Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

KOKTAN, Jiří, Radim ČAJKA a Jiří BROŽOVSKÝ. Comparison of 2D and 3D finite element structural analysis of foundation slab on elastic half-space. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. Islámábád: Asian Research Publishing Network, 2019, 14(6), s. 1112-1119. ISSN 1819-6608. [Detail]
KUBZOVÁ, Monika, Vít KŘIVÝ, Martin KREJSA a Kateřina KREISLOVÁ. ANALYSIS OF VARIABLE PARAMETERS OF PREDICTION MODELS. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, 2018(18/2), s. 15-19. ISSN 1213-1962. [Detail]

Příspěvek ve sborníku

KUBZOVÁ, Monika, Vít KŘIVÝ, Martin KREJSA a Kateřina KREISLOVÁ. PRAVDĚPODOBNOSTNÍ PŘÍSTUP K PREDIKČNÍM MODELŮM PRO ODHAD KOROZNÍCH ÚBYTKŮ. In: 2. mezinárodní konference Spolehlivost konstrukcí 2018 ; 16. mezinárodní konference Modelování v mechanice 2018 : sborník rozšířených abstraktů = 2nd International Conference Structural Reliability 2018 ; 16th International Conference Modelling in Mechanics 2018 : proceedings of the extended abstracts : 24.-25.5.2018. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2018. s. nestránkováno. ISBN 978-80-248-4175-5. [Detail]
KOKTAN, Jiří, Radim ČAJKA a Jiří BROŽOVSKÝ. Finite element analysis of foundation slabs using numerical integration of Boussinesq solution. In: AIP Conference Proceedings. Volume 1978. New York: American Institute of Physics, 2018. s. 1-4. ISBN 978-0-7354-1690-1. [Detail]
BROŽOVSKÝ, Jiří, Radim ČAJKA a Jiří KOKTAN. Constitutive Models for Design of Sustainable Concrete Structures. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KUBZOVÁ, Monika, Vít KŘIVÝ a K. KREISLOVA. Influence of microclimate on the sustainability and reliability of weathering steel bridge. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Volume 143. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-12. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]