Skip to main content
Skip header

Article

VAŇUŠ, Jan, Radek MARTINEK, Jan NEDOMA, Marcel FAJKUS, Pavel VALÍČEK and Tomáš NOVÁK. Utilization of Interoperability between the BACnet and KNX Technologies for Monitoring of Operational-Technical Functions in Intelligent Buildings by Means of the PI System SW Tool. IFAC-PapersOnLine. Volume 51. London: Elsevier Science, 2018, 51(6), p. 372-377. ISSN 2405-8963. [Detail]
VAŇUŠ, Jan, Radek MARTINEK, Jan NEDOMA, Marcel FAJKUS, Daniel CVEJN, Pavel VALÍČEK and Tomáš NOVÁK. Utilization of the LMS Algorithm to Filter the Predicted Course by Means of Neural Networks for Monitoring the Occupancy of Rooms in an Intelligent Administrative Building. IFAC-PapersOnLine. Volume 51. London: Elsevier Science, 2018, 51(6), p. 378-383. ISSN 2405-8963. [Detail]
ALEXA, Petr, Jaroslav SOLAŘ, Filip ČMIEL, Pavel VALÍČEK and Miroslava KADULOVÁ. Infrared thermographic measurement of the surface temperature and emissivity of glossy materials. Journal of Building Physics. SAGE Publications Ltd, 2018, 41(6), p. 533-546. ISSN 1744-2591. [Detail]

Scientific book

CIHLÁŘOVÁ, Denisa, Tomáš SEIDLER, Radek HYBNER and Stanislav PAPAJ. Silniční stavby. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-715-4. [Detail]

Conference paper

VALÍČEK, Pavel, Tomáš NOVÁK, Jan VAŇUŠ and Karel SOKANSKÝ. Lighting system behaviour verification of interior illumination regulated to constant level of illuminance. In: EPE 2017 : proceedings of the 18th international scientific conference on electric power engineering : May 17-19, 2017, Kouty nad Desnou, Czech Republic. Piscataway: IEEE, 2017. p. 254-258. ISBN 978-1-5090-6406-9. [Detail]
VAVRUŠOVÁ, Kristýna, Antonín LOKAJ and Pavel VALÍČEK. Dowel type joints in agglomerated wood. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 233-237. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
JURČÍKOVÁ, Lenka and Ivan KOLOŠ. Educational Process at the Faculty of Civil Engineering, VŠB – Technical University of Ostrava, in the Context of Evolution of the Bologna Process. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. p. 895-899. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]

Unrated conference paper

VALÍČEK, Pavel, Tomáš NOVÁK, Jan VAŇUŠ, Karel SOKANSKÝ and Tomáš HANUSEK. Regulace osvětlení vnitřních osvětlovacích soustav na konstantní hladinu osvětlenosti. In: Technika osvětlování XXVII: 25. května-26. května 2016, Kongresové centrum Parkhotel, Plzeň. [Česko]: [s.n.], 2016. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]

Conference, workshop, exhibition

ŘEZÁČ, Miloslav and Lenka JURČÍKOVÁ. GIS v dopravním stavitelství. . : European academy of architecture, 2007. [Detail]

Unrated book

KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk PEŘINA, Karel KUBEČKA, Filip ČMIEL and Lenka JURČÍKOVÁ. 3D Arch Vocational Training Course. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-1788-0. [Detail]
KUBEČKOVÁ SKULINOVÁ, Darja, Zdeněk PEŘINA, Karel KUBEČKA, Filip ČMIEL and Lenka JURČÍKOVÁ. Programme ECTS 3D Arch Course. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1787-3. [Detail]