Skip to main content
Skip header

Article

PALÁNOVÁ, Klára. Conceptual Interventions into the Ferme Ornée Chateau Kačina near Kutná Hora. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020, 20(1), p. 50-53. ISSN 1213-1962. [Detail]
PALÁNOVÁ, Klára and Kateřina RIEDLOVÁ. Sustainability of historical city centers combined with new administrative and commercial areas. WIT Transactions on Ecology and the Environment. WIT Press, 2019, 238(2019), p. 431-441. ISSN 1743-3541. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára. RE-USE OF AGRICULTURAL FACILITY BROWNFIELDS. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, 2018(2), p. 80-83. ISSN 1213-1962. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Evaluation of the technical and architectural education within the programme, Architecture and Civil Engineering at the Faculty of Civil Engineering in Ostrava. World Transactions on Engineering and Technology Education. Melbourne: World Institute for Engineering and Technology Education, 2018, 16(3), p. 307-308. ISSN 1446-2257. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Design studio for teaching creative and artistic disciplines. World Transactions on Engineering and Technology Education. Melbourne: World Institute for Engineering and Technology Education, 2018, 16(4), p. 452-455. ISSN 1446-2257. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Evaluation of the appropriate range of technical and architectural education within the study programme Architecture and Civil Engineering at the Faculty of Civil Engineering in Ostrava. World Transactions on Engineering and Technology Education. World Institute for Engineering and Technology Education, 2018, 16(3), p. 307-308. ISSN 1446-2257. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára and Ondřej JURAČKA. The Current Funeral Architecture as the Heritage of the 20(th) Century and its Routing in the 21(st) Century in the Czech Republic. IN BO: Ricerche e Progetti per il Territorio, la Città e l'Architettura. University of Bologna, 2017, 8(12), p. 120-133. ISSN 2036-1602. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára, Ondřej JURAČKA, Barbora ČERNÁ, Lukáš DUBOVSKÝ and Šárka NAHODILOVÁ. Application of the current knowledge from research and development of the burial methods and their impact on designing or transforming contemporary cemeteries in the Czech republic. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, 2/2017(2/2017), p. 1-12. ISSN 1213-1962. [Detail]
JURAČKA, Ondřej and Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ. Transforming the requirements for the modern architectonic design in terms of the placement of human remains. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, 17/2017(02/2017), p. 13-24. ISSN 1213-1962. [Detail]
DLÁBIKOVÁ, Ivona, Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ and Martina PEŘINKOVÁ. Revitalisation of historic public cemeteries in central zones of Urban areas. WIT Transactions on Ecology and the Environment. WITPress, 2017, 223(12), p. 147-158. ISSN 1746-448X. [Detail]
NEDVĚD, Martin and Martina PEŘINKOVÁ. The city of Ostrava (Czech Republic): A sustainability assessment based on vitality. WIT Transactions on Ecology and the Environment. WITPress, 2017, 223(12), p. 15-25. ISSN 1746-448X. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva. VIZE SOCIALISTICKÉHO MĚSTA NA PŘÍKLADU NOVÉ OSTRAVY (DNEŠNÍ OSTRAVA-PORUBA). Architektúra & Urbanizmus. Slovenská akadémia vied, Ústav stavebníctva a architektúry, 2016, 50(1-2), p. 18-37. ISSN 0044-8680. [Detail]
TWRDÁ, Markéta, Lenka KOLARČÍKOVÁ and Petr HRŮŠA. INTEGRATING OF THE HISTORICAL COMPLEX OF A FORMER FOUNDRY AND ENGINEERING WORKS VAŇKOVKA INTO A COMMERCIALLY SOCIAL CENTRE GALERIE VAŇKOVKA – BRNO. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology. Berlin: JMEST Journal, 2015, VOL2/2015(09), p. 2417-2420. ISSN 3159-0040. [Detail]
KOUŘILOVÁ, Danuška. Komplex staveb hospodářsko-provozního charakteru tzv. Červený zámek v Hradci nad Moravicí. Průzkumy památek. Lepton studio, 2015, 21(2), p. 85-116. ISSN 1212-1487. [Detail]
KNÁPEK, Aleš and Radka URBÁNKOVÁ. Kovové pozdně středověké dveře a stavební historie, na příkladech z Vysočiny. Svorník. 13/2015. Sborník příspěvků z 13. specializované konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 17. - 20. června 2014 ve Slaném. Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, 2015, 13(1), p. 210-221. ISSN 1802-8128. [Detail]
KOUŘILOVÁ, Danuška. Komplex staveb hospodářsko-provozního charakteru tz. Červený zámek v Hradci nad Moravicí. Průzkumy památek. Lepton studio, 2014, XXI(2), p. 85-116. ISSN 1212-1487. [Detail]
RIEDLOVÁ, Kateřina. Kompaktní formy rodinného bydlení 60. - 80. let. Stavební obzor. České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, 2014, 2014(3-4), p. 57-63. ISSN 1210-4027. [Detail]
KNÁPEK, Aleš. Železné gotické dveře z Přibyslavi. Stavební obzor. České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, 2014, 2014(3-4), p. 64-67. ISSN 1210-4027. [Detail]
KOUŘILOVÁ, Danuška. Promarněná příležitost, anebo zachráněná památka? Polemika k řešení východní stěny bývalého kostela sv. Václava v Opavě. Stavební obzor. České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, 2014, 2014(3-4), p. 68-73. ISSN 1210-4027. [Detail]
HRŮŠA, Petr and Jiří PAPOUŠEK. Športové stavby v Česku. Urbanita. URBION, 2014, 3/2014(3/2014, 26. ročník), p. 50-51. ISSN 0139-5912. [Detail]
VÁCLAVÍK, Radim. Hledat rovnovánu a krásu v sevřených mantinech je vzrušující. Energeticky soběstačné budovy. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2013, 2013(1), p. 18-23. ISSN 1805-3297. [Detail]
VÁCLAVÍK, Radim. First passive administrative building in the Czech Republic. Tepelná ochrana budov. Praha: Contour, s. r. o. Praha, 2013, 16(6), p. 47-56. ISSN 1213-0907. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva and Kimberly Elman ZARECOR. Czech paneláks are disappearing, but the housing estates remain. Architektúra & Urbanizmus. Bratislava: Slovenská akadémia vied, Ústav stavebníctva a architektúry, 2012, 46(3-4), p. 288-301. ISSN 0044-8680. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie and Aleš KNÁPEK. Kaple P. Marie (sv. Floriána) ve Velké Kraši - konstrukční a dispoziční zvláštnosti drobné sakrální architektury. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(2), p. 189-196. ISSN 1213-1962. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Eva SLOVÁKOVÁ and Lenka ŠEŠULKOVÁ. Zámek v Odrách - vizualizace zaniklé památky. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, XI(1), p. 159-166. ISSN 1213-1962. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára. Migrace, dosažitelnost vlastního bydlení a prostorové nároky na bydlení. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 2011(1), p. 167-176. ISSN 1213-1962. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie and Aleš KNÁPEK. Stopy historických topeniští na zámku Rychvald. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, XI(2), p. 191-198. ISSN 1213-1962. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Výzkum dlouhodobé účinnosti sanace kláštera na Hoře Matky Boží u Králík. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada stavební. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2009, p. 127-132. ISBN 978-80-248-1661-6. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie and Danuška KOUŘILOVÁ. Stavební vývoj zámku v Hlučíně v 16. - 19. století. Časopis Slezského zemského muzea. Série A, vědy přírodní. Opava: Slezské zemské muzeum, 2009, 58(2), p. 360-376. ISSN 1211-3026. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Komplexní sanační systém. Fasády 9/2008. Josef Bordovský, 2008, 10(9), p. 22-24. ISSN 1214-4592. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Sanace kaple sv. Prokopa v Sudkově. Materiály pro stavbu. Business media, 2008, 13(5), p. 44-46. ISSN 1213-0311. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Housing Roof Extension in the Czech Republic. ACEE : Architecture Civil Engineering Environment. Gliwice: Silesian University of Technology, 2008, 1(4), p. 21-26. ISBN 1899 ? 0142. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Długotrwała skuteczność tynków renowacyjnych na obiektach historycznych. Izolacje : budownictwo,przemysł, ekologia. Warszawa: Dom Wydawniczy Medium, 2008, 8(6), p. 38-41. ISSN 1427-6682. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Sanace Farního kostela Tří králů v Břidličné. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008, 8(1), p. 263-270. ISSN 1213-1962. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Sanácia Farného kostela Tří králů v Břidličné. Stavebné materiály. Jaga group, 2008, 4(8), p. 24-27. ISSN 1336-7617. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Dlouhodobá účinnost sanačních omítek na historických objektech z pohledu průběhu salinity zdiva. Stavební obzor. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, 2008, 17(6), p. 179-182. ISSN 1210-4027. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Způsoby použití sanačních omítek. Zpravodaj WTA CZ. Blansko: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2008, 10(1-2), p. 19-20. ISSN 1213-7308. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Střešní nástavby I. Materiály pro stavbu. Praha: Springer Media, s.r.o, 2007, 2(2), p. 22-22. ISSN 1213-0311. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Posouzení účinnosti sanačních omítek na historických objektech. Materiály pro stavbu. Praha: Springer Media, s.r.o, 2007, 8(8), p. 52-52. ISSN 1213-0311. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Výzkum úspěšnosti použití sanačních omítek na historických objektech při jejich dlouhodobém působení. Roczniki inžynierii budowlanej, Opole 2007. : Polska Akademia Nauk Katowice, 2007, 7(7), p. 83. ISSN 1505-8425. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Aleš STUDENT. Architektura soudobých střešních nástaveb. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007, 7( ), p. 169-171. [Detail]
STUDENT, Aleš and Martina PEŘINKOVÁ. Rekonstrukce nádraží v Ostravě - Svinově. Materiály pro stavbu. Praha: Springer Media, s.r.o, 2006, 2006(8), p. 32-34. ISSN 1213-0311. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Úspěšná realizace je nejlepším argumentem. Stavitel. Praha: ECONOMIA, a.s., 2006, 2006(8), p. 9-9. ISSN 1210-4825. [Detail]
STUDENT, Aleš. Stavební materiály obytných staveb. Sborník prací dílčí zprávy o řešení projektu GAČR ?Výzkum proměn bydlení v ČR?. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006, 2006(1), p. 52-58. ISBN 80-248-1014-X. [Detail]

