Nové nástroje bytové politiky: Sborník prezentací ze závěrečné konference projektu WD 05-07-3. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2011. p. 1-17. ISBN 978-80-248-2527-4. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and Martin FERKO. Pasportizace – základ pro hospodaření s bytovým majetkem. In: Facility management 2011. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, Stavebná fakulta STU, 2011. p. 21-24. ISBN 978-80-89216-41-3. [Detail]
KOLARČÍKOVÁ, Eva and Jana KALUŽÍKOVÁ. Modulová bezbarierová koupelna. In: Sborník anotací konference JUNIORSTAV 2011. Brno: FS VUT v Brně, 2011. p. 1-7. ISBN 978-80-214-4232-0. [Detail]
KOLARČÍKOVÁ, Eva and Jana KALUŽÍKOVÁ. Modulové prefabrikované koupelny "Omnia" určené pro seniory. In: Sustainable construction of buildings = Udržitelná výstavba budov. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. p. 87-92. ISBN 978-80-01-04733-0. [Detail]
FERKO, Martin. Micro-Regional Disparities of Housing Availability In The Computer-Aided Evaluation System. In: 2009 International Conference for Technical Postgraduates. Kuala Lumpur: University of Malaya, 2009. p. 100-104. ISBN 978-1-4244-5223-1. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara and Jana PLETNICKÁ. Educational products of the Lifelong Educational Project BRIBAST. In: Conference "ICT for language learning ". Florence, Italy: Pixel - Education and training institution based in Florence (IT), 2009. p. 79. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Principy typologie budov ve FM. In: Facility Management 2009. Slovensko, Bratislava: SSTP, 2009. p. 9-10. ISBN 978-80-89216-28-4. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. Vývoj forem správy a provozu komunálního bytového fondu v České republice. In: Facility management 2009. Bratislava: SSTP, 2009. p. 27-30. ISBN 978-80-89216-28-4. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání sportovních staveb. In: Městské inženýrství Karlovy Vary 2009. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita ostrava, 2009. p. 107-111. ISBN 978-80-248-2014-9. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Podpora oprav bytových domů postavených panelovou technologií. In: Průmysl a formy bytové výstavby : "Dosavadní zkušenosti a Průmysl a formy bytové výstavby : "Dosavadní zkušenosti a výstavby" : mezinárodní konference : 20.10.2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. p. 153-156. ISBN 978-80-248-2084-2. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata and Martin FERKO. Bydlení pro mladou generaci-výsledky průzkumu. In: Regenerace bytových domů - dynamika proměn bydlení : sborník referátů z [11. ročníku] konference : Ostrava, únor 2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. p. 81-86. ISBN 978-80-248-1954-9. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. Privatizace bytového fondu a jeho vliv na obecní bytovou politiku na základě zvolených ukazatelů. In: Regenerace bytových domů - dynamika proměn bydlení : sborník referátů z [11. ročníku] konference : Ostrava, únor 2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. p. 45-52. ISBN 978-80-248-1954-9. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bytové domy a výtahy-bydlení pro všechny. In: Regenerace bytových domů-Dynamika proměn bydlení. Opava: Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava, 2009. p. 105-118. ISBN 978-80-248-1954-9. [Detail]
KUDA, František, Martin FERKO and Vladimír KOUDELA. Inovativní metody FM pro údržbu a obnovu bytových domů. In: Sborník 7. konference s medzinárodnou účasťou Facility management 2009. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, Stavebná fakulta STU, 2009. p. 39-47. ISBN 978-80-89216-28-4. [Detail]
SEDLECKÝ, Jaroslav, František KUDA and Karel ZEMAN. Sportovní objekty tělovýchovných organizací ČR v meziválečném období. In: Sborník referátů 14. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2009. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009. p. 89-99. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérová výstavba bazénů a koupališť v zahraničí a ČR. In: Současný stav v oblasti bazénů, koupališť a saun v ČR a v zahraničí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 29-36. ISBN 978-80-01-04314-1. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara and Jana PLETNICKÁ. Brownfields know-how transfer to Baltic states. In: The annual Congress of AESOP2009. Liverpool, England: University of Liverpool, 2009. p. 32-33. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. Facility management v rezidenčním sektoru. In: Zborník prednášok zo 17. medzinárodnej konferencie Vykurovanie 2009. Bratislava: SSTP, 2009. p. 441-444. ISBN 978-80-89216-27-7. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Generely bezbariérových tras. In: Dopravná infraštruktúra v mestách. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2008. p. 35-35. ISBN 978-80-8070-913-6. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. FM a bezbariérové užívání. In: FACILITY MANAGEMENT 2008. Bratislava: SSTP, 2008. p. 15-18. ISBN 978-80-89216-22-2. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Trend přístupného bydlení pro všechny. In: Mezinárodní konference o aspektech bydlení. Praha: ČSRB, SON ČR, 2008. p. 101-106. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Letiště a bezbariérové užívání. In: Městské inženýrství Karlovy Vary 2008. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008. p. 107-111. ISBN 978-80-248-1768-2. [Detail]
FERKO, Martin, Jan ČESELSKÝ and Petr OTIPKA. Softwarová utilita Disparitér v projektu řešení regionálních disparit finanční a fyzické dostupnosti bydlení. In: ProRegio-Udržitelný rozvoj regionů. Brno: Institut regionálních informací, s.r.o., 2008. p. 112-116. ISBN 978-80-254-2421-6. [Detail]
KUTA, Vítězslav and František KUDA. Očekávané problémy a trendy v proměnách českého bydlení a úloha lokálních samospráv. In: Regenerace bytových domů - dynamika proměn bydlení : sborník referátů z [10. ročníku] konference : Ostrava, únor 2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. p. 15-23. ISBN 978-80-248-1713-2. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bydlení - výhled vývojových forem. In: Regenerace bytových domů-Dynamika proměn bydlení. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008. p. 97-106. ISBN 978-80-248-1713-2. [Detail]
FERKO, Martin, Jan ČESELSKÝ and Petr OTIPKA. SOFTWAROVÁ UTILITA "DISPARITÉR" V PROJEKTU MMR ČR PRO VÝZKUM REGIONÁLNÍCH DISPARIT. In: Regionální disparity - jejich pojetí, klasifikace a měření : sborník přednášek : mezinárodní vědecký seminář : Šilheřovice, 13.-14.11.2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. p. 1-6. ISBN 978-80-248-1890-0. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan, Martin FERKO and Vladimír KOUDELA. Analýza fyzické dostupnosti bydlení z hlediska bytové výstavby. In: Regionální disparity - jejich pojetí, klasifikace a měření : sborník přednášek : mezinárodní vědecký seminář : Šilheřovice, 13.-14.11.2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. p. 73-86. ISBN 978-80-248-1890-0. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and Martin FERKO. Bytová výstavba - hlavní hledisko fyzické dostupnosti bydlení. In: Sborník referátů z konference Regenerace bytových domů - Dynamika proměn bydlení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. p. 95-99. [Detail]
FERKO, Martin, Jan ČESELSKÝ and Petr OTIPKA. Softwarový nástroj analýza prevence výsledků projektu o regionálních disparitách v dostupnosti bydlení. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Ostrava: VŠB-TU OSTRAVA, 2008. p. 145-151. ISBN 978-80-248-1883-2. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and Martin FERKO. FM a rezidenční objekty. In: Zborník prednášok zo 6. konferencie so zahraničnou účasťou Facility management 2008. Bratislava: STU Bratislava, 2008. p. 95-96. ISBN 978-80-89216-22-2. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and Vladimír KOUDELA. Metodika analýzy fyzické dostupnosti bydlení. In: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stav. fakulta, 2007. p. 22-25. ISBN 978-80-227-2778-5. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and František KUDA. Standardní návody na užívání staveb. In: FACILITY MANAGEMENT - metóda efektívneho spravovania stavebných objektov. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2007. p. 21-24. ISBN 978-80-227-2781-5. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Přístupné prostředí a FM. In: FACILITY MANAGEMENT 2007. Bratislava: STU Bratislava, 2007. p. 17-20. ISBN 978-80-248-1450-6. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Orientační, informační a bezpečnostní značení jako součást FM. In: Facility management - metóda efektívneho spravovania stavebných objektov. Bratislava: STU Bratislava, 2007. p. 1-6. ISBN 978-80-227-2781-5. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérovost a městské inženýrství. In: MOBILITA '07. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. p. 327-332. ISBN 978-80-227-2648-1. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Přístupné prostředí rekonstruovaných bytových domů. In: Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů. Košice: TU - Košice, 2007. p. 145-150. ISBN 80-232-0245-6. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ACCESSIBLE ENVIRONMENT. In: SD 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. p. 62-62. ISBN 978-80-01-03735-5. [Detail]
HASÍK, Otakar. Sustainable Development and the Construction of Waterways in the Ostrava Region. In: SD 2007 International Conference to Questions of the Sustainable Development of Regions. Proceedings of the International Conference to Questions of the Sustainable Development of Regions.. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. p. 219-224. ISBN 978-80-01-03735-5. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and František KUDA. Problémy vztahu dopravy a bydlení. In: Sborník 10th International Scientific Conference MOBILITA '07. Bratislava: STU Bratislava, 2007. p. 147-152. ISBN 978-80-227-2648-1. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and František KUDA. Návod na užívání stavby ? podklad pro FM. In: Sborník z 5. medzinárodnej konferencie Facility management 2007. Bratislava: SSTP, 2007. p. 45-48. ISBN 978-80-89216-15-4. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana and František KUDA. Lifelong Educational Project on Brownfields ? The Results and Experience. In: XXI AESOP Conference. Neapol, Itálie: University of Napoli "Federico II", 2007. p. 59-59. ISBN 88-7431-369-1. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. Vliv správy na kvalitu bydlení. In: Zborník prednášok z 15. medzinárodnej konferencie Vykurovanie 2007. Bratislava: SSTP Bratislava, STU Bratislava - Stav. fakulta, 2007. p. 409-413. ISBN 978-80-89216-13-0. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and František KUDA. Standardní návody na užívání stavebních děl jako nástroj facility managementu. In: Zborník prednášok z 15. medzinárodná konferencia Vykurovanie 2007. Bratislava: SSTP, 2007. p. 413-416. ISBN 978-80-89216-13-0. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. Úloha facility managera v investičním cyklu. In: Zborník prednášok z 2. mezinárodné vedecké konferencie, Facility management - metóda efektivného spravovania objektov. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stav. fakulta, 2007. p. 4-8. ISBN 978-80-227-2781-5. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. Úloha facility managera v investičním cyklu. In: Zborník prednášok zo 5. konferencie so zahraničnou účasťou Facility mananagement 2007. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stav. fakulta, 2007. p. 95-100. ISBN 978-80-89216-15-4. [Detail]
MIHOLA, Marek. Standards, Legislative and GIS in Civil Engineering. In: 12th annual California GIS Conference. San Francisco: San Francisco, 2006. p. 22-22. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. 20th century in housing building management and maintenance in Czech Republic. In: Book of Abstracts ? Housing in expanding Europe. Ljubljana: Urban planning institute of the Republic of Slovenia, 2006. p. 131-131. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Problematika uličního prostoru z pohledu zdravotně postižených. In: Dopravná infraštruktúra v mestách. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2006. p. 173-178. ISBN 80-8070-621-2. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Správa a údržba budov z hlediska užívání handicapovanými. In: FACILITY MANAGEMENT 2006. Bratislava: SSTP a Stavebná fakulta STU Bratislava, 2006. p. 51-54. ISBN 80-89216-09-9. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. FM a informační orientační systém budov. In: Facility management - metóda efektívneho spravovania stavebných objektov. Bratislava: STU Bratislava, 2006. p. 83-92. ISBN 80-227-2541-2. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and František KUDA. Problematika provozních řádů staveb jako součásti facility managementu. In: Facility management 2006. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2006. p. 63-66. ISBN 80-89216-09-9. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and František KUDA. Pasportizace stavebních objektů se zaměřením na potřeby FM. In: Facility management 2006. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2006. p. 63-66. ISBN 80-89216-09-9. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and Martin FERKO. Vliv správy a údržby na kvalitu bydlení. In: Facility management ? metóda efektívneho spravovania stavebných objektov ? zborník prednášok. Bratislava: STU Bratislava, 2006. p. 7-15. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and František KUDA. Problematika provozních řádů staveb jako součásti facility managementu. In: Facility management ? metóda efektívného spravovania stavebných objektov. Bratislava: STU Bratislava, 2006. p. 31-34. ISBN 80-227-2541-2. [Detail]
HASÍK, Otakar and František KUDA. Vývoj ochrany vodárenských přehradních nádrží v České republice. In: Jubilejné XXX. priehradné dni 2006. Piešťany, Slovensko: SVP, š. p., odštepný závod Piešťany, pobočka SVHS, 2006. p. 97-100. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and František KUDA. Problematika bydlení ve výzkumné činnosti Katedry městského inženýrství FAST VŠB ? TU Ostrava. In: Regenerace panelových domů ? proměny bydlení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. p. 127-133. ISBN 80-248-0684-3. [Detail]
KUTA, Vítězslav, František KUDA and Ivo STAŠ. Úloha dopravy pro vznik a vývoj Ostravské sídelní a průmyslové aglomerace. In: Sborník konference - Veřejná osobní doprava. Bratislava: STU Bratislava, 2006. p. 71-76. ISBN 80-969368-9-X. [Detail]
STAŠ, Ivo, Vítězslav KUTA and František KUDA. Rozvoj kolejové dopravy v Ostravě v rámci IDS. In: Sborník konference - Veřejná osobní doprava. Bratislava: STU Bratislava, 2006. p. 77-82. ISBN 80-969368-9-X. [Detail]
KUDA, František and Vítězslav KUTA. Inženýring životního cyklu jako nástroj facility managementu. In: Sborník konference Facility management ? metoda efektívneho spravovania stavebných objektov. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2006. p. 35-42. ISBN 80-227-2541-2. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. 20. století z pohledu správy a údržby bytových objektů. In: Sborník konference Juniorstav 2006. Brno: VUT Brno, 2006. p. 159-164. ISBN 80-214-3113-X. [Detail]
KUTA, Vítězslav and František KUDA. Význam dopravy pro polycentrický systém osídlení. In: Sborník mezinárodní konference - Dopravní infrastruktura měst. Žilina: Technická univerzita v Žilině, 2006. p. 37-44. ISBN 80-8070-621-2. [Detail]
MIHOLA, Marek and Vladimír TOMICA. Analýza mostních staveb ohrožených povodňovými průtoky. In: Staticko-konstrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií. Košice: TU Košice, 2006. p. 85-86. ISBN 80-8073-677-4. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. Vývoj správy bytových domů ve 20. století. In: Vykurovanie 2006. Bratislava: SSTP a Stavebná fakulta STU Bratislava, 2006. p. 536-540. ISBN 80-89-216-06-4. [Detail]
KOUDELA, Vladimír, František KUDA and Livie HAVRLANTOVÁ. Implementace SW podpory FM na vysokých školách. In: Zborník přednášok 14. medzinárodná konferencia Vykurovanie 2006. Bratislava: SSTP a Stavebná fakulta STU Bratislava, 2006. p. 549-554. ISBN 80-89216-06-4. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and František KUDA. Vlivy dopravy na podmínky bydlení. In: zborník prednášok z 5. medzinárodnej konferencie Dopravná infraštruktúra v mestách v rámci riešenia projektu EU INTERREG IIIC REDETRAL. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2006. p. 45-52. ISBN 80-8070-621-2. [Detail]
KUTA, Vítězslav and František KUDA. Ostravská sídelní regionální aglomerace a městská veřejná hromadná doprava. In: 8. Mezinárodní konference o veřejné osobní dopravě. Bratislava: Kongres management, 2005. p. 45-49. ISBN 80-969365-0-6. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Vítězslav KUTA and Miroslav NEULINGER. Example of Cooperation between a University and Municipal Government in the Region of Ostrava. In: AESOP 2005 The Dream of Greater Europe. Viena: Viena University of Technology, 2005. p. 167-168. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana, Barbara VOJVODÍKOVÁ and Jirina JACKSON. Lifelong Educational Project on Brownfields. In: Book of Abstracts - The Dream of a greater Europe. Vienna: Vienna University of Technology, 2005. p. 165-165. ISBN 3-85437-278-7. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and Pavel SÝKORA. Současné charakteristiky nájemního bydlení v ČR. In: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičních projektech. Bratislava: STU Bratislava, 2005. p. 43-48. ISBN 80-227-2276-6. [Detail]
ĎURIŠ, Lukáš and Barbara VOJVODÍKOVÁ. Idea možnosti klasifikace prostoru v podzemí měst ve vazbě na 3D zpravocání územního plánu. In: Geotechnika v urbanizovanom prostredí. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2005. p. 400-403. ISBN 80-227-2225-1. [Detail]
STUDENT, Aleš. Vývoj stavebních materiálů bytových staveb. In: Integrovaný přístup k navrhování stavebních konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. p. 56-78. ISBN 80-248-0997-4. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Vstupní prostory rekonstruovaných bytových domů. In: Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů. Košice: TU - Košice, 2005. p. 93-98. ISBN 80-232-0245-6. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Aleš STUDENT. Vývoj architektury rekonsturovaných obvodových plášťů. In: Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů. Košice: TU - Košice, 2005. p. 99-102. ISBN 80-232-0245-6. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and František KUDA. Regenerace bytových domů ? Proměny bydlení. In: Regenerace panelových domů ? proměny bydlení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. p. 85-89. ISBN 80-248-0684-3. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Zpřístupnění historických budov imobilními osobami. In: Sanace a rekonstrukce staveb 2005. Praha: Česká stavební společnost, 2005. p. 266-270. ISBN 80-02-01768-4. [Detail]
KUDA, František, Vladimír KOUDELA and Livie HAVRLANTOVÁ. Facility management a zavedení směrnice pro aplikaci ISO 9001:2000 (IWA 2:2003) ve vzdělávání na FAST VŠB-TU Ostrava. In: Sborník přednášok z 3. konference se zahraniční účastí Facility management 2005. Bratislava: STU Bratislava, 2005. p. 60-64. ISBN 80-89216-03-X. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana, František KUDA, Miroslav NEULINGER and Tomáš TRCHALÍK. Projekt celoživotního vzdělávání v oblasti problematiky brownfields. In: Sborník příspěvků ze 4. mezinárodního sympozia České podnikatelství v evropském prostoru 2005. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2005. p. 67-71. ISBN 80-7083-925-2. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and Vítězslav KUTA. Effect of brownfields to the environment and urban development. In: The 6th International Conference Environmental Engineering, Vol.1. Vilnius: Gediminas Technical University, 2005. p. 129-134. ISBN 9986-05-850-3. [Detail]
HASÍK, Otakar and František KUDA. Water Resources Protection. In: The 6th International Conference Environmental Engineering, Volume I. Vilnius: Gediminas Technical University, 2005. p. 368-372. ISBN 9986-05-850-3. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata and Jakub ŠVRČEK. Regenerace sídlišť a prvky bezbariérovosti. In: X. Mezinárodní konference "Městské inženýrství". Karlovy Vary: ČKAIT a FAST VŠB -TU Ostrava, 2005. p. 48-55. ISBN 80-86769-35-6. [Detail]
KUDA, František and Rostislav WALICA. Propojení diplomových prací oboru Městské inženýrství s technickou praxí. In: X. Mezinárodní konference ?Městské inženýrství?. Karlovy Vary: ČKAIT a FAST VŠB -TU Ostrava, 2005. p. 88-96. ISBN 80-86769-35-6. [Detail]
KUTA, Vítězslav, SEDLECKÝ and František KUDA. Revitalizace panelového bydlení v Ostravě. In: X. Mezinárodní konference ?Městské inženýrství?. Karlovy Vary: ČKAIT a FAST VŠB-TU Ostrava, 2005. p. 43-47. ISBN 80-86769-35-6. [Detail]
KUTA, Vítězslav, Jaroslav SEDLECKÝ and František KUDA. Veřejné a soukromé prostory na sídlišti. In: X. Mezinárodní konference ?Městské inženýrství?. Karlovy Vary: ČKAIT a FAST VŠB-TU Ostrava, 2005. p. 48-54. ISBN 80-86769-35-6. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Aleš STUDENT. Nové trendy střešních nástaveb. In: Zastřešení budov 2005. Brno: VUT Brno, 2005. p. 15-26. ISBN 80-214-2855-4. [Detail]
KUDA, František, Vladimír KOUDELA and Livie HAVRLANTOVÁ. Facility management a zavedení směrnice pro aplikaci ISO 9001:2000 (IWA 2:2003) ve vzdělávání na FAST VŠB-TU Ostrava. In: Zborník prednášok z 13.medzinárodnej konferencie Vykurovanie. Tatranské Matliare: Slovenská spoločnostˇpre techniku prostredia, 2005. p. 460-465. ISBN 80-89216-00-5. [Detail]
MIHOLA, Marek and František KUDA. Analýza povodněmi ohrožených železničních staveb pomocí GIS. In: 4. Vodohospodářská konference s mezinárodní účastí. Brno: Ústav vodních staveb, FAST VUT, 2004. p. 313. ISBN 80-7204-360-9. [Detail]
HASÍK, Otakar. Matematická řešení interakcí v systému "člověk - životní prostředí" pro vodní stavitelství. In: 4. vodohospodářská konference s mezinárodní účastí,. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. p. 127-134. ISBN 80-7204-360-9. [Detail]
HASÍK, Otakar and Jarmila DOSTÁLOVÁ. Velké vodní dílo čtyři tisíciletí v provozu - Bahr Júsuf. In: 4. vodohospodářská konference s mezinárodní účastí,. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. p. 135-142. ISBN 80-7204-360-9. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara. Model for appraising future use of coal mine brownfields in Ostrava. In: Brownfields site II Assesment, rehabilitation and development. Southampton: WIT Press, 2004. p. 253-256. ISBN 1-85312-719-1. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Aleš STUDENT. Trendy typologie byldení při současných společenských změnách. In: Bydlení nové formy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. p. 183-188. ISBN 80-244-0937-2. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara and Lukáš ĎURIŠ. Návrh štruktůry modelu pre klasifikáciu umiestňování niektorých typov podzemních stavieb. In: Geotechnika 2004. Košice: Fakulta BERG Technické univerzity v Košiciach, 2004. p. 127. ISBN 80-8073-151-9. [Detail]
STUDENT, Aleš and Martina PEŘINKOVÁ. Využití ateliéru digitalizace a vizualizace při výuce architektury. In: II. ročník mezinárodní konference kateder a ústavů pozemního stavitelství na téma: Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech "Architektura a stavitelství". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. p. 156-159. ISBN 80-248-0648-7. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Aleš STUDENT. Funkce předmětu Architektonické kreslení ve studijním oboru Architektura a stavitelství. In: II. ročník mezinárodní konference kateder a ústavů pozemního stavitelství na téma: Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech "Architektura a stavitelství". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. p. 199-203. ISBN 80-248-0648-7. [Detail]
KALVACH, Jiří. Stavby a jejich ceny, informace ve zkratce pro méně znalé i pokročilé. In: II. ročník mezinárodní konference kateder a ústavů pozemního stavitelství na téma: Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech "Architektura a stavitelství". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. p. 41-47. ISBN 80-248-0648-7. [Detail]
KUTA, Vítězslav and František KUDA. Funkce bydlení a jejich změny. In: II. ročník mezinárodní konference kateder a ústavů pozemního stavitelství na téma: Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech "Architektura a stavitelství". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. p. 48-54. ISBN 80-248-0648-7. [Detail]
KUTA, Vítězslav and František KUDA. Urbanismus a územní plánování v kontextu ateliérové tvorby. In: II. ročník mezinárodní konference kateder a ústavů pozemního stavitelství na téma: Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech "Architektura a stavitelství". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. p. 55-57. ISBN 80-248-0648-7. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara. Application of the theoretical model for evaluatin abandoned industrial areas in urban plan preparetion. In: International conference on future Vision and Callenges for Urban development. Cairo: Housing and Building research center, 2004. p. 20H. [Detail]
MIHOLA, Marek. Trendy v nízkoenergetické výstavbě. In: Juniorstav 2004. Brno: Tiskárna BEKROS, 2004. p. 115. ISBN 80-214-2560-1. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. Studie ekonomické návratnosti investice. In: Juniorstav 2004. Brno: Tiskárna BEKROS, 2004. p. 300. ISBN 80-214-2560-1. [Detail]
ŠVRČEK, Jakub. Návrh generelu územního rozvoje areálu Vysoké školy báňské TU Ostrava. In: Juniorstav 2004. Brno: Tiskárna BEKROS, 2004. p. 427. ISBN 80-214-2560-1. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and Vítězslav KUTA. The Effects of Brownfields on Urban Structure of the Cities. In: Mobilita '04, Conference Abstracts and CD Papers Proceedings, 9th International Scientific Konference. Bratislava: Technická univerzita Bratislava, 2004. p. 82. ISBN 80-227-2046-1. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Aleš STUDENT. Nová architektura v historických městech slezských měst. In: Městské inženýrství Karlovy Vary. Karlovy Vary: Městské inženýrství Karlovy Vary, 2004. p. 1-3. ISBN 80-86769-14-3. [Detail]
STUDENT, Aleš and Kristína PEŘINOVÁ. Stodolní ulice v Ostravě - dostavba proluk pohledem projektanta. In: Městské inženýrství Karlovy Vary 2004. Karlovy Vary: Městské inženýrství Karlovy Vary, 2004. p. 4-6. ISBN 80-86769-14-3. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Aleš STUDENT. Střešní nástavby. In: Poruchy a rekonstrukce. Košice: Technická univerzita Košice, 2004. p. 230-233. ISBN 80-232-0225-1. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Aleš STUDENT. Současné trendy vývoje bytových dispozic. In: Rozvoj bydlení. Brno: Česká společnost pro rozvoj bydlení - Regionální centrum Brno, 2004. p. 126-130. ISBN 80-239-4254-9. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and Vítězslav KUTA. Nakládání s bytovým fondem ve správě městského obvodu Ostrava - Jih. In: SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE -Bytová politika měst a obcí se zaměřením na privatizaci a regeneraci komunálního a družstevního bytového fondu. Brno: Česká společnost pro rozvoj bydlení - Reg. centrum Brno, 2004. p. 70-74. ISBN 80-239-4254-9. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Aleš STUDENT. Vybrané regenerace bytových panelových domů v olbasti Moravskoslezského kraje. In: Sanace 2004. Brno: VUT Brno, 2004. p. 185-191. ISSN 1211-3700. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and František KUDA. Vzdělávání odborníků pro správu majetku. In: Sborník 5. medzinárodného vedeckého symposia Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctva a v investičných procesoch. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2004. p. 129-132. ISBN 80-227-2111-5. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara and Lukáš ĎURIŠ. Návrh struktury modelu pro klasifikaci území měst pro umístění některých typů podzemních staveb. In: Sborník Geotechnika 2004. Košice: Fakulta BERG Technické univerzity v Košiciach, 2004. p. 127-132. ISBN 80-8073-151-9. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. NDPM - Case Study Opava - City of Free Mobility. In: Sborník abstraktů 9. mezinárodní vědecké konference MOBILITA '04. Bratislava: Slovak Univesrity of Technology in Bratislava, 2004. p. 95-98. ISBN 80-227-2047-X. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Úloha typologie v ateliérové tvorbě. In: Sborník příspěvků II.ročníku mezinárodní konference kateder a ústavů pozemního stavitelství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2004. p. 208-211. ISBN 80-02-01533-9. [Detail]
MIHOLA, Marek and František KUDA. GIS jako nástroj pro analýzu železničních staveb ohrožených povodňovými průtoky v Jihočeském kraji. In: Sborník referátů konference GIS Seč 2004 GIS ve veřejné správě. Litomyšl: Invence, 2004. p. 142-151. ISBN 80-86143-28-7. [Detail]
KUDA, František and Vítězslav KUTA. Studium městského inženýrství a stavitelství na fakultě stavební VŠB-TU Ostrava. In: Sborník referátů z IX. Mezinárodní konference "Městské inženýrství". Praha: ČKAIT,CZB, 2004. p. 3-10. ISBN 80-86769-14-3. [Detail]
KUTA, Vítězslav, František KUDA and Jaroslav SEDLECKÝ. Centrum Ostravy a výstaviště Černá louka. In: Sborník referátů z IX. Mezinárodní konference "Městské inženýrství". Praha: ČKAIT,CZB, 2004. p. 48-60. ISBN 80-86769-14-3. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and Renata ZDAŘILOVÁ. Současné tendence bezbariérového bydlení. In: Sborník referátů z konference Bydlení - nové formy a dimenze. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. p. 203-2015. ISBN 80-244-0937-2. [Detail]
KUDA, František and Vítězslav KUTA. Bydlení-součást kvality života, jeho funkce a změny. In: Sborník referátů z konference Bydlení nové formy a dimenze. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. p. 125-138. ISBN 80-244-0937-2. [Detail]
NEULINGER, Miroslav. Studie revitalizace území odvalu ČSA a přilehlých kalových nádrží. In: Sborník studentských prací 2004. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2004. p. 12. ISBN 80-248-0569-3. [Detail]
NEULINGER, Miroslav. Rekonstrukce a adaptace památkově chráněného dělnického domu. In: Sborník studentských prací 2004. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2004. p. 12. ISBN 80-248-0569-3. [Detail]
TRCHALÍK, Tomáš. Reregenrace panelového domu T06B KDU Lokalita Valašské Klobouky, Luční. In: V. ročník fakultního kola SVOČ, Sborník studentských prací 2004. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2004. p. 21. ISBN 80-248-0569-3. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara and Marek MIHOLA. Popis struktury databáze brownfields a návrh datových prvků ve struktuře GIS. In: Výzkum metod regenerace devastovaných průmyslových ploch (brownfields )Sborník ze semináře. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2004. p. 13-29. ISBN 80-248-0756-4. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara and Jakub ŠVRČEK. Podmínky pro zjišťování a odstraňování ekologických závad. In: Výzkum metod regenerace devastovaných průmyslových ploch (brownfields )Sborník ze semináře. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2004. p. 30-36. ISBN 80-248-0756-4. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara and Kateřina RUBIŠAROVÁ. Poznatky z případové studie vybrané lokality. In: Výzkum metod regenerace devastovaných průmyslových ploch (brownfields )Sborník ze semináře. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2004. p. 36. ISBN 80-248-0756-4. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana, Marcela TOMÁŠKOVÁ and Dan LANGE. Srovnávací studie 4 průmyslových měst zemí Visegradské čtyřky. In: Výzkum metod regenerace devastovaných průmyslových ploch (brownfields )Sborník ze semináře. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2004. p. 37-46. ISBN 80-248-0756-4. [Detail]
HORÁKOVÁ, Jarmila and Barbara VOJVODÍKOVÁ. Příprava projektů regenerace opuštěných průmyslových ploch. In: Výzkum metod regenerace devastovaných průmyslových ploch (brownfields )Sborník ze semináře. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2004. p. 76-80. ISBN 80-248-0756-4. [Detail]
KOUDELA, Vladimír, František KUDA and Renata ZDAŘILOVÁ. Možnosti podpory regenerace brownfields v územním plánování a regionálním rozvoji. In: Výzkum metod regenerace devastovaných průmyslových ploch (brownfields), sborník ze semináře. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2004. p. 60. ISBN 80-248-0756-4. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and Vítězslav KUTA. Koncepce a geneze záměru Výzkum metod regenerace devastovaných průmyslových ploch. In: Výzkum metod regenerace devastovaných průmyslových ploch (brownfields), sborník ze semináře. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2004. p. 60. ISBN 80-248-0756-4. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Aleš STUDENT. Střešení nádstavby. In: Zastřešení budov. Brno: VUT Brno, 2004. p. 177-183. ISBN 80-214-2588-1. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan, František KUDA and Livie HAVRLANTOVÁ. Vzdělávání odborníků pro správu majetku na FAST VŠB-TU Ostrava. In: Zborník prednášok z 2. konferencie. Bratislava: SSTP a Stavebná fakulta STU Bratislava, 2004. p. 21-24. ISBN 80-969030-7-1. [Detail]
