Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek

ŠPAČKOVÁ, Eva. From Housing Estate to City? Karviná and the Plans for a New Centre in the Karviná-Hranice Housing Estate Post-1989. Architektúra & Urbanizmus. Slovenská akadémia vied, Ústav stavebníctva a architektúry, 2023, 57(3-4), s. 290-305. ISSN 0044-8680. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Veronika SCHWARZ a Matúš ZÁHRADNÍK. Vzdělávání v oblasti urbanismu na VŠB-TU Ostrava. Urbanismus a územní rozvoj. Ústav územního rozvoje, 2023, 1(2023), s. 34-36. ISSN 1212-0855. [Detail]
DLÁBIKOVÁ, Ivona, Martina PEŘINKOVÁ a Jan KOVÁŘ. Brief history of crematoria and mourning halls, modern cremation history. Architectus. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2022, 2022(2), s. 27-35. ISSN 1429-7507. [Detail]
PALÁNOVÁ, Klára a Ondřej JURAČKA. Czech cemeteries and funeral architecture – the problem of integration with urban landscape – research and design studies. Architectus. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2022, 1(69/2022), s. 67-75. ISSN 1429-7507. [Detail]
PALÁNOVÁ, Klára a Ondřej JURAČKA. Cemeteries as Parts of Sustainable Cities: Their Current State and Future Needs. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022, volume 22(issue 1), s. 21-30. ISSN 1213-1962. [Detail]
JURAČKA, Ondřej a Klára PALÁNOVÁ. Starting points and creation of auxiliary software for designing cemetery complexes relevant to the current needs of society in the 21st Century in the Czech Republic. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2022, Volume 22(Issue 1), s. 31-42. ISSN 1213-1962. [Detail]
DLÁBIKOVÁ, Ivona, Martina PEŘINKOVÁ, Emil ADAMEC a Filip SLIVKA. Funeral Rituals and Cemeteries in Europe. Etudes sur la Mort. L'Esprit Du Temps, 2021, 156(2021/2), s. 165-184. ISSN 1157-0466. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Ivona DLÁBIKOVÁ, Pavel POSPÍŠIL a Vlastimil BÍLEK. Research into the influence of subsoil on sulphates, nitrates and chlorides accumulated in renovation plasters used for rehabilitation of monuments in the Czech Republic. Journal of Cultural Heritage. San Diego: Elsevier, 2021, 49(49), s. 197-210. ISSN 1296-2074. [Detail]
PALÁNOVÁ, Klára. Conceptual Interventions into the Ferme Ornée Chateau Kačina near Kutná Hora. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020, 20(1), s. 50-53. ISSN 1213-1962. [Detail]
PALÁNOVÁ, Klára a Kateřina RIEDLOVÁ. Sustainability of historical city centers combined with new administrative and commercial areas. WIT Transactions on Ecology and the Environment. WIT Press, 2019, 238(2019), s. 431-441. ISSN 1743-3541. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára. RE-USE OF AGRICULTURAL FACILITY BROWNFIELDS. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018, 2018(2), s. 80-83. ISSN 1213-1962. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Evaluation of the technical and architectural education within the programme, Architecture and Civil Engineering at the Faculty of Civil Engineering in Ostrava. World Transactions on Engineering and Technology Education. Melbourne: World Institute for Engineering and Technology Education, 2018, 16(3), s. 307-308. ISSN 1446-2257. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Design studio for teaching creative and artistic disciplines. World Transactions on Engineering and Technology Education. Melbourne: World Institute for Engineering and Technology Education, 2018, 16(4), s. 452-455. ISSN 1446-2257. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Evaluation of the appropriate range of technical and architectural education within the study programme Architecture and Civil Engineering at the Faculty of Civil Engineering in Ostrava. World Transactions on Engineering and Technology Education. World Institute for Engineering and Technology Education, 2018, 16(3), s. 307-308. ISSN 1446-2257. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára a Ondřej JURAČKA. The Current Funeral Architecture as the Heritage of the 20(th) Century and its Routing in the 21(st) Century in the Czech Republic. IN BO: Ricerche e Progetti per il Territorio, la Città e l'Architettura. University of Bologna, 2017, 8(12), s. 120-133. ISSN 2036-1602. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára, Ondřej JURAČKA, Barbora ČERNÁ, Lukáš DUBOVSKÝ a Šárka NAHODILOVÁ. Application of the current knowledge from research and development of the burial methods and their impact on designing or transforming contemporary cemeteries in the Czech republic. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, 2/2017(2/2017), s. 1-12. ISSN 1213-1962. [Detail]
JURAČKA, Ondřej a Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ. Transforming the requirements for the modern architectonic design in terms of the placement of human remains. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017, 17/2017(02/2017), s. 13-24. ISSN 1213-1962. [Detail]
DLÁBIKOVÁ, Ivona, Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ a Martina PEŘINKOVÁ. Revitalisation of historic public cemeteries in central zones of Urban areas. WIT Transactions on Ecology and the Environment. WITPress, 2017, 223(12), s. 147-158. ISSN 1746-448X. [Detail]
NEDVĚD, Martin a Martina PEŘINKOVÁ. The city of Ostrava (Czech Republic): A sustainability assessment based on vitality. WIT Transactions on Ecology and the Environment. WITPress, 2017, 223(12), s. 15-25. ISSN 1746-448X. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva. VIZE SOCIALISTICKÉHO MĚSTA NA PŘÍKLADU NOVÉ OSTRAVY (DNEŠNÍ OSTRAVA-PORUBA). Architektúra & Urbanizmus. Slovenská akadémia vied, Ústav stavebníctva a architektúry, 2016, 50(1-2), s. 18-37. ISSN 0044-8680. [Detail]
TWRDÁ, Markéta, Lenka KOLARČÍKOVÁ a Petr HRŮŠA. INTEGRATING OF THE HISTORICAL COMPLEX OF A FORMER FOUNDRY AND ENGINEERING WORKS VAŇKOVKA INTO A COMMERCIALLY SOCIAL CENTRE GALERIE VAŇKOVKA – BRNO. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology. Berlin: JMEST Journal, 2015, VOL2/2015(09), s. 2417-2420. ISSN 3159-0040. [Detail]
KOUŘILOVÁ, Danuška. Komplex staveb hospodářsko-provozního charakteru tzv. Červený zámek v Hradci nad Moravicí. Průzkumy památek. Lepton studio, 2015, 21(2), s. 85-116. ISSN 1212-1487. [Detail]
KNÁPEK, Aleš a Radka URBÁNKOVÁ. Kovové pozdně středověké dveře a stavební historie, na příkladech z Vysočiny. Svorník. 13/2015. Sborník příspěvků z 13. specializované konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 17. - 20. června 2014 ve Slaném. Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, 2015, 13(1), s. 210-221. ISSN 1802-8128. [Detail]
KOUŘILOVÁ, Danuška. Komplex staveb hospodářsko-provozního charakteru tz. Červený zámek v Hradci nad Moravicí. Průzkumy památek. Lepton studio, 2014, XXI(2), s. 85-116. ISSN 1212-1487. [Detail]
RIEDLOVÁ, Kateřina. Kompaktní formy rodinného bydlení 60. - 80. let. Stavební obzor. České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, 2014, 2014(3-4), s. 57-63. ISSN 1210-4027. [Detail]
KNÁPEK, Aleš. Železné gotické dveře z Přibyslavi. Stavební obzor. České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, 2014, 2014(3-4), s. 64-67. ISSN 1210-4027. [Detail]
KOUŘILOVÁ, Danuška. Promarněná příležitost, anebo zachