Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V roce 2003 vzniklo na Katedře pozemního stavitelství oddělení architektury, ze kterého o tři roky později pod vedením prof. Ing. arch. Mojmíra Kyselky, CSc. vznikla samostatná katedra architektury. K bakalářskému programu Architektura a stavitelství se podařilo získat akreditaci také na stejnojmenný magisterský studijní program, do kterého první studenti nastoupili v akademickém roce 2008/2009, aby jej v akademickém roce 2010/2011 ukončili jako první absolventi s titulem ²Ing. arch². Dne 30. dubna 2012 byla akreditace pro bakalářský i magisterský program prodloužena do roku 2018.

Profesora Kyselku v roce 2011 vystřídal ve funkci vedoucího katedry Ing. arch Aleš Student. Od roku 2014 byla vedoucí katedry zvolena prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., která je zároveň garantkou obou studijních programů Architektura a stavitelství (Bc. i Ing. arch) a v roce 2022 se stala děkankou Fakulty stavební VŠB-TUO. Katedru architektury převzal a nyní vede prof. Ing. arch. Petr Hrůša.

 

Vedoucí katedry:

  • (2022 – dosud)    prof. Ing. arch. Petr Hrůša
  • (2014 – 2022) doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
  • (2011 – 2014)    Ing. arch Aleš Student
  • (2003 – 2011)    prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.