Skip to main content
Skip header

Article

CAPAYOVA, Silvia, Denisa CIHLÁŘOVÁ and Petr MONDSCHEIN. Effect of Winter Road Maintenance on the Asphalt Road Surface-Experience in Slovakia and the Czech Republic. Materials. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2022, 15(16), p. "nestrankovano". ISSN 1996-1944. [Detail]
PETRŮ, Jan and Vladislav KŘIVDA. An Analysis of Turbo Roundabouts from the Perspective of Sustainability of Road Transportation. Sustainability. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 13(4), p. nestránkováno. ISSN 2071-1050. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav, Jan PETRŮ, David MÁCHA and Jakub NOVÁK. Use of Microsimulation Traffic Models as Means for Ensuring Public Transport Sustainability and Accessibility. Sustainability. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 13(5), p. nestránkováno. ISSN 2071-1050. [Detail]
PETRŮ, Jan and Vladislav KŘIVDA. The Transport of Oversized Cargoes from the Perspective of Sustainable Transport Infrastructure in Cities. Sustainability. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 13(10), p. nestránkováno. ISSN 2071-1050. [Detail]
HUDEČEK, Leopold, Miloslav ŘEZÁČ, Denisa CIHLÁŘOVÁ and Otto ROHÁČ. Reliability of the Transport System in an Area Affected by the Mining Underground Activity. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2020, 1(45)2020(1), p. 55-60. ISSN 1640-4920. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav, Jan PETRŮ, David MÁCHA, Kristýna PLOCOVÁ and David FIBICH. An Analysis of Traffic Conflicts as a Tool for Sustainable Road Transport. Sustainability. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 12(17), p. nestránkováno. ISSN 2071-1050. [Detail]
PETRŮ, Jan and Vladislav KŘIVDA. THE PROCESS OF SETTING THE PARAMETERS FOR ENSURING PASSAGE OF OVERSIZED CARGOS. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2019, 14(3), p. 425-442. ISSN 1822-427X. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa, Petr MONDSCHEIN and Silvia CAPAYOVA. Compaction density determination of the road asphalt layers. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2018, 20(3), p. 61-66. ISSN 1335-4205. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa, Ivan FENCL, Silvia CÁPAYOVÁ and Petr POSPÍŠIL. Use of Adhesion Promoters in Asphalt Mixtures. Slovak Journal of Civil Engineering. Slovak University of Technology, 2018, 26(1), p. 19-24. ISSN 1210-3896. [Detail]
CAPÁYOVÁ, Silvia, Stanislav UNČÍK and Denisa CIHLÁŘOVÁ. Experience with The Use of Warm Mix Asphalt Additives in Bitumen Binders. Slovak Journal of Civil Engineering. Slovak University of Technology, 2018, 26(1), p. 33 -39. ISSN 1210-3896. [Detail]
PETRŮ, Jan and Vladislav KŘIVDA. HEIGHT AND WIDTH PARAMETERS FOR ENSURING PASSAGE OF EXCESSIVE LOADS ON ROADS. Acta Polytechnica. České vysoké učení technické v Praze, 2017, 57(3), p. 209-217. ISSN 1210-2709. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Jan PETRŮ and Vladislav KŘIVDA. Assessment of the capacity of roads weaving segments. Transport and telecommunication. Riga: Transport and Telecommunication Institute, 2017, 18(2), p. 101-106. ISSN 1407-6160. [Detail]
PETRŮ, Jan, Michal KLUDKA, Vladislav KŘIVDA, Ivana MAHDALOVÁ and Karel ZEMAN. VERIFICATION OF CENSUS DEVICES IN TRANSPORTATION RESEARCH. Acta Polytechnica. České vysoké učení technické v Praze, 2015, 55(6), p. 415-421. ISSN 1210-2709. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav, Ivana MAHDALOVÁ, Jan PETRŮ and Václav ŠKVAIN. Alternativní uspořádání zvláštní okružní křižovatky. Czech Journal of Civil Engineering. 2015, 1(1), p. 15-20. ISSN 2336-7148. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav, Ivana MAHDALOVÁ and Jan PETRŮ. Nevhodně navržené stavební prvky versus videoanalýza konfliktních situací. Czech Journal of Civil Engineering. 2015, 1(2), p. 57-64. ISSN 2336-7148. [Detail]
SVOBODA, Jiří and Michal KLUDKA. Poruchy dlážděných krytů zastávek veřejné hromadné dopravy v podmínkách města Ostravy. Silnice a železnice. Konstrukce Media, s.r.o., 2014, 9(3), p. 40-42. ISSN 1801-822X. [Detail]
PETRŮ, Jan and Ivana MAHDALOVÁ. Nadměrná přeprava na pozemních komunikacích. Civil and Environmental Engineering / Stavebné a environmentálne inženierstvo. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2013, 9(1), p. 63-71. ISSN 1336-5835. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav, Ivana MAHDALOVÁ and Jan PETRŮ. Use of Video Analysis of Conflict Situations for Monitoring of Traffic on Urban Road Influenced by Parallel Parking. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2013, 15(3), p. 118-125. ISSN 1335-4205. [Detail]
PETRŮ, Jan and Václav ŠKVAIN. Problems of parking on selected streets in Prague. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, 8(30), p. 116-129. ISSN 1801-674X. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Srovnání konfliktních situací na různých typech okružních křižovatek. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, 8(29), p. 99-107. ISSN 1801-674X. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Analysis of Conflict Situations in Road Traffic on Roundabouts. Promet - Traffic - Traffico. Zagreb: Faculty of Transport and Traffic Sciences, University of Zagreb, 2013, 25(3), p. 295-303. ISSN 0353-5320. [Detail]
PETRŮ, Jan. Nadměrné a nadrozměrné náklady a jejich přepravní trasy. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 13(1), p. 101-108. ISSN 1213-1962. [Detail]
ZEMAN, Karel, Jan PETRŮ and Jan KRAMNÝ. Bezpečnost provozu na zastávkách MHD. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 13(1), p. 109-118. ISSN 1213-1962. [Detail]
HUDEČEK, Leopold, Pavel FIALA and Ondřej SVÁK. Měření dynamických rázů v srdcovkové části výhybek pomocí měřícího vozu železničního svršku. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 13(1), p. 91-96. ISSN 1213-1962. [Detail]
ZAJÍC, Pavel, Vladislav KŘIVDA and Miloslav ŘEZÁČ. Traffic Conflicts as Safety Indicator - Current State and Development. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 58(2), p. 97-104. ISSN 1210-0471. [Detail]
PETRŮ, Jan, Karel ZEMAN and Jan KRAMNÝ. Problematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacích. Silnice a železnice. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, 8(2), p. 66-69. ISSN 1801-822X. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav, Ivana MAHDALOVÁ and Jiří TICHÝ. Traffic Calming on Urban Road in Ostrava-Poruba. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, 7(28), p. 67-78. ISSN 1801-674X. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav and Ivana MAHDALOVÁ. Analýza nevhodně navržených stavebních prvků na stykové křižovatce Závodní – Moravská v Ostravě. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, 7(25), p. 85-96. ISSN 1801-674X. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav and Petr PIŠTEK. Jízdní soupravy LHV versus okružní křižovatky. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, 7(27), p. 97-107. ISSN 1801-674X. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav and Ivana MAHDALOVÁ. Problematické odbočování autobusů na chybně navržené křižovatce. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(1), p. 131-140. ISSN 1213-1962. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa and Tomáš SEIDLER. ANALÝZA DYNAMICKÉHO PRŮJEZDU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKOU. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(2), p. 197-204. ISSN 1213-1962. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav and Ivana MAHDALOVÁ. Vznik nebezpečných situací na křižovatce s nevhodně navrženými stavebními prvky. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(2), p. 205-214. ISSN 1213-1962. [Detail]
STAŇKOVÁ, Hana, Denisa CIHLÁŘOVÁ and David KOZLÍK. Zeměměřické činnosti při realizaci liniové stavby v kontextu současné legislativy a praxe. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, XII(2), p. 233-242. ISSN 1213-1962. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Probability of Emergence of Conflict Situation during Problematic Turning on Intersection. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 58(1), p. 145-150. ISSN 1210-0471. [Detail]
PETRŮ, Jan, Ivana MAHDALOVÁ and Marián KRAJČOVIČ. Problematika propustků na pozemních komunikacích. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2012, 73(4), p. 106-110. ISSN 0322-7154. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Video-Analysis of Conflict Situations on Selected Roundabouts in the Czech Republic. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2011, 13(3), p. 77-82. ISSN 1335-4205. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav and Ivana MAHDALOVÁ. Využití Google aplikací pro výuku. Journal of Technology and Information Education. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 3(1), p. 99-107. ISSN 1803-537X. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Konfliktní situace na okružní křižovatce s dvoupruhovým okružním pásem. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, 6(21), p. 138-153. ISSN 1801-674X. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Video Analysis of Conflict Situations on Pedestrian Crossings. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, 6(24), p. 149-156. ISSN 1801-674X. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Analýza konfliktních situací na dvoupruhové okružní křižovatce ve Frýdku-Místku. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011, 6(23), p. 179-187. ISSN 1801-674X. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa and Tomáš SEIDLER. Návrh monitorovacího systému po dokončení stavby. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(1), p. 177-186. ISSN 1213-1962. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Analýza konfliktních situací na pětiramenné okružní křižovatce v Kolíně. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, XI(1), p. 187-196. ISSN 1213-1962. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Zásady bezpečného návrhu okružní křižovatky. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(1), p. 197-204. ISSN 1213-1962. [Detail]
FIALA, Pavel, Leopold HUDEČEK and Ondřej SVÁK. TECHNOLOGIE ODSTRANĚNÍ ZÁVAD PARAMETRU PODÉLNÉ VÝŠKY KOLEJE V OBLASTI LEPENÝCH IZOLOVANÝCH STYKŮ. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(2), p. 199-204. ISSN 1213-1962. [Detail]
HUDEČEK, Leopold, Jan KRAMNÝ and Eva OŽANOVÁ. VLIV KONSTRUKCE KOLEJE NA DETEKCI PLOCHÝCH KOL. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(2), p. 205-208. ISSN 1213-1962. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav and Ivana MAHDALOVÁ. Využití videoanalýzy konfliktních situací při analýze nevhodně navržených stavebních prvků na okružních křižovatkách. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, XI(2), p. 209-216. ISSN 1213-1962. [Detail]
OŽANOVÁ, Eva and Otto ROHÁČ. DOPADY DŮLNÍ ČINNOSTI NA VLEČKOVOU SÍŤ SPOLEČNOSTI AWT. A.S. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(2), p. 217-222. ISSN 1213-1962. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Simulation of Traffic on Intersection after Transformation of Traffic Priority. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, LVII(1), p. 195-200. ISSN 1210-0471. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Interaction of Roundabout and Intersection with Traffic Lights. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, LVII(2), p. 87-92. ISSN 1210-0471. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Marek MIHOLA, Denisa CIHLÁŘOVÁ and Marián KRAJČOVIČ. Predikce poruch pozemních komunikací na poddolovaném území. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2011, 11(2), p. 229-234. ISSN 1213-1962. [Detail]
SVÁK, Ondřej, Pavel FIALA and Tomáš SEIDLER. Charakteristika příčin nehodovosti jednostopých motorových vozidel. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2011, 11(2), p. 235-240. ISSN 1213-1962. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa. Geodetické práce a zpracování dat pro silniční stavby. Silnice a železnice. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2011, 6(5), p. 28-34. ISSN 1801-822X. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián, Vladislav KŘIVDA and Ivana MAHDALOVÁ. Problematika přepočtu silničních vozidel na přepočtená vozidla. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2011, 72(5), p. 132-135. ISSN 0322-7154. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Martin PÁCL and Tomáš SEIDLER. Současnost a výhled silniční infrastruktury v regionu Ostravy. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2011, 72(9), p. 239-246. ISSN 0322-7154. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana and Vladislav KŘIVDA. Analýza dopravní nehodovosti a konfliktních situací na vybraných okružních křižovatkách v ČR. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2011, 72(11), p. 326-329. ISSN 0322-7154. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana and Jan PETRŮ. Nadrozměrná přeprava v podmínkách České republiky. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2011, 72(12), p. 355-358. ISSN 0322-7154. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Marek MIHOLA and Denisa CIHLÁŘOVÁ. Analysis of Road Repairs in Undermined Areas. World Academy of Science, Engineering and Technology. Blackpool: WASET, 2011, 0060: 2011(12.2011), p. 501-504. ISSN 2010-376X. [Detail]
OŽANOVÁ, Eva and Eva PANULINOVÁ. Přestupní uzly integrované dopravy. Doprava. Praha: Ministerstvo dopravy, 2010, 2010(2), p. 18-23. ISSN 0012-5520. [Detail]
HUDEČEK, Leopold, Eva OŽANOVÁ and Jan KRAMNÝ. Enviromentální aspekt tramvajových tratí. Nová železniční technika. Brno: KPM Consult, a.s., 2010, 2010(6), p. 10-14. ISSN 1210-3942. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Návrh organizace a řízení provozu na křižovatce s využitím simulace. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, 5(3), p. 130-137. ISSN 1801-674X. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana and Vladislav KŘIVDA. Analýza dopravní nehodovosti na okružních křižovatkách v České republice. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, 5(1), p. 156-169. ISSN 1801-674X. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana and Vladislav KŘIVDA. Analýza konfliktních situací na silnici I/57 v Novém Jičíně. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010, 5(3), p. 174-1974. ISSN 1801-674X. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Denisa CIHLÁŘOVÁ and Tomáš SEIDLER. Vliv geometrie okružní křižovatky na její bezpečnost. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 10(1), p. 109-116. ISSN 1213-1962. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Analýza konfliktních situací na okružních křižovatkách ve Valašském Meziříčí. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, X(1), p. 99-108. ISSN 1213-1962. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta and Miloslav ŘEZÁČ. Vliv změny absorpčních vlastností povrchu zádlažbového panelu na útlum hluku z tramvajové dopravy. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2010, 10(1), p. 165-174. ISBN 978-80-248-2332-4. [Detail]
TICHÝ, Jiří, Miloslav ŘEZÁČ and Margita NAVRÁTILOVÁ. Možnosti snížení počtu nehod a dopravně kolizních situací. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2010, 2010(11), p. 300-302. ISSN 0322-7154. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Neutrální dopravní informace na proměnných informačních tabulích. Doprava. Praha: Ministerstvo dopravy, 2009, 51(3), p. 17-19. ISSN 0012-5520. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Neutrální dopravní informace na proměnných informačních tabulích. Doprava. Praha: Ministerstvo dopravy, 2009, 51(3), p. 17-19. ISSN 0012-5520. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Určení přepočtových koeficientů silničních vozidel podle vstupních dob. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, 3(1), p. 133-138. ISSN 1801-674X. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. Posouzení výkonnosti stykové křižovatky po změně přednosti v jízdě. Perners Contact. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, 4(1), p. 69-80. ISSN 1801-674X. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Analýza nehod na dvoupruhové okružní křižovatce. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, 9(1), p. 133-140. ISSN 1213-1962. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav. New Findings in the Sphere of the Conflict Situations Analysis on the Czech Republic Road Traffic. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, LV(1), p. 161-169. ISSN 1210-0471. [Detail]
SEIDLER, Tomáš and Denisa CIHLÁŘOVÁ. Údržba silnic na poddolovaném území. Silniční obzor. Praha: Česká silniční společnost, 2009, 70(2), p. 33-37. ISSN 0322-7154. [Detail]
OŽANOVÁ, Eva. Integrované dopravní systémy hromadné přepravy osob. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2008, VIII(1), p. 295-301. ISSN 1213-1962. [Detail]
OŽANOVÁ, Eva. Integrované dopravní systémy hromadné přepravy osob. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2008, 8, p. 295-301. ISSN 1213-1962. [Detail]
HUDEČEK, Leopold. MULTIPARAMETRICKÝ NÁVRH KONSTRUKCÍ A SPOLEHLIVOST DOPRAVNÍHO SYSTÉMU. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008, 1/2008(1), p. 271-281. ISSN 1213-1962. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Lineární model limitní kapacity jednopruhové okružní křižovatky. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2008, 8(1), p. 281-293. ISSN 1213-1962. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa and Tomáš SEIDLER. Analýza silnic I. třídy v oblasti ovlivněné hornickou činností. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2008, 69(3), p. 55-59. ISSN 0322-7154. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav, Eva OŽANOVÁ, Leopold HUDEČEK and Václav ŠKVAIN. Vyhodnocení dislokace veřejného logistického centra v Moravskoslezském kraji. Doprava. Praha: Ministerstvo dopravy, 2007, 49(6), p. 22-25. ISSN 0012-5520. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Rizika spojená s užitím úsporných typů místních komunikací v obytné zástavbě. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2007, 12(3), p. 1-6. ISSN 1213-4112. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Navrhování konstrukční vrstvy aktivní zóny pozemních komunikací podle modulu přetvárnosti. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2007, 12(1), p. 1-4. ISSN 1213-4112. [Detail]
OŽANOVÁ, Eva, Leopold HUDEČEK, Miloslav ŘEZÁČ and Václav ŠKVAIN. Studie umístění veřejného logistického centra v Moravskoslezském kraji. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007, 7(1), p. 185-196. ISSN 1213-1962. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Návrh metody pro dimenzování nestmelené konstrukční vrstvy vozovky a aktivní zóny podle modulu přetvárnosti. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007, 7(1), p. 187-192. ISSN 1213-1962. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Efektivita realizovaných opatření zvyšující bezpečnost dopravy. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007, 7(1), p. 193-198. ISSN 1213-1962. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Úsporné typy místních komunikací v obytné zástavbě. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2007, 68(10), p. 280-285. ISSN 0322-7154. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Úsporné typy místních komunikací v obytné zástavbě. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2007, 68(10), p. 280-285. ISSN 0322-7154. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Oszczędne przekroje ulic w zabudowie miejskiej. Transport Miejski i Regionalny. Kroków: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, 2007, 4(11), p. 32-37. ISSN 1732-5153. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Rychlost na pozemních komunikacích. Informace Českého svazu stavebních inženýrů. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů, 2006, 5(1), p. 1-7. ISSN 1213-4112. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana and Leopold HUDEČEK. Návrh metody pro objektivní hodnocení mostů jako součásti pozemních komunikací. Stanovení kriterií pro detailnější rozdělení pozemních komunikací s ohledem na rizika spojená s dočasným přerušením dopravy. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006, 6( ), p. 143-157. ISBN 80-248-1248-7. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav and Marián KRAJČOVIČ. Křivolakost trasy silniční komunikace. Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2006, 2006(1), p. 159-168. ISSN 1213-1962. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Možnosti využití bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2006, 5(1), p. 42-44. ISSN 0322-7154. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Možnosti využití bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2006, 5(2), p. 42-44. ISSN 0322-7154. [Detail]
HUDEČEK, Leopold and Miloslav ŘEZÁČ. Liniové stavby ohrožené povodňovými průtoky. Silniční obzor. Praha 1: Česká silniční společnost, 2005, 4(65), p. 77-79. ISSN 0322-7154. [Detail]
HUDEČEK, Leopold and Marek ŘEZÁČ. Liniové stavby ohrožené povodňovými průtoky. Silniční obzor. Praha: Česká silniční společnost, 2005, 65(3), p. 77-79. ISSN 0322-7154. [Detail]
HUDEČEK, Leopold and Miloslav ŘEZÁČ. Optimalizace nákladů na výstavbu dopravních staveb v území ohroženém povodněmi. Nová železniční technika. Střelice u Brna: ÚVAR Servis, s.r.o. a LOKO TRANS,s.r.o., 2004, (2), p. 24-27. ISSN 1210-3942. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Rozhled jako významný prvek bezpečnosti provozu na komunikacích. Sborník vědeckých prací FAST VŠB - TUO. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, (5), p. 147 - 153. [Detail]
BROUL, Jaroslav and Marek ŘEZÁČ. Problematika dopravního mapování Moravskoslezského kraje. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2003, VI.(2), p. 18-21. ISSN 1212-0855. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Zvyšování bezpečnosti provozu. časopis Informace ČSSI. Ostrava: ČSSI, 2003, 2(2), p. 1-4. ISSN 1213-4112. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav and Marián KRAJČOVIČ. Bezpečnost silniční dopravy. Časopis Informace ČSSI. Ostrava: Český svaz stavebních inženýrů-ČSSI, 2002, -(2), p. 1-6. ISSN 1213-4112. [Detail]
BROUL, Jaroslav. Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém uzemí. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2001, 2001(1), p. 3-6. ISSN 1210-7697. [Detail]
BROUL, Jaroslav. Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém území. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. PRAHA,: Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2001, 43(1), p. 3-6. ISSN 1210-7697. [Detail]
TYLOVÁ, Jaroslava and Miloslav ŘEZÁČ. Užití nových technologických prvků mostních objektů v povodňových územích. Nová železniční technika. : KPM Consult, a.s., 2000, 2000(2), p. 60-62. ISSN 1210-3942. [Detail]
TYLOVÁ, Jaroslava and Miloslav ŘEZÁČ. Užití nových technologických prvku mostních objektu v povodňových uzemích. Nová železniční technika. 2000, 2000(2), p. 60-63. [Detail]
TYLOVÁ, Jaroslava and Miloslav ŘEZÁČ. Silniční mosty v povodňových územích a možnosti využití vysokopevnostních betonů. Silniční obzor. : Česká silniční společnost, 2000, 2000(7-8), p. 163-165. ISSN 0322-7154. [Detail]
TYLOVÁ, Jaroslava and Miloslav ŘEZÁČ. Silniční mosty v povodňových uzemích a možnosti využití vysokopevnostních betonu. Silniční obzor. : Česká silniční společnost, 2000, 2000(7-8), p. 163-165. ISSN 0322-7154. [Detail]
BROUL, Jaroslav. Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém území. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum. : Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, 2000, 2001(1), p. 3-6. ISSN 1210-7697. [Detail]
BROUL, Jaroslav. The underground groouting walls. Communications. : Žilinská univerzita, 1999, 1999(4), p. 69-71. ISSN 1335-4205. [Detail]
BROUL, Jaroslav, Petr JANAS and Jaroslav RYŠÁVKA. Sanace sesuvu lokality Růžďka - obec. Geotechnika. : Čenek a Ježek s.r.o., 1999, 1999(2), p. 34-37. ISSN 1211-913X. [Detail]
BROUL, Jaroslav, Petr JANAS and RYŠÁVKA. Sanace sesuvu lokalit Ružďka - obec. Časopis Geotechnik. 1999, , vol. . [Detail]

