Skip to main content
Skip header

Ludvika Podeste 1875/17, 708 00 Ostrava-Poruba
Phone: +420 597 321 353
E-mail:sekretariat205.fast@vsb.cz