Skip to main content
Skip header
Title
Profilace předmětu Nauka o stavbách 1
Code
FRVS2015/6
Summary
Projekt profilace předmětu Nauka o stavbách I. je zaměřen na prohloubení stávajícího obsahu a inovaci předmětu, pro který je v novém studijním plánu platném pro obor Architektura a stavitelství vyčleněna vyšší hodinová dotace. Projekt se zaměřuje na vyhledání, dokumentaci a prezentaci nových významných soudobých trendů v řešení staveb pro bydlení, kterým se přednášky předmětu Nauka o stavbách I. věnují. Různé aspekty nového pohledu na téma bydlení budou monitorovány na mezinárodních konferencích v zahraničí a nové poznatky budou zapracovány do témat přednášek. Profilovými tématy jsou aktuální problémy současnosti: *památková ochrana a péče o hodnoty architektury bytového fondu *změny v požadavcích na bydlení v současné Evropě
Start year
2015
End year
2015
Proposer
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back