Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

pozvánka konference AvP 2021

Architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století

Konferenci pořádá každoročně Katedra architektury Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Záměrem organizátorů je pokračovat v diskusi na téma vztahu společnosti k architektuře a urbanismu. Možnost přednést příspěvky mají také zástupci jiných oborů, než je architektura, a otevřít tak prostor pro další otázky. Je tedy možné posílat články z oborů sociálních věd, ekonomie, geografie, stavitelství a dalších.

Účelem konference je v otevřené diskuzi hledat a hodnotit současný stav poznání architektury s nejkratší historií nejenom z pohledu různých oborů, ale i zkušenosti z různých zemí s jejich odlišným vývojem a přístupem.

Témata konference

  • Teorie a filozofie architektonického navrhování
  • Urbanismus a veřejný prostor
  • Soudobá architektura bydlení, občanské vybavenosti a stavebního inženýrství
  • Památková péče, obnova a konverze objektů a architektonických celků
  • Venkovský prostor a architektura venkova
  • Ekologické aspekty v architektuře
  • Trendy a technologie v architektuře

Aktuální ročník

29. - 30. září 2021

Konference proběhne v sále NA2 v Nové Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava nebo online dle situace ohledně COVID-19.

Účastnické poplatky:  

Účastník s publikací ve sborníku

900 Kč / registrační poplatek + 450 Kč / 1ks normostrana textu

(normostrana = 1800 znaků) + 10 malých obrázků

Účastník bez publikace ve sborníku

900 Kč / registrační poplatek

Účast na konferenci jako spoluautor

900 Kč / registrační poplatek

Komerční prezentace (15 minut)

5000 Kč / registrační poplatek

 Termíny a bližší pokyny k účasti

  • Vystoupení na konferenci s publikací ve sborníku

Abstrakty příspěvků (150 - 250 slov) posílejte, prosím, na adresu:  do 28.2.2021.

Zpráva o přijetí/nepřijetí příspěvku Vám bude zaslána do 10.3.2021. Organizátoři si vyhrazují právo nepřijmout navrhovaný příspěvek.

Konečné texty (v českém, slovenském, polském či anglickém jazyce) + 2x recenze musí být odeslány nejpozději do 30.6.2021 dle pokynů, které obdržíte e-mailem při přijetí abstraktu.

  •  Vystoupení na konferenci bez publikace ve sborníku

Abstrakty příspěvků (max. 300 slov) posílejte, prosím, na adresu: do 30.6.2021.

Zprávu o přijetí/nepřijetí příspěvku Vám bude zaslána do 10.7.2021. Organizátoři si vyhrazují právo nepřijmout navrhovaný příspěvek.

Další poplatky:

Sborník navíc 300,- Kč (autoři obdrží automaticky 1 výtisk sborníku v ceně účastnického poplatku)

Společenský večer 500,- Kč (možno zaplatit na místě)

Jednacím jazykem konference bude jazyk český, slovenský, polský a anglický.

Předchozí ročníky

Prohlédněte si sborníky a fotografie z přechozích ročníků.

Kontakt

Ing. arch. Sandra Jüttnerová – tajemnice konference

Ing. arch. Lucie Videcká – tajemnice konference

e-mail:

Telefon +420 597 321 901

Fakulta stavební VŠB - Technická univerzita Ostrava
Katedra architektury