KOUDELA, Vladimír. Vliv brownfields na urbanistickou strukturu měst. In: Zborník referátov z konferencie so zahraničenou účastku Technologické a priemyselné parky jako nová možnosť rozvoja regiónaov, nestr.,. Bratislava: VKC Internzíva s.r.o, 2004. p. 20. ISBN 80- 969243-0-3. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana. Framework for the Educational Campaign in Support of the Regeneration of Brownfield sites. In: conference AESOP 2004. Grenoble: AESOP 2004 Grenoble Association of European Schools of Planning, 2004. p. 28. [Detail]
KUTA, Vítězslav and František KUDA. Funkce bydlení a jejich změny. In: konference -Regenerace panelových domů - proměny bydlení. Opava: Nová GRAFIA s.r.o, 2004. p. 13. ISBN 80-248-0551-0. [Detail]
MIHOLA, Marek and Jakub ŠVRČEK. Problematika bezbariérové funkce u budov administrativy a služeb v lokalitě centra města Ostravy. In: konference GIS SEČ 2004. Litomyšl: Invence, 2004. p. 161-167. ISBN 80-86143-28-7. [Detail]
KUTA, Vítězslav and František KUDA. Urbanistická struktura města Ostravy a ukončení těžby černého uhlí. In: konference Průmyslová krajina. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2004. p. 213-220. ISBN 80-7248-231-9. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara. Plochy bývalých důlních podniků a územní plán. In: konference Průmyslová krajina. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2004. p. 42-46. ISBN 80-7248-231-9. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana and František KUDA. Souvislosti regenerace brownfield s průmyslovou krajinou. In: konference Průmyslová krajina. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2004. p. 49--53. ISBN 80-7248-231-9. [Detail]
KOUDELA, Vladimír. Regenerace opuštěných průmyslových ploch (brownfields) v průmyslovém území. In: konference Průmyslová krajina. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2004. p. 73-80. ISBN 80-7248-231-9. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and Jan ČESELSKÝ. Problematika požární ochrany v regeneraci bytové výstavby. In: konference Regenerace panelových domů - proměny bydlení. Opava: Nová GRAFIA s.r.o, 2004. p. 55. ISBN 80-248-0551-0. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Regenerace domů a řešení bezbariérovosti. In: konference Regenerace panelových domů -- Proměny bydlení. Opava: Nová GRAFIA s.r.o, 2004. p. 73. ISBN 80-248-0551-0. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and Vítězslav KUTA. Bytová politika městského obvodu Ostrava - Jih. In: mezinárodné sympozium Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2004. p. 25. ISBN 80-227-2111-5. [Detail]
HORÁKOVÁ, Jarmila and Jana PLETNICKÁ. Metody řešení regenerace brownfields. In: sborník ze semináře FAST k výsledkům výzkumu CEZ -Výzkum metod regenerace devastovaných průmyslových ploch,. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2004. p. 29-35. ISBN 80-248-0756-4. [Detail]
KUDA, František. ÚSES jako součást Syntézy ÚPN VÚC na území moravskoslezského kraje. In: ÚSES - zelená páteř krajiny. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,, 2004. p. 11. ISBN 80-86064-78-6. [Detail]
KUTA, Vítězslav and Ladislav VIŽĎA. The Ostrava conference on "Regeneration of Prefabricated Blocks of Flats. In: 11. mezinárodní vědecké konference "Veda, vzdelavanie a spoločnosť". Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2003. p. 354-348. ISBN 80-8070-116-4. [Detail]
KUTA, Vítězslav and František KUDA. The Programme of Integrated Traffic System in the Moravia-Silesian Region. In: 11. mezinárodní vědecké konference "Veda, vzdelávanie a spoločnosť". Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2003. p. 259-264. ISBN 80-8070-116-4. [Detail]
STUDENT, Aleš and Martina PEŘINKOVÁ. Nízkoenergetické domy a architektonický vzhled. In: 5. Budova a energia. Košice: Technická universita v Košicích, 2003. p. 12-20. ISBN 80-8073-021-0. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové prostředí staveb. In: 5.odborná konference doktorského studia, díl 1-Pozemní stavitelství. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. p. 51-54. ISBN 80-7204-265-3. [Detail]
BROUL, Jaroslav and Marek ŘEZÁČ. Transport Constructions Safety in Czech republic Flood Areas. In: 6th International Conference Organization, Technology and Management in Construction. Moscenička Draga, Croatia, TU Zagreb. Zagreb: TU Zagreb, 2003. p. 33-39. ISBN 953-96245-5-X. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara and František KUDA. Urban and civil engineering on the faculty of civil engineering in Ostrava. In: 6th International Conference, Organisation, Technology and Managemeni in Construction. Zagreb: Croatian Association for Organization in Construction, 2003. p. 46. ISBN 953-96245-5-X. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana and František KUDA. Brownfields-sběr dat a jejich využití v dÚPD. In: Celostátní konference "GIS Seč 2003-GIS ve veřejné správě". Litomyšl: Invence, 2003. p. 64. ISBN 80-86143-26-0. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Jana PLETNICKÁ and Renata ZDAŘILOVÁ. Návrh struktury informací o Brownfields. In: GIS Ostrava 2003. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. p. 28. ISSN 1213-2454. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Obnova hornických historických lokalit. In: Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava. Ostrava: Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS, 2003. p. 51-54. ISBN 80-02-01533-9. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara and Kateřina KORÁBEČNÁ. Návrh budoucího využití části lokality Trojické údolí. In: Landecká Venuše, 11. Hornická Ostrava. Ostrava: Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS, 2003. p. 220-224. ISBN 80-02-01533-9. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara and Kateřina KORÁBEČNÁ. Idea budoucího využití Trojického údolí. In: Nerostné suroviny 21. století. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. p. 715-718. ISBN 80-248-0492-1. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara. Future use of trojice valley. In: Post - AESOP Conference, The Future of Deindustrialising Regions. Dortmund: Universität Dortmund, 2003. p. 12. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Aleš STUDENT. Rekonstrukce panelových domů a jejich vývoj. In: Sanace - Mezinárodní sympozium v Brně. Český Těšín: Sdružení pro sanace a beton, 2003. p. 155-161. ISSN 1211-3700. [Detail]
ALDORF, Josef and Vítězslav KUTA. Remediation of the area of coking plant Karolina and its further development. In: Sborník XIIIth European conference on soil mechanics and geotechnical engineering. Praha: The Czech Geotechnical Society CICE, 2003. p. 77-98. ISBN 80-86769-03-8. [Detail]
KOUDELA, Vladimír. Výzkum metod regenerace devastovaných průmyslových ploch. In: Sborník 11. mezinárodní vědecké konference Věda, vzdělávání a společnost, sekce I.,. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. p. 337-339. ISBN 80-8070-116-4. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana. Comparative Study of Brownfield Redevelopment Conditions in Four Industrial Cities of Central Europe. In: Sborník anotací z Post- AESOP/ACSP- Conference " The Future of Deindustrialialising Regions",. Dortmund: Universität Dortmund, 2003. p. 11. [Detail]
BROUL, Jaroslav and Marek ŘEZÁČ. The Construction Adaptation for Considerable Road Safety I/48 in Ostrava Region in Czech republic. In: Sborník konference Systemy transportowe, Katowice, Polsko. Gliwice: TU Gliwice, 2003. p. 139-146. ISSN 0209-3324. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Vytváření bezbariérové prostředí staveb v ČR. In: Sborník referátů 11. mezinárodní vědecké konference. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2003. p. 361-364. ISBN 80-8070-116-4. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana. The experience and knowledge from solution of the issue of regeneration of abandoned industrial areas (brownfields) abroad. In: Sborník referátů 11. mezinárodní vědecké konference Žilina 2003. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2003. p. 349. ISBN 80-8070-116-4. [Detail]
ŠVRČEK, Jakub. Návrh generelu územního rozvoje areálu VŠB- TUO. In: Sborník studentských prací SVOČ, sekce Městské stavitelství. Ostrava: Copy centrum FAST, 2003. p. 131. - 150.. ISBN 80-248-0343-7. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. Studie proveditelnosti a ekonomické návratnosti. In: Sborník studentských prací SVOČ, sekce Městské stavitelství. Ostrava: Copy centrum FAST, 2003. p. 19. - 47... ISBN 80-248-0343-7. [Detail]
MIHOLA, Marek. Nové směry a trendy v nízkoenergetické výstavbě. In: Sborník studentských prací SVOČ, sekce Technické zařízení budov. Ostrava: Copy centrum FAST, 2003. p. 67.-.118. ISBN 80-248-0348-8. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara. Návrh modelu pro hodnocení vhodnosti budoucího využití areálu bývalých důlních podniků v Ostravě. In: Strategie obnovy hornické krajiny. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. p. 15. ISBN 80-248-0452-2. [Detail]
KUTA, Vítězslav and František KUDA. Karolina-součást městského centra Ostravy. In: VIII. Mezinárodní konference "Městské inženýrství ". Karlovy Vary: oblastní kancelář ČKAIT Karlovy Vary, 2003. p. 1-4. [Detail]
KUTA, Vítězslav and František KUDA. Regenerace panelových obytných domů jako součást bytové politiky Ostravy. In: konference Regenerace panelových domů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. p. 9-12. ISBN 80-248-0252-X. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana and Barbara VOJVODÍKOVÁ. Brownfields Development Research of the University expanded to the Cross-border Activities. In: XVI. AESOP CONGRESS. VOLOS: University of Thessaly, 2002. p. 207. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Co-operation among the cities Katowice, Košice, Miskolć and Ostrava. In: Proceedings Opening Brownfirld Revitalization Seminar. Ostrava: Magistrát města Ostravy, Ostrava, 2001. p. 4-6. [Detail]
HORÁKOVÁ, Jarmila. Case Study ? Carolina. In: Proceedings of Opening Brownfield revitalization Seminar. Ostrava: Magistrát města Ostravy, Ostrava, 2001. p. 54-61. [Detail]
HORÁKOVÁ, Jarmila and Jana PLETNICKÁ. Revitalizace opuštěných ploch v průmyslových aglomeracích. In: Sborník 4. urbanistického sympozia Město a region na prahu 3. tisíciletí. Hradec Králové: XX, 2000. p. 30-33. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
HORÁKOVÁ, Jarmila and Vítězslav KUTA. Chátrající průmyslové areály - nevyužitý potenciál rozvoje měst a regionů. In: Sborník mezinárodní konference 10.hornická Ostrava. Ostrava: XX, 2000. p. 40-44. ISBN 80-02-01347-6. [Detail]
VIŽĎA, Ladislav. Některé aspekty přeměny sídlišť v plnohodnotné městské části. In: Sborník referátů 3. ročníku konference Regenerace panelových domů. Ostrava: XX, 2000. p. 11-14. ISBN 80-7078-833-X. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Regenerace panelových domů. In: Sborník referátů 3. ročníku konference Regenerace panelových domů. Ostrava: XX, 2000. p. 9-10. ISBN 80-7078-833-X. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Regenerace panelových sídlišť a domů - bydlení po roce 2000. In: Sborník z mezinárodní konference Bývanie 2000. Bratislava, Slovenská republika: ORGWARE Bratislava, 2000. p. 47-50. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Regenerace panelových obytných domů ve vztahu k Ostravě jako regionální metropoli. In: Sborník z mezinárodní konference Bývanie 2000. Bratislava, Slovenská republika: ORGWARE Bratislava, 2000. p. 53-55. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]

