Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

MARCALÍKOVÁ, Zuzana, Radim ČAJKA, Vlastimil BÍLEK, David BUJDOŠ a Oldřich SUCHARDA. Determination of Mechanical Characteristics for Fiber-Reinforced Concrete with Straight and Hooked Fibers. Crystals. MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(6, 545), s. 1-21. ISSN 2073-4352. [Detail]
ČAJKA, Radim, Petr MYNARČÍK, Zdeňka NEUWIRTHOVÁ, Zuzana MARCALÍKOVÁ a Michal KROPÁČEK. Tests of fiber reinforced concrete composite slabs on the subsoil with horizontal load. International Journal of GEOMATE. Cu: GEOMATE International Society, 2020, 18(69), s. 143-150. ISSN 2186-2982. [Detail]
BROŽOVSKÝ, Jiří a Jiří KOKTAN. Numerical modelling of idealized masonry samples in 2D with use of tensor scale. Key Engineering Materials. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2020, 832(February), s. 99-108. ISSN 1013-9826. [Detail]
MIARKA, Petr, S. SEITL, Marie HORŇÁKOVÁ, Petr LEHNER, Petr KONEČNÝ, Oldřich SUCHARDA a Vlastimil BÍLEK. Influence of chlorides on the fracture toughness and fracture resistance under the mixed mode I/II of high-performance concrete. Theoretical and Applied Fracture Mechanics. San Diego: Elsevier, 2020, 110(December), s. nestránkováno. ISSN 0167-8442. [Detail]
KOKTAN, Jiří, Radim ČAJKA a Jiří BROŽOVSKÝ. Comparison of 2D and 3D finite element structural analysis of foundation slab on elastic half-space. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. Islámábád: Asian Research Publishing Network, 2019, 14(6), s. 1112-1119. ISSN 1819-6608. [Detail]
KUBZOVÁ, Monika, Vít KŘIVÝ, Martin KREJSA a Kateřina KREISLOVÁ. ANALYSIS OF VARIABLE PARAMETERS OF PREDICTION MODELS. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, 2018(18/2), s. 15-19. ISSN 1213-1962. [Detail]

Příspěvek ve sborníku

KOKTAN, Jiří, Radim ČAJKA a Jiří BROŽOVSKÝ. Efficient application of numerical integration in settlement calculation for iterative coupled analysis of foundation slab interaction. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2116. Melville: American Institute of Physics, 2019. s. 49-53. ISBN 978-0-7354-1854-7. [Detail]
KOKTAN, Jiří, Martin KREJSA, Jiří BROŽOVSKÝ a Petr JANAS. Structural reliability computations with the use of the DOProC method and parallel processing. In: Civil-Comp Proceedings. Volume 112. Kippen, Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2019. s. 1-11. ISBN 978-1-905088-67-6. [Detail]
ČAJKA, Radim, Zuzana MARCALÍKOVÁ, Zdeňka NEUWIRTHOVÁ a Petr MYNARČÍK. Testing of FRC foundation slab under eccentric load. In: Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. Lausanne: International Federation for Structural Concrete, 2019. s. 380-386. ISBN 978-2-940643-00-4. [Detail]
KUBZOVÁ, Monika, Vít KŘIVÝ, Martin KREJSA a Kateřina KREISLOVÁ. PRAVDĚPODOBNOSTNÍ PŘÍSTUP K PREDIKČNÍM MODELŮM PRO ODHAD KOROZNÍCH ÚBYTKŮ. In: 2. mezinárodní konference Spolehlivost konstrukcí 2018 ; 16. mezinárodní konference Modelování v mechanice 2018 : sborník rozšířených abstraktů = 2nd International Conference Structural Reliability 2018 ; 16th International Conference Modelling in Mechanics 2018 : proceedings of the extended abstracts : 24.-25.5.2018. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2018. s. nestránkováno. ISBN 978-80-248-4175-5. [Detail]
KOKTAN, Jiří, Radim ČAJKA a Jiří BROŽOVSKÝ. Finite element analysis of foundation slabs using numerical integration of Boussinesq solution. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1978. New York: American Institute of Physics, 2018. s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1690-1. [Detail]
BROŽOVSKÝ, Jiří, Radim ČAJKA a Jiří KOKTAN. Constitutive Models for Design of Sustainable Concrete Structures. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUBZOVÁ, Monika, Vít KŘIVÝ a K. KREISLOVA. Influence of microclimate on the sustainability and reliability of weathering steel bridge. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 143. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-12. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

KUBZOVÁ, Monika a Vít KŘIVÝ. Development of corrosion layer under increased deposition of de-icing salt. In: Modelování v mechanice 2019 : 17. ročník mezinárodní konference : sborník rozšířených abstraktů : 23.-24.5.2019 = Modelling in Mechanics : 17th international conference : proceedings of extended abstracts : 23rd and 24th May 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4296-7. [Detail]

Zpráva

WEISZ, Michal, Martin NEVŘELA, Petr ZAMARSKÝ, Jan SZWEDA, Jiří KOKTAN a Petr WILHELM. Akustické úpravy výrobních prostor prototypové dílny. AkzoNobel, 2019. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Pavel MEC, Lucie MYNARZOVÁ, Jaroslav SOLAŘ, Radim ČAJKA a Ondřej MILLER. Diagnostika předpjatých vazníků a střešního pláště železobetonové konstrukce haly EKOVA ELECTRIC a.s. v Ostravě - Martinově. EKOVA ELECTRIC, a.s., Ostrava – Martinov, 2019. [Detail]
MIKOLÁŠEK, David, Miroslav ROSMANIT, Ondřej MILLER, Oldřich SUCHARDA, Vít KŘIVÝ a Petr MYNARČÍK. Experimentální ověření spojů kontejnerů. IMECON Containers, a.s., 2019. [Detail]
ZAMARSKÝ, Petr, Jan SZWEDA, Michal WEISZ, Martin NEVŘELA, Jiří KOKTAN a Petr WILHELM. Technologie polobezodrazové měřící místnosti pro akustická měření - Whirlpool. PROARCH, s.r.o., 2019. [Detail]
WEISZ, Michal, Martin NEVŘELA, Petr ZAMARSKÝ, Jiří KOKTAN, Jan SZWEDA a Petr WILHELM. Návrh technického řešení polobezodrazové místnosti pro akustická měření společnosti Valeo autoklimatizace, k.s. Praha. Valeo Klimatizace, 2019. [Detail]