Unrated article

KRAMNÝ, Jan, Karel ZEMAN and Jan PETRŮ. Pryžové materiály tlumící hluk. Městská doprava. Ústí nad Labem: Vydavatelství Wolf - Jana Wolfová, 2012, 2012(6), p. 48-50. ISSN 1212-9461. [Detail]
SLÍVA, Aleš and Pavla HAVLICOVÁ. Zvyšování kvalifikace v oblasti dopravy pro širokou veřejnost v rámci projektu ESF. Regionální zpravodaj. Ostrava: Sdružení pro rozvoj MSK, 2007, 7(2), p. 13-13. [Detail]

Scientific book

KŘIVDA, Vladislav, Jan PETRŮ, Ivana MAHDALOVÁ and Kateřina ŽITNÍKOVÁ. Hodnocení stavebních prvků křižovatek s využitím videoanalýzy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3995-0. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa, Tomáš SEIDLER, Radek HYBNER and Stanislav PAPAJ. Silniční stavby. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-715-4. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav, Jiří TICHÝ and Václav ŠKVAIN. Dopravní inženýrství. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-730-7. [Detail]
HUDEČEK, Leopold, Eva OŽANOVÁ and Otto ROHÁČ. Železniční stavby. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-729-1. [Detail]
OŽANOVÁ, Eva, Leopold HUDEČEK and Hynek LAHUTA. Dopravní stavby. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-726-0. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav and Ivan FENCL. Vybrané otázky rozvoje dopravy ve městech. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-1985-3. [Detail]
HUDEČEK, Leopold. Vliv zvláštních podmínek na konstrukce dopravních staveb v procesu zkoumání a stanovování spolehlivosti dopravního systému. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1799-6. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Využití druhotných surovin v konstrukcích vozovek pozemních komunikací a v aktivní zóně. Disertační práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1215-0. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Využití druhotných surovin v konstrukcích vozovek pozemních komunikací a v aktivní zóně. Teze disertační práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1039-5. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Využití druhotných surovin v konstrukcích vozovek pozemních komunikací a v aktivní zóně. Autoreferát disertační práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISSN 1213-7456. [Detail]
BROUL, Jaroslav and Leopold HUDEČEK. Stanovení důlních škod u poddolovaných železničních staveb. Ostrava, ČR: ES VŠB TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0262-7. [Detail]

Chapter

MAHDALOVÁ, Ivana and Vladislav KŘIVDA. Traffic Safety at Roundabouts in the Czech Republic. In: Road and Traffic Safety: Practises, Role of Human Behavior and Effective Programs. New York: Nova Science Publishers, 2015. p. 23-48. ISBN 978-1-63463-115-0. [Detail]
MIHOLA, Marek and Vladimír TOMICA. Analysing the Influence of the Age and Position of Bridges During Floods on the Flood Flow Damage. In: Technical Sheets 2008 Part 3: Integrated Design for Extreme Situations. Prague: CIDEAS - Centre for Integrated Design of Advanced Structures, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04461-2. [Detail]
MIHOLA, Marek and Vladimír TOMICA. ROZBOR VLIVU STÁŘÍ MOSTŮ A JEJICH POLOHY V POVODÍCH NA POŠKOZENÍ POVODŇOVÝMI PRŮTOKY. In: Technické listy 2008 Díl 3: Integrovaný návrh při mimořádných situacích. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2008. ISBN 978-80-01-04458-2. [Detail]
MIHOLA, Marek and Vladimír TOMICA. Relationship Analysis of Stochastic Flow Effects Causing Failures of Bridges Over Water Courses. In: Technical Sheets 2007 - Part 3: Integrated Design for Extreme Situations. Prague: CIDEAS - Centre for Integrated Design of Advanced Structures, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2007. p. 32-33. ISBN 978-80-01-04174-1. [Detail]
MIHOLA, Marek and Vladimír TOMICA. Rozbor souvislostí stochastických účinků proudění působujících poškození mostů přes vodní toky. In: Technické listy 2007 - Díl 3: Integrovaný návrh při mimořádných situacích. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2007. p. 32-33. ISBN 978-80-01-04177-2. [Detail]
MIHOLA, Marek and Vladimír TOMICA. Input Data for Risk Analysis of Bridge Failures in Geographic Information Systems. In: Technical sheets 2006 : technical sheets of results. Prague: CIDEAS - Centre for Integrated Design of Advanced Structures, Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague, 2006. p. 276-277. ISBN 978-80-01-04054-6. [Detail]
MIHOLA, Marek and Vladimír TOMICA. Vstupní údaje pro analýzu rizika vzniku poruchy v prostředí geoinformačních systémů. In: Technické listy 2006, Soubor technických listů řešení. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2006. p. 276-277. ISBN 978-80-01-03892-5. [Detail]
VÍTEK, Antonín. Situovanie banských diel s ohladom na minimalizáciu tlakových prejavov. In: . Ostrava: VŠB Ostrava, 1994. [Detail]
VÍTEK, Antonín. Situovanie banských diel s ohladom na minimalizáciu tlakových prejavov. In: Podzemní stavby '94. Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava, 1994. p. 137-140. ISBN 00-0000-000-0. [Detail]