Unrated article

PEŘINKOVÁ, Martina and Eva SLOVÁKOVÁ. Bariéry města. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 8(1), p. 85-91. ISSN 1213-1962. [Detail]
MARTINEC, Petr, Jiří ŠČUČKA, Lucie AUGUSTINKOVÁ and Martina PEŘINKOVÁ. Pískovce ve fragmentech gotického zdiva ze Staříče - pórový systém a interakce hornin s vodou. Zpravodaj WTA CZ. Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2010, 2010(3-4), p. 22-25. ISSN 1213-7308. [Detail]
STUDENT, Aleš and Kamila TESLÍKOVÁ. Bydlení je hra ? červený pokoj. Česká televize. Česká televize se sídlem v Praze, 2008, 1(40823610008/1023), p. 1. [Detail]

Scientific book

KOVÁŘ, Jan, Ivona DLÁBIKOVÁ and Martina PEŘINKOVÁ. Mourning Hall, space for the Ritual of Passing from this World into the next. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4485-5. [Detail]
SVATOŠ, Jindřich. FAQ by Students of Architecture Sixty/Twenty-one of the most frequently asked questions by students in the studios of architectural studies. Ostrava: VSB Technická univerzita Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4369-8. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva, Marie ŠŤASTNÁ and Jakub IVÁNEK. Univerzita a umění. Umělecká díla ve veřejném prostoru VŠB-TUO. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4130-4. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Peter KRUŠINSKÝ, Eva CAPKOVÁ, Karol ĎURIAN, Josef GOCÁL, Zuzana GRÚŇOVÁ, Miloš KEKELIAK, Renáta KORENKOVÁ, Danuška KOUŘILOVÁ, Soňa KŘIVÁNKOVÁ, Oto MAKÝŠ, Andrea NASSWETTROVÁ, Václav POTŮČEK, Lubor SUCHÝ, Pavel ŠMÍRA, Jiří WINKLER and Daniela ZACHAŘOVÁ. Historické krovy Moravy, Slezska a Slovenska. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2015. ISBN 978-80-248-3869-4. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Peter KRUŠINSKÝ, Karol ĎURIAN, Aleš KNÁPEK, Danuška KOUŘILOVÁ, Renáta KORENKOVÁ, Věra KUBICOVÁ and Markéta MÜLLEROVÁ. Předměty z depozitářů stavebních detailů v Ostravě a v Žilině. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2015. ISBN 978-80-248-3868-7. [Detail]
KISZKA, Josef, Jan PALLADO, Martin NÁHLOVSKÝ, Henryk ZUBEL, Piotr ŚREDNIAWA, Vendula ŠAFÁŘOVÁ, Tomáš BINDR, Jana STEHLÍKOVÁ and Martin NEDVĚD. Industrial Notes. Ostrava: ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s., 2014. ISBN 978-80-87955-00-0. [Detail]
KOVÁŘ, Jan, Martina PEŘINKOVÁ, Naděžda ŠPATENKOVÁ, Vendula ŠAFÁŘOVÁ and Vladimír ŠILER. Hřbitov jako veřejný prostor. Ostrava: Vysoká škola báňská, 2014. ISBN 978-80-87079-44-7. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Petr MARTINEC and Aleš KNÁPEK. Hrad Starý Jičín. Ostrava: Šmíra - Print s.r.o., 2014. ISBN 978-80-87427-90-3. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Barbara VOJVODÍKOVÁ, Tereza MURÍNOVÁ, Filip KHESTL, František KUDA, Eva BERÁNKOVÁ, Dagmar PETRÍKOVÁ, Zuzana LADZIANSKÁ, Regina KUCHTOVÁ, Božena SCHEJBALOVÁ, Iva TICHÁ, Blanka MARKOVÁ, Petra ŠOBÁŇOVÁ, Martin NEDVĚD and Apolónia SEJKOVÁ. Brownfieldy - a co s nimi souvisí. Praha: European Science and Art Publishing, 2014. ISBN 978-80-87504-23-9. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva. Architektonická soutěž a veřejný prostor. Příběh soutěže o Cenu Petra Parléře 2002-2014. Praha: Gintel Allan - Gasset, 2014. ISBN 978-80-87079-40-9. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva, Eva ŠPAČKOVÁ, Lenka POPELOVÁ, Lenka POPELOVÁ, Martin STRAKOŠ, Marie ŠŤASTNÁ, Radomíra SEDLÁKOVÁ, Petr URLICH, Zbyněk SRBA, Radovan LIPUS, Albert PRAŽÁK, Jiří NEKVASIL and Ladislav VRCHOVSKÝ. Svět architektury a divadla. Architekt Ivo Klimeš. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5268-6. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Věra KRÁLOVÁ, Radim JAROŠEK, Květoslava MÍČKOVÁ, Jana KOUDELOVÁ, Igor KRČMÁŘ, Alena BOROVCOVÁ, Hana NEZVEDOVÁ and Olga ZELENKOVÁ. Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách nad Odrou. Odry: Vade Mecum Bohemiae, 2013. ISBN 978-80-86041-43-8. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie and Hana PACLOVÁ. Vodní dílo Nečíz v Litovli. Olomouc: Agriprint, 2013. ISBN 978-80-87091-48-7. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Petr HRŮŠA, Vendula ŠAFÁŘOVÁ, Hana URBÁŠKOVÁ, Oldřich ŠEVČÍK, Ondřej BENEŠ, Braňo PUŠKÁR and Edita VRÁBLOVÁ. Město a metropole. Praha: Gintel Allan - Gasset, 2013. ISBN 978-80-87079-36-2. [Detail]
KISZKA, Josef, Martin NEDVĚD, Marcin SPYRA, Piotr OBRACAJ, Tadeusz SIWEK, Pavel PTÁČEK, Martin STRAKOŠ, Mojmír KYSELKA, Jiří LÖW, Anna ŚLIZ, Monika CHOROŚ, Tomáš BINDR, Mariusz TENCZYNSKI, Ryszard NAKONIECZNY, Martina MLČOCHOVÁ, Markéta KNOBOVÁ, Jiří PAPOUŠEK, Pavla FRANKOVÁ, Ondřej TUROŇ and Hana NOVÁČKOVÁ. Blue Notes. Granice / Śląskie pogranicze. Hranice / Slezské pohraničí. Ostrava: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s., 2013. ISBN 978-80-904810-9-1. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Barbara VOJVODÍKOVÁ, Martin JEMELKA, Stanislav MARTINÁT, Petr DVOŘÁK, Petr KLUSÁČEK, Josef KUNC, Bohumil FRANTÁL, Tereza MURÍNOVÁ, Filip KHESTL, Martin STOLÁRIK, Miroslav PINKA, Martin NEDVĚD, Jana PETEROVÁ, Stanislav ENDEL, Blanka MARKOVÁ, Iva TICHÁ, Otto ROHÁČ, Barbora MACEČKOVÁ, Radka BÜRGERMEISTEROVÁ, Libor JALŮVKA, Petr JELÍNEK and Daniel MATĚJKA. Brownfieldy - cesta od minulosti do budoucnosti. Praha: European Science And Art Publishing, 2013. ISBN 978-80-87504-22-2. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Petr MARTINEC, Jiří ŠČUČKA and Martina PEŘINKOVÁ. Gotické fragmenty ze Staříče. Ostrava: Šmíra - Print s.r.o., 2012. ISBN 978-80-87427-44-6. [Detail]
