Skip to main content
Skip header
Title
Ochrana a obnova historických objektů
Code
FRVS2014/46
Summary
Předmět Ochrana a obnova historických objektů pro magisterský stupeň studia oboru Architektura a stavitelství je strukturován do dvou částí. V první polovině semestru se studenti seznamují s architektonickou tvorbou v historickém prostředí a ve druhé polovině se pak věnují problematice památkové a práci historiků umění. Cílem předmětu je naučit budoucí architekty práci na projektech zahrnujících historické objekty a historické prostředí. Inovace předmětu Ochrana a obnova historických objektů přináší studentům přehlednou formou informace o způsobu tvorby v historickém prostředí v průběhu dějin, dále pak dnešní architektonické trendy aplikované v historickém prostředí v Česku a v zahraničí, o výzkumných metodách uplatňovaných na historických stavbách a také orientační soubor stavebních typů minulosti. Výsledkem bude prezentace předmětu zpřístupněná na internetových stránkách VŠB.
Start year
2014
End year
2014
Proposer
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back