Unrated conference paper

FALTEJSEK, Michal. Smart Cities – chytrá správa města s využitím metody BIM. In: Udržitelnost, inovace a ekonomika ve stavebnictví 2016 : sborník příspěvků : 16. května 2016, Praha, Česko. Praha: Fakulta stavební ČVUT Praha, 2016. ISBN 978-80-01-05994-4. [Detail]
ENDEL, Stanislav and Vítězslav KUTA. KURORTE DARKOV UND KLIMKOVICE – BESTANDEIL DES BALLUNGSGEBIETS VON OSTRAVA. In: Stadttechnik Karlovy Vary 2012 "Kurbäder und Stadt": Sammelband der Referate vo der 17. internationalen Konferenz. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2012. p. 65-77. ISBN 978-80-87438-26-8. [Detail]
PACLOVÁ, Hana. Památková hodnota průmyslové architektury. In: Zborník referátov z Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Obnova kultúrneho dedičstva" : Bratislava, 21. júna 2012. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. p. 156-159. ISBN 978-80-227-3811-8. [Detail]
PACLOVÁ, Hana and Rostislav WALICA. Význam konverzí průmyslových památek. In: Zborník referátov z Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou "Obnova kultúrneho dedičstva" : Bratislava, 21. júna 2012. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. p. 160-163. ISBN 978-80-227-3811-8. [Detail]
WALICA, Rostislav. Laguny Ostramo. In: Juniorstav 2009 : 11. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 4.2.2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. p. 396-396. ISBN 978-80-214-3810-1. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. Střešní nástavby a vestavby v kontextu komunální bytové politiky. In: Regenerace bytových domů - dynamika proměn bydlení : sborník referátů z [11. ročníku] konference : Ostrava, únor 2009. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. p. 87-96. ISBN 978-80-248-1954-9. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Městské inženýrství a přístupné prostředí. In: Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. p. 11-11. ISBN 978-80-01-04074-4. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Mobilita a bezbariérovost dopravní infrastruktury. In: Bez bariér-bez hranic. Český Těšín: TRIANON, 2008. p. 13-15. ISBN 978-80-254-3043-9. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Generel bezbariérových tras-dostupnost bydlení. In: Bydlení bez bariér. Praha: ABF, a.s., 2008. p. 12-13. ISBN 978-80-87181-00-3. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Metodika tvorby bezbariérového prostředí obytných budov. In: Bydlení bez bariér. Praha: ABF, a.s., 2008. p. 38-39. ISBN 978-80-87181-00-3. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. Střešní nástavby a vestavby v kontextu komunální bytové politiky. In: Sborník příspěvků z 2. konference Střešní nástávby a vestavby. Praha: SEKURKON Ostrava, 2008. p. 196-202. ISBN 978-80-86604-39-8. [Detail]
TRCHALÍK, Tomáš. Povinnosti provozovatelů dětských hřišť z hlediska řízení bezpečnosti. In: . Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. p. 143-150. ISBN 978-80-248-1294-6. [Detail]
KUTA, Vítězslav, František KUDA and Martin FERKO. Proměny obytného území a jejich zdravotní souvislosti. In: 12. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2007. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. p. 59-66. ISBN 978-80-248-1450-6. [Detail]
KUTA, Vítězslav, František KUDA and Martin FERKO. Teoretická východiska strategického plánování. In: 6. celostátní konference s mezinárodní účastí SPMIT 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. p. 61-63. ISBN 978-80-903478-8-5. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Sportovní areály a sportoviště bez bariér. In: Bez bariér - Aktivně bez bariér. Praha: ABF, 2007. p. 37-37. ISBN 978-80-903640-8-0. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and František KUDA. Využití neprůmyslových brownfields jako potenciál rozvoje osídlení. In: International Conference to Questions of the Sustainable Development of Regions, Praha. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. p. 315-320. ISBN 978-80-01-03735-5. [Detail]
WALICA, Rostislav and Jan ČESELSKÝ. Koncepce údržby, obnovy a rozvoje zeleně na území městra Ostravy. In: Juniorstav 2007. Brno: VUT Brno, 2007. p. 427-427. ISBN 978-80-214-3337-. [Detail]
TRCHALÍK, Tomáš and Miroslav NEULINGER. Dětská hřiště ? technické požadavky, chyby při instalaci a pasport hřišť. In: Juniorstav 2007 : 9. odborná konference doktorského studia : sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. p. 425-425. ISBN 978-80-214-3337-3. [Detail]
PACLOVÁ, Hana. Půdní vestavby v památkově chráněných objektech. In: Konference střešní nástavby a vestavby. Ostrava: Sekurkon Ostrava, 2007. p. 26-31. ISBN 978-80-86604-34. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Zdravé město a přístupné prostředí. In: Městské inženýrství Karlovy Vary 2007. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. p. 73-80. ISBN 978-80-248-1450-6. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and František KUDA. Výzkum ploch pro rezidenční funkce v kontextu ekonomického rozvoje Moravskoslezského kraje. In: Regenerace bytových domů ? Dynamika proměn bydlení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. p. 101-106. ISBN 978-80-248-1294-6. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bytová výstavba a měřítka srovnání. In: Regenerace bytových domů ? Proměny bydlení. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. p. 157-162. ISBN 978-80-248-1294-6. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. SENIORSKÉ BYDLENÍ. In: Regenerace bytových domů ? Proměny bydlení. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. p. 83-90. ISBN 978-80-248-1294-6. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and František KUDA. Provozní řády staveb jako součást facility managementu. In: Sborník abstraktů z 1. mezinárodní vědecká konference Facility management v synergii s PPP. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. p. 1-1. ISBN 978-80- 245-1202-0. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and František KUDA. Provozní řády staveb jako součást facility managementu. In: Sborník abstraktů z 1. mezinárodní vědecká konference Facility management v synergii s PPP. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomia, 2007. p. 3-7. ISBN 978-80- 245-1202-0. [Detail]
KUDA, František and Vítězslav KUTA. Problematika komplexní pasportizace stavebních děl z hlediska životního cyklu stavby se zaměřením na potřeby facility managementu. In: Sborník abstraktů z 1. mezinárodní vědecká konference Facility management v synergii s PPP. Praha: Oeconomia, 2007. p. 1-1. ISBN 978-80- 245-1202-0. [Detail]
KUDA, František, Vítězslav KUTA and Martin FERKO. Trendy a rizika současného bydlení. In: Sborník referátů z konference Regenerace bytových domů-Dynamika proměn bydlení. Opava: Nová GRAFIA s.r.o, 2007. p. 51-60. ISBN 978-80-248-1294-6. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and František KUDA. Vlastnictví bytového fondu a jeho správa. In: Sborník referátů konference Regenerace bytových domů -Dynamika proměn bydlení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. p. 93-100. ISBN 978-80-248-1294-6. [Detail]
WALICA, Rostislav and Martin FERKO. Urbanistický rozvoj nevyužívaných ploch neprůmyslového charakteru. In: Sborník referátů z 12. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. p. 123-123. ISBN 978-80-248-1450-6. [Detail]
KUTA, Vítězslav and František KUDA. Regionální metropole a jejich význam pro rozvoj regionů. In: Sborník referátů z konference ?International Conference on the Issue of Sustainable Development of Regions?. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. p. 1-1. ISBN 978-80-01-03735-5. [Detail]
KUTA, Vítězslav and František KUDA. Teoretická východiska strategického plánování. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. p. 91-95. ISBN 978-80-248-1661-6. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and František KUDA. Problémy vztahu dopravy a bydlení. In: Sborník z 12. mezinárodní konference Městské inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. p. 113-119. ISBN 978-80-248-1450-6. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Osvěta problematiky přístupného prostředí v oblasti dopravy. In: Telematika pro regionální dopravu 2007. Brno: KPM CONSULT, a.s., 2007. p. 11-11. ISBN 978-80-239-9273-1. [Detail]
WALICA, Rostislav and Hana PACLOVÁ. Zeleň v městském prostředí. In: sborník referátů z 12. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. p. 99-106. ISBN 978-80-248-1450-6. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Uliční prostor nejen pro handicapované. In: Challenges in Transport and Communication-Nové výzvy pro dopravu a spoje. Pardubice: Universita Pardubice, 2006. p. 909-914. [Detail]
KUTA, Vítězslav, František KUDA and Martin FERKO. Proměny bydlení a současnost. In: Ekonomická rizika životního cyklu staveb. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. p. 23-30. ISBN 80-01-03569-7. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Odstraňování bariér v urbánním prostoru. In: GTO - Gerontotechnologie. Ostrava: Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., 2006. p. 20-24. ISBN 80-02-01851-6. [Detail]
MIHOLA, Marek and Jakub ŠVRČEK. Městský GIS pro zdravotně postižené. In: Geoinformatika ve veřejné správě. Praha: CAGI, 2006. p. 49-49. ISBN Není. [Detail]
TRCHALÍK, Tomáš. Efektivní využití dešťové vody. In: Juniorstav 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 125-130. ISBN 80-214-3108-3. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Miroslav NEULINGER and Tomáš TRCHALÍK. Studie možnosti využitískipové věže ? bývalý Důl František. In: Juniorstav 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 199-204. ISBN 80-214-3108-3. [Detail]
ORAVEC, Pavel, Martin FERKO and Jan ČESELSKÝ. Aplikace facility managementu do praxe. In: Juniorstav 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 235-238. ISBN 80-214-3108-3. [Detail]
MIHOLA, Marek. Hodnocení bezbariérového přístupu pomocí GIS a DMT. In: Juniorstav 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 83-88. ISBN 80-214-3108-3. [Detail]
TRCHALÍK, Tomáš. Využívání a likvidace dešťových vod. In: Město a voda. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2006. p. 32-34. ISBN 80-248-1259-2. [Detail]
