Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

ČAJKA, Radim, Kamil BURKOVIČ, Zdeňka NEUWIRTHOVÁ, Petr MYNARČÍK a David BUJDOŠ. EXPERIMENTAL MEASUREMENT OF THE LOAD-BEARING CAPACITY OF WIRE HOOKS AND BENDS USED IN GABION RETAINING WALLS. International Journal of GEOMATE. Cu: GEOMATE International Society, 2023, 25(111), s. 170-176. ISSN 2186-2982. [Detail]
PAŘENICA, Přemysl, Petr MYNARČÍK a Petr LEHNER. Experimental study of high thin-walled cold-rolled Z cross-sections purlins. Journal of Constructional Steel Research. San Diego: Elsevier, 2023, 208(108017), s. nestránkováno. ISSN 0143-974X. [Detail]
JOHANIDES, Marek, Antonín LOKAJ, David MIKOLÁŠEK, Petr MYNARČÍK, Pavel DOBEŠ a Oldřich SUCHARDA. Timber Semirigid Frame Connection with Improved Deformation Capacity and Ductility. Buildings. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2022, 12(5), s. "nestrankovano". ISSN 2075-5309. [Detail]
JOHANIDES, Marek, Antonín LOKAJ, Pavel DOBEŠ a David MIKOLÁŠEK. Numerical and Experimental Analysis of the Rotational Stiffness of a Timber Semi-Rigid Dowel-Type Connection. Materials. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2022, 15(16), s. "nestrankovano". ISSN 1996-1944. [Detail]
DOBEŠ, Pavel, Antonín LOKAJ a David MIKOLÁŠEK. Load-Carrying Capacity of Double-Shear Bolted Connections with Slotted-In Steel Plates in Squared and Round Timber Based on the Experimental Testing, European Yield Model, and Linear Elastic Fracture Mechanics. Materials. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2022, 15(8), s. "nestrankovano". ISSN 1996-1944. [Detail]
JOHANIDES, Marek, Antonín LOKAJ, Pavel DOBEŠ a David MIKOLÁŠEK. Numerical and Experimental Analysis of the Load-carrying Capacity of a Timber Semi-rigid Dowel-type Connection. Materials. MDPI Open Access Publishing, 2022, 15(20), s. "nestrankovano". ISSN 1996-1944. [Detail]
ROSMANIT, Miroslav, Přemysl PAŘENICA, Oldřich SUCHARDA a Petr LEHNER. Physical Tests of Alternative Connections of Different High Roof Purlins Regarding Upward Loading. Buildings. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 11(11), s. nestránkováno. ISSN 2075-5309. [Detail]
MATEČKOVÁ, Pavlína, Vlastimil BÍLEK a Oldřich SUCHARDA. Comparative Study of High-Performance Concrete Characteristics and Loading Test of Pretensioned Experimental Beams. Crystals. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2021, 11(4), s. nestránkováno. ISSN 2073-4352. [Detail]
DOBEŠ, Pavel, Antonín LOKAJ a Oldřich SUCHARDA. Vliv vzdálenosti spojovacího prostředku od zatíženého konce a vlhkosti vzorků na chování svorníkového spoje hraněného řeziva při namáhání tahem rovnoběžně s vlákny. Dřevo & stavby pro bydlení. Pro Vobis, 2021, 2021, s. 12-15. ISSN 1803-6996. [Detail]
JOHANIDES, Marek, David MIKOLÁŠEK, Antonín LOKAJ, Petr MYNARČÍK, Zuzana MARCALÍKOVÁ a Oldřich SUCHARDA. Rotational Stiffness and Carrying Capacity of Timber Frame Corners with Dowel Type Connections. Materials. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 14(23), s. nestránkováno. ISSN 1996-1944. [Detail]
JOHANIDES, Marek, Lenka KUBÍNCOVÁ, David MIKOLÁŠEK, Antonín LOKAJ, Oldřich SUCHARDA a Petr MYNARČÍK. Analysis of Rotational Stiffness of the Timber Frame Connection. Sustainability. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2021, 13(1), s. nestránkováno. ISSN 2071-1050. [Detail]
KROPÁČEK, Michal, Petr MYNARČÍK a Radim ČAJKA. Concrete structures interacting with subsoil depending on the use of sliding joint. International Journal of GEOMATE. Cu: GEOMATE International Society, 2020, 18(69), s. 136-142. ISSN 2186-2982. [Detail]
ČAJKA, Radim, Petr MYNARČÍK, Zdeňka NEUWIRTHOVÁ, Zuzana MARCALÍKOVÁ a Michal KROPÁČEK. Tests of fiber reinforced concrete composite slabs on the subsoil with horizontal load. International Journal of GEOMATE. Cu: GEOMATE International Society, 2020, 18(69), s. 143-150. ISSN 2186-2982. [Detail]
LOKAJ, Antonín, Pavel DOBEŠ a Oldřich SUCHARDA. Effects of Loaded End Distance and Moisture Content on the Behavior of Bolted Connections in Squared and Round Timber Subjected to Tension Parallel to the Grain. Materials. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 13(23), s. nestránkováno. ISSN 1996-1944. [Detail]
KOZIELOVÁ, Marie, Lucie MYNARZOVÁ a Petr MYNARČÍK. Experimental Testing of Masonry Subjected to Concentrated Load in Direction of Bed Joints. Sustainability. MDPI Open Access Publishing, 2020, 12(22), s. 1-15. ISSN 2071-1050. [Detail]
KOKTAN, Jiří, Radim ČAJKA a Jiří BROŽOVSKÝ. Comparison of 2D and 3D finite element structural analysis of foundation slab on elastic half-space. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. Islámábád: Asian Research Publishing Network, 2019, 14(6), s. 1112-1119. ISSN 1819-6608. [Detail]
KUBZOVÁ, Monika, Vít KŘIVÝ, Martin KREJSA a Kateřina KREISLOVÁ. ANALYSIS OF VARIABLE PARAMETERS OF PREDICTION MODELS. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, 2018(18/2), s. 15-19. ISSN 1213-1962. [Detail]

