Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava, má statut znaleckého ústavu na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Pavla Rychetského, ze dne 23. července 2002, pod číslem jednacím M-1009/2002 a na základě rozhodnutí ministryně spravedlnosti JUDr. Daniely Kovářové, ze dne 28. 4. 2010, pod číslem jednacím 102/2010-OD-ZN. Fakulta stavební VŠB-Technické univerzity Ostrava je zapsána do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost - oddíl II v oborech projektování, stavebnictví a ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro:

Projektování

Stavebnictví, průmyslové a městské stavebnictví, stavební inženýrství, geotechnické a dopravní stavitelství, hornické a podzemní stavitelství, horninové inženýrství, teorie konstrukcí, výstavba dolů a geotechnika, stavební hmoty a diagnostika staveb.

Stavebnictví

Stavebnictví, průmyslové a městské stavebnictví, stavební inženýrství, geotechnické a dopravní stavitelství, hornické a podzemní stavitelství, horninové inženýrství, teorii konstrukcí, výstavbu dolů a geotechniku, stavební hmoty a diagnostiku staveb.

Ekonomika

Ceny a odhady nemovitostí.

Zápis je publikován v Ústředním věstníku České republiky a na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Kromě hlavní činnosti znalecké je Znalecký ústav zapojen do procesu výuky a vzdělávání. Pedagogové fakulty se podílejí na výchově budoucích odhadců v rámci akreditovaných kurzů celoživotního vzdělávání Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, kde vykonávají přednáškovou činnost spojenou se stavebními profesemi, z právních předpisů a cenové problematiky.

Znalecký ústav Fakulty stavební, VŠB-TU Ostrava spolupracuje po odborné stránce s dalšími znaleckými ústavy jak v České republice, tak na Slovensku.

Při zpracování znaleckých posudků je používáno nejnovější technické a diagnostické vybavení, které je na fakultě k dispozici a stejně tak je využíváno inovovaných znaleckých  postupů vycházejících z aktuální odborné praxe s přidanou hodnotou vědeckého přístupu, který vychází ze zkušeností pracovníků Znaleckého ústavu z vědecko-výzkumné činnosti.