KRAJČÍ, Petr, Radomíra SEDLÁKOVÁ, Dita DVOŘÁKOVÁ, Martin EBEL, Petr KOUDELKA, Patrik LÍBAL, Zdeněk LUKEŠ, Marie PLATOVSKÁ, Filip ŠENK, Vladimír ŠLAPETA, Petr URLICH, Přemysl VEVERKA, Pavel VLČEK, Petr VORLÍK, Pavel ZATLOUKAL and Ladislav ZIKMUND-LENDER. Slavné pražské vily. Sto a jeden dům s příběhem. Praha: Foibos Books, 2012. ISBN 978-80-87073-51-3. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Petr DÝR, Veronika GRABE, Josef VELFL, Ulrich HAAQ, Blanka MARKOVÁ, Iva TICHÁ, Alena ORLÍKOVÁ, Kateřina RIEDLOVÁ, Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Vladimír ŠTÍPEK, Tereza VOKURKOVÁ, Dariusz WALERJANSKI, Kimberly Elman ZARECOR, Lucie AUGUSTINKOVÁ, Miloslav KROČEK, Jana POHANIČOVÁ, Vlastimil RUDOLF, Peter LOVICH, Branislav PUŠKÁR, Edita VRÁBLOVÁ, Petr HRŮŠA, Kateřina BARCUCHOVÁ and Michal BIS. Současné formy užívání industriálních historických objektů. Praha: Gintel Allan - Gasset, 2012. ISBN 978-80-87079-25-6. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Jakub ŠEBESTA, Ivan RULLER, Martin NEDVĚD, Viktor RUDIŠ, Dušan RIEDL, Josef NĚMEC, Marán MARCINKA, Jakub ŠEBESTA, Eva ŠPAČKOVÁ, Jan PALLADO, Petr HRŮŠA, Ondřej BENEŠ, Oldřich ŠEVČÍK, Martin STRAKOŠ, Vlastimil RUDOLF, Radomíra SEDLÁKOVÁ, Aneta NOSAL and Tomasz WAGNER. Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století. Praha: Gintel Allan - Gasset, 2012. ISBN 978-80-87079-26-3. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva, Martin HORÁČEK, Gregorz NAWROT, Martina NOVÁKOVÁ, Lenka POPELOVÁ, Pawel MARYNCZUK, Jerzy CIBIS, Wieslaw OLEJKO, Adam GUZDEK, Pavel FILSAK, Mojmír KYSELKA, Vladimír MATOUŠEK, Jakub CZARNECKI, Petr GÁBA, Hana ŘEPKOVÁ, Dagmar MIKUŠKOVÁ, Malkorzata BALCER-ZGRAJA, Lubica SELCOVÁ, Oleg FETISOV, Karolina SZNURA, Jana KOŘÍNKOVÁ, Markéta ŽÁČKOVÁ, Katarína KRISTIÁNOVÁ, Roberta ŠTĚPÁNKOVÁ, Adam BEDNARSKI, Anna KOSSAK-JAGODZINSKA, Joanna SERDYNSKA, Rafal BLAZY, Alexandra BUREŠOVÁ, Dušan FERIANC, Marián POTOČÁR, Urszula NOWACKA-REJZNER, Marcin SPYRA, Ewa STACHURA, Zuzana ČEREŠŇOVÁ, Danica KONČEKOVÁ, Ján PAVÚK, Branislav PUŠKÁR, Damian RADWANSKI, Zuzana TÓTHOVÁ, Tereza TRIBULOVÁ, Edita VRÁBLOVÁ, Barbora ZAVADSKÁ, Jan KAŠPAR, Barbora TRIBULOVÁ, Zuzana PEŠKOVÁ and Věra KUBICOVÁ. Proměny architektury 2. poloviny 20. století. Praha: Gintel Allan - Gasset, 2012. ISBN 978-80-87079-27-0. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Barbara VOJVODÍKOVÁ, Stanislav MARTINÁT, Petr DVOŘÁK, Bohumil FRANTÁL, Petr KLUSÁČEK, Josef KUNC, Regina KUCHTOVÁ, Blanka MARKOVÁ, Iva TICHÁ, Igor KRČMÁŘ, Libor JALŮVKA, Kamil ZEZULA, Michal POTUŽNÍK and Josef KISZKA. Brownfields - souvislosti a příležitosti, Důl Alexander - zrcadlo minulosti příležitost budoucnosti Kunčiček. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-089-8. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Barbara VOJVODÍKOVÁ, Tereza MURÍNOVÁ, Filip KHESTL, Blanka MARKOVÁ, Iva TICHÁ, Hana PACLOVÁ, Rostislav WALICA, Jana PETEROVÁ, Stanislav ENDEL, František KUDA, Michal KOLEČEK, Zdena KOLEČKOVÁ, Kateřina RUBIŠAROVÁ, Kamil ZEZULA and Josef KISZKA. Brownfields - specifika, okolí a ideje. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-100-0. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Eva ŠPAČKOVÁ, Oldřich ŠEVČÍK, Ondřej BENEŠ, Petr HUŠEK, Marie WOLFOVÁ, Grzegorz NAWROT, Josef ŠAMÁNEK, Rafal BLAZY, Daniel ZÁDRAPA, Vlastimil RUDOLF, Aleksandra WITECZEK, Vendula ŠAFÁŘOVÁ, Tamara REHÁČKOVÁ, Beáta MOLNÁROVÁ, Petra AMBRUŠOVÁ, Veronika KVARDOVÁ, Mojmír KYSELKA, Lucie AUGUSTINKOVÁ, Tomasz WAGNER, Marcin SPYRA, Joanna SERDYNSKA, Anna KOSSAK-JAGODZINSKA, Anna PAWLAK, Magdalena PREISNER, Pawel MARYNCZUK, Damian RADWANSKI, Tomáš BINDR, Jan ZELINKA, Jan KOVÁŘ, Martin NEDVĚD, Jan HRNČÁREK, Martin NÁHLOVSKÝ, Katarína KRISTIÁNOVÁ, Piotr SREDNIAWA, Michal STANGEL, Jiří POMETLO, Urszula NOWACKA-REJZNER, Hana URBÁŠKOVÁ, Jan PALLADO, Jerzy WOJEWODKA, Jakub CZARNECKI, Adam MYCZKOWSKI, Krzysztof ZALEWSKI, Adam GIL, Dagmar MIKUŠKOVÁ, Petr LOVICH, Branislav PUŠKÁR, Stanislav MAJCHER, Edita VRÁBLOVÁ, Beata MAJERSKA-PALUBICKA and Zbyszko BUJNIEWICZ. Archtektura v perspektivě: minulost - místo - každodennost. Praha: Gintel Allan - Gasset, 2011. ISBN 978-80-87079-17-8. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie. Moravská brána do Evropy: soupis technických a zemědělských památek Poodří. Ostrava: Šmíra - Print s.r.o., 2011. ISBN 978-80-87427-21-7. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Půdní vestavby. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3571-9. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Svatopluk ZÍDEK, Lucie AUGUSTINKOVÁ, Magdalena SZCZYPKOWSKA, Dariusz WALERIANSKI, Václav FILANDR, Nina BARTOŠOVÁ, Peter LOVICH, Dagmar MIKUŠKOVÁ, Edita VRÁBLOVÁ, Zbyněk PROSKE, Aleš STUDENT, Pavel ŠMÍRA, Branislav PUŠKÁR, Kateřina BARCUCHOVÁ, Michal BIS and Vladimír ŠTÍPEK. Techné Ostrava 2011: industriální historické objekty a jejich současnost. Praha: Gintel Allan - Gasset, 2011. ISBN 978-80-87079-16-4. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Vendula ŠAFÁŘOVÁ, Oldřich ŠEVČÍK, Daniel ČAPEK, Daniel MAGASANIK, Miloš FLORIÁN, Zdeněk FRÁNEK, Martin CHVÁLEK, Pavel KALINA, Denisa KERA, Martina KŘÍŽKOVÁ, Pavel KUČERA, Meng-Ching KWAH, Jitka ODEHNALOVÁ, Karel ŘEPA, Hana STAŇKOVÁ, Mária TOPOLČANSKÁ, Radim VÁCLAVÍK, Zdeňska ZEDNÍČKOVÁ - NĚMCOVÁ, Martina ZWYRTEK and Ivana BENDA. Čína - urbanita - identita. Červený Kostelec: Mervart Pavel, 2011. ISBN 978-80-87378-99-1. [Detail]
KRAJČÍ, Petr, Lukáš BERAN, Pavel HALÍK, Patrik LÍBAL, Zdeněk LUKEŠ, Eva SEMOTANOVÁ, Filip ŠENK, Pavel VLČEK and Michal ZLÁMANÝ. Slavné stavby Prahy 7. Praha: Foibos Books s.r.o., 2011. ISBN 978-80-87073-38-4. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Emanuel GREPL and Zdenek ORLITA. Příběh o Loretě. Proměny fulnecké Santa Casy od barokní kaple ke klasicistní vile. Praha: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 2010. ISBN 978-80-254-7204-0. [Detail]