Conference paper

FIBICH, David, Kristýna PLOCOVÁ and Jana POSPÍŠILOVÁ. CITIES AND THEIR METHODS OF REDUCING DOWNTOWN TRAFFIC. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 23, Issue 6.1. Sofie: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2023. p. 363-367. ISBN 978-619-7603-61-3. [Detail]
PLOCOVÁ, Kristýna and Zdeněk KUBIŠ. TRANSPORT MANAGEMENT IN URBAN AREAS. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 23, Issue 6.1. Sofie: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2023. p. 413-420. ISBN 978-619-7603-61-3. [Detail]
NOVÁK, Jakub, David MÁCHA, David FIBICH and Kristýna PLOCOVÁ. Integration of atypical intersections into street space. In: 14th Architecture in Perspective 2022:VŠB-Technical University of Ostrava,Faculty of Civil Engineering,Department of Architecture:proceedings of the international conference-14. architektura v perspektivě 2022:Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2022. p. 111-114. ISBN 978-80-248-4646-0. [Detail]
FIBICH, David, Kristýna PLOCOVÁ and Václav ŠKVAIN. VYUŽITÍ DRONŮ V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE:. In: 14th Architecture in Perspective 2022:VŠB-Technical University of Ostrava,Faculty of Civil Engineering,Department of Architecture:proceedings of the international conference-14. architektura v perspektivě 2022:Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2022. p. 222-225. ISBN 978-80-248-4646-0. [Detail]
MÁCHA, David, Jakub NOVÁK, David FIBICH and Kristýna PLOCOVÁ. Organization of transport in the locality of housing estate in Ostrava-South. In: 14th Architecture in Perspective 2022:VŠB-Technical University of Ostrava,Faculty of Civil Engineering,Department of Architecture:proceedings of the international conference-14. architektura v perspektivě 2022:Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2022. p. 95-98. ISBN 978-80-248-4646-0. [Detail]
PLOCOVÁ, Kristýna, David FIBICH, David MÁCHA and Jakub NOVÁK. PRVKY ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY V CENTRECH MĚST. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. p. 125-128. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
NOVÁK, Jakub and David MÁCHA. PROBLEMATIKA KŘIŽOVATEK SE ZALOMENOU PŘEDNOSTÍ. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. p. 158-160. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
MÁCHA, David, Vladislav KŘIVDA, Jan PETRŮ and Jakub NOVÁK. ANALYSIS OF INTERSECTION WITH TRAFFIC LIGHTS AND TRAM TRAFFIC. In: 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2020 : conference proceedings : 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria. Issue 6.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2020. p. 483-490. ISBN 978-619-7603-12-5. [Detail]
PLOCOVÁ, Kristýna and David FIBICH. DESIGN TRAFFIC LIGHTS FOR ATYPICAL INTERSECTION. In: 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2020 : conference proceedings : 18-24 August, 2020, Albena, Bulgaria. Issue 6.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2020. p. 531-538. ISBN 978-619-7603-12-5. [Detail]
KROČOVÁ, Šárka, Miloslav ŘEZÁČ and Jiří POKORNÝ. Tunnel constructions of transport infrastructure and their fire safety. In: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2019 : conference proceedings : 30 June - 6 July, 2019, Albena, Bulgaria. Volume 19. Issue 3.1. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. p. 609-616. ISBN 978-619-7408-81-2. [Detail]
SLAVÍKOVÁ, Lucie. Bezpečnost miniokružních křižovatek ve veřejném prostoru. In: Architecture in perspective 11 = 11. Architektura v perspektivě : conference proceedings : October 2-3, 2019, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 106-110. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
MÁCHA, David, Jakub NOVÁK, Vladislav KŘIVDA and Jan PETRŮ. PROBLEMATIKA BEZPEČNOSTI KŘIŽOVATEK V CENTRU MĚSTA. In: Architecture in perspective 11 = 11. Architektura v perspektivě : conference proceedings : October 2-3, 2019, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 114-117. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
NOVÁK, Jakub, David MÁCHA, Vladislav KŘIVDA and Jan PETRŮ. VYUŽÍVÁNÍ DOPRAVNÍCH MODELŮ V INTRAVILÁNU. In: Architecture in perspective 11 = 11. Architektura v perspektivě : conference proceedings : October 2-3, 2019, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 134-136. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav and Jan PETRŮ. Capacity assessment of controlled intersections with U-Turn. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 19, Issue 6.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. p. 403-410. ISBN 978-619-7408-89-8. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav and Jan PETRŮ. Safety and capacity assessment of non-standard roundabouts. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 19, Issue 6.2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. p. 517-524. ISBN 978-619-7408-89-8. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Problematika statické dopravy v České republice. In: 10. architektura v perspektivě 2018: Architecture in perspective 10 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2018. p. 133-134. ISBN 978-80-248-4236-3. [Detail]
PETRŮ, Jan and Vladislav KŘIVDA. Analysis of level crossings from the point of view of the design elements of the roads. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 6.3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 489-494. ISBN 978-619-7408-52-2. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav and Jan PETRŮ. Comparison of selected capacity calculations for roundabouts. In: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2018 : conference proceedings : 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria. Volume 18. Issue 6.3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 519-526. ISBN 978-619-7408-52-2. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav and Jan PETRŮ. Usage of Video Analysis of Traffic Conflicts for the Evaluation of Inappropriately Designed Building Elements on Intersections. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 143. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 012056. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav, Leopold HUDEČEK and Otto ROHÁČ. Reliability of transport systems in an area affected by mining work. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 18, Issue 1.3. Sofie: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2018. p. 729-736. ISBN 978-619-7408-37-9. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa, Leopold HUDEČEK, Miloslav ŘEZÁČ, Pavel FIALA and Jiří ZLÝ. Safety analysisof road and railway level crossing in the area influenced by mining activity. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 18, Issue 1.3. Sofie: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2018. p. 817-824. ISBN 978-619-7408-37-9. [Detail]
HUDEČEK, Leopold, Jan PETRŮ, Miloslav ŘEZÁČ and Vladislav KŘIVDA. The impact of mining activities on the construction elements of transport infrastructure and the development of transport. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. Volume 18, Issue 1.3. Sofie: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2018. p. 957-964. ISBN 978-619-7408-37-9. [Detail]
HUDEČEK, Leopold, Jan PETRŮ and Vladislav KŘIVDA. Problems of culverts on mining subsidence areas. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17, Issue 13. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 669-676. ISBN 978-619-7105-00-1. [Detail]
PETRŮ, Jan, Vladislav KŘIVDA and Leopold HUDEČEK. Disorders of culverts on the roads. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 557-562. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav and Jan PETRŮ. Proposal of capacity calculation of roundabout departure with cycle traffic in conditions of the Czech Republic. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 721-728. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. The issue of cobbled roadways. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 807-812. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
PETRŮ, Jan and Vladislav KŘIVDA. Utilization filled spandrel bridge structure for interchange cycle transport. In: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2017 : conference proceedings : 29 June-5 July, 2017, Albena, Bulgaria. Volume 17. Issue 62. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2017. p. 867-872. ISBN 978-619-7408-13-3. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav, Kateřina ŽITNÍKOVÁ, Jan PETRŮ and Ivana MAHDALOVÁ. The large roundabout adjustment’s assessment of effectiveness. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, 29 June - 1 July 2016, High Tatras Mountains, Tatranské Matliare, Slovak Republic. London: Taylor & Francis, 2017. p. 779-784. ISBN 978-1-138-03224-8. [Detail]
PETRŮ, Jan, Vladislav KŘIVDA, Kateřina ŽITNÍKOVÁ and Michal KLUDKA. Modeling of the impact of a pedestrian crossing on resulting capacity of a roundabout. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, 29 June - 1 July 2016, High Tatras Mountains, Tatranské Matliare, Slovak Republic. London: Taylor & Francis, 2017. p. 823-828. ISBN 978-1-138-03224-8. [Detail]
PETRŮ, Jan, Jiri DOLEZEL and Vladislav KŘIVDA. Assessment of the transport routes of oversized and excessive loads in relation to the passage through roundabout. In: IOP conference series: Materials science and engineering. Volume 251. New York: Institute of Physics, 2017. p. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
DOLEZEL, Jiri, Drahomir NOVAK and Jan PETRŮ. Assessment of the transportation route of oversize and excessive loads in relation to the load-bearing capacity of existing bridges. In: IOP conference series: Materials science and engineering. Volume 251. New York: Institute of Physics, 2017. p. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŠKVAIN, Václav, Jan PETRŮ and Vladislav KŘIVDA. Turbo – roundabouts and their Basic Evaluation at Realized Constructions in Czech Republic. In: Structural and Physical Aspects of Construction Engineering: 3rd international conference : November 9-11, 2016, High Tatras, Slovakia. Košice: Technical University of Košice, 2017. p. 283-290. ISBN 978-80-553-2643-6. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav, Jan PETRŮ, Kateřina ŽITNÍKOVÁ and Michal KLUDKA. Traffic accidents of pedestrians in the czech republic after the change of the methodics of accident monitoring. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM 2016 : informatics, geoinformatics and remote sensing : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Volume I, Informatics, geoinformatics. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 905-912. ISBN 978-619-7105-58-2. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav, Jan PETRŮ, Kateřina ŽITNÍKOVÁ and Ivana MAHDALOVÁ. ROAD CONSTRUCTION LOADED BY HEAVY VEHICLES. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : green buildings technologies and materials : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Book 6 Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 203-208. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Jan PETRŮ and Vladislav KŘIVDA. The Impact of Design Elements on Traffic Safety on Roundabouts. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : green buildings technologies and materials : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Book 6 Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 333-340. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
PETRŮ, Jan, Vladislav KŘIVDA, Ivana MAHDALOVÁ and Kateřina ŽITNÍKOVÁ. DIFFERENT TYPES OF MATERIALS FOR THE PHYSICAL SEPARATION OF LANES OF THE TURBO-ROUNDABOUTS. In: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2016 : green buildings technologies and materials : conference proceedings : 30 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Book 6 Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 83-90. ISBN 978-619-7105-69-8. [Detail]
PETRŮ, Jan, Vladislav KŘIVDA, Ivana MAHDALOVÁ and Václav ŠKVAIN. Video Analysis of Conflict Situations at T-Intersection with Cranked Priority. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 719-720. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. p. 1000-1004. ISBN 978-3-03835-384-3. [Detail]
