Skip to main content
Skip header
Code Title Start year End year
RPP2020/1 Multimediální studijní materiály do předmětu Dopravní modelování 2020 2020
RPP2019/23 Inovace předmětu Software pro dopravní stavby 2019 2019
RPP2016/30 Inovace výuky v oblasti projektování pozemních komunikací 2016 2018
FRVS2012/928 Multimediální studijní pomůcka k ověřování vlečných křivek vozidel 2012 2012