Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Děkanát fakulty se člení na:

  • Sekretariát děkana
  • Děkanátní oddělení

Sekretariát děkana zajišťuje veškerou organizační a administrativní agendu děkana.

Děkanátní oddělení. Pracovníci děkanátních oddělení vykonávají veškeré administrativní a organizační práce pro zabezpečení hlavní i doplňkové činnosti fakulty. V oblasti své činnosti provádějí rovněž konzultační, informační, evidenční, koncepční a metodickou činnost ostatním pracovištím fakulty.

Děkanátní oddělení jsou:

  • Studijní oddělení
  • Ekonomické oddělení
  • Oddělení pro vědu a výzkum
  • Oddělení pro rozvoj a propagaci
  • Oddělení pro vnější vztahy