PETRŮ, Jan, Ivana MAHDALOVÁ, Vladislav KŘIVDA and Michal KLUDKA. Influence of Connection Lane on the Left of Running Lane on Intersection in Ostrava-Petrkovice. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 752-753. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2015. p. 1257-1262. ISBN 978-3-03835-442-0. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav, Jan PETRŮ, Ivana MAHDALOVÁ and Václav ŠKVAIN. Traffic Simulation at Intersections with Cranked Priority. In: International Conference on Advanced Engineering Technology (ICAET 2014) : Incheon National University, Incheon, South Korea, 20.-21.12.2014. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2015. p. 1419-1423. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PETRŮ, Jan, Vladislav KŘIVDA and Ivana MAHDALOVÁ. Disorders of road pavement on weawing section. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2015. Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. p. 83-88. ISBN 978-619-7105-43-8. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Vladislav KŘIVDA and Jan PETRŮ. Disorders of Structure Elements on Roundabouts. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2015. Volume 2. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. p. 89-96. ISBN 978-619-7105-43-8. [Detail]
HUDEČEK, Leopold and Denisa CIHLÁŘOVÁ. The Problems of Railways in the Uundermined Areas. In: SGEM 2015: 15th International Multidisciplinary Scientific Conference SGEM 2015: Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : 18-24.June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume III.. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. p. 713-718. ISBN 978-619-7105-33-9. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav and Ivana MAHDALOVÁ. Capacity of Intersection with and without Connection Lane on the Left of Running Lane. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 663-668. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
HUDEČEK, Leopold, Jiří SVOBODA and Jan KRAMNÝ. Reducing the Negative Effects of City Railways on Houses in Ostrava. In: Advanced Materials Research. Volume 1041. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 432-435. ISBN 978-3-03835-280-8. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan, Martina PEŘINKOVÁ and Miloslav ŘEZÁČ. The impact of urban structure and building typology on transport. In: Advanced Materials Research. Volume 842. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 858-862. ISBN 978-3-03785-940-7. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav and Ivana MAHDALOVÁ. Video Analysis of Conflict Situations and Parking Problem. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 505-506. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 1055-1060. ISBN 978-3-03835-006-4. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa, Tomáš SEIDLER, Miloslav ŘEZÁČ and Tomáš SLONKA. Analysis of Sight Conditions from Driver Position. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 505-506. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 375-379. ISBN 978-3-03835-006-4. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa, Tomáš SEIDLER and Miloslav ŘEZÁČ. Roads Problems on Undermined Areas in the Moravian-Silesian region. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 505-506. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 477-480. ISBN 978-3-03835-006-4. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav and Ivana MAHDALOVÁ. Comparison of Capacity of Intersection with Connection Lane on the Left of Running Lane and the Other Types of Intersections. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 587-589. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 2201-2204. ISBN 978-3-03835-167-2. [Detail]
PETRŮ, Jan, Karel ZEMAN and Michal KLUDKA. Disorders od Roads and Structural Elements in a Service of Heavy Trucks on roundabouts. In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. p. 503-510. ISBN 978-619-7105-21-6. [Detail]
ZEMAN, Karel, Jan PETRŮ and Michal KLUDKA. Materials Road Covers when Operating Public Transport (During the Design Period). In: SGEM 2014 : GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation : 17-26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Volume II, Green buildings technologies and materials, green design and sustainable architecture. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014. p. 557-564. ISBN 978-619-7105-21-6. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav, Denisa CIHLÁŘOVÁ, Tomáš SEIDLER and Petr ŠIMONÍK. Options to Mitigate Congestion on Roads. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 361-363. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. p. 2049-2052. ISBN 978-3-03785-777-9. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Vladislav KŘIVDA and Václav ŠKVAIN. Influence of Roundabout Inscribed Circle Diameter to the Traffic Safety. In: Applied Mechanics and Materials. Volume 409-410. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013. p. 1122-1125. ISBN 978-3-03785-858-5. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav, Denisa CIHLÁŘOVÁ and Hana STAŇKOVÁ. Assessment of Teaching Results at Technical University. In: IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON 2013. Vienna: IEEE, 2013. p. 247-252. ISBN 978-1-4673-6110-1. [Detail]
ZEMAN, Karel, Jan PETRŮ and Jan KRAMNÝ. Poruchy vozovek na zastávkách v důsledku používání moderních vozidel. In: Juniorstav 2013 : 15. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 7.2.2013 : [CD-ROM]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. p. 1-10. ISBN 978-80-214-4670-0. [Detail]
KRAMNÝ, Jan, Karel ZEMAN and Jan PETRŮ. Vliv pravidelného tramvajového provozu na protihlukové vlastnosti zákrytového panelu vybaveného profilovanou pryžovou vrstvou. In: Juniorstav 2013 : 15. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 7.2.2013 : [CD-ROM]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. p. 1-7. ISBN 978-80-214-4670-0. [Detail]
PETRŮ, Jan and Karel ZEMAN. Analysis of Roundabout Intersections on Routes of Abnormal Loads. In: Recent Advances in Urban Planning and Construction : proceedings of the 4th International Conference on Urban Sustainability, Cultural Sustainability, Green Development, Green Structures and Clean Cars, (USCUDAR '13). [Maďarsko]: WSEAS Press, 2013. p. 47-53. ISBN 978-960-474-352-0. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav and Ivana MAHDALOVÁ. Monitoring the Conflict Situations Using the Video Analysis in the Czech Republic. In: Recent advances in civil and mining engineering : proceedings of the 4th European conference of civil engineering (ECCIE '13), proceedings of the 1st European conference of mining engineering (MINENG '13) : Antalya, Turkey, October 8-10, 2013. Rumunsko: WSEAS Press, 2013. p. 148-156. ISBN 978-960-474-337-7. [Detail]
ZEMAN, Karel and Jan PETRŮ. A Historic Local Road with Present-Day Urban Public Transport. In: Recent advances in civil and mining engineering : proceedings of the 4th European conference of civil engineering (ECCIE '13), proceedings of the 1st European conference of mining engineering (MINENG '13) : Antalya, Turkey, October 8-10, 2013. Rumunsko: WSEAS Press, 2013. p. 218-224. ISBN 978-960-474-337-7. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav, Denisa CIHLÁŘOVÁ and Michal KLUDKA. Operation of Intelligent Transportation Systems of the City Ostrava in Czech Republic. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 2]. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. p. 183-190. ISBN 978-954-91818-9-0. [Detail]
ZEMAN, Karel, Jan PETRŮ and Jan KRAMNÝ. Roadways in public transport stops, their failures and reconstruction options for the operation of modern high-capacity vehicles. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 6]. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. p. 705-711. ISBN 978-619-7105-06-3. [Detail]
KLUDKA, Michal and Matěj VYMYSLICKÝ. ZHODNOCENÍ KONFLIKTNÍ SITUACE MEZI PĚŠÍ A AUTOMOBILOVOU DOPRAVOU PŘI KONÁNÍ DNŮ NATO 2013 V OSTRAVĚ. In: STRUCTURA stavební trendy 2013 : ekologie, energetika, bezpečnost, udržitelnost : 3. ročník mezinárodní stavební konference : sborník prací ke konferenci : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 7.11.-8.11.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 115-119. ISBN 978-80-248-3236-4. [Detail]
ZEMAN, Karel, Jan PETRŮ and Michal KLUDKA. Nové učební pomůcky a software využívané při výuce na Katedře Dopravního stavitelství fakulty stavební VŠB – TU Ostrava. In: Sborník odborného semináře RDIT 2013 : Vysoké Mýto, 31. 10. - 1. 11. 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. p. 109-115. ISBN 978-80-248-3237-1. [Detail]
MARTIN, Slabej, Kotek PETER and Jan PETRŮ. SURFACE DETERIORATIONS AND STRUCTURE OF PAVEMENT ON ROUNDABOUTS IN THE CITIES. In: XXII Slovak - Polish - Russian Seminar "Theoretical Foundation of Civil Engineering" : proceedings : Žilina, Slovak Republic, 09.09.2013-13.09.2013. Moskva: Izdatel'stvo ASV, 2013. p. 741-750. ISBN 978-5-93093-986-6. [Detail]
LAHUTA, Hynek and Denisa CIHLÁŘOVÁ. EXPERIENCE WITH MATHEMATICAL MODELING IN PROGRAM PLAXIS: DESIGN AND ASSESSMENT OF RETAINING WALLS. In: 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference and EXPO, SGEM 2012. Volume 3. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012. p. 87-94. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HUDEČEK, Leopold, Jan KRAMNÝ, Karel ZEMAN and Jan PETRŮ. Interaction of different types of transport and its influence on traffic safety. In: 8. Fórum koľajovej dopravy : zborník príspevkov : medzinárodná konferencia : 13.-14.3.2012, Bratislava. Bratislava: FO ART, 2012. p. 40-44. ISBN 978-80-88973-85-0. [Detail]
PETRŮ, Jan, Karel ZEMAN and Jan KRAMNÝ. Problematika nadměrných a nadrozměrných nákladů na častých trasách těchto přeprav. In: Dopravná infraštruktúra v mestách : 8. medzinárodná konferencia : zborník : 3.-4. oktober 2012, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. p. 1-6. ISBN 978-80-554-0577-3. [Detail]
ZEMAN, Karel, Jan PETRŮ and Jan KRAMNÝ. Řešení problematických míst při průjezdu vozidel MHD v Žilině. In: Dopravná infraštruktúra v mestách : 8. medzinárodná konferencia : zborník : 3.-4. oktober 2012, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. p. 100-107. ISBN 978-80-554-0577-3. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Vladislav KŘIVDA, Václav ŠKVAIN and Jan PETRŮ. Multimediální učební pomůcky pro výuku dopravního stavitelství na katedře dopravního stavitelství, FAST, VŠB-TU Ostrava. In: Pozemné komunikácie a dráhy : súčasné a potenciálne inovatívne výstupy v dopravnom staviteľstve : 8. konferencia s medzinárodnou účasťou : zborník prednášok : Hrádok, 13. - 14. september 2012. Košice: Technická univerzita Košice, 2012. p. 5-12. ISBN 978-80-553-1084-8. [Detail]
ZEMAN, Karel, Jan PETRŮ and Jan KRAMNÝ. Bezpečnost na zastávkách MHD. In: Sborník odborného semináře RDIT 2012 : Ostrava 11. 10. 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. p. 159-168. ISBN 978-80-248-2829-9. [Detail]
KRAMNÝ, Jan, Karel ZEMAN, Jan PETRŮ and Leopold HUDEČEK. Vliv typu přejezdového zabezpečovacího zařízení na nehodovost na přejezdech. In: Sborník odborného semináře RDIT 2012 : Ostrava 11. 10. 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. p. 36-41. ISBN 978-80-248-2829-9. [Detail]
PETRŮ, Jan, Karel ZEMAN and Jan KRAMNÝ. Trasy pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů. In: Sborník odborného semináře RDIT 2012 : Ostrava 11. 10. 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. p. 74-79. ISBN 978-80-248-2829-9. [Detail]
PETRŮ, Jan, Karel ZEMAN and Jan KRAMNÝ. Prověření průjezdu okružních křižovatek při přepravě nadměrného nákladu. In: Structura 2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. p. 179-184. ISBN 978-80-248-2879-4. [Detail]
ZEMAN, Karel, Jan PETRŮ and Jan KRAMNÝ. Nebezpečné přejezdy vozidel MHD zastávkami v Žilině. In: Structura 2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. p. 87-92. ISBN 978-80-248-2879-4. [Detail]
ZEMAN, Karel, Jan PETRŮ and Jan KRAMNÝ. Omezení dopravy na křižovatkách a přestupních uzlech při průjezdu vozidel MHD. In: Young Scientist 2012 : IX. International Scientific Conference FCE TUKE : Košice, May 22-25,2012. Košice: Technická univerzita Košice, 2012. p. 100-105. ISBN 978-80-553-0905-7. [Detail]