HASÍK, Otakar. Vodní doprava a územní plánování na Ostravsku. In: Město a voda. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2006. p. 11-21. ISBN 80-248-1259-2. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Sídliště a přístupné prostředí. In: Město bez bariér 2006. Praha: ABF, 2006. p. 55-56. ISBN 80-86905-20-9. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Vytváření podmínek pro cestovní ruch zdravotně postižených ? pilotní projekt. In: Město bez bariér 2006. Praha: ABF, 2006. p. 55-56. ISBN 80-86905-20-9. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata and Hana PACLOVÁ. Technické památky železniční dopravy na Ostravsku. In: Městské inženýrství Karlovy Vary 2006 ?Železnice a město?. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. p. 97-105. ISBN 80-248-1095-6. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Nové trendy rezidenčního bydlení pro seniory. In: Proměny bydlení a širší otázky úrobně obslužné sféry. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. p. 179-183. ISBN 80-248-1219-3. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Byt a jeho dispozice na přelomu století. In: Proměny bydlení a širší otázky úrovně obslužné sféry. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. p. 173-178. ISBN 80-248-1219-3. [Detail]
FERKO, Martin, Vítězslav KUTA and František KUDA. Proměny bydlení a současnost. In: Proměny bydlení a širší otázky úrovně obslužné sféry : 2. ročník mezinárodní interdisciplinární konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. p. 115-120. ISBN 80-248-1219-3. [Detail]
FERKO, Martin, Vladimír KOUDELA and František KUDA. Analýza vlivu hluku z dopravy na bydlení. In: Proměny bydlení a širší otázky úrovně obslužné sféry : 2. ročník mezinárodní interdisciplinární konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. p. 130-133. ISBN 80-248-1219-3. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Sídliště a prvky bezbariérovosti ? regenerace pro všechny. In: Regenerace bytových domů ? Proměny bydlení. Opava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. p. 111-114. ISBN 80-248-1015-8. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bytová dispozice v proměnách století. In: Regenerace bytových domů ? Proměny bydlení. Opava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. p. 143-148. ISBN 80-248-1015-8. [Detail]
KUTA, Vítězslav, František KUDA and Ivo STAŠ. Význam železiční dopravy pro vznika vývoj sídelní aglomerace. In: Sborník 11. mezinárodní konference Městské inženýrství. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2006. p. 57-68. ISBN 80-248-1095-6. [Detail]
STAŠ, Ivo, Vítězslav KUTA and František KUDA. Význam železiční infrastruktury v Ostravě. In: Sborník 11. mezinárodní konference Městské inženýrství. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2006. p. 69-78. ISBN 80-248-1095-6. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan, Pavel ORAVEC and Martin FERKO. Aplikace Facility managementu do praxe. In: Sborník konference Juniorstav 2006. Brno: VUT FAST v Brně, 2006. p. 50-54. ISBN ISBN 80-214-3113-X. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and František KUDA. 20. století z pohledu správy a údržby bytových objektů. In: Sborník konference Strategie a koncepce bydlení ? metody a instrumenty. Brno: VUT FAST v Brně, 2006. p. 34-40. ISBN ISBN 80-214-3173-3. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and František KUDA. Historie správy a údržby bytových objektů v České republice. In: Sborník přednášek z konference Proměny bydlení a širší otázky úrovně obslužné sféry. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. p. 31-36. ISBN ISBN 80-248-1219-3. [Detail]
KUTA, Vítězslav and František KUDA. Klíčové problémy regenerace panelových domů. In: Sborník referátů konference regenerace panelových domů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2006. p. 25-30. ISBN 978-80-248-1294-6. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and František KUDA. Deskripce správy bytových domů ve 20. století. In: Sborník referátů z konference Regenerace bytových domů ? Proměny bydlení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. p. 159-164. ISBN ISBN 80-248-1015-8. [Detail]
KUTA, Vítězslav and František KUDA. Význam vodních ploch v urbanistickém struktuře města. In: Sborník semináře Město a voda. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2006. p. 4-10. ISBN 80-248-1259-2. [Detail]
KUTA, Vítězslav and Petra KŘIVÁNKOVÁ. Neprůmyslové brownfields. In: Sborník semináře Využití brownfields neprůmyslového charakteru. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2006. p. 102-108. ISBN 80-248-1042-5. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Vytváření podmínek cestovního ruchu pro zdravotně postižené s nabídkou pracovních příležitostí. In: Sociální ekonomika v ČR. Praha: občanské sdružení ORFEUS, 2006. p. 112-114. ISBN 80-903519-3-X. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana and Barbara VOJVODÍKOVÁ. Projekt celoživotního vzdělávání v oblasti brownfields. In: Využití brownfields neprůmyslového charakteru. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2006. p. 84-90. ISBN 80-248-1042-5. [Detail]
WALICA, Rostislav, Karel MALÍK and Tomáš TRCHALÍK. Případová studie lokality bývalé kotelny ?Na Železné? v Rokycanech. In: Využití brownfields neprůmyslového charakteru. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2006. p. 132-138. ISBN 80-248-1024-5. [Detail]
FERKO, Martin and František KUDA. Metody souhrnného hodnocení současného stavu a urbanistických limitů nového využití ploch. In: Využití brownfields neprůmyslového charakteru. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2006. p. 147-160. ISBN 80-248-1042-5. [Detail]
WALICA, Rostislav and František KUDA. Zelená Ostrava. In: ÚSES - zelená páteř krajiny. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,, 2006. p. 94-101. ISBN 80-86064-94-8. [Detail]
MALÍK, Karel and František KUDA. Možnosti využití pracovních výsledků sčítání na silniční a dálniční síti v ČR v roce 2005. In: Dopravní infrastruktura, informační a komunikační technologie. Pardubice: Ing. arch. Zdravko Rusev,CSc., prof. IAA - EUROARCH, 2005. p. 1-5. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan, Pavel SÝKORA and František KUDA. Informační technologie v oblasti vzdělávání Facility Managementu. In: Dopravní infrastruktura, informační a komunikační technologie. Pardubice: Ing. arch. Zdravko Rusev,CSc., prof. IAA - EUROARCH, 2005. p. 1-6. [Detail]
ŠVRČEK, Jakub and Marek MIHOLA. Bezbariérovost občanské vybavenosti centra města Ostravy. In: GIS Ostrava Proceedings. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. p. 63-63. ISSN 1213-2454. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and František KUDA. 20. století z pohledu správy a údržby bytových objektů. In: Integrovaný přístup k projektování stavebních konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. p. 16-23. ISBN 80-214-2832-5. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. Nemovitosti v novém zákoně o dani z přidané hodnoty. In: JUNIORSTAV 2005 - 7. odborná konference doktorského studia - díl 8.. Brno: VUT FAST v Brně, 2005. p. 146-151. ISBN 80-214-2832-5. [Detail]
ŠVRČEK, Jakub and Marek MIHOLA. Bezbariérovost občanské vybavenosti Moravskoslezského kraje. In: Juniorstav 2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. p. 107-112. ISBN 80-214-2832-5. [Detail]
TRCHALÍK, Tomáš. Regenerace sídliště, lokalita: Valašské Klobouky ? Luční. In: Juniorstav 2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. p. 125-130. ISBN 80-214-2832-5. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Regenerace panelové výstavby a bezbariérovost. In: Program panel a regenerace panelového domu: komplexní oprava. Praha: CERPAD - Centrum regenerace panelových domů, 2005. p. 1-5. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and Vítězslav KUTA. Revitalizace a regenerace bytového fondu. In: Racionalizace vytápění a úspory energií. Ostrava-Poruba: ES VŠB TU Ostrava, 2005. p. 34-38. ISBN 80-248-0759-9. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and Pavel SÝKORA. Koncepce bytové politiky Ostrava ? Jih. In: Regenerace bytových domů ? proměny bydlení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. p. 79-84. ISBN 80-248-0684-3. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérovost v procesu regenerace panelové výstavby. In: Regenerace panelové výstavby. Praha: STAVOKONZULT Ústí nad Labem, 2005. p. 145-149. ISBN 80-239-5950-6. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Řešení bezbariérových přístupů a novelizace ČSN 73 4301. In: Regenerace panelových domů ? proměny bydlení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. p. 113-118. ISBN 80-248-0684-3. [Detail]
KUTA, Vítězslav and František KUDA. Koncepce bytové politiky měst a obcí. In: Regenerace panelových domů ? proměny bydlení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. p. 23-32. ISBN 80-248-0684-3. [Detail]
KUDA, František. Urbanistický rozvoj nevyužívaných ploch neprůmyslového charakteru. In: Výstupy výzkumu MMR, sborník referátů s konference. Praha: MMR ČR, 2005. p. 49-54. ISBN 80-248-0977-X. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Aleš STUDENT. Regenerace panelových domů BP 70-OS-R v Havířově-Šumbarku. In: Sanace a rekonstrukce staveb 2003. Praha: Česká stavební společnost, 2003. p. 3653-69. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Aleš STUDENT. Současné tvary střech. In: Současné tvary střech. Brno: VUT Brno, 2003. p. 171-174. ISBN 80-214-2328-5. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Aleš STUDENT. Architektura a stavitelství. In: Výuka architektonických a stavitelských disciplín ve strukturovaných programech architektura a stavitelství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. p. 1-3. ISBN 80-248-0467-0. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Regenerace panelových domů a odstraňování přístupových bariér,. In: konference Regenerace panelových domů - Zkušenosti a trendy u nás a v Evropě, Praha,. Praha: CERPAD - Centrum regenerace panelových domů, 2003. p. 45-56. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Regenerace panelových domů a odstraňování bariér. In: seminář Regenerace panelových domů - Zkušenosti a trendy u nás a v Evropě, Plzeň. Praha: CERPAD - Centrum regenerace panelových domů, 2003. p. 55-58. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana. Problémy regenerace ploch v zemích Vyšegradské čtyřky. In: Stavební likvidace dolů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. p. 122. ISBN 80-248-0176-0. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara. Současnost a budoucnost Brownfields v Ostravě. In: Stavební likvidace dolů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. p. 135. ISBN 80-248-0176-0. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Slovo úvodem. In: VIII. energetické dny " Ostrava Energo 2002". Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. p. 20.-21.. ISBN 80-248-0094-2. [Detail]