Kapitola v knize

JOHANIDES, Marek, Antonín LOKAJ, David MIKOLÁŠEK, Petr MYNARČÍK a Oldřich SUCHARDA. Numerická a experimentální analýza rámového rohu s použitím spojovacích prostředků kolíkového typu. In: Dřevostavby PROFI speciál. Praha: PRO VOBIS Praha, 2020. s. 18-21. ISBN 978-80-88311-07-2. [Detail]

Příspěvek ve sborníku

MATEČKOVÁ, Pavlína, Vlastimil BÍLEK a Oldřich SUCHARDA. Testing and Numerical Analysis of Pretensioned Experimental Beams. In: AIP Conference Proceedings. New York: American Institute of Physics, 2023. s. 1-4. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MIKOLÁŠEK, David, Zuzana MARCALÍKOVÁ, Marek JOHANIDES a Antonín LOKAJ. The Aspects of Numerical Modelling and Testing of Timber Frame Corner with Dowel Type Connections. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2950. Melville: AIP Publishing, 2023. s. 1-4. ISBN 978-0-7354-4761-5. [Detail]
JOHANIDES, Marek, Zuzana MARCALÍKOVÁ a Antonín LOKAJ. Nonlinear Analysis and Numerical Modelling of Timber Semi-Rigid Connection. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2950. Melville: AIP Publishing, 2023. s. 1-6. ISBN 978-0-7354-4761-5. [Detail]
DOBEŠ, Pavel, David MIKOLÁŠEK a Antonín LOKAJ. Comparison of Experimental Testing and Numerical Modelling of Double-Shear Bolted Connections with Slotted-In Steel Plates in Squared Timber. In: Modelování v mechanice 2022 : 20. ročník mezinárodní konference : sborník rozšířených abstraktů : 26.-27.5.2022 = Modelling in Mechanics 2022 : 20th international conference : proceedings of extended abstracts : 26th and 27th May 2022. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. s. "neuvedeno". ISBN 978-80-248-4609-5. [Detail]
SUCHARDA, Oldřich. Selected approaches to numerical modeling and analysis of fiber reinforced concrete beam. In: Solid State Phenomena. Volume 309. Curych: Trans Tech Publications, 2020. s. 174-179. ISBN 978-3-0357-1668-9. [Detail]
KOKTAN, Jiří, Radim ČAJKA a Jiří BROŽOVSKÝ. Efficient application of numerical integration in settlement calculation for iterative coupled analysis of foundation slab interaction. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2116. Melville: American Institute of Physics, 2019. s. 49-53. ISBN 978-0-7354-1854-7. [Detail]
KOKTAN, Jiří, Martin KREJSA, Jiří BROŽOVSKÝ a Petr JANAS. Structural reliability computations with the use of the DOProC method and parallel processing. In: Civil-Comp Proceedings. Volume 112. Kippen, Stirlingshire: Civil-Comp Press, 2019. s. 1-11. ISBN 978-1-905088-67-6. [Detail]
ČAJKA, Radim, Zuzana MARCALÍKOVÁ, Zdeňka NEUWIRTHOVÁ a Petr MYNARČÍK. Testing of FRC foundation slab under eccentric load. In: Proceedings of the fib Symposium 2019: Concrete - Innovations in Materials, Design and Structures. Lausanne: International Federation for Structural Concrete, 2019. s. 380-386. ISBN 978-2-940643-00-4. [Detail]
KOKTAN, Jiří, Radim ČAJKA a Jiří BROŽOVSKÝ. Finite element analysis of foundation slabs using numerical integration of Boussinesq solution. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1978. New York: American Institute of Physics, 2018. s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1690-1. [Detail]
KUBZOVÁ, Monika, Vít KŘIVÝ a K. KREISLOVA. Influence of microclimate on the sustainability and reliability of weathering steel bridge. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 143. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-12. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]

Abstrakt nebo poster ve sborníku

DOBEŠ, Pavel, Petr MYNARČÍK, David MIKOLÁŠEK a Vít KŘIVÝ. Návrh ocelové konstrukce pro experimentální testování železobetonových příhradových vazníků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2021. 1 s. ISBN 978-80-248-4560-9. [Detail]

Zpráva

KREJSA, Martin, Petr LEHNER a Pavel DOBEŠ. HS2282302 - Experimentální ověření svarového spoje tahovou zkouškou - ESX Heavy - SSI SHÄFER s.r.o.. SSI SCHÄFER s.r.o., 2023. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Marek JOHANIDES, Pavel DOBEŠ, Ondřej MILLER a Jiří KOKTAN. HS2072117 Diagnostický a stavební průzkum vybraných konstrukcí v halovém komplexu Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s. Rada Building s.r.o., 2022. [Detail]
MYNARČÍK, Petr a Ondřej MILLER. HS2072210 KASTLE Nové Město na Moravě - endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2022. [Detail]
MYNARČÍK, Petr a Ondřej MILLER. HS2072208 Reo Amos Ostrava - endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2022. [Detail]
MYNARČÍK, Petr a Ondřej MILLER. HS2072207 Mastersport Ostrava - endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2022. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Pavel DOBEŠ, Marek JOHANIDES a Jiří KOKTAN. HS2072205 Endoskopický průzkum příhradových vazníků SPP6-18/6 - Výrobní komplex halových objektů PRODECO, a.s., provoz Tušimice. Rada Building s.r.o., 2022. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Lucie MYNARZOVÁ, Pavel DOBEŠ, Marek JOHANIDES a Jiří KOKTAN. HS2072208 Diagnostický průzkum vybraných ŽB konstrukcí a střešní konstrukce výrobní haly - Výrobní halový objekt TKZ Polná spol. s r.o., Polná. Rada Building s.r.o., 2022. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Marek JOHANIDES, Pavel DOBEŠ a Jiří KOKTAN. HS2072202 Diagnostický průzkum vybraných ŽB konstrukcí a střešní konstrukce výrobní haly - Výrobní komplex halových objektů PRODECO, a.s., provoz Bílina. Rada Building s.r.o., 2022. [Detail]
KREJSA, Martin, Petr MYNARČÍK, Petr LEHNER a Pavel DOBEŠ. HS2282204 - Experimentální ověření únosnosti podvozků - ESX Heavy - SSI SHÄFER s.r.o.. SSI SCHÄFER s.r.o., 2022. [Detail]
DOBEŠ, Pavel. Výpočty tuhostních a pevnostních charakteristik pro lepené I-nosníky (LYSY I beams). Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., 2022. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Kristýna VAVRUŠOVÁ, Marek JOHANIDES a Oldřich SUCHARDA. HS2072211 Endoskopický průzkum příhradových vazníků SPP6-18/6 - Výrobní halový objekt v areálu ŽPSV s.r.o., závod Uherský Ostroh. ŽPSV s.r.o., 2022. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Lucie MYNARZOVÁ, Vít KŘIVÝ, Jiří KOKTAN a David BUJDOŠ. HS207005 Diagnostika a stavební průzkum výrobních hal firmy HUHTAMAKI ČR a.s. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Pavel DOBEŠ a Lucie MYNARZOVÁ. HS2072107_DP_Karlovy vary - Endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Pavel DOBEŠ, Jiří KOKTAN a David MIKOLÁŠEK. HS2072104 IVECO Vysoké Mýto - Endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Pavel DOBEŠ a Lucie MYNARZOVÁ. HS2072106_LIAPOR LIAS Vintířov - Endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Pavel DOBEŠ a Marek JOHANIDES. HS2072109_PRODECO, a.s., provoz Bílina - Endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Pavel DOBEŠ a Marek JOHANIDES. HS2072110_PRODECO a.s., provoz Tušimice - Endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Pavel DOBEŠ a Miroslav VACEK. HS2072111_EUTIT s.r.o., Stará Voda - Endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
MYNARČÍK, Petr a Pavel DOBEŠ. HS2072112_TESLA Rožnov pod Radhoštěm - Endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
MYNARČÍK, Petr a Pavel DOBEŠ. HS2072113_Škoda Auto, a.s.,provoz Kvasiny - Endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Pavel DOBEŠ a Miroslav VACEK. HS2072114_TKZ Polná spol. s r.o. - Endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
MYNARČÍK, Petr a Pavel DOBEŠ. HS2072115_ZF Automotive CZECH s.r.o., Jablonec nad Nisou - Endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP6-18/6. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
MYNARČÍK, Petr a Pavel DOBEŠ. HS2072116_Vipor, v.o.s. Ostrava - Endoskopický průzkum vybraných příhradových vazníků SPP14-24/6 a průvlaků RPP7-12. Rada Building s.r.o., 2021. [Detail]
WEISZ, Michal, Martin NEVŘELA, Petr ZAMARSKÝ, Jan SZWEDA, Jiří KOKTAN a Petr WILHELM. Akustické úpravy výrobních prostor prototypové dílny. AkzoNobel, 2019. [Detail]
MYNARČÍK, Petr, Pavel MEC, Lucie MYNARZOVÁ, Jaroslav SOLAŘ, Radim ČAJKA a Ondřej MILLER. Diagnostika předpjatých vazníků a střešního pláště železobetonové konstrukce haly EKOVA ELECTRIC a.s. v Ostravě - Martinově. EKOVA ELECTRIC, a.s., Ostrava – Martinov, 2019. [Detail]
MIKOLÁŠEK, David, Miroslav ROSMANIT, Ondřej MILLER, Oldřich SUCHARDA, Vít KŘIVÝ a Petr MYNARČÍK. Experimentální ověření spojů kontejnerů. IMECON Containers, a.s., 2019. [Detail]
ZAMARSKÝ, Petr, Jan SZWEDA, Michal WEISZ, Martin NEVŘELA, Jiří KOKTAN a Petr WILHELM. Technologie polobezodrazové měřící místnosti pro akustická měření - Whirlpool. PROARCH, s.r.o., 2019. [Detail]
WEISZ, Michal, Martin NEVŘELA, Petr ZAMARSKÝ, Jiří KOKTAN, Jan SZWEDA a Petr WILHELM. Návrh technického řešení polobezodrazové místnosti pro akustická měření společnosti Valeo autoklimatizace, k.s. Praha. Valeo Klimatizace, 2019. [Detail]

Prototyp, funkční vzorek

NEVŘELA, Martin, Michal WEISZ, Jiří KOKTAN a Vít ZAMARSKÝ. Horní nosná konstrukce zkušebního stendu a úprava prostředního nosníku s možností rotace. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]

Ostatní

JOHANIDES, Marek a Antonín LOKAJ. Numerické modelovanie polotuhého spojenia. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022. 19 s. ISBN 978-80-248-4609-5. [Detail]