Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

pozvánka konfernce 2022 barva

Architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století

Konference katedry architektury Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě

konaná ve dnech 02.11. - 03.11. 2022 v sále UA2, UA3, UA5 v Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava nebo online dle situace ohledně COVID-19.

 

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás již počtrnácté pozvat na mezinárodní a interdisciplinární konferenci věnovanou architektuře a urbanismu.

Záměrem organizátorů je pokračovat v diskusi na téma vztahu společnosti k architektuře a urbanismu. Možnost přednést příspěvky mají také zástupci jiných oborů, než je architektura, a otevřít tak prostor pro další otázky. Je tedy možné posílat články z oborů sociálních věd, ekonomie, geografie, stavitelství a dalších.

Účelem konference je v otevřené diskuzi hledat a hodnotit současný stav poznání architektury s nejkratší historií nejenom z pohledu různých oborů, ale i zkušenosti z různých zemí s jejich odlišným vývojem a přístupem.

Příspěvky budou publikovány v tištěném sborníku s ISBN, který bude odeslán k hodnocení na Web of Science (ročníky 2015, 2016, 2017, 2019 byly zařazeny do WoS, rok 2018, 2020, 2021 je stále v procesu hodnocení pro zařazení do WoS)

 

Témata příspěvků se mohou týkat těchto okruhů:

  1. Teorie a filozofie architektonického navrhování
  2. Urbanismus a veřejný prostor
  3. Soudobá architektura bydlení, občanské vybavenosti a stavebního inženýrství
  4. Památková péče, obnova a konverze objektů a architektonických celků
  5. Venkovský prostor a architektura venkova
  6. Ekologické aspekty v architektuře
  7. Trendy a technologie v architektuře

Účastnické poplatky:  

ÚČAST NA KONFERENCI S PUBLIKACÍ ČLÁNKU VE SBORNÍKU

Základní vložné pro publikaci ve SBORNÍKU: účast 1 osoby na konferenci____ registrační poplatek (tento poplatek je nevratný)
NOVĚ 2x recenze zajištěna ze strany pořadatelů konference

2 200 Kč

Spoluautoři - registrační poplatek (tento poplatek je nevratný), ___ (spoluautoři, kteří se nezúčastní konference, nehradí žádné vložné)

1 200 Kč

Tištěný sborník (účastník i další spoluautoři konference  si sami zvolí, zda chtějí sborník  v tištěné podobě nebo ne), sborník ONLINE  bude vždy po skončení konference.

500 Kč

PUBLIKACE ve sborníku.  V ceně příspěvku je max 10 obrázků nebo tabulek, které budou vloženy mezi text = malé obrázky

1 normostrana  =  1800 znaků včetně mezer = 900 Kč (Minimální počet znaků článku 16 000 = 9 normostran )

Počet obrázků nebo tabulek, které mají být vytištěny na celý formát A4

300 Kč

Počet malých obrázků nebo tabulek, nad rámec 10  malých obrázků zahrnutých v ceně sazby  

50 Kč

Společenský večer (možno zaplatit na místě)

700 Kč

ÚČAST NA KONFERENCI BEZ PUBLIKACE ČLÁNKU VE SBORNÍKU

Základní vložné pro publikaci ve SBORNÍKU: účast 1 osoby na konferenci____ registrační poplatek (tento poplatek je nevratný)

1 200 Kč

Tištěný sborník (účastník i další spoluautoři konference  si sami zvolí, zda chtějí sborník  v tištěné podobě nebo ne), sborník ONLINE  bude vždy po skončení konference.

500 Kč

Společenský večer (možno zaplatit na místě)

700 Kč

Termíny a bližší pokyny k účasti:

Vystoupení na konferenci s publikací ve sborníku

ABSTRAKTY příspěvků (150 - 250 slov) posílejte, prosím, na adresu: architekturavperspektive@vsb.cz do 21.2.2022. Uveďte prosím zařazení vašeho příspěvku do jednoho z výše uvedených témat (1-7). Zpráva o přijetí/nepřijetí příspěvku Vám bude zaslána do 1.3.2022. Organizátoři si vyhrazují právo nepřijmout navrhovaný příspěvek.

KONEČNÉ TEXTY (v českém, slovenském, polském či anglickém jazyce) musí být odeslány nejpozději do 15.6.2022 dle pokynů, které obdržíte e-mailem při přijetí abstraktu. Následně bude probíhat recenzní řízení zajištěné pořadateli konference  a individuální komunikace s účastníky. Nejpozději do 31.7.2022 musí účastníci zaslat finální podobu článků po opravě dle zaslaných recenzí. Pokud recenzent nedoporučí článek publikovat, v tom případě bude článek pořadateli odmítnut.

Vystoupení na konferenci bez publikace ve sborníku

Abstrakty příspěvků (max. 300 slov) posílejte, prosím, na adresu: architekturavperspektive@vsb.cz do 30.6.2022.

Zprávu o přijetí/nepřijetí příspěvku Vám bude zaslána do 10.7.2022. Organizátoři si vyhrazují právo nepřijmout navrhovaný příspěvek. 

Jednacím jazykem konference bude jazyk český, slovenský, polský a anglický.

Organizátoři:

prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. – odborná garantka konference

Ing. arch. Lucie Videcká – tajemnice konference

Ing. arch. Sandra Jüttnerová – tajemnice konference

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, obraťte na této kontaktní adrese:

e-mail:

 

prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., odborná garantka konference

tel.: +420 59 732 1351
mobil: +420 603 782 191
e-mail:

Fakulta stavební
Katedra architektury
VŠB-TUO
L. Podéště 1875/17
708 00 Ostrava-Poruba

Předchozí ročníky

Prohlédněte si sborníky a fotografie z přechozích ročníků.