Abstract or poster in proceedings

ZDAŘILOVÁ, Renata. Bydlení jako činitel sociálního začleňování. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. 17 p. ISBN 978-80-01-06053-7. [Detail]
SZELIGOVÁ, Natálie and Marek TEICHMANN. Vybrané příklady brownfieldů a potenciál jejich nového využití. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. 382 p. ISBN 978-80-214-5312-8. [Detail]
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie and Dagmar KUTÁ. Vliv jádrových měst bicentrické aglomerace na okolní obce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. ISBN 978-80-214-5312-8. [Detail]
ORSÁKOVÁ, Diana and Alžběta BÍLKOVÁ. Frequent mistakes connected with barrier-free solution of internal and external environments. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. ISBN 978-80-214-5312-8. [Detail]

Lecture or poster

FERKO, Martin. Smart cities and Information Modelling. 2016. [Detail]
CAHA, Jan. Geographical Information Systems Use in Urban Plan creation. 2010. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Možnosti rozvoje ostravské aglomerace. 2002. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Co-operation among the cities of Katowice, Košice, Miskolc and Ostrava. 2001. [Detail]

Report

HRUBEŠ, Pavel, František KUDA, Pavel MATĚJKA, Leoš SVOBODA, Marek TEICHMANN, Tomáš TICHÝ and Zdeněk ZAJÍČEK. Využití modelování vystavěného prostředí pro podporu agend veřejné správy a soukromého sektoru. Digitální a informační agentura, 2023. ISBN neuvedeno. [Detail]
TEICHMANN, Marek. Odborná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2022 na projektu Výzkum a aplikace Water Information Management jako strategie chytrého hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích Moravskoslezského kraje. Technologická agentura ČR, 2023. [Detail]
TEICHMANN, Marek. Odborná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2022 na projektu Výzkum informačního modelování ve veřejném prostoru se zaměřením na infrastrukturu. Technologická agentura ČR, 2023. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata, František KUDA and Stanislav ENDEL. ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2017 - závěrečná zpráva. Technologická agentura ČR, 2017. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata, František KUDA and Stanislav ENDEL. ODBORNÁ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH ZA ROK 2016 - průběžná zpráva. Technologická agentura ČR, 2016. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan, Marek JAŠEK, Petra TYMOVÁ and Jaroslav SOLAŘ. Posouzení a rozhodnutí experta v obchodní věci Stavba Centrum podpory humanitních věd – CARLA, Rekonstrukce FF MU, Arna Nováka, Brno. Masarykova univerzita, Zlínstav, a.s., 2015. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan. Stanovení hodnoty nemovitostního areálu v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Textil Invest Group a.s., 2015. [Detail]
KOUDELA, Vladimír. Analýza stávajích podkladůa průzkumy potřeb rezidenčního bydlení - Výstup WB-06-05/02/2006 projektu Výzkum ploch pro rezidenční funkce v kontextu ekonomického rozvoje Moravskoslezského kraje. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. [Detail]
SZCZYRBA, Zdeněk, Pavel PTÁČEK, Iva SMOLOVÁ, Vladimír KOUDELA, Vítězslav KUTA, František KUDA, Jan ČESELSKÝ, Tomáš TRCHALÍK, Miroslav NEULINGER, Renata ZDAŘILOVÁ, Jan BÁRTA, Daniel FOLTÝNEK, Michaela VAVREČKOVÁ, Eva SPASOVOVÁ and Aleš VOJTASÍK. Analýza stávajících podkladů a průzkumy potřeb rezidenčního bydlení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and František KUDA. Analýza správy a údržby bytových objektů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
KUTA, Vítězslav, Vladimír KOUDELA, František KUDA, Jan ČESELSKÝ, Renata ZDAŘILOVÁ and Martin FERKO. Sborník prací dílčí zprávy o řešení projektu GAČR ?Výzkum proměn bydlení v ČR? za rok 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Urbanistický rozbor. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. [Detail]
KOUDELA, Vladimír. Vyhodnocení stavu a návrhu řešení (hodnotící a shrnující dokument) - Výstup WB-06-05/04/2006 projektu Výzkum ploch pro rezidenční funkce v kontextu ekonomického rozvoje Moravskoslezského kraje. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana and JACKSON-BERGATT. Lifelong Educational Project on Brownfields. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2006. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and A KOL.. Výzkum ploch pro rezidenční funkce v kontextu ekonomického rozvoje Moravskoslezského kraje. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2006. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Výzkum metod regenerace opuštěných průmyslových ploch (1999 ? 2004). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. [Detail]
KUDA, František and SZCZYRBA. Urbanistický rozvoj nevyužívaných ploch neprůmyslového charakteru. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan, Vladimír KOUDELA, František KUDA, Vítězslav KUTA, Mojmír KYSELKA, Martina PEŘINKOVÁ, Jana PLETNICKÁ, Aleš STUDENT, Renata ZDAŘILOVÁ, Bezák BYSTRÍK and Regina KUCHTOVÁ. Dílčí úkol č.1 ? Vývoj technických a provozních stránek bydlení v ČR. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana and Jarmila HORÁKOVÁ. Soubor dotazníků pro srovnávací studie partnerských měst V4. 2002. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Inventarizační průzkum lidové architektury v okrese Bruntál. 2002. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Pasportizace objektů č.p. 451,456, k.ú. Staré hamry. 2002. [Detail]
KOUDELA, Vladimír. Postup využití opuštěných výrobních území - Návrhy na formy legislativní, institucionální a finanční podpory procesu využití brownfields. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2002. [Detail]
KOUDELA, Vladimír. Postup využití opuštěných výrobních území - Postupy hodnocení brownfields a zásady jejich regenerace. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2002. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana. Srovnání a analýza mezinárodních přístupů k řešení regenerace devastovaných průmyslových ploch. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2002. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara. Podzemní urbanismus v městské zástavbě - pokračování. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2002. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové prostředí staveb III. - stavby občanské. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2002. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové prostředí staveb obytných a občanských, zpráva o řešení úkolu interního grantu za rok 2000. Ostrava: katedra 222 FAST VŠB-TUO, 2000. ISBN 00-00-00000-0. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara. Využití cost-benefit analýzy při posuzování zdevastovaných průmyslových p ploch, zpráva o řešení úkolu interního grantu za rok 2000. Ostrava: katedra 222 FAST VŠB-TUO, 2000. ISBN 00-00-00000-0. [Detail]
KOUDELA, Vladimír. Výzkum metod regenerace devastovaných ploch, zpráva o řešení instituciálního výzkumu CEZ18. Ostrava: katedra 222 FAST VŠB-TUO, 2000. ISBN 00-00-00000-0. [Detail]
KOVÁŘ, Jiří, Vítězslav KUTA and Eliška SKŘÍDLOVSKÁ. Potřeby a směry rozvoje ostravského zdravotnictví v rámci zdravotnického systému regionu. Ostrava: Výzkumný ústav rozvoje oblastí a měst, 1992. [Detail]
KOVÁŘ, Jiří, Vítězslav KUTA and Eliška SKŘÍDLOVSKÁ. Potřeby a směry rozvoje ostravského zdravotnictví v rámci zdravotnického systému regionu. Ostrava: Výzkumný ústav rozvoje oblastí a měst, 1992. 1-85 p. [Detail]

Thesis

ČESELSKÝ, Jan, Pavel SÝKORA, Karel KUBEČKA and Darja KUBEČKOVÁ. Ocenění nemovitosti – domu č.p. 620, Palachovo náměstí, Olomouc, stanovení zhodnocení nemovitosti a stanovení obvyklé ceny skutečně provedených stavebních prací na nemovitosti - HS209203. Brno: Krajský soud v Ostravě, 2012. [Detail]

Review

FERKO, Martin. PREV v. 2.0 – Mosaic. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. [Detail]
HASÍK, Otakar. Systémy odvodnění dopravní infrastruktury. : , 2005. [Detail]
HASÍK, Otakar. Připomínky k textu ?Návrh zákona ze dne ? o územním plánování a stavebním řádu?. : , 2005. [Detail]
HASÍK, Otakar. Využití průmyslových odpadů při výstavbě sypaných hrází a násypů. : Jen testovací, 2005. [Detail]
HASÍK, Otakar. Využití litiny pro inženýrské stavby a městskou architekturu. : Jen testovací, 2005. [Detail]

Citation

JAŠEK, Marek, Jan ČESELSKÝ, Pavel VLČEK, Marcela ČERNÍKOVÁ and Eva BERÁNKOVÁ. Aplication of BIM process by the evaluation of building energy sustainability. Bratislava: STU Bratislava, 2013. [Detail]

Conference, workshop, exhibition

AUGUSTINKOVÁ, Lucie, P. DVOŘÁK, Petra HAVLÍKOVÁ, Andrea HOŘÍNKOVÁ, Adam HUBÁČEK, Vratislav JANÁK, Veronika DUDKOVÁ, Tomáš KOČÍ, Peter KOVÁČIK, Hana LAFKOVÁ, Karel MACKŮ, Jakub MIŘIJOVSKÝ, Jakub NOVÁK, Stanislav POPELKA, Jiří ŠČUČKA, O. ŠTRUBL, Markéta TYMONOVÁ and Květoslav WILTSCH. Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy. Neznámé archeologické nálezy z Oderska. 2022. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie and Peter KOVÁČIK. Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy. 2021. [Detail]
ŠVEC, Pavel and Martin FERKO. Den GIS 2019. 2019. [Detail]
FERKO, Martin and Pavel ŠVEC. Den GIS 2016. 2016. [Detail]
FERKO, Martin, Pavel ŠVEC and František KUDA. Den GIS. 2015. [Detail]
CAHA, Jan. Geographical Information Systems Use in Urban Plan creation. Ing. Arch. Juraj Furdík, PhD., 2010. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Průmysl a formy bytové výstavby - Dosavadní zkušenosti a perspektivy bytové výstavby aneb Udržitelný rozvoj bytové výstavby. Průmysl a formy bytové výstavby-Dosavadní zkušenosti a perspektivy bytové výstavby aneb Udržitelný rozvoj bytové výstavby. Ostrava: Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava, 2009. p. 1-160. ISBN 978-80-248-2084-2. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and Martin FERKO. Regional disparities in the physical availability of housing in terms of housing construction. Praha: Akademie věd České republiky, Sociologický ústav, 2009. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Městské inženýrství Karlovy Vary 2007 ? Zdravé město z pohledu městského inženýra. . : VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2007. [Detail]
STUDENT, Aleš and Martina PEŘINKOVÁ. Vývoj architektury rekonstruovaných obovodvých plášťů. . : TU Košice, 2005. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Aleš STUDENT and Darja SKULINOVÁ. CPIT - Studie proveditelnosti. . : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Opening Brownfield Revitalization Seminar. Magistrát města Ostravy, Ostrava, 2001. [Detail]
KUTA, Vítězslav and Jarmila HORÁKOVÁ. Perspektivy absolventů studijního oboru Městské inženýrství a stavitelství. ALZ 98-Aktualizace lidských zdrojů pro rozvoj ČR na přelomu. Ostrava: ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 1998. p. 15-21. ISBN 80-7078-587-X. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Regionální metropole a struktura osídlení. ALZ 98-Aktualizace lidských zdrojů pro rozvoj ČR na přelomu. Ostrava: ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 1998. p. 15-21. ISBN 80-7078-587-X. [Detail]
KUTA, Vítězslav and Jarmila HORÁKOVÁ. Modelová konstrukce rozhodovacích procesů v přípravě a realizaci staveb statutárních měst České republiky. Celostátní konference technických univerzit a prům. TRANSFER. Praha1998. p. 6-9. [Detail]
KUTA, Vítězslav and Jarmila HORÁKOVÁ. Redistribuce průmyslových ploch v důsledku útlumu těžby. Problémy spojené s technickou likvidací dolů. Ostrava: ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 1998. p. 95-103. ISBN 80-7078-460-1. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Urbanistické, ekonomické a funkční souvislosti regenerace panelových objektů. Regenerace panelových obytných domů. Ostrava: ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 1998. p. 3-7. ISBN 80-7078-560-8. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Životní styl předurčuje trendy v bydlení. Workshop pro bydlení 98. Ostrava: InnoVatio Ostrava, 1998. p. 3-7. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Důsledky ukončení těžební činnosti na urbanistickou strukturu města Ostravy. Hornická Příbram ve vědě a technice. Příbram: Hornická Příbram ve vědě a technice, 1995. p. 1-8. ISBN 0. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Územní důsledky útlumu těžby černého uhlí v ostravské aglomeraci. Sborník referátú pro X.konf. o ÚP,SŘ a reg.politice. Praha: Ministerstvo hospodářství ČR a TERPLAN,a.s. Praha, 1995. p. 52-55. ISBN 0. [Detail]

