Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Experimentální a diagnostické stavební centrum je nově vznikajícím pracovištěm, které si klade za cíl stát se špičkovou akreditovanou zkušebnou.

V současnosti disponuje řadou zkušebních zařízení, které umožňují provádět statické a dynamické zatěžovací zkoušky stavebních dílců. Pro manipulaci se vzorky je centrum vybaveno vlastním mostovým jeřábem s nosností 10 tun. Zkušební modulární stand umožňuje přestavbu ocelové nosné konstrukce hydraulických lisů dle rozměru zkušebního prvku a požadavků prováděného testu. Statické zatěžovací zkoušky je možné provádět až do síly 2000 kN. Dále jsou k dispozici zkušební zařízení pro zkoušku v tahem s možností zatížení až 600 kN. Zkušební sestava zahrnuje také zkušební lis pro betonové vzorky s možností maximálního tlaku 4000 kN. Zkušební prvky je možné osadit snímači dráhy pro záznam deformací a posunů a také tenzometrickými čidly.

Z prováděných zkoušek je také možné provádět záznam pomocí vysokorychlostní kamery se snímkovou frekvencí až 2100000 fps. Takto vybavené pracoviště slouží zejména k zajištění experimentů a zkoušek stavebních konstrukcí i materiálu v rámci výzkumných úkolů. V tuto chvíli využívají pracoviště i studenti k zpracování experimentálních částí svých disertačních prací na téma optimalizace konstrukčních přípojů vaznic u velkorozponových hal.

Nově vybudované experimentální stavební centrum umožňuje provádět a vyhodnocovat široké portfolio experimentů při vývoji a optimalizaci pokročilých materiálů i konstrukcí na bázi dřeva, oceli, betonu nebo kompozitů. Hlavní specializací centra je zejména provádění velkých experimentů stavebních konstrukcí a prvků pro účely validace pokročilých numerických modelů i simulací zohledňují skutečné chování a porušení materiálů. Špičkové vybavení výzkumného centra rovněž umožňuje řešit sofistikované a specializované zkoušky únavy, trvanlivosti a životnosti konstrukcí.

Nedílnou součásti experimentálního a diagnostického stavebního centra je také chemická laboratoř. Chemická labolatoř se specializuje na vyhodnocování propagace a šíření koroze u kovových materiálů i vlivu chloridů u betonu. Je mimo jiné vybavena stolním destilačním přístrojem a laboratorní sušárnou Memmert UF160.

DSC01527.JPG