Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Děkanát fakulty se člení na:

  • Sekretariát děkana
  • Děkanátní útvary

Sekretariát děkana zajišťuje veškerou organizační a administrativní agendu děkana.

Děkanátní útvary. Pracovníci děkanátních útvarů vykonávají veškeré administrativní a organizační práce pro zabezpečení hlavní i doplňkové činnosti fakulty. V oblasti své činnosti provádějí rovněž konzultační, informační, evidenční, koncepční a metodickou činnost ostatním pracovištím fakulty.

Děkanátní útvary jsou:

  • Studijní oddělení
  • Útvar pro ekonomiku
  • Útvar pro vědu a výzkum
  • Útvar pro rozvoj
  • Útvar pro vnější vztahy