Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kontakty na vedení

Osoba Telefon Adresa
prof. Ing. Rapantová Naďa, CSc.
Vedoucí útvaru (203)
Pověřená výkonem působnosti statutárního zástupce FAST (FAST)
Vedoucí Znaleckého ústavu (209)
Proděkanka pro vědu a výzkum (FAST)
Akademický pracovník (224)
+420 596 991 942 C314, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Ing. Česelský Jan, Ph.D., MBA
Tajemník Znaleckého ústavu (209)
Akademický pracovník (222)
+420 596 991 951 C204, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba

Kontakty na pracovníky

Osoba Telefon Adresa
doc. Ing. Bílek Vlastimil, Ph.D.
Vedoucí katedry (223)
Akademický pracovník (223)
Zaměstnanec (209)
+420 596 991 967 F206, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
prof. Ing. Brožovský Jiří, Ph.D.
Vedoucí katedry (228)
Akademický pracovník (228)
Zaměstnanec (209)
+420 596 991 321 H406/3, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. Ing. Fojtík Roman, Ph.D.
Vedoucí katedry (225)
Akademický pracovník (225)
VaV pracovník (660)
Zaměstnanec (209)
+420 596 991 360 H305/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. RNDr. Hrubešová Eva, Ph.D.
Vedoucí katedry (224)
Akademický pracovník (224)
Zaměstnanec (209)
+420 596 991 373 C309/2, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Prof. Ing. arch. Hrůša Petr
Vedoucí katedry (226)
Akademický pracovník (226)
Zaměstnanec (209)
+420 596 991 323 H606/3, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
prof. Ing. Lokaj Antonín, Ph.D.
Vedoucí katedry (221)
Akademický pracovník (221)
Zaměstnanec (209)
+420 596 991 302 A304, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. Ing. Petrů Jan, Ph.D.
Vedoucí katedry (227)
Akademický pracovník (227)
Zaměstnanec (209)
+420 596 991 336 C305/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
doc. Ing. Skotnicová Iveta, Ph.D.
Vedoucí katedry (229)
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (229)
Akademický pracovník (229)
Zaměstnanec (209)
+420 596 991 957 A312, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
Doc. Ing. arch. Trefil Zdeněk
Vedoucí katedry (222)
Akademický pracovník (226)
Zaměstnanec (209)
+420 596 991 961
+420 596 991 904
C210/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba

H607/1, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba
RNDr. Volný Petr, Ph.D.
Vedoucí katedry (230)
Vedoucí útvaru (Telefonní seznam) (230)
Akademický pracovník (230)
Zaměstnanec (209)
+420 596 991 343 H505/2, Ludvíka Podéště 1875/17 (mapa)
708 00 Ostrava - Poruba