KRAMNÝ, Jan, Jan PETRŮ and Karel ZEMAN. Interakce silniční a železniční dopravy a její vliv na bezpečnost provozu. In: Young Scientist 2012 : IX. International Scientific Conference FCE TUKE : Košice, May 22-25,2012. Košice: Technická univerzita Košice, 2012. p. 35-39. ISBN 978-80-553-0905-7. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa and Hynek LAHUTA. Application of Mathematical Modeling Using the Results of Geodetic and Geotechnical Measurements on Reinforced Earth Construction by Armovia®. In: INGEO 2011. Zagreb: University of Zagreb, 2011. p. 34-39. ISBN 978-953-6082-15-5. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Marek MIHOLA, Denisa CIHLÁŘOVÁ and Marián KRAJČOVIČ. Udržitelná síť pozemních komunikací na územím ovlivněném důlními vlivy. In: MOBILITA ’11. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2011. p. 1-6. ISBN 978-80-227-3514-8. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana and Vladislav KŘIVDA. Zásady bezpečnosti okružní křižovatky. In: MOBILITA ’11. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2011. p. 225-232. ISBN 978-80-227-3514-8. [Detail]
KRAMNÝ, Jan, Jan PETRŮ, Karel ZEMAN and Marek MIHOLA. Interaction of The Type of Transport and Its Impact on Traffic Safety. In: Modern Safety Technologies in Transport. Bratislava: Suprema Ltd., 2011. p. 255-260. ISBN 978-80-970772-0-4. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Marek MIHOLA, Denisa CIHLÁŘOVÁ and Marián KRAJČOVIČ. Elimination of Risks of Transport Structures in Risk Areas. In: Modern Safety Technologies in Transport. Bratislava: Suprema Ltd., 2011. p. 360-365. ISBN 978-80-970772-0-4. [Detail]
TESLÍK, Jiří, Karel ZEMAN, Jiří LABUDEK and Pavel ORAVEC. Zjišťování tepelně izolačních vlastností izolačních dvojskel. In: Sborník k závěrečné konferenci projektu"Přeshraniční spolupráce vysolých škol v oblasti péče o kulturní památky a využití opuštěných průmyslových objektů". Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. p. 94-99. ISBN 978-80-248-2422-2. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Denisa CIHLÁŘOVÁ and Tomáš SEIDLER. Vliv geometrie na bezpečnost okružní křižovatky. In: Enviromentální aspeky dopravních staveb. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. p. 23-30. ISBN 978-80-7204-696-6. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Denisa CIHLÁŘOVÁ and Marián KRAJČOVIČ. Poruchy pozemních komunikací na poddolovaném území. In: Hospodarenie s cestami a PPP projekty. Bratislava: Kongres studio, 2010. p. 178-183. ISBN 978-80-970356-4-6. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa, Tomáš SEIDLER and Ivana MAHDALOVÁ. POROVNÁNÍ VYBRANÝCH OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATEK V ČR S USA STANDARDY. In: Juniorstav 2010 : 12. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 24.2.2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. p. 171-171. ISBN 978-80-214-4042-5. [Detail]
MIHOLA, Marek. Damaged Bridges over Watercourses and Stream Order Flood Analysis. In: PROCEEDINGS OF THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE CONSTRUCTION & RISK MANAGEMENT, VOLS I AND II. Toronto: UNIVERSE ACADEMIC PRESS TORONTO, 2010. p. 240-244. ISBN 978-1-926642-03-1. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Ivana MAHDALOVÁ and Denisa CIHLÁŘOVÁ. Neutral Traffic Information on Variable Information Board. In: Advances in transport systems telematics. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci SP. z o.o., 2009. p. 237-243. ISBN 978-83-206-1753-5. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Vliv geometrie stavebních prvků na bezpečnost provozu na okružních křižovatkách. In: BRNOSAFETY. Brno: Veletrhy Brno, 2009. p. 83-87. ISBN 978-80-87086-11-7. [Detail]
HYBNER, Radek and Tomáš SEIDLER. Conception Development Traffic in the Moravian- Silesian Region. In: Mladý vedec, 1st PhD students conference on Civil Engineering and Architecture under the auspices of dean prof. Ing. Ingrid Stefanikova, PhD.. Košice: Technical university of Kosice, Fakulty of Civil Engineering, 2009. p. 1-6. ISBN 978-80-553-0176-1. [Detail]
SEIDLER, Tomáš and Denisa CIHLÁŘOVÁ. System for Road Maintenance Planning. In: Mladý vedec, 1st PhD students conference on Civil Engineering and Architecture under the auspices of dean prof. Ing. Ingrid Stefanikova, PhD.. Košice: Technical university of Kosice, Fakulty of Civil Engineering, 2009. p. 1-8. ISBN 978-80-553-0176-1. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Denisa CIHLÁŘOVÁ and Marián KRAJČOVIČ. Systém hospodaření s vozovkou a údržba v Moravskoslezském kraji. In: Q-2009. Kvalita a štrukturálne fondy. Žilina: Krupa print, 2009. p. 240-244. ISBN 978-80-970139-0-5. [Detail]
SEIDLER, Tomáš. Roads Damages on Undermined Area and Their Maintenance. In: Transcom Žilinská Univerzita. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. p. 229-232. ISBN 978-80-554-0027-3. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Ivana MAHDALOVÁ and Denisa CIHLÁŘOVÁ. Neutral Traffic Information on Variable Information Board. In: Transport, Systems, Telematics. Katowice: Politechnika Ślaska Katowice, 2009. p. 63-63. ISBN 978-83-927504-0-6. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Podmínky pro bezpečný provoz na okružních křižovatkách. In: XII. mezinárodní vědecká konference, sekce 4 Dopravní stavby. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. p. 63-66. ISBN 978-80-7204-629-4. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa, Marián KRAJČOVIČ and Tomáš SEIDLER. Sledování deformací opěrné zdi z vyztužené zeminy na dálnici D47. In: XIVth Seminar of Ivan Poliaček with international participation. Bratislava: Kongres management, 2009. p. 87-90. ISBN 978-80-89275-21-2. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Denisa CIHLÁŘOVÁ and Ivana MAHDALOVÁ. Klimkovice highway tunnel - Handling of traffic and technologies. In: Advances in transport system telematics. Warsaw: Polish association of Transport Telematics, 2008. p. 271-278. ISBN 978-83-206-1715-3. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa. Projekt vědy s výzkumu CIDEAS "SEE IDEAS". In: Aktuálni trendy ve výuce dopravního stavitelství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. p. 28-28. ISBN 978-80-01-04074-4. [Detail]
SEIDLER, Tomáš and Marián KRAJČOVIČ. Preference MHD. In: Dopravná infraštuktúra v mestách. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2008. p. 27-27. ISBN 978-80-8070-913-6. [Detail]
SEIDLER, Tomáš and Denisa CIHLÁŘOVÁ. Traffic Service in the City of Ostrava. In: International Interdisciplinary Conference of Young Scientists Intertech InterTech. Poznaň, Polsko: Uczelniany Samorzad Doktorantow Politechniki Poznanskej, 2008. p. 201-205. ISBN 978-83-926896-0-7. [Detail]
SEIDLER, Tomáš and Denisa CIHLÁŘOVÁ. Pasportizace silnic I. třídy na území OKR. In: Juniorstav 2008 : 10. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 23.1.2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. p. 172-172. ISBN 978-80-86433-45-5. [Detail]
OŽANOVÁ, Eva. Podmínky pro navrhování tramvajových tratí v tělese místních komunikací. In: Juniorstav 2008 : 10. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 23.1.2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. p. 182. ISBN 978-80-86433-45-5. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Denisa CIHLÁŘOVÁ and Tomáš SEIDLER. Ověření průjezdu vozidel křižovatkou pomocí software AutoTURN. In: Pedagogický software 2008. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2008. p. 79-81. ISBN 80-85645-59-9. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián and Bystrík BEZÁK. Vzťah letiska a mesta z hľadiska životného prostredia. In: Sborník z mezinárodní konference ?Městské inženýrství ? Karlovy Vary 2008". Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2008. p. 83-90. ISBN 978-80-248-1768-2. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa and Tomáš SEIDLER. Sledování zemních těles na vybraném úseku dálnice D47. In: Stavebné materiály a skúšobníctvo. Bratislava: ORGWARE, 2008. p. 79-84. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Denisa CIHLÁŘOVÁ and Marián KRAJČOVIČ. Údržba silnic v území ovlivněném důlní činností. In: The influence of climate conditions on road construction (XIIIth Seminar of Ivan Poliaček with international participation). Bratislava: Kongres management, 2008. p. 105-109. ISBN 978-80-89275-13-7. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Denisa CIHLÁŘOVÁ and Ivana MAHDALOVÁ. Klimkovice highway tunnel - Handling of traffic and technologies. In: Transport system telematics. Katowice: Politechnika Ślaska Katowice, 2008. p. 57-57. ISBN 978-83-917156-9-7. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián. Posuzování pozemních komunikací z hlediska bezpečnosti. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 70 rokov SvF STU [CD-ROM]. Bratislava: STU Bratislava, 2008. p. 1-5. ISBN 978-80-227-2979-6. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců na pozemních komunikacích. In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Košice: Dom techniky Košice, 2007. p. 115-120. ISBN 978-80-232-0277-9. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Možnosti snižování dopravní nehodovosti. In: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách. Košice: Dom techniky Košice, 2007. p. 56-60. ISBN 978-80-232-0277-9. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa and Tomáš SEIDLER. Poruchy pozemních komunikací v oblast ovlivněné hornickou činností. In: Diagnostika vozoviek a skúšanie cestných stavebných materiálov. Bratislava: Kongres management, 2007. p. 184-194. ISBN 978-80-89275-07-6. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Dimenzování nestmelené konstrukční vrstvy vozovky a aktivní zóny podle modulu přetvárnosti. In: Diagnostika vozoviek a skúšanie cestných stavebných materiálov. Bratislava: Kongres management, 2007. p. 211-219. ISBN 978-80-89275-07-6. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián. Hodnocení stavu cementobetonových krytů vozovek. In: Diagnostika vozoviek a skúšanie cestných stavebných materiálov. Bratislava: Kongres management, 2007. p. 230-234. ISBN 978-80-89275-07-6. [Detail]
OŽANOVÁ, Eva and Leopold HUDEČEK. Alternativní využití kolejové infrastruktury v osobní dopravě. In: In 10th International Scientific Conference MOBILITA'07. Bratislava: STU Bratislava, 2007. p. 247-254. ISBN ISBN 978-80-227-2648. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Nárůst individuální automobilové dopravy ve městech jako důsledek nedostatečné dopravní obsluhy území hromadnou dopravou. In: International Scientific Conference MOBILITA'07. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. p. 171-176. ISBN 978-80-227-2648-1. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián. Zklidňování silničního provozu. In: International Scientific Conference MOBILITA'07. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. p. 313-318. ISBN 978-80-227-2648-1. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Přínos realizace bezpečnostních prvků na komunikacích. In: 5. medzinárodná konferencia Dopravná infrastruktura v mestách. Žilina: Žilinská univerzita Žilina, 2006. p. 167-172. ISBN 80-8070-621-2. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Jednopruhové obousměrné místní komunikace v obytné zástavbě. In: 5. medzinárodná konferencia Dopravná infraštruktúra v mestách. Žilina: Žilinská univerzita/EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2006. p. 16-21. ISBN 80-8070-621-2. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián. Influence mobility on environment. In: Dopravná infraštruktura v mestách. Žilina: EDIS University of Žilina, 2006. p. 179-183. ISBN 80-8070-621-2. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Stavební opatření zvyšující bezpečnost dopravy a efektivita jejich realizace. In: Mezinárodní konference Bezpečnosť dopravy na pozemních komunikáciách. Košice: Dom techniky Košice, 2006. p. 95-100. ISBN 80-232-0263-4. [Detail]
HUDEČEK, Leopold and Miloslav ŘEZÁČ. Ekonomické porovnání provizorních a finálních řešení liniových staveb. In: Mezinárodní konference Realizácia a ekonomika stavieb. Slovensko. Slovensko, Štrbské pleso: Technická universita v Košicích, 2006. p. 56-66. ISBN ISBN 80-232-0246-4. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Jaroslav BROUL and Miloslav ŘEZÁČ. Zajištění bezpečnosti chodců při přecházení vozovky na místních komunikacích. In: Program DPPGIS - Dopravní plánování v prostředí geoinformačních systémů. Praha: Zdravko Rusev, 2006. p. 18-18. ISBN 80-903478-2-7. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Jaroslav BROUL and Miloslav ŘEZÁČ. Nové možnosti zvýšení bezpečnosti dopravy. In: Program DPPGIS - Dopravní plánování v prostředí geoinformačních systémů. Praha: Zdravko Rusev, 2006. p. 19-19. ISBN 80-903478-2-7. [Detail]
