Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Přesto, že je experimentální stavební centrum v provozu teprve krátce, realizuje se v něm první významný projekt s názvem KoNaNos (komplexní návrh nosníků z pokročilých betonů). Řešitelsky se na něm podílí tým lidí z Katedry konstrukcí pod vedení Ing. Pavlíny Matečkové, Ph.D. Partnery projektu jsou společnost ŽPSV a.s. a Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky, v.v.i. Jedná se o projekt financovaný z fondů Evropské unie (operační program Podnikání a inovace pro konkurence schopnost, OP PIK). Prvně jmenované zastupuje doc. Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D., a za UFM pak doc. Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.

Tento projekt je zaměřen na komplexní návrhy nosníků s využitím pokročilých betonů. Připravené experimenty poslouží nejenom řešitelům, ale zároveň ověří maximální možnosti zkušebních lisů. Navrhované a testované nosníky totiž využívají vysokopevnostní betony s pevností až 130 MPa v kombinaci s předpínací výztuží.

Ve fázi přípravy jsou v rámci smluvního výzkumu úkoly konstrukční optimalizace nosných prvků do čistých prostor od firmy vyrábějící klimatizace.