Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přesto, že je experimentální a diagnostické stavební centrum v provozu teprve krátce, realizoval se v něm již první významný projekt s názvem KoNaNos (komplexní návrh nosníků z pokročilých betonů). Řešitelsky se na něm podílí tým lidí z Katedry konstrukcí pod vedením Ing. Pavlíny Matečkové, Ph.D. Partnery projektu jsou společnost ŽPSV a.s. a Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky, v.v.i. Projekt byl financovaný z fondů Evropské unie (operační program Podnikání a inovace pro konkurence schopnost, OP PIK). Prvně jmenované zastupuje doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D., a za UFM pak doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D. Projekt byl zaměřen na komplexní návrhy nosníků s využitím pokročilých betonů. Výsledky stanovené experimenty umožnily ověřit maximální možnosti zkušebních lisů. Testované nosníky byly navrženy z vysokopevnostních betonů s pevností až 130 MPa v kombinaci s předpínací výztuží. 

Experimentální a diagnostické stavební centrum však realizovalo také řadu jiných výzkumů a projektů, jako je například:

  • diagnostika předpjatých vazníků a střešního pláště ze železobetonové konstrukce haly EKOVA ELECTRIC a.s. v Ostravě;
  • experimentální ověření spojů kontejnerů dodávaných firmou IMECON Containers a.s..