HUSÁRIK, Jiří and Jaroslav BROUL. Special conditions of transporting routes construction in undermined areas in Czech republic. In: Topical issues of rational use of natural resources. Rusko, St. Petersburg: St. Petersburg State Mining Institute, 2006. p. 205-208. ISBN 5-94211-200-2. [Detail]
HUDEČEK, Leopold and Miloslav ŘEZÁČ. Determination of the optimal relation of building solution and expended costs. In: VII International Conference Organization, Technology and Management in Construction. Croatia. Zadar: International Conference Organization Zadar, 2006. p. 56-66. ISBN ISBN 953-96245-6-8. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián, Miloslav ŘEZÁČ and Michal KOŘENÁŘ. Využití moderních trasovacích metod na optimální návrh silniční trasy z hlediska ochrany životního prostředí. In: 3. mezinárodní konference Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering.. Košice: Dom techniky Košice, 2005. p. 265-267. ISBN 025-025-025. [Detail]
BROUL, Jaroslav and Miloslav ŘEZÁČ. Restoration of Cracks on Structural Elements of Transport Constructions. In: 7. mezinárodní konference. Lvov: Lvovska Politechnika, 2005. p. 46-47. ISBN 966-95090-8-4. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav and Marián KRAJČOVIČ. Dopravní nehodovost a bezčnostní politika v České republice. In: Bezpečnost dopravy na cestných komunikáciách. Košice: Dom techniky Košice, 2005. p. 1-7. ISBN 80-232-0247-2. [Detail]
BROUL, Jaroslav and Miloslav ŘEZÁČ. The Reliability of Transport Infrastructure in Special Conditions. In: Transport, Systems, Telematics. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2005. p. 21-29. ISSN 0209-3324. [Detail]
BROUL, Jaroslav, Miloslav ŘEZÁČ and Ivana MAHDALOVÁ. INCREASING IN TRANSPORTATION SAFETY, NEW POSSIBILITIES. In: 4. International Conference TRANSPORT SYSTEM TELEMATICS TST'04. Katowice-Ustroń: Silesian University of Technology, 2004. p. 10. ISBN 83-917156-2-0. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Resource of pedestrians safety by road crossing on the municipal roads. In: 6. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí JUNIORSTAV 2004. Brno: VUT Brno, 2004. p. 144. ISBN 80-214-2560-1. [Detail]
HUDEČEK, Leopold, Marián KRAJČOVIČ, Jaroslav BROUL and Miloslav ŘEZÁČ. Využití modelu spolehlivosti liniových staveb. In: 6. seminář s medzinárodnou účastku Q-2004. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2004. p. 51-55. ISBN 80-8070-233-0. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Pedestrians sagety by road crossing on the municipal roads. In: 9. mezinárodní vědecké konference MOBILITA 04. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2004. p. 74. ISBN 80-227-2046-1. [Detail]
BROUL, Jaroslav and Leopold HUDEČEK. Stabilita zemního tělesa a železničnízho svršku ve zvláštních podmínkách II. VRT traťového úseku Petrovice - Polská státní hranice. In: II. konference s medzinárodnou účasťou, Pozemné komunikace a dráhy. Košice: Technická universita v Košicích, 2004. p. 81-86. ISBN 80-8073-168-3. [Detail]
HRABÁNKOVÁ M, , Marián KRAJČOVIČ and Miloslav ŘEZÁČ. MÖGLICHKEITEN ZUR ENTLASTUNG DES INNERSTÄDTISCHEN VERKEHRS. In: Mobilita 04. Bratislava: STU Bratislava, 2004. p. 1-8. ISBN 80-227-2046-1. [Detail]
BROUL, Jaroslav and Leopold HUDEČEK. Stabilita zemního tělesa a železničního svršku ve zvláštních podmínkách II. Vrt traťová úseku Petrovice - Polská státní hranice. In: Pozemné komunikace a dráhy. Košice: Technická univerzita Košice, 2004. p. 133-135. ISBN 80-8073-168-3. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Width Configuration of a Communications as a traffic Safety Factor. In: 11th International Scientific Conference. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. p. 225-230. ISBN 80-8070-116-4. [Detail]
BROUL, Jaroslav and Marek ŘEZÁČ. Transport Constructions Safety in Czech republic Flood Areas. In: 6th International Conference Organization, Technology and Management in Construction. Moscenička Draga, Croatia, TU Zagreb. Zagreb: TU Zagreb, 2003. p. 33-39. ISBN 953-96245-5-X. [Detail]
BROUL, Jaroslav, Leopold HUDEČEK and Marián KRAJČOVIČ. The Quality Evulation for Quality in Roads. In: III. Mezinárodní vědecká konference Quality and Reliability in Building Industry, Levoča, Slovensko. Košice: TU - Košice, 2003. p. 79-84. ISBN 80-7099-746-X. [Detail]
BROUL, Jaroslav and Leopold HUDEČEK. Odstraňování důlních škod v oblasti ČD. In: Mezinárodní konference "Landecká Venuše a 11. Hornická Ostrava 2003". Ostrava: Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS, 2003. p. 214-219. ISBN 80-02-01533-9. [Detail]
BROUL, Jaroslav and Marek ŘEZÁČ. The Construction Adaptation for Considerable Road Safety I/48 in Ostrava Region in Czech republic. In: Sborník konference Systemy transportowe, Katowice, Polsko. Gliwice: TU Gliwice, 2003. p. 139-146. ISSN 0209-3324. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián. Modelování úrovně kvality pozemních komunikací. In: Sborník z 5. semináře s mez. účastí Q 2003 Asfaltové vozovky. Žilina: EDIS - Žilina University Publisher, 2003. p. 11-13. ISBN 80-8070-061-3. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián. The Impact of Humanisation of Transport on Road Safety. In: The 11th International Scientific Conference "Science, Education and Society", University of Žilina. Žilina: EDS - Žilina University Publisher, 2003. p. 219-223. ISBN 80-8070-116-4. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Jaroslav BROUL and Marián KRAJČOVIČ. Použití průmyslových materiálů v konstrukčních vrstvách vozovek pozemních komunikací. In: VIII. seminár Ivana Poliačka MATERIÁLY NA STAVBU VOZOVIEK STMELENÉ HYDRAULICKÝM SPOJIVOM. Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2003. p. 43-48. ISBN 80-233-0493-3. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav and Jaroslava VESELÁ. Možnosti využití vysokopevnostních betonů v inženýrském stavitelství. In: CONCON, 4. ročník mezinárodní výstavy a seminářů o betonovém stavitelství, Praha. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. p. nejsou. ISBN 80-238-8272-4. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián, Petr HOLCNER, Kateřina POLESNÁ and Eva SIMONOVÁ. Possibilities of quietening of urban streets. In: Mezinárodní konference "Uliční parter a automobilová doprava", Slovenský svaz stavebních inženýrů Bratislava. Bratislava: Slovenský zväz stavebných inžinierov, 2002. p. 64-68. ISBN --. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav, Ivana MAHDALOVÁ and Marián KRAJČOVIČ. The Traffic Accidents on the Roads in the Czech Republic. In: Sborník VBII. vědecké konferenced s mezinárodní účastí, Technická univerzita v Košicích, Stavebná fakulta. Košice: TU - Košice, 2002. p. 65-68. ISBN 80-7099-810-5. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián and Miloslav ŘEZÁČ. Vybavenost pozemních komunikací a bezpečnost silničního provozu. In: Sborník VII. mezinárodní konference "Diaľnica a cestné komunikácie", Stavební fakulta STU v Bratislavě. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2002. p. -. ISBN -. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián, Kateřina POLESNÁ, Petr HOLCNER and Eva SIMONOVÁ. The Calming of the Traffic. In: Sborník VII. vědecké konference s mezinárodní účastí, Technický univerzita v Košicích. Košice: TU Košice, 2002. p. 55-58. ISBN 80-7099-810-5. [Detail]
BROUL, Jaroslav. Zvláštní podmínky budování liniových staveb na Ostravsku. In: Sborník VII. vědecké konference s mezinárodní účastí, sekce č. 4 Dopravné staviteĺstvo a geotechniky, Stavební fakultaTU v Košicích. Košice: TU - Košice, 2002. p. 159-162. ISBN 80-7099-810-5. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Možnosti využití druhotných surovin při stavbě dálnice D 47. In: Sborník VUT FAST Brno, IV. odborná konference doktorského studia. Brno: VUT FAST v Brně, 2002. p. 71. ISBN 80-214-2067-7. [Detail]
BROUL, Jaroslav and Jiří VENCL. Stabilita základů mostních objektů v zátopových územích. In: Sborník přednášek k seminářům "Sanace a rekonstrukce betonu a vyztužování betonových konstrukcí, 4. ročník mezinárodní výstavy a seminářů o betonovém stavitelství CONCON 2002. Praha: STUDIO AXIS, spol. s r.o., 2002. p. 72-75. ISBN 80-238-8272-4. [Detail]
BROUL, Jaroslav and Miloslav ŘEZÁČ. Dopady rozvoje dopravní infrastruktury v Moravskoslezském kraji. In: Sborník referátů Procedings, VI. mezinárodní konference a odborná výstava TRANSPORT 2002 Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. p. 31-37. ISBN 80-248-0202-3. [Detail]
KRAJČOVIČ, Marián, Petr HOLCNER, Kateřina POLESNÁ and Eva SIMONOVÁ. Možnosti bezpečnostních úprav silnic při rekonstrukcích. In: Sborník z celostátního semináře se zahraniční účastí "Diaľnica a cestná infraštruktúra v Slovenskej republike", Podbanské. Košice: Dom techniky Košice, 2002. p. 64-68. ISBN 80-22-0208-1. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav, Jaroslav BROUL, Leopold HUDEČEK and Marián KRAJČOVIČ. Sledování bezpečnosti liniových staveb v povodňových územích. In: Sborník z celostátního semináře se zahraniční účastí "Diaľnica a cestná infraštruktúra v Slovenskej republike", Slovenská správa ciest, Podbanské. Podbanské: Slovenská správa ciest, 2002. p. 106-110. ISBN 80-220208-1. [Detail]
BROUL, Jaroslav, Marián KRAJČOVIČ and Leopold HUDEČEK. Využití hald pro recyklaci a stavbu pozemních komunikací. In: VII. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou "Stavba a rekonštrukcia vozoviek s opätovným použitím materiálov". Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2002. p. 118-121. ISBN 80-233-0481-X. [Detail]
KRAJČOVIČ, , Ivana MAHDALOVÁ and Miloslav ŘEZÁČ. Doprava ve městech a její problémy. In: Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou "Rozvoj dopravy v Košiciach a východoslovenskom regióne". Košice: Dom techniky Košice, 2002. p. 119-122. ISBN 80-232-0209-X. [Detail]
BROUL, Jaroslav and Tomáš MALINA. Některé technicko-bezpečnostní opatření na komunikacích v oblasti severní Moravy. In: Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou "Rozvoj dopravy v Košiciach a východoslovenskom regióne". Košice: Dom techniky Košice, 2002. p. 95-100. ISBN 80-232-0209-X. [Detail]
BROUL, Jaroslav. Zvláštní podmínky budování liniových staveb v oblasti Severní Moravy. In: Sborník přednášek konference TRANSPORT 2000. Ostrava: KPM CONSULT, a.s., 2000. p. 17-23. ISBN 80-7078-835-6. [Detail]
BROUL, Jaroslav. Některé aplikace pryskyřic u dopravních staveb. In: Sborník příspěvků 5. mezinárodního semináře "Zpevňování a těsnění hornin a stavebních konstrukcí 2000". Ostrava: FAST VŠB TU Ostrava, 2000. p. 91-99. ISBN 80-7078-754-6. [Detail]
CIGÁNEK, Jindřich, Josef ALDORF and Jaroslav BROUL. Zvlášní podmínky budování liniových staveb v oblasti Severní Moravy. In: Sborník referátů PROCEEDINGS, mezinárodní konference TRANSPORT 2000. Ostrava: Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska, Ostra, 2000. p. 17-23. ISBN 80-7078-835-6. [Detail]
TOMICA, Vladimír, Jaroslav BROUL and Leopold HUDEČEK. Nové prvky v konstrukci železničního tělesa v poddolovaném a zátopovém území. In: Sborník referátů Proceedings. Ostrava: VŠB TUO, 2000. p. 122-125. ISBN 80-7078-788-0. [Detail]
BROUL, Jaroslav and Jaroslav RYŠÁVKA. Vybrané technologie sanací významných sesuvů po povodních v roce 1997. In: Geotechnické problémy v dopravním a vodohospodářském stavitelství. Ostrava: Orgware Bratislava, 1999. p. 44-49. ISBN 80-7078-702-3. [Detail]
BROUL, Jaroslav and Jaroslav RYŠÁVKA. Polní geotechnické zkoušky v koridorech ČD a ŽSR diagnostickou soupravou. In: Sborník konf.:Polní geotechnické zkoušky". Ústí n.Labem: AZ CONSULT, 1999. p. 105-111. ISBN nemá. [Detail]
BROUL, Jaroslav and Miloslav ŘEZÁČ. Geotechnický průzkum II. Vrt ČD v poddolovaném území. In: Stavby na poddolovaném území v současných podmínkách. Ostrava: FAST VŠB-TU Ostrava, 1999. p. 132-137. ISBN 80-02-01303-4. [Detail]
BROUL, Jaroslav, Jaroslav RYŠÁVKA and Libor IŽVOLT. Metodika geotechnického průzkumu pro modernizaci tratí. In: Vysokorychlostné trate. Žilina: ŽU Žilina - EDIS, 1999. p. 87-96. ISBN 80-7100-643-02. [Detail]
BROUL, Jaroslav. Některé technologické aspekty budování PTIS. In: Zpevňování a těsnění hornin a konstrukcí injektážemi. Ostrava: Carbotech, s.r.o., FAST VŠB, 1999. p. 27-33. ISBN 80-7078-644-2. [Detail]