Map

TEICHMANN, Marek, Natálie SZELIGOVÁ, Michal FALTEJSEK and Štěpán CHVATÍK. Specializovaná interaktivní mapa města Karviná. 2023. ISBN neuvedeno. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Stanislav ENDEL, Natálie SZELIGOVÁ, Michal FALTEJSEK and Štěpán CHVATÍK. Specializovaná interaktivní mapa města Frýdek - Místek. 2023. ISBN neuvedeno. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Stanislav ENDEL, Natálie SZELIGOVÁ, Michal FALTEJSEK and Štěpán CHVATÍK. Specializovaná interaktivní mapa města Havířov. 2023. ISBN neuvedeno. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Natálie SZELIGOVÁ, Michal FALTEJSEK and Štěpán CHVATÍK. Specializovaná interaktivní mapa města Opava. 2023. ISBN neuvedeno. [Detail]
TEICHMANN, Marek, Natálie SZELIGOVÁ, Michal FALTEJSEK and Štěpán CHVATÍK. Specializovaná interaktivní mapa města Ostrava. 2023. ISBN neuvedeno. [Detail]
FERKO, Martin, Lucie AUGUSTINKOVÁ, Stanislav ENDEL, Hana PACLOVÁ and Radim FOJTÍK. Mapa rozvojového potenciálu území. 2022. [Detail]
HRUŠKA TVRDÝ, Lubor, Pavel KUKULIAČ, Jiří HORÁK and Ivana FOLDYNOVÁ. Současné procesy transformace postindustriální společnosti na území Moravskoslezského kraje a jejich dopady na strukturu osídlení v roce 2011. 2011. [Detail]

Audiovisual production

TEICHMANN, Marek. Hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území. 2023. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové řešení staveb. 2017. [Detail]
HASÍK, Otakar. INŽENÝRSKÉ STAVBY. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra městského inženýrství, 2007. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana and A KOL.. Lifelong Educational Project on Brownfield. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2006. [Detail]
MALÍK, Karel and Tomáš TRCHALÍK. Zóna ?Na Železné? v Rokycanech jako možné využití brownfieldu. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2006. [Detail]
PLETNICKÁ, Jana and Barbara VOJVODÍKOVÁ. Lifelong Educational Project on Brownfields. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. [Detail]

Certified methodology

ČESELSKÝ, Jan, Martin FERKO, Barbara VOJVODÍKOVÁ, Zbyněk PROSKE, Ivana FOLDYNOVÁ, Lubor HRUŠKA, Michal SAMIEC, Vítězslav KUTA, Jaroslav SEDLECKÝ, Petr PROSKE and Jiří KUČERA. Hodnocení potřebnosti veřejných investic v území. 2015. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 2012. [Detail]
KUDA, František, Jan ČESELSKÝ and Vladimír KOUDELA. Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů, jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu. 2011. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Metodika přístupného prostředí bytového fondu – celoživotní bydlení. 2011. [Detail]

Results implemented by a financier

ZDAŘILOVÁ, Renata. Hygienická zařízení a šatny. 2013. [Detail]
HANÁK, Milan and Renata ZDAŘILOVÁ. Pozemní stavby - Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí. 2013. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata, Petr NOVÁK and Petr LNĚNIČKA. 398/2009 Sb. - vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 2009. [Detail]

Software

ŠPEŤKO, Matej, Ondřej VYSOCKÝ, Milan JAROŠ, Markéta HRABÁNKOVÁ and Michal FALTEJSEK. HPCMonitor4B add-on pro vizualizaci dat z monitorování systémů IT4Innovations v nástroji Blender. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2023. [Detail]
FALTEJSEK, Michal and Marek TEICHMANN. WIM - Water Information Management. smart urbido, s.r.o., 2023. [Detail]
FERKO, Martin. Model dopadů investice - Impactor. Martin Ferko, 2016. [Detail]
FERKO, Martin. Disparitér. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2008. [Detail]

Other items

KUDA, František and Eva WERNEROVÁ. Využití BIM při správě a údržbě bytových domů. Bratislava: SSTP, 2019. ISBN 978-80-89878-47-5. [Detail]
WERNEROVÁ, Eva, František KUDA and Michal FALTEJSEK. Zavádění BIM při správě bytových domů. 2019. [Detail]
KUTÁ, Dagmar and Stanislav ENDEL. Děkan fakulty zahájil výstavu posterů na téma ,,České brownfieldy v záplavových oblastech. 2014. 11 p. ISSN 1213-8916. [Detail]
TEICHMANN, Marek and František KUDA. Distribution of drinking water in the region Moravskoslezsky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. 5 p. ISBN 978-80-01-05641-7. [Detail]
KUTÁ, Dagmar, František KUDA and Stanislav ENDEL. Problematika Brownfields je stále aktuální, jak dokazuje mezinárodní projekt MobEx, Water and City-Brownfields. 2014. 57 p. ISSN 1802-2030. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Tereza MURÍNOVÁ and Jana PETEROVÁ. Access to Brownfields slightly different. Ledziny: Centrum badaň i dozoru gornictwa podziemnego Sp.z o. o. w Ledzinach, 2012. 50-56 p. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HRUŠKA TVRDÝ, Lubor and Ivana FOLDYNOVÁ. New social risks and sustainable development of urban area. Leuven: European Regional Science Association, 2011. 1079-1095 p. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan and Renata ZDAŘILOVÁ. Evaluation of existing tools state, regions and communities to increase housing physical availability and affordability. Istanbul: Istanbul Technical University, 2010. 80-80 p. [Detail]
BLAHUTOVÁ, Jana, Zbyněk PROSKE, Jan CAHA, Jan LEMKA and Tomáš SEIDLER. Metodika vyhledávání podkladových dat pro provedení analýzy potenciálního rozvoje území aplikovaná na vybranou oblast slezské části Moravskoslezského kraje s výstupem v GIS prostředí. Ostrava: VŠB-TU OSTRAVA, 2010. ISBN 978-80-248-2358-4. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérovost v dopravě. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra městského inženýrství, 2010. [Detail]
KUTSCHERAUER, Alois, Hana FACHINELLI, Miroslav HUČKA, Vladimír KOUDELA, Karel SKOKAN, Jan SUCHÁČEK, Petr TOMÁNEK and Pavel TULEJA. REGIONÁLNÍ DISPARITY - Nástroje, indikátory a metody pro sledování a hodnocení regionálních disparit. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. [Detail]
KUTSCHERAUER, Alois, Hana FACHINELLI, Miroslav HUČKA, Vladimír KOUDELA, Karel SKOKAN, Jan SUCHÁČEK and Petr TOMÁNEK. REGIONÁLNÍ DISPARITY - Teorie, klasifikace, systémová dekompozice a mezinárodní srovnání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. [Detail]

Unrated book

ZDAŘILOVÁ, Renata and Markéta KOHOUTOVÁ. Cena Inženýrské komory 2022. Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2023. ISBN 978-80-908123-5-2. [Detail]
PACLOVÁ, Hana, Rostislav WALICA, Zdenka FRIDRICHOVÁ, Petr MACEJKA, Petr GAJDUŠEK and Vladimíra FUSKOVÁ. Územní plánování a související problematika. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2822-0. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání staveb - Základní principy přístupnosti v městském inženýrství. Havířov: in-PRESS CZ s.r.o., 2012. ISBN 978-80-248-2825-1. [Detail]
KUDA, František, Eva BERÁNKOVÁ and Petr SOUKUP. Facility management v kostce pro profesionály i laiky. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2012. ISBN 978-80-905257-0-2. [Detail]
FERKO, Martin. Mikroregionální disparity Moravskoslezského kraje ve fyzické dostupnosti bydlení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2011. [Detail]
CAHA, Jan, Václav BERAN, Petra CUŘÍNOVÁ, Petr DLASK, Jiří KLINER, Vladimír KOUDELA, Milan KÖRNER, Pavel KŘEČEK, František KUDA, Vítězslav KUTA, Pavel KVASNIČKA, Silvie LUKAVCOVÁ, Jan MARTOLOS, Ladislav MINÁŘ, Hana PACLOVÁ, Yvona PĚNKAVOVÁ, Marcela SYNÁČKOVÁ, Petr ŠRYTR, Jaroslava TOMÁNKOVÁ, Josef VLÁŠEK, Petr VLČEK, Rostislav WALICA, Renata ZDAŘILOVÁ, Svatopluk ZÍDEK and Zdeněk ŽABIČKA. Stavební kniha 2011 Městské inženýrství. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011. ISBN 978-80-87438-09-1. [Detail]
BERGATT JACKSON, Jiřina, Maroš FINKA, Linas KLIUČININKAS, Dagmar PETRIKOVÁ, Jana PLETNICKÁ, Edmunds TEIRUMNIEKS, Daiva VELYKIENĖ, Barbara VOJVODÍKOVÁ and Mária ZUBKOVÁ. Teachers Manual -Cross-disciplinary educational tool focused on the issue of brownfields regeneration. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata, Karel ZEMAN and Petr WALDSTEIN. Bezbariérové užívání staveb - vzdělávací modul. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra městského inženýrství, 2010. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata, Hana PACLOVÁ and Martin FERKO. Ostrava-Turistický průvodce po industriálních památkách. Praha: freytag & bernt, 2010. ISBN 978-80-7445-052-5. [Detail]
HASÍK, Otakar. Stavby vodovodů a kanalizací. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1428-5. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Sídelní a průmyslové aglomerace a regionální metropole. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]
STUDENT, Aleš. Kurz D3 pro Regionální centrum celoživotního vzdělávání - Počítačová podpora vzdělávání ArchiCAD. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0288-0. [Detail]
HASÍK, Otakar. Územní plánování. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0282-1. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata. Regenerace panelových domů a bezbariérovost. Praha: CERPAD - Centrum regenerace panelových domů, 2003. [Detail]
HASÍK, Otakar and Jarmila DOSTÁLOVÁ. Vodní stavitelství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-248-0078-0. [Detail]
KOUDELA, Vladimír and Barbara VOJVODÍKOVÁ. Investiční proces v podmínkách samosprávy měst. Ostrava 1999: Magistrát města Ostravy, 2000. 0 p. ISBN 80-7078-825-9. [Detail]
VIŽĎA, Ladislav. Řízení a ekonomika ve stavební firmě - projekt školení pro Úřad práce. Ostrava: DTO CZ, 2000. ISBN 00-00-00000-0. [Detail]
VIŽĎA, Ladislav. Řízení stavební firmy - projekt týdenního interního kurzu. Ostrava: DTO CZ, 2000. ISBN 00-00-00000-0. [Detail]
KUTA, Vítězslav. Investice a investiční procesy. Ostrava1998. 6-9 p. ISBN 80-7078-522-5. [Detail]