Chapter

HOŘÍNEK, Jiří and Filip SLIVKA. A RESEARCH OF CURRENT TRAFFIC CONNECTING CITY S CEMETERIES IN OSTRAVA OF CITY TO PUBLIC AND PRIVATE TRANSPORT. In: WSPÓŁCZESNE OBLICZA ARCHITEKTURY. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2019. p. 281-298. ISBN 978-83-7880-671-4. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára and Ondřej JURAČKA. QUALITY AND QUANTITY OF VISITOR FACILITIES AT CEMETERIES AND IN FUNERAL ARCHITECTURE INSIDE LARGE TOWNS. In: WSPÓŁCZESNE OBLICZA ARCHITEKTURY. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2019. p. 271-280. ISBN 978-83-7880-671-4. [Detail]
GINTEL, Allan and Eva ŠPAČKOVÁ. Prokletý básník betonu, slunce a oblohy. In: Zahrady pozemských radostí. Praha: Gintel Allan - Gasset, 2019. p. 237-247. ISBN 978-80-87079-55-3. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva and Jakub IVÁNEK. Sochař Vladislav Gajda a jeho dílo pro Vysokou školu báňskou. In: Ostrava 32. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska.. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2018. p. 77-101. ISBN 978-80-907100-8-5. [Detail]
HRŮŠA, Petr and Jan KAŠPAR. Kultura jako orientace krajiny z venkovské krajiny. In: Venkov a územní plánování. Praha: ČVUT, 2016. p. 14-28. ISBN 978-80-01-05908-1. [Detail]
KAŠPAR, Jan, Martina MLČOCHOVÁ, Jiří PAPOUŠEK and Pavel ŘIHÁK. Historické konsekvence pro rozvoj venkova z různých pohledů. In: Venkov a územní plánování. Praha: ČVUT, 2016. p. 82-91. ISBN 978-80-01-05908-1. [Detail]
PETR, Volf and Petr HRŮŠA. Litomyšl renesanční město moderní architektury. In: Litomyšl renesanční město moderní architektury. Litomyšl: Město Litomyšl, 2014. p. 200-205. ISBN 978-80-905821-1-8. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva and Malgorzata BALCER-ZGRAJA. The Architecture and Sculpture of the 20th Century (On Example of the Campus of the Technical University of Ostrava). In: Nowoczesność w architekturze : system - struktura - sąsiedztwo : Rybnik 2014. Tom 3, Sąsiedztwo. Gliwice: Wydział architektury Politechniki Śląskiej, 2014. p. 101-110. ISBN 978-83-63849-52-8. [Detail]
ŠPATENKOVÁ, Naděžda and Jan KOVÁŘ. Tvorba hřbitovů a smuteční obřadní síně očima architekta. In: O posledních věcech člověka. Praha: GALEN SRO, 2014. p. 271-275. ISBN 978-80-7492-138-4. [Detail]
MLČOCHOVÁ, Martina and Yvette VAŠOURKOVÁ. Lokalizace struktur palácového charakteru v závislosti na vitálních procesech na příkladu města Ostravy. In: Velkoměstské paláce : model udržitelného rozvoje v centrech měst. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. p. 66-69. ISBN 978-80-01-05629-5. [Detail]
ŘIHÁK, Pavel and Yvette VAŠOURKOVÁ. Transformace socialistického kulturního domu na kulturní palác v urbanistické struktuře města Kyjova. In: Velkoměstské paláce : model udržitelného rozvoje v centrech měst. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. p. 84-87. ISBN 978-80-01-05629-5. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Soudobá architektonická tvorba města Krnov. In: Nowoczesność w architekturze. 2012: Wydzial architektury politachniki Slaskiej w Gliwicach, 2013. p. 119-128. ISBN 978-83-63849-16-0. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva. Does a housing development need a center?. In: Nowoczesność w architekturze. Gliwice: Wydzial architektury politechniki slaskiej w Gliwicach, 2013. p. 129-137. ISBN 978-83-63849-16-0. [Detail]
STEHLÍKOVÁ, Jana. Ekologie a životní prostředí - Vztah přírodní a kulturní krajiny. In: Transgraniczny krajobraz Euroregionu Pradziad. Obraz pohraničí Euroregionu Praděd. Opole: Oficyna wydawnicza Politechniky Opolskiej, 2013. p. 51-70. ISBN 978-83-64056-09-3. [Detail]
KISZKA, Josef. Komunikace, infrastruktura. In: Transgraniczny krajobraz Euroregionu Pradziad. Obraz pohraničí Euroregionu Praděd.. Opole: Oficyna wydawnicza Politechniky Opolskiej, 2013. p. 9-28. ISBN 978-83-64056-09-3. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Ivo HLOBIL and Daniela RYWIKOVÁ. Stavební kultura Ostravy v době lucemburské. In: Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. p. 261-292, 334-335. ISBN 978-80-7464-108-4. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Sociologie bydlení, kapitola. In: Jak se stát bytovým dekoratérem. Ostrava: AVE ART, 2007. p. 63-78. ISBN 978-80-239-8503-0. [Detail]

