Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kontakty na vedení

Osoba Telefon Adresa
Ing. Bc. Wewiorková Hana, DiS.
Vedoucí útvaru (200)
Tajemník (FAST)
+420 596 991 374 H207, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba

Kontakty na pracovníky

Osoba Telefon Adresa
Mgr. Bolková Jana
Asistentka děkanky (200a)
+420 596 991 318 H206, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Cesnaková Hana
Referentka pro ekonomiku (202)
Bezpečnostní technik (FAST)
+420 596 991 319 H209, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Černá Šárka
Studijní referentka (1. ročník prez. bc. a mgr. stud., přijímací řízení prez. bc. a mgr. stud.) (201)
+420 596 991 320 B103, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Mgr. Grill Adam
Studijní referent (2., 3. a 4. ročník prezenčního bakalářského studia) (201)
+420 596 991 354
Hambálková Jana
Administrativní referentka (200a)
+420 596 991 317 H208/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Mgr. Hejná Kateřina
Referentka pro vědeckou činnost (203)
+420 596 991 986 B203/3, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Hrubá Kamila
Zahradnice (200a)
+420 596 991 379 F105, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Juřicová Emilie
Vedoucí studijního oddělení ( kombinované studium, zahraniční studenti ) (201)
+420 596 991 346 B105, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Kochová Jana
Studijní referentka (doktorské studium, 2. ročník prez. mgr. stud.), ubytovací a sociální stipendia (201)
+420 596 991 956 B204, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Maluchová Markéta
Referentka pro vědeckou činnost (rodičovská dovolená) (203)
+420 596 991 331
doc. Ing. Matečková Pavlína, Ph.D.
Vedoucí útvaru (201)
Proděkanka pro studium (FAST)
Akademický pracovník (221)
+420 596 991 394 B203/2, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Mgr. Maturová Marcela
Mobility (211)
Přijímací řízení zahraničních studentů bc. a mgr. stud. (201)
+420 596 991 979 B106, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Pinka Miroslav
Výzkumný pracovník (224)
Interní doktorand (440)
Zaměstnanec (224)
Oddělení pro rozvoj a propagaci (204)
+420 596 991 928 C315, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Mgr. Pluhařová Veronika
Referentka pro ekonomiku (202)
Manažer pro jakost (FAST)
+420 596 991 995 H209, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
prof. Ing. Rapantová Naďa, CSc.
Vedoucí útvaru (203)
Pověřená výkonem působnosti statutárního zástupce FAST (FAST)
Vedoucí Znaleckého ústavu (209)
Proděkanka pro vědu a výzkum (FAST)
Akademický pracovník (224)
+420 596 991 942 C314, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Rosmanit Miroslav, Ph.D.
Akademický pracovník (221)
Koordinátor mobilit (211)
+420 596 991 398 B304, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. Ing. Bc. Sucharda Oldřich, Ph.D.
Vedoucí útvaru (211)
Proděkan pro vnější vztahy (FAST)
Akademický pracovník (223)
Akademický pracovník (207)
+420 596 991 382 F212, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Štěpaníková Ivana
Referentka pro vědeckou činnost (rodičovská dovolená) (203)
+420 596 991 331
Ing. Tichá Blahutová Jana
Akademický pracovník (222)
Referentka pro rozvoj a propagaci (204)
+420 596 991 959 C211, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba