Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

pozvánka konference AvP 2021

Architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století

Konferenci pořádá každoročně Katedra architektury Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Záměrem organizátorů je pokračovat v diskusi na téma vztahu společnosti k architektuře a urbanismu. Možnost přednést příspěvky mají také zástupci jiných oborů, než je architektura, a otevřít tak prostor pro další otázky. Je tedy možné posílat články z oborů sociálních věd, ekonomie, geografie, stavitelství a dalších.

Účelem konference je v otevřené diskuzi hledat a hodnotit současný stav poznání architektury s nejkratší historií nejenom z pohledu různých oborů, ale i zkušenosti z různých zemí s jejich odlišným vývojem a přístupem.

Témata konference

 • Teorie a filozofie architektonického navrhování
 • Urbanismus a veřejný prostor
 • Soudobá architektura bydlení, občanské vybavenosti a stavebního inženýrství
 • Památková péče, obnova a konverze objektů a architektonických celků
 • Venkovský prostor a architektura venkova
 • Ekologické aspekty v architektuře
 • Trendy a technologie v architektuře

Aktuální ročník

29. - 30. září 2021

Konference proběhne v sále NA2, NA3 a NA5 v Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Prosíme Vás o dodržování platných protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví České republiky:
Povinnost nosit všude v uzavřených prostorách respirátor (min. FFP2/KN95), dodržovat rozestup 2 m

Nutné splnit jedno z pravidel O-T-N (očkování/test/prodělaná nemoc), tedy prokázat se platným certifikátem dokládajícím:

 • Očkování – je platný 14 dní po druhé dávce vakcíny (ukončené očkování)
 • Test – negativní PCR (platný 7 dní) nebo negativní antigenní (platný 72 hodin) – je nutné se prokázat testem provedeným poskytovatelem zdravotních služeb, nikoli samotestem
 • Prodělaná nemoc – platí po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu

CERTIFIKÁT O OČKOVÁNÍ / NEGATIVNÍM TESTU / PRODĚLANÉ NEMOCI (DOKLAD O BEZINFEKČNOSTI) JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT PŘI VSTUPU NA KONFERENCI I SPOLEČENSKÝ VEČER. MOHOU BÝT V PAPÍROVÉ PODOBĚ Z CERTIFIKOVANÝCH MÍST, NEBO V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ V APLIKACI „TEČKA“

V případě příjezdu ze zahraničí si prosím ověřte podmínky vstupu do České republiky.

Program AvP 2021 [PDF]

Účastnické poplatky:  

Účastník s publikací ve sborníku

900 Kč / registrační poplatek + 450 Kč / 1ks normostrana textu

(normostrana = 1800 znaků) + 10 malých obrázků

Účastník bez publikace ve sborníku

900 Kč / registrační poplatek

Účast na konferenci jako spoluautor

900 Kč / registrační poplatek

Komerční prezentace (15 minut)

5000 Kč / registrační poplatek

 Termíny a bližší pokyny k účasti

 • Vystoupení na konferenci s publikací ve sborníku

Abstrakty příspěvků (150 - 250 slov) posílejte, prosím, na adresu:  do 28.2.2021.

Zpráva o přijetí/nepřijetí příspěvku Vám bude zaslána do 10.3.2021. Organizátoři si vyhrazují právo nepřijmout navrhovaný příspěvek.

Konečné texty (v českém, slovenském, polském či anglickém jazyce) + 2x recenze musí být odeslány nejpozději do 30.6.2021 dle pokynů, které obdržíte e-mailem při přijetí abstraktu.

 •  Vystoupení na konferenci bez publikace ve sborníku

Abstrakty příspěvků (max. 300 slov) posílejte, prosím, na adresu: do 30.6.2021.

Zprávu o přijetí/nepřijetí příspěvku Vám bude zaslána do 10.7.2021. Organizátoři si vyhrazují právo nepřijmout navrhovaný příspěvek.

Další poplatky:

Sborník navíc 300,- Kč (autoři obdrží automaticky 1 výtisk sborníku v ceně účastnického poplatku)

Společenský večer 500,- Kč (možno zaplatit na místě)

Jednacím jazykem konference bude jazyk český, slovenský, polský a anglický.

Předchozí ročníky

Prohlédněte si sborníky a fotografie z přechozích ročníků.

Kontakt

Ing. arch. Sandra Jüttnerová – tajemnice konference

Ing. arch. Lucie Videcká – tajemnice konference

e-mail:

Telefon +420 597 321 901

Fakulta stavební VŠB - Technická univerzita Ostrava
Katedra architektury