Unrated conference paper

PETRŮ, Jan, Vladislav KŘIVDA, Ivana MAHDALOVÁ and Václav ŠKVAIN. Video Analysis of Conflict Situations at Cross Intersection with Cranked Priority. In: International Conference on Advanced Engineering Technology (ICAET 2014) : Incheon National University, Incheon, South Korea, 20.-21.12.2014. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 347-351. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KRAMNÝ, Jan, Jan PETRŮ, Karel ZEMAN and Marek MIHOLA. Interaction of The Type of Transport and Its Impact on Traffic Safety. In: Modern Safety Technologies in Transport. Bratislava: Suprema Ltd., 2011. p. 255-261. ISBN 978-80-970772-1-1. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Marek MIHOLA, Denisa CIHLÁŘOVÁ and Marián KRAJČOVIČ. Elimination of Risks of Transport Structures in Risk Areas. In: Modern Safety Technologies in Transport. Bratislava: Suprema Ltd., 2011. p. 360-366. ISBN 978-80-970772-1-1. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav, Jan PETRŮ, Jan KRAMNÝ and Karel ZEMAN. Dopravní omezení při provozu nadměrných přeprav a velkokapacitních vozidel městské hromadné dopravy. In: Structura 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. p. 125-130. ISBN 978-80-248-2521-2. [Detail]
MIHOLA, Marek. Rozbor souvislostí stochastických účinků způsobujících poškození mostů přes vodní toky. In: Den tvůrčích činností Moravskoslezského kraje. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. p. 92-96. ISBN 978-80-7368-673-4. [Detail]
SEIDLER, Tomáš and Marián KRAJČOVIČ. Aplikace systému hospodaření s vozovkou v MSK. In: IDEAS 09. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2009. p. 1-6. ISBN 978-80-01-04449-0. [Detail]
MIHOLA, Marek and Vladimír TOMICA. Interakce vodního toku a křížící komunikace. In: IDEAS 09 - Sborník příspěvků z konference [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. p. 501-506. ISBN 978-80-01-04449-0. [Detail]
SEIDLER, Tomáš and Marián KRAJČOVIČ. Aplikace systému hospodaření s vozovkou v MSK. In: IDEAS 09 : Integrated Design of Advanced Structures : sborník rozšířených abstraktů, odborná konference. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. p. 55-56. ISBN 978-80-248-2091-0. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa and Marián KRAJČOVIČ. Tvorba metodiky geodetického monitoringu opěrných kontrukcí z vyztužené zeminy. In: IDEAS 2009. Ostrava-Poruba: ES VŠB TU Ostrava, 2009. p. 175-180. ISBN 978-80-01-04449-0. [Detail]
SEIDLER, Tomáš and Radek HYBNER. Využití systému hospodaření s vozovkou na poddolovaném území. In: Juniorstav 2009 : 11. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 4.2.2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. p. 1-7. ISBN 978-80-214-3810-1. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Uísťování odstavných a parkovacích stání v souvislosti se změnou stavby. In: 2. konference Střešní nástavby a vestavby. Ostrava: SEKURKON Ostrava, 2008. p. 148-155. ISBN 978-80-86604-39-8. [Detail]
SEIDLER, Tomáš. Aplikace programu AutoCAD CIVIL 3D ve výuce. In: Aktuálni trendy ve výuce dopravního stavitelství. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. p. 21-21. ISBN 978-80-01-04074-4. [Detail]
LAHUTA, Hynek and Miloslav ŘEZÁČ. Opěrná gabionová zeď náspu železniční trati v Jilešovicích. In: Geotechnický seminář - Ostrava 2008 - sborník příspěvků. Ostrava: Unigeo a.s., 2008. p. 1-6. ISBN _. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa and Tomáš SEIDLER. opěrné konstrukce z vyztužené zeminy dálnice D47 na území Ostravy. In: Juniorstav 2008 : 10. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 23.1.2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. p. 157-157. ISBN 978-80-86433-45-5. [Detail]
OŽANOVÁ, Eva. Podmínky pro navrhování tramvajových tratí v tělese místních komunikací. In: Juniorstav 2008 : 10. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 23.1.2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. p. 182-182. ISBN 978-80-86433-45-5. [Detail]
POSPÍŠIL, Jiří and Denisa CIHLÁŘOVÁ. Určení poklesů silnice č.III-47215 a silnice č.III- 47214 vlivem poddolování. In: Juniorstav 2008 : 10. odborná konference doktorského studia : sborník anotací : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 23.1.2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. p. 379-379. ISBN 978-80-86433-45-5. [Detail]
HYBNER, Radek and Tomáš SEIDLER. Sjezdy připojující účelové komunikace a samostatné sjezdy. In: Konference střešní nástavby a vestavby. Ostrava: SEKURKON Ostrava, 2008. p. 156-159. ISBN 978-80-86604-39-8. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana and Tomáš SEIDLER. Road Safety Audit in Practice. In: Safety Engineering. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2008. p. 182-185. ISBN 978-80-248-1848-1. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Ověření bezpečnosti návrhu okružní křižovatky pomocí softwaru AutoTURN. In: Workshop 2008 Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství. Praha: Vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2008. p. 19-19. ISBN 978-80-01-04074-4. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Celoživotní vzdělávání odborné veřejnosti ? aktuální trend EU. In: Aktuální trendy ve výuce dopravního stavitelství se zaměřením na zvyšování bezpečnosti dopravy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. p. 1-8. ISBN 978-80-248-1580-0. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Navrhování konstrukční vrstvy aktivní zóny pozemních komunikací podle modulu přetvárnosti. In: Geotechnický seminář - Ostrava 2007. Ostrava: Unigeo a.s., 2007. p. 1-7. [Detail]
HUSÁRIK, Jiří. Výstavba a rekonstrukce silniční sítě v OKR. In: Juniorstav 2007 : 9. odborná konference doktorského studia : sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. p. 142-142. ISBN 978-80-214-3337-3. [Detail]
LIEBELOVA, Denisa and Pavla HAVLICOVÁ. Druhotné materiály v násypech D 47. In: Juniorstav 2007 : 9. odborná konference doktorského studia : sborník anotací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. p. 144-144. ISBN 978-80-214-3337-3. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Určení počtu odstavných a parkovacích stání v souvislosti se změnou stavby. In: Konference střešní nástavby a vestavby. Ostrava: SEKURKON Ostrava, 2007. p. 98-103. ISBN 978-80-86604-34-3. [Detail]
CIHLÁŘOVÁ, Denisa and Marián KRAJČOVIČ. Monitoring náspu z vyztužené zeminy. In: Metody pro analýzu vybraných mimořádných účinků na konstrukce a zastavěné prostředí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. p. 1-10. ISBN 978-80-248-1673-9. [Detail]
SEIDLER, Tomáš and Marián KRAJČOVIČ. Stav silniční sítě vybraných silnic I.třídy v Moravskoslezském kraji. In: Metody pro analýzu vybraných mimořádných účinků na konstrukce a zastavěné území. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. p. 1-11. ISBN 978-80-248-1673-9. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav, Leopold HUDEČEK, Eva OŽANOVÁ and Václav ŠKVAIN. Posouzení logistických center ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje. In: Mezinárodní konference a odborná výstava TRANSPORT 2007. Ostrava: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a VŠB TU-Ostrava, 2007. p. 191-198. ISBN ISBN 978-80-248-1643. [Detail]
LIEBELOVA, Denisa and Pavla HAVLICOVÁ. Výstavba vysokých násypů D/47 z náhradních materiálů- hlušina odvalu "D" dolu Paskov. In: Recycling 2007. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2007. p. 22-28. ISBN 978-80-214-3381-6. [Detail]
LIEBELOVÁ, Denisa and Pavla HAVLICOVÁ. The matemactical statistics in engineering proctices of evaluation of rest contamination and recultivation works. In: 10th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. p. 315-320. ISBN 80-248-1104-9. [Detail]
HUSÁRIK, Jiří. Analysis of effects of the mining activities on transporting routes. In: JUNIORSTAV 2006, Díl 3. Konstrukce a dopravní stavby I. Brno: VUT FAST v Brně, 2006. p. 185-189. ISBN 80-214-3109-1. [Detail]
LIEBELOVÁ, Denisa and Pavla HAVLICOVÁ. Vliv hornické činnosti na pozemní komunikace. In: Juniorstav 2006,díl3.: konstrukce a dopravní stavby. Brno: VUT FAST v Brně, 2006. p. 203-207. ISBN 80-214-3109-1. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Spolehlivost pozemních komunikací. In: Nové výzvy pro dopravu a spoje. Pardubice: Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, 2006. p. 855-860. ISBN 80-7194-880-2. [Detail]
HUSÁRIK, Jiří. Dnešní možnosti výstavby v OKR. In: Nové výzvy pro dopravu a spoje. Pardubice: Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera, 2006. p. 56-61. ISBN 80-7194-880-2. [Detail]
HUSÁRIK, Jiří. Poruchy silničních komunikací v OKR. In: Poruchy a rekonstrukce 2006 : zděné budovy, stavebně fyzikální problematika, statické poruchy, diagnostika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. p. 143-148. ISBN 80-248-1157-X. [Detail]
HAVLICOVÁ, Pavla and Denisa LIEBELOVÁ. hodnocení zbytkového znečištění lokality ČOV lhotka. In: RECYCLING 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2006. p. 11-19. ISBN 80-214-3142-3. [Detail]
LIEBELOVÁ, Denisa and Pavla HAVLICOVÁ. Povrchové důsledky hluninné těžby. In: Těžba a její dopady na životní prostředí. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2006. p. 12-17. ISBN 80-86832-18-X. [Detail]
HUSÁRIK, Jiří and Pavla HAVLICOVÁ. Hornická činnost a dopravní stavby. In: Integrovaný přístup k navrhování stavebních konstrukcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. p. 24-28. ISBN 80-248-0997-4. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Druhotné suroviny v dopravních stavbách. In: 5. odborná konference doktorského studia, Sborník díl 4 - Konstrukce a dopravní stavby. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2003. p. 67-70. ISBN 80-7204-265-3. [Detail]
HUDEČEK, Leopold and Miloslav ŘEZÁČ. The Reliability of Transport constructions in Flood Areas. In: Published by University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre. Miskolc: University of Miskolc, 2001. p. 187-191. ISBN ISBN 963 661 4806, 9. [Detail]

