Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V roce 2003 vzniklo na Katedře pozemního stavitelství oddělení architektury, ze kterého o tři roky později pod vedením prof. Ing. arch. Mojmíra Kyselky, CSc. vznikla samostatná katedra architektury. K bakalářskému programu Architektura a stavitelství se podařilo získat akreditaci také na stejnojmenný magisterský studijní program, do kterého první studenti nastoupili v akademickém roce 2008/2009, aby jej v akademickém roce 2010/2011 ukončili jako první absolventi s titulem ²Ing. arch². Dne 30. dubna 2012 byla akreditace pro bakalářský i magisterský program prodloužena do roku 2018.

Profesora Kyselku v roce 2011 vystřídal ve funkci vedoucího katedry Ing. arch Aleš Student a od roku 2014 je vedoucí katedry doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., která je zároveň garantkou obou studijních programů Architektura a stavitelství (Bc. i Ing. arch).

 

Vedoucí katedry:

  • (2003 – 2011)    prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
  • (2011 – 2014)    Ing. arch Aleš Student
  • (2014 – dosud) doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.