Conference paper

DLÁBIKOVÁ, Ivona, Martina PEŘINKOVÁ and Filip SLIVKA. FUNERÁLNÍ ARCHITEKTURA ÉTIENNE-LOUIS BOULLÉE A INSPIRACE PRO DNEŠNÍ HŘBITOVY. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. p. 100-103. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
OSIKA, Roman, Jiří MIKA and Jindřich SVATOŠ. MĚSTA V PROCESU SMRŠŤOVÁNÍ V MORAVSKOS-LEZSKÉM KRAJI. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. p. 141-144. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
ŘIHÁK, Pavel. URBÁNNÍ AKUPUNKTURA - VLIV OHNISEK NA PŘÍKLADU STUDÉNKY. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. p. 227-231. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
PALÁNOVÁ, Klára. FUNERAL ARCHITECTURE INFLUENCED BY THE NATIONAL STYLE OF FREE CZECHOSLOVAKIA. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. p. 247-250. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
SVATOŠ, Jindřich. LETIŠTĚ TEMPELHOF: "POKUŠENÍ PRO DEVELOPERY NEBO OÁZA PRO VOLNÝ ČAS OBYVATEL BERLÍNA?". In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. p. 261-265. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
RIEDLOVÁ, Kateřina. GEOMETRIC CONNECTIONS OF THE HISTORI-CAL CENTRE OF PRAGUE. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. p. 44-48. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
SLIVKA, Filip, Ivona DLÁBIKOVÁ and Martina PEŘINKOVÁ. TYPOLOGIE HŘBITOVŮ V NOVOVĚKU A FYLOSOFICKÝ PŘÍNOS ALDA ROSSIHO. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. p. 84-88. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
HRŮŠA, Petr. INSPIRACE A VÝCHODISKA ARCHITEKTA FANTY, POUČENÍ Z ARCHITEKTURY PŘED STO LETY PRO ZÁKLADY V TEORII ARCHITEKTURY I V ROCE 2020. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. p. 92-96. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Jiří HOŘÍNEK and Filip SLIVKA. THE DEPENDENCE OF URBAN CEMETERY STRUCTURES ON RESIDENCE VITALITY. In: 11th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE 2019/11 ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVE 2019. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. p. 130-133. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
JURAČKA, Ondřej and Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ. THE INFLUENCE OF DISPLACEMENT OF THE POPULATION OF SILESIAN OPAVA REGION ON THE FORMATION OF CEMETERY GROUNDS AND THEIR SUSTAINABILITY. In: 11th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE 2019/11 ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVE 2019. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. p. 146-148. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
SVATOŠ, Jindřich. Kampus Vídeňské ekonomické univerzity /WU/. In: 11th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE 2019/11 ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVE 2019. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. p. 172-174. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
RIEDLOVÁ, Kateřina and Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ. MILAN'S MODERN QUARTER VS. PANKRAC. In: 11th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE 2019/11 ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVE 2019. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. p. 201-205. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
KRČMÁŘ, Igor. INTRODUCTION TO THE COMPOSITION OF WOODEN BUILDINGS. In: 11th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE 2019/11 ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVE 2019. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. p. 221-228. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
HOLUBOVÁ, Martina. FUNDAMENTAL ELEMENTS OF SPATIAL FORM OF SETTLEMENTS. In: 11th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE 2019/11 ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVE 2019. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. p. 256-260. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
DLÁBIKOVÁ, Ivona, Martina PEŘINKOVÁ, Jan KOVÁŘ and Daniel VANĚK. PHILOSOPHY AND ETYMOLOGY OF THE WORD CEMETERY, CHANGES IN ITS SPACE FROM MIDDLE AGES TO THE PRESENT. In: 11th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE 2019/11 ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVE 2019. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. p. 47-49. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
ŘIHÁK, Pavel. URBAN SPACE FORMING ON EXAMPLES FROM OSTRAVA. In: 11th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE 2019/11 ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVE 2019. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. p. 78-81. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
VANĚK, Daniel, Martina PEŘINKOVÁ, Jan KOVÁŘ and Ivona DLÁBIKOVÁ. Rozvoj pohřebišť na příkladu rozšíření centrálního pohřebiště ve Frýdku-Místku. In: 11th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE 2019/11 ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVE 2019. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. p. 82-83. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
OSIKA, Roman and Barbora KNAPIKOVA. CITY OF KARVINA IN THE RESTRICTION PROCESS. In: 11th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE 2019/11 ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVE 2019. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. p. 91-93. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
KOVÁŘ, Jan, Martina PEŘINKOVÁ, Ivona DLÁBIKOVÁ and Daniel VANĚK. MINULOST A SOUČASNOST BRUNTÁLSKÝCH POHŘEBIŠŤ JAKO SOUČÁST MĚSTSKÉHO URBANISMU A MĚSTSKÉ ZELENĚ. In: Architecture in perspective 11 = 11. Architektura v perspektivě : conference proceedings : October 2-3, 2019, Ostrava, Czech Republic. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. p. 149-151. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
RIEDLOVÁ, Kateřina. HEALTHY SCHOOL FOR OSTRAVA. In: 10. architektura v perspektivě 2018: Architecture in perspective 10 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2018. p. 130-131. ISBN 978-80-248-4236-3. [Detail]
SLIVKA, Filip, Ivona DLÁBIKOVÁ and Martina PEŘINKOVÁ. RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF FIRE STATIONS IN SLOVAKIA. In: 10. architektura v perspektivě 2018: Architecture in perspective 10 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2018. p. 138-139. ISBN 978-80-248-4236-3. [Detail]
TREFIL, Zdeněk. KULT HVĚZD A ELITÁŘSTVÍ V ARCHITEKTUŘE. In: 10. architektura v perspektivě 2018: Architecture in perspective 10 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2018. p. 40-41. ISBN 978-80-248-4236-3. [Detail]
PALÁNOVÁ, Klára. ADAPTIVE USE OF A NON-FUNCTIONAL PUBLIC SPACE FOR A PUBLICLY SIGNIFICANT INSTITUTION. In: 10. architektura v perspektivě 2018: Architecture in perspective 10 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2018. p. 87-89. ISBN 978-80-248-4236-3. [Detail]
PALÁNOVÁ, Klára and Ondřej JURAČKA. NEW SPATIAL STRUCTURES OF CEMETERY COMPOUNDS IN THE PUBLIC SPACE OF THE CITY OF OSTRAVA. In: 10. architektura v perspektivě 2018: Architecture in perspective 10 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2018. p. 90-91. ISBN 978-80-248-4236-3. [Detail]
VANĚK, Daniel, Michal ZÁHORA and Martina PEŘINKOVÁ. DOPRAVA VE MĚSTĚ: OD ČESKA K JAPONSKU. In: 10. architektura v perspektivě 2018: Architecture in perspective 10 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2018. p. 92-93. ISBN 978-80-248-4236-3. [Detail]
ŘIHÁK, Pavel and Kateřina RIEDLOVÁ. FORMOVÁNÍ ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉHO PROSTORU - VYMEZENÍ, USPOŘÁDÁNÍ A OHNISKA. In: 10. architektura v perspektivě 2018: Architecture in perspective 10 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2018. p. 94-95. ISBN 978-80-248-4236-3. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Michal ZÁHORA and Daniel VANĚK. SLEDOVÁNÍ POHYBU CHODCŮ VE VEŘEJNÉM PROSTORU. In: 9. architektura v perspektivě 2017: 9th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. p. 130-132. ISBN 978-80-248-4058-1. [Detail]
ROSYPAL, Dušan and Martina PEŘINKOVÁ. FORMOVÁNÍ PŘEDPROSTORU HŘBITOVA PRO DŮSTOJNÝ VSTUP DO VEŘEJNÉHO PROSTORU. In: 9. architektura v perspektivě 2017: 9th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. p. 161-164. ISBN 978-80-248-4058-1. [Detail]
KRČMÁŘ, Igor. ŽLUTÁ SKVRNA V OKU URBANISTY. In: 9. architektura v perspektivě 2017: 9th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. p. 169-173. ISBN 978-80-248-4058-1. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Markéta TWRDÁ and Lenka HAHN. REVITALIZACE, REKONSTRUKCE A KONVERZE OBJEKTU VODÁRENSKÉ VĚŽE V OPAVĚ. In: 9. architektura v perspektivě 2017: 9th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. p. 240-244. ISBN 978-80-248-4058-1. [Detail]
NEDVĚD, Martin, Aleš STUDENT and Roman OSIKA. AUTONOMNÍ PRVKY U SOLITÉRNÍCH OBJEKTŮ. In: 9. architektura v perspektivě 2017: 9th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. p. 39-42. ISBN 978-80-248-4058-1. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára, Jan KOVÁŘ and Ondřej JURAČKA. TRANSFORMATION OF THE CURRENT SELECTED CEREMONIAL HALLS IN OSTRAVA - THEIR STATUS AND FUNCTIONS IN THE BODY OF THE VILLAGE IN THE MEANING OF PUBLIC SPACE AND THEIR AESTETIZATION. In: 9. architektura v perspektivě 2017: 9th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. p. 73-76. ISBN 978-80-248-4058-1. [Detail]
NEDVĚD, Martin and Kateřina RIEDLOVÁ. WALDORFSKÁ ŠKOLA PRO OSTRAVU. In: 9. architektura v perspektivě 2017: 9th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. p. 93-96. ISBN 978-80-248-4058-1. [Detail]
KRČMÁŘ, Igor. Wooden structures: Traditional and yet forgotten. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II - Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT 2016. Londýn: CRC Press/Balkema, 2017. p. 501-506. ISBN 978-1-315-39382-7. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára and Ondřej JURAČKA. Cultural influences conditioning the development of funeral architecture, its current status and its future direction. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II - Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT 2016. Londýn: CRC Press/Balkema, 2017. p. 599-604. ISBN 978-1-315-39382-7. [Detail]
ZÁHORA, Michal, Daniel VANĚK and Martina PEŘINKOVÁ. Traffic calming as a means of improvement of the urban environment. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II - Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT 2016. Londýn: CRC Press/Balkema, 2017. p. 685-690. ISBN 978-1-315-39382-7. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára and Ondřej JURAČKA. Podoba, postoje a výzvy kremační architektury v Ostravě. In: 8. architektura v perspektivě 2016: 8th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. p. 113-115. ISBN 978-80-248-3940-0. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Lenka KOLARČÍKOVÁ and Markéta TWRDÁ. Transformace pobřežního území v důsledku expanze turistického průmyslu. In: 8. architektura v perspektivě 2016: 8th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. p. 121-122. ISBN 978-80-248-3940-0. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Lenka KOLARČÍKOVÁ and Markéta TWRDÁ. Modulární architektura a její aplikace v rámci ekologicky udržitelného rozvoje na Bali. In: 8. architektura v perspektivě 2016: 8th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. p. 142-144. ISBN 978-80-248-3940-0. [Detail]
KRČMÁŘ, Igor. Dřevo stavby !!!. In: 8. architektura v perspektivě 2016: 8th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. p. 207-216. ISBN 978-80-248-3940-0. [Detail]
KYSELKA, Mojmír. Čtyři stavební boomy v české republice. Už 800 let si zvykáme. In: 8. architektura v perspektivě 2016: 8th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. p. 40-41. ISBN 978-80-248-3940-0. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Daniel VANĚK and Michal ZÁHORA. Doprava a veřejný prostor v konceptech novodobých měst. In: 8. architektura v perspektivě 2016: 8th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. p. 50-52. ISBN 978-80-248-3940-0. [Detail]
RIEDLOVÁ, Kateřina. Perspektivy Přívozu. In: 8. architektura v perspektivě 2016: 8th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. p. 61-64. ISBN 978-80-248-3940-0. [Detail]
NEDVĚD, Martin. Perspektivy Moravské Ostravy. In: 8. architektura v perspektivě 2016: 8th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. p. 65-68. ISBN 978-80-248-3940-0. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára, Jan KOVÁŘ, Ivona DLÁBIKOVÁ, Tomáš BABOR, Ondřej JURAČKA and Jiří Philippe JANDA. Quantitative and qualitative differences in selected Prague cemeteries. In: ESaT 2015 : International Conference on Engineering Sciences and Technologies : Tatranská Štrba, High Tatras Mountains, Slovak Republic : 27-29 May 2015. Košice: Technická univerzita Košice, 2016. p. 347-352. ISBN 978-80-553-2042-7. [Detail]
RUDOLF, Vlastimil and Daniel ZADRAPA. Městská veřejná prostranství a jejich revitalizace v Olomouckém kraji. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. p. 105-109. ISBN 978-80-248-3802-1. [Detail]
KANIA, David and Martina PEŘINKOVÁ. Analýza regionálních letišť České republiky. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. p. 129-131. ISBN 978-80-248-3802-1. [Detail]
RIEDLOVÁ, Kateřina. Jihoindická chrámová města … v mnohém inspirující a přesahující…. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. p. 140-145. ISBN 978-80-248-3802-1. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Daniel VANĚK and Michal ZÁHORA. Úloha bulváru v městském prostoru. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. p. 25-27. ISBN 978-80-248-3802-1. [Detail]