Lecture or poster

MAHDALOVÁ, Ivana and Vladislav KŘIVDA. Bezpečnost dopravy na okružních křižovatkách. 2012. [Detail]
PETRŮ, Jan, Tomáš SEIDLER, Jan KRAMNÝ and Karel ZEMAN. Proposal for Roads Design Using the Latest Technology. 2011. [Detail]

Report

BROUL, Jaroslav, Pavla HAVLICOVÁ and Jiří HUSÁRIK. Koncepce návrhu výstavby a údržby pozemních komunikací v územích postižených hornickou činností. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. [Detail]
BROUL, Jaroslav, Jiří HUSÁRIK and Pavla HAVLICOVÁ. Stanovení podílu důlních škod na poddolovaném území. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. [Detail]
BROUL, Jaroslav and Jiří HUSÁRIK. Impact of mining activities on group of municipal roadways and related railroad tracks in the region of Ostrava and Karviná. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. [Detail]
BROUL, Jaroslav and Jiří HUSÁRIK. Determination of contribution of mining damage on undermined area. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. [Detail]
BROUL, Jaroslav and Jiří HUSÁRIK. Protection of line constructions and related structures against leakage of mine gas from bedrock.Integrated proposal method. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2005. [Detail]
HUDEČEK, Leopold. Spolehlivost dopravní infrastruktury v zátopovém území. Ostrava2000. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Dopravní stavby v zátopovém území /zpráva interního grantu za rok 2000/. Ostrava2000. leden 2001 p. [Detail]

Thesis

BROUL, Jaroslav. Projekt č. 19/2002: Eliminace nebezpečí z unikajícího plynu karbonského pohoří z hlediska ochrany povrchových objektů. Praha: Český báňský úřad Praha, 2003. [Detail]

Review

MAHDALOVÁ, Ivana. Oponentní posudek dizertační práce Kapacitné výpočty miestnych komunikácií. 2012. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Oponentní posudek dizertační práce Experimentální měření valivého hluku v silniční dopravě. 2012. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Oponentní posudek habilitační práce Modelování a simulace dopravního proudu. 2012. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Oponentní posudek habilitační práce Nelineární jevy v dopravním proudu. Brno: VUT FAST v Brně, 2010. [Detail]
BROUL, Jaroslav, Josef VAŠINA and Hynek LAHUTA. Odborný posudek vlivů protlaků pod žel.tratí České Budějovic-Kájov (km 0,840). 2004. [Detail]
BROUL, Jaroslav and Leopold HUDEČEK. Odborný posudek na rozsah důlních škod a výše majetkové újmy pst. Karviná-Doly v příčinné souvislosti s poddolováním. 2003. [Detail]

Citation

MAHDALOVÁ, Ivana, Tomáš SEIDLER and Denisa CIHLÁŘOVÁ. Vliv geometrie okružní křižovatky na její bezpečnost. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISSN 1213-1962. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Tomáš SEIDLER and Denisa CIHLÁŘOVÁ. Porovnání vybraných okružních křižovatek v ČR s USA standardy. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISSN 1213-1962. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana and Vladislav KŘIVDA. Analýza dopravní nehodovosti na okružních křižovatkách v České republice. Žilina: Žilinská univerzita, 2011. ISSN 1335-4205. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana and Vladislav KŘIVDA. Analýza konfliktních situací na silnici I/57 v Novém Jičíně. Žilina2011. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana and Vladislav KŘIVDA. Analýza konfliktních situací na silnici I/57 v Novém Jičíně. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. ISSN 1801-674X. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana and Vladislav KŘIVDA. Analýza dopravní nehodovosti na okružních křižovatkách v České republice. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISSN 1213-1962. [Detail]
SEIDLER, Tomáš, Ivana MAHDALOVÁ and Denisa CIHLÁŘOVÁ. Využití PMS v MSK. Praha 1: Česká silniční společnost, 2011. ISSN 0322-7154. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Navrhování konstrukční vrstvy aktivní zóny pozemních komunikací podle modulu přetvárnosti. Praha2010. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Projektování městských komunikací. Přednáška 2. Praha: Česká geografická společnost, 2008. ISSN 1212-0014. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana. Úsporné typy místních komunikací v obytné zástavbě. Praha 1: Česká silniční společnost, 2008. ISSN 0322-7154. [Detail]

Conference, workshop, exhibition

MAHDALOVÁ, Ivana and Tomáš MALINA. Konference "Vliv geometrie stavebních prvků na bezpečnost a plynulost provozu na okružních křižovatkách". V-projekt s.r.o., 2010. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav and Lenka JURČÍKOVÁ. GIS v dopravním stavitelství. . : European academy of architecture, 2007. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav. Possibilities of Speed Limits Increase on Roads. . : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. [Detail]

Certified methodology

MAHDALOVÁ, Ivana and Tomáš MALINA. Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích - metodika. 2012. [Detail]

Pilot production, technology

ŘEZÁČ, Miloslav and Ladislav VÁLEK. Ověřená technologie ošetření pozemních komunikací pro cyklisty. Značky Morava, a.s., 2023. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav and Petr BACZKE. Ověřená technologie třídění kameniva pro bezpečnostní protismykovou úpravu vozovky. Ostrava: Značky Morava, a.s., 2022. [Detail]

Results implemented by a financier

MAHDALOVÁ, Ivana. Návrh změny ČSN 73 6102. 2011. [Detail]

Prototype, functional sample

ŘEZÁČ, Miloslav and Ladislav VÁLEK. Funkční vzorek prostředku pro chemické odstraňování vodorovného dopravního značení. Značky Morava, a.s., 2023. [Detail]
ŘEZÁČ, Miloslav and Petr BACZKE. Funkční vzorek nátěru na ochranu ostění tunelů. Značky Morava, a.s., 2022. [Detail]

Other items

PETRŮ, Jan, Vladislav KŘIVDA, Miloslav ŘEZÁČ, Denisa CIHLÁŘOVÁ, Michal KLUDKA, Karel ZEMAN, Martin DECKY, Eva REMIŠOVÁ, Andrea KOCIÁNOVÁ, Matúš KOVÁČ, Zuzana GOCÁLOVÁ, Andrea PORUBIAKOVÁ and Kotek PETER. Katalog dopravních staveb Moravskoslezského a Žilinského kraje. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3603-4. [Detail]
KRAMNÝ, Jan, Ivana MAHDALOVÁ and Vladislav KŘIVDA. Výukové materiály modulu dopravní stavitelství - vzdělávací program pro stavební inženýry. 2012. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana and Tomáš MALINA. TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích - návrh revize stávajících Technických podmínek TP 135 Ministerstva dopravy. V-projekt s.r.o., 2011. [Detail]
BLAHUTOVÁ, Jana, Zbyněk PROSKE, Jan CAHA, Jan LEMKA and Tomáš SEIDLER. Metodika vyhledávání podkladových dat pro provedení analýzy potenciálního rozvoje území aplikovaná na vybranou oblast slezské části Moravskoslezského kraje s výstupem v GIS prostředí. Ostrava: VŠB-TU OSTRAVA, 2010. ISBN 978-80-248-2358-4. [Detail]
MAHDALOVÁ, Ivana, Denisa CIHLÁŘOVÁ and Tomáš SEIDLER. Influence of Roundabout Geometry on its Safety. 2010. [Detail]

Unrated book

ĎURČANSKÁ, Daniela, Ivana MAHDALOVÁ, Bystrík BEZÁK, Andrea GAVULOVÁ, Martin SMĚLÝ, Michal RADIMSKÝ and Miloslav ŘEZÁČ. Mestské komunikácie. Zásady navrhovania. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2011. ISBN 978-80-554-0303-8. [Detail]
ZDAŘILOVÁ, Renata, Karel ZEMAN and Petr WALDSTEIN. Bezbariérové užívání staveb - vzdělávací modul. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FAST, Katedra městského inženýrství, 2010. [Detail]
KŘIVDA, Vladislav, Ivana OLIVKOVÁ, J PAĽO and Michal RICHTÁŘ. Dopravní telematika. Žilina: EDIS University of Žilina, 2009. ISBN 978-80-8070-981-5. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Iveta, Miloslav ŘEZÁČ and Jiří VAVERKA. Odhlučnění staveb. Brno: ERA, 2006. ISBN 80-7366-070-9. [Detail]