NEDVĚD, Martin and Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ. Architektura přátelská k dětem. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. p. 39-42. ISBN 978-80-248-3802-1. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára, Jan KOVÁŘ, Ivona DLÁBIKOVÁ, Ondřej JURAČKA and Tomáš BABOR. Role současné kremační architektury v sekularizované společnosti České republiky. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. p. 54-57. ISBN 978-80-248-3802-1. [Detail]
KANIA, David and Martina PEŘINKOVÁ. Regionální letiště – rozvoj a územní plánování. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. p. 66-69. ISBN 978-80-248-3802-1. [Detail]
KUBICOVÁ, Věra. Moderní chápání prostoru, prožívání prostoru, vidění a zobrazování prostoru. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. p. 73-74. ISBN 978-80-248-3802-1. [Detail]
MLČOCHOVÁ, Martina and Pavel ŘIHÁK. Urbánní strategie z hlediska kulturní stabilizace a vitálních procesů ve městech. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. p. 8-11. ISBN 978-80-248-3802-1. [Detail]
TWRDÁ, Markéta, Lenka KOLARČÍKOVÁ and Martina PEŘINKOVÁ. Konverze průmyslového areálu pivovaru. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. p. 97-99. ISBN 978-80-248-3802-1. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára, Jan KOVÁŘ, Ivona DLÁBIKOVÁ, Ondřej JURAČKA and Tomáš BABOR. Requirements for cremation architecture in contemporary secularized society. In: First Funerary Architecture International Symposium: City of the dead /city of the living : 22-24 Ottobre 2015, Ravenna. [Itálie]: [s.n.], 2015. p. 150-158. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára and Vendula ŠAFÁŘOVÁ. The transformation of kindergardens. In: Proceedings of 7th International Conference Contemporary Problems of Architecture and Construction. Firenze: Univerzita Degli Studi, 2015. p. 235-238. ISBN 978-88-6542-431-5. [Detail]
NEDVĚD, Martin and Valerie ZÁMEČNÍKOVÁ. Influence of Alternative Education on the Architecture of Conventional Schools. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 686-691. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva. Mass prefabricated-panel housing construction in private ownership in the Czech Republic. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 692-697. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Measure of Town and Metropolis. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 716-721. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan, Martina PEŘINKOVÁ and Miloslav ŘEZÁČ. The impact of urban structure and building typology on transport. In: Advanced Materials Research. Volume 842. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 858-862. ISBN 978-3-03785-940-7. [Detail]
BAUMANNOVÁ, Milada, Jan ČESELSKÝ and Miloslav ŘEZÁČ. Investment in Top Architecture and its Potential for the City. In: Architecture in Perspective VI. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 12-16. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
RUDOLF, Vlastimil and Martina PEŘINKOVÁ. Historic Preservation and Planar Protection of Historic Seats in Olomouc Region. In: Architecture in Perspective VI. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 122-125. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Petra TYMOVÁ and Martina PEŘINKOVÁ. Sustainable Construction in the Conservation Area. In: Architecture in Perspective VI. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 132-136. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
STUDENT, Aleš and Martin NEDVĚD. Czech Counryside and Small Production Facilities. In: Architecture in Perspective VI. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 137-140. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Markéta TWRDÁ and Lenka KOLARČÍKOVÁ. Conversion of industrial hall buildings. In: Architecture in Perspective VI. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 147-150. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Eva SLOVÁKOVÁ and Václav POTŮČEK. Artificial Barriers of the Cities. In: Architecture in Perspective VI. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 35-38. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
RIEDLOVÁ, Kateřina and Věra KUBICOVÁ. Villas in the "Underground". In: Architecture in Perspective VI. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 55-60. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
ŠAFÁŘOVÁ, Vendula. The Beauty of Skylight. In: Architecture in Perspective VI. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 97-100. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára, Jan KOVÁŘ, Ivona DLÁBIKOVÁ, Eva PROSKEOVÁ and Zuzana TOMEČKOVÁ. Burying as Part of Life in the European Context. In: Architecture in Perspective VI. Enfield, New Hampshire: Trans Tech Publications, 2014. p. 39-43. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Markéta TWRDÁ and Václav POTŮČEK. Conversion of Historic Buildings in Terms of Architectural Design and Building Construction. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 93-96. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
HRŮŠA, Petr. Individuální bydlení v České republice v evropském kontextu. In: Individuální bydlení v České republice v evropském kontextu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. p. 18-23. ISBN 978-80-01-05603-5. [Detail]
TESAŘ, Jan, Jakub, null KOLEKTIV AUTORŮ and Jiří PAPOUŠEK. Individuální bydlení v České republice. In: Individuální bydlení v České republice v evropském kontextu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. p. 36-41. ISBN 978-80-01-05603-5. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Vliv vývoje stavebních konstrukcí na bydlení. In: Individuální bydlení v České republice v evropském kontextu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. p. 42-45. ISBN 978-80-01-05603-5. [Detail]
HRŮŠA, Petr. Architektura v perspektivě 2013. In: Architektura v perspektivě : architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století : 5. ročník vědecké konference : 26.-27.9.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 10-27. ISBN 978-80-248-3148-0. [Detail]
NEDVĚD, Martin. Vesnice v obležení městem. In: Architektura v perspektivě : architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století : 5. ročník vědecké konference : 26.-27.9.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 100-102. ISBN 978-80-248-3148-0. [Detail]
ZÁMEČNÍKOVÁ, Valerie and Martin NEDVĚD. Architektura alternativních základních a mateřských škol ve 2. polovině 20. století. In: Architektura v perspektivě : architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století : 5. ročník vědecké konference : 26.-27.9.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 175-182. ISBN 978-80-248-3148-0. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Stavební konstrukce obytných staveb. In: Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : 27. november 2012. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. p. 64-69. ISBN 978-80-227-3930-6. [Detail]
NEDVĚD, Martin. Hlučínsko: lidé, kultura, urbanismus. In: Perspektivy území II: hranice a rozhraní : [6.11.2013, Fakulta stavební ČVUT v Praze]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. p. 17-26. ISBN 978-80-01-05339-3. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva. Architektonická soutěž v procesu plánování podoby veřejného prostoru. Limity, možnosti a kompetence. In: Perspektivy území II: hranice a rozhraní : [6.11.2013, Fakulta stavební ČVUT v Praze]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. p. 79-90. ISBN 978-80-01-05339-3. [Detail]
FERKO, Martin, Jan ČESELSKÝ and Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ. Vývoj plošného standardu bydlení v české republice. In: Structura Stavební trendy 2013 : 3. ročník mezinárodní stavební konference : ekologie, energetika, bezpečnost, udržitelnost : sborník prací ke konferenci : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 7.11-8.11.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 49-54. ISBN 978-80-248-3235-7. [Detail]
ZÁMEČNÍKOVÁ, Valerie and Martin NEDVĚD. Architecture of Waldorf schools. In: Young Scientist 2013 : 5th PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture under auspices of the Civil Engineering Faculty Dean assoc. prof. Vincent Kvočák, PhD. : Herľany, April 10 - 12, 2013. Košice: Technical University of Košice, 2013. p. 0. ISBN 978-80-553-1305-4. [Detail]
NEDVĚD, Martin and Valerie ZÁMEČNÍKOVÁ. Využití industriálních staveb v Moravskoslezském kraji pro kulturní a společenské aktivity. In: Člověk, stavba a územní plánování 7 : květen 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, 2013. p. 273-278. ISBN 978-80-01-05225-9. [Detail]
NEDVĚD, Martin. Východiska pro realizaci a udržitelnost komunitních center na venkově. In: MMK 2012 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky :sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : ročník III : 10.-14. prosince 2012, Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. p. 1269-1275. ISBN 978-80-905243-3-0. [Detail]
NEDVĚD, Martin and Josef KISZKA. Výzkumná skupina architektura: pět ostravských šachet. In: Structura 2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. p. 284-287. ISBN 978-80-248-2879-4. [Detail]
MARTINEC, Petr, Jiří ŠČUČKA, Lucie AUGUSTINKOVÁ and Martina PEŘINKOVÁ. Výsledky výzkumu fragmentů gotického zdiva ve Staříči. In: Sborník k závěrečné konferenci projektu"Přeshraniční spolupráce vysolých škol v oblasti péče o kulturní památky a využití opuštěných průmyslových objektů". Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. p. 23-28. ISBN 978-80-248-2422-2. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Andrzej KUCHARCZYK. The long-term effectiveness of renovation plaster from Jevicko library. In: Sborník k závěrečné konferenci projektu"Přeshraniční spolupráce vysolých škol v oblasti péče o kulturní památky a využití opuštěných průmyslových objektů". Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. p. 77-83. ISBN 978-80-248-2422-2. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Lucie AUGUSTINKOVÁ. Důl František v Ostravě - Přívoze. In: Sborník k závěrečné konferenci projektu"Přeshraniční spolupráce vysolých škol v oblasti péče o kulturní památky a využití opuštěných průmyslových objektů". Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. p. 77-83. ISBN 978-80-248-2422-2. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára, Aleš STUDENT, Kateřina RIEDLOVÁ and Martin NÁHLOVSKÝ. Okruh báňské dráhy - postindustrální dědictví. In: Structura 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. p. 84-89. ISBN 978-80-248-2521-2. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Sanace zámku v Hrádku u Sušice. In: Nowoczesność w architekturze. Gliwice: Politechnika Slaska Gliwice, 2010. p. 213-218. ISBN 978-83-928236-2-9. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. The long-term effectiveness of renovation plasters from Jevíčko castle. In: Proceedings of the Second Historic Mortars Conference (HMC 2010) and RILEM TC 203-RHM Final Workshop. BAGNEUX: RILEM Publications S.a.r.L., 2010. p. 1145-1150. ISBN 978-2-35158-112-4. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Architecture of fifties and eighties in Moravia. In: Nowoczesnosc w architekturze. Gliwice: Monografia Gliwice, 2009. p. 111-116. ISBN 978-83-928236-4-3. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Long-term effectivennes of renovation plasters on historical buildings. In: Ecology and New Building Materials and Products : international conference of Research Institute of Building Materials. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2008. p. 213-216. ISBN 978-80-254-2029-4. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Forms of redevelopment plasters application on historical buildings. In: WTA - Almanach. München: WTA -Geschäftsstelle, 2008. p. 225-230. ISBN 978-3-937066-08-0. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. The forms of redelopment plasterś aplication on historical buildings. In: Konference of research institute of building materiels. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2007. p. 169-175. ISBN 978-80-239-9347-9. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Posouzení účinnosti sanačních omítek na historických objektech. In: Sborník VIII. Vědecké konference Stavební fakulty v Košicích 2007. Košice: Stavební fakulta v Košicích, 2007. p. 187-191. ISBN 978-80-8073-789. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Aleš STUDENT. Rekonstrukce základní školy ve Strahovicích. In: Konference Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů. Podbánské, SK: Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., 2006. p. 109-112. ISBN ISBN ? 80-232-0259-6. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Aleš STUDENT. ADAPTACE KOTELNY NA SÍDLIŠTI V OPAVĚ. In: Sanace 2005. Brno: VUT FAST v Brně, 2005. p. 167-175. ISSN 1211-3700. [Detail]
STUDENT, Aleš and Martina PEŘINKOVÁ. ADAPTACE KOTELNY NA SÍDLIŠTI V OPAVĚ. In: Sanace 2005. Brno: VUT FAST v Brně, 2005. p. 167-175. ISSN 1211-3700. [Detail]
STUDENT, Aleš and Martina PEŘINKOVÁ. ADAPTACE KOTELNY NA SÍDLIŠTI V OPAVĚ. In: Sanace 2005. Brno: VUT FAST v Brně, 2005. p. 167-175. ISSN 1211-3700. [Detail]

Unrated conference paper

PEŘINKOVÁ, Martina, Václav POTŮČEK and Daniel VANĚK. Urbanisticko-architektonické intervencie zvyšujúce bezpečnosť a zlepšujúce sociálnu klímu obytného prostredia panelových sídlisk. In: Komplexná obnova bytových domov 2014 : od energetickej efektívnosti po trvalú udržateľnosť : 19.-21. november 2014 : Grand hotel Permon, Podbanské. Martin: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2014. p. 103-106. ISBN 978-80-227-4272-6. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Eva SLOVÁKOVÁ. Přírodní bariéry města. In: Architektura v perspektivě : architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století : 5. ročník vědecké konference : 26.-27.9.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 32-36. ISBN 978-80-248-3148-0. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Václav POTŮČEK. Konverze historických objektů z pohledu architektonického návrhu a stavebních konstrukcí. In: Progress 2013 : teplo, tepelná technika, vzduchotechnika, vytápění a akustika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 1-5. ISBN 978-80-248-2972-2. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Jakub ŠEBESTA and Petr ŽÁK. Skryté domy. In: Progress 2013 : teplo, tepelná technika, vzduchotechnika, vytápění a akustika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 1-9. ISBN 978-80-248-2972-2. [Detail]
NEDVĚD, Martin and Jana STEHLÍKOVÁ. Důvody pro zachování ostravských důlních objektů a možnosti jejich zachování. In: Structura Stavební trendy 2013 : 3. ročník mezinárodní stavební konference : ekologie, energetika, bezpečnost, udržitelnost : sborník prací ke konferenci : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 7.11-8.11.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 172-176. ISBN 978-80-248-3235-7. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Historie a současnost dřevěné architektury. In: Architektura - představy a skutečnost. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2009. p. 52-54. ISBN 978-80-248-2008-8. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Soudobé architektonické formy revitalizací panelových objektů. In: Sanace 2009. Brno: WTA CZ, 2009. p. 172-177. [Detail]
KYSELKA, Mojmír. Vývoj a současnost tradičních dřevěných staveb na Moravě. In: Dřevěné stavby. Sborník stavebního veletrhu Brno. Brno: EXPO DATA spol. s.r.o. Brno, 2008. p. 83-94. ISBN 978-80-7293-209-2. [Detail]
KRČMÁŘ, Igor. Koncepční detaily ? Nástavby a vestavby. In: sborník 2. konference Střešní nástavby a vestavby. B.m.: Sekurkon, 2008. p. 39-47. ISBN 978-80-86604-39-8. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Soudobá architektura střešních nástaveb. In: sborník 2. konference Střešní nástavby a vestavby. B.m.: Sekurkon, 2008. p. 48-53. ISBN 978-80-86604-39-8. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Způsoby použití sanačních omítek. In: Konference Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů a střech. Košice: Stavební fakulta v Košicích, 2007. p. 235-241. ISBN 978-80-232-0275-5. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Hodnocení sanačních omítek po několika letech působení. In: Konference Sanace a rekonstrukce staveb 2007. Praha: WTA, 2007. p. 37-41. ISBN 978-80-248-1439. [Detail]
STUDENT, Aleš. Architektura soudobých střešních nástaveb. In: Konference střešní nástavby a vestavby. Ostrava: SEKURKON Ostrava, 2007. p. 6-10. ISBN 978-80-86604-34-3. [Detail]
KRČMÁŘ, Igor. Obnova kovových konstrukcí z pohledu památkáře ? architekta. In: Obnova kovových konstrukcí historických objektů. Praha: STOP ? Společnost pro technologie ochrany památek 2007, 2007. p. 32-42. ISSN 1212-4168. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Revitalizace panelových objektů z pohledů funkce a architektonické formy. In: Sanace 2007. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2007. p. 200-205. ISSN 1211-3700. [Detail]
KRČMÁŘ, Igor. Využití střech z pohledu terénního památkáře a autorizovaného architekta. In: Využití střech z pohledu terénního památkáře a autorizovaného architekta. Praha: SEKURKON Ostrava, 2007. p. 32-42. ISBN 978-80-86604-34-3. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Posouzení účinnosti sanačních omítek na historických objektech. In: Životnost a spolehlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. p. 135-139. ISBN 978-80-248-1439-1. [Detail]
KYSELKA, Mojmír. Architektonické formy bydlení. In: Rozvoj bydlení IV.. Praha: ČVUT Praha, FAST, 2006. p. 99-114. ISBN ISBN 80-01-03382-1. [Detail]
KYSELKA, Mojmír. Vývoj architektonických forem objektů bydlení. In: Sborník prací dílčí zprávy o řešení projektu GAČR ?Výzkum proměn bydlení v ČR?. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. p. 31-43. ISBN ISBN 80-248-1014-X. [Detail]
STUDENT, Aleš and Martina PEŘINKOVÁ. Sklo a historické objekty. In: Sborník přednášek mezinárodního odborného a vědecko výzkumného semináře Architektonické a technické aspekty zajištění předpokladů udržitelného rozvoje v procesu přípravy a realizace výstavby objektů. Praha: ČVUT Praha, FA, 2006. p. 77-81. ISBN ISBN-80-01-03560-3. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Stavební konstrukce obytných staveb. In: Sorník prací dílčí zprávy o řešení projektu GAČR ?Výzkum proměn bydlení v ČR?. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. p. 44-51. ISBN ISBN 80-248-1014-X. [Detail]
STUDENT, Aleš. Stavební materiály obytných staveb a jejich vývoj. In: Rozvoj bydlení IV.. Praha: ČVUT Praha, FAST, 2006. p. 131-140. ISBN ISBN 80-01-03382-1. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Aleš STUDENT. Rekonstrukce panelových objektů domova důchodců v Nezdenicích. In: Sborník mezinárodní konference Sanace 2006. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2006. p. 222-225. [Detail]
KYSELKA, Mojmír, Aleš STUDENT and Martina PEŘINKOVÁ. Architektonické formy proměn bydlení ve vztahu k vývoji konstrukcí, materiálů a typologii objektů bydlení v 19.a 20.století v českých zemích. In: Sborník referátů 2.mezinárodní interdisciplinární konference Proměny bydlení a širší otázky úrovně obslužné sféry. Olomouc: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. p. 121-123. ISBN SBN 80-248-1219-3. [Detail]

Abstract or poster in proceedings

ŠPAČKOVÁ, Eva. The journey from university research to public space design: teaching community-engaged design in a Czech university. Chapel Hill: Society for Arts Entrepreneurship Education, 2019. 14 p. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MARTINEC, Petr, Jiří ŠČUČKA, Lucie AUGUSTINKOVÁ and Martina PEŘINKOVÁ. Materials in fragments of Gothic masonry found in Staric (Czech Republic). Katlenburg-Lindau: European Geophysical Society, 2011. ISSN 1607-7962. [Detail]

Lecture or poster

MLČOCHOVÁ, Martina and Pavel ŘIHÁK. Urbanisticko-dopravní řešení města Kroměříže. 2014. [Detail]
PAPOUŠEK, Jiří and Petr HRŮŠA. Jádra venkovského prostoru. 2014. [Detail]
NEDVĚD, Martin. Typologie kulturně-společenských center v Moravskoslezském kraji. 2013. [Detail]
ZÁMEČNÍKOVÁ, Valerie. Architektura, historie, vývoj, současnost alternativních škol. 2013. [Detail]

Report

ŠPAČKOVÁ, Eva and Tomáš ČECH. Tři kroky pro kolonii Válcoven, závěrečná zpráva. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor evropských projektů, 2017. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva, Martina MLČOCHOVÁ, Tomáš LEHNERT, Filip CIAHOTNÝ and Nikos KOTUPAS. Alternativní návrh umístění VTP v Ostravě. Magistrát města Ostravy, Ostrava, 2016. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Stavební konstrukce bytových staveb. : VŠB TU Ostrava, 2007. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Předpokládaný vývoj stavebních konstrukcí v oblasti bytových staveb. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. [Detail]

Thesis

PEŘINKOVÁ, Martina. Výzkum účinnosti sanačních omítek na historických objektech. VŠB ? TU Ostrava, 2008. 1-50 p. [Detail]

Review

ŠPAČKOVÁ, Eva. oponentský posudek Jordánová, Květa: Samostatné strojírny na Moravě (1820-1918): stavebně technický vývoj a typologie, hodnocení kvality industriálního dědictví. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva. TWENTY-FIRST CENTURY GATED COMMUNITIES IN ISTANBUL. Praha: Karlova Univerzita, 2017. [Detail]

Conference, workshop, exhibition

ŠPAČKOVÁ, Eva and Tomáš ČECH. CROWN FOR PORUBA, international student's workshop. 2018. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva and Tomáš ČECH. Architektura knihoven. 2018. [Detail]
JURAČKA, Ondřej and Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ. Estetizace obřadní síně krematoria na Slezské Ostravě. 2018. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva and Tomáš ČECH. Adventures of Architecture in Ostrava. Extraordinary Ways of Housing in the City. 2017. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva and Nadia ANDERSON. Building Community: Publicly Engaged Design and Planning. 2016. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva, Jan RICHTER and Jaroslav MICHNA. Hlučín - krystal městotvorných snah. 2016. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva and Kateřina RIEDLOVÁ. Knihovna ve škole. 2015. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva and Aleš LUZAR. Příběh soutěže o Cenu Petra Parléře. 2015. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva, Tadeáš GORYCZKA and Jaroslav NĚMEC. Ivo Klimeš. Architektura a divadlo. 2015. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva and Milada BAUMANNOVÁ. Mezinárodní studentský workshop BYDLENÍ 2014/BÝT A BYDLET. 2014. [Detail]
KISZKA, Josef, Henryk ZUBEL, Jana STEHLÍKOVÁ, Pavel ŘIHÁK, Martina MLČOCHOVÁ and Tomáš BINDR. Mezinárodní architektonický Workshop „Slezan“. 2014. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Martin NEDVĚD, Václav POTŮČEK and Markéta TWRDÁ. Architektura v perspektivě. 2014. [Detail]
KISZKA, Josef, Vendula ŠAFÁŘOVÁ and Jan STOLÍN. Workshop "Kašna na dole Hlubina". 2014. [Detail]
KISZKA, Josef, Vendula ŠAFÁŘOVÁ, Martin NÁHLOVSKÝ, Věra KUBICOVÁ, Renata MÁJKOVÁ, Tomáš BINDR, Aleš STUDENT and Ondřej TUROŇ. Revitalizace a Ce(j)chovna. 2014. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Vendula ŠAFÁŘOVÁ, Martin NEDVĚD, Václav POTŮČEK, Lenka KOLARČÍKOVÁ and Věra KUBICOVÁ. Řemeslo + poezie > architektura. 2014. [Detail]
KISZKA, Josef and Martin NEDVĚD. Hranice / Slezské pohraničí - Granice / Śląskie pogranicze. 2013. [Detail]
KISZKA, Josef, Martin NÁHLOVSKÝ, Jana STEHLÍKOVÁ, Tomáš BINDR, Martin NEDVĚD and Jan PALLADO. Revitalizace slezského industriálního dědictví v pracích českých a polských studentů architektury. 2013. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva. Bydlení Poruba 2011. 2011. [Detail]
STUDENT, Aleš and Martina PEŘINKOVÁ. Vývoj architektury rekonstruovaných obovodvých plášťů. . : TU Košice, 2005. [Detail]

Map

AUGUSTINKOVÁ, Lucie. Poodří se zákresem technických a zemědělských památek. 2012. [Detail]

Audiovisual production

TESLÍKOVÁ, Kamila and Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? koupelnové dilema. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
STUDENT, Aleš and Kamila TESLÍKOVÁ. Bydlení je hra - obývák střední třídy. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila and Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? nový byt v rodinné domě. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila and Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? panelový byt. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila and Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? i pronajatý byt může mít styl. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila and Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? koupelna z ložnice. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila and Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? schodiště. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila and Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? nikdy není pozdě. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila and Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? i batole potřebuje svůj prostor. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila and Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? salon s kuchyní. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila and Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? nová kuchyň pro babičku. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila and Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? pracovna na bidýlku. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila and Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? herna pro předškoláky. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila and Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? v dětském pokoji s bráškou. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila and Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? obývák není ke koukání. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila and Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? jak se rodí kuchyň. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila and Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? předsíň. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila and Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? útulný domov. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]

Patent, utility model, registered design

STUDENT, Aleš and Jiří HUDEČEK. Zařízení pro mechanizovaný pohyb osob nebo věcí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
STUDENT, Aleš and Jiří HUDEČEK. Zařízení pro mechanizovaný pohyb osob nebo věcí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
STUDENT, Aleš, Jiří HUDEČEK and Václav ZIMA. Zařízení pro mechanizovaný pohyb osob nebo věcí mezi alespoň třemi úrovněmi po schodišťových ramenech víceramenného schodiště. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
STUDENT, Aleš. Rodinný dům s dvojgaráží a hostovským pokojem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]

Other items

NGUYEN, Tran Trung, Radim ČAJKA, P.-C. NGUYEN and T.-T. TRAN. Nonlinear behavior analysis of SFRC foundation considering homogeneous and inhomogeneous soil interactions. Vídeň: Springer, 2020. 653-658 p. ISBN 978-981-10-8015-9. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva, Jakub GAJDA, Marie ŠŤASTNÁ, Jakub IVÁNEK, Roman POLÁŠEK and Jana BEDNÁŘOVÁ. Rok s uměním na VŠB-TU Ostrava 2017. 2016. [Detail]

Unrated book

KISZKA, Josef, Martin NÁHLOVSKÝ, Vendula ŠAFÁŘOVÁ and Tomáš BINDR. Revitalizace slezského industriálního dědictví. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3548-8. [Detail]
MORAVEC, Zbyněk, Michal ZEZULA, Lucie AUGUSTINKOVÁ and Jan PLAČEK. Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě. Ostrava: Římskokatolická farnost Ostrava - Moravská Ostrava, 2014. ISBN 978-80-260-6984-3. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Soudobá architektura a urbanismus. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1473-5. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Teorie a estetika architektury. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1474-. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina and Aleš STUDENT. Základy stavitelství a architektury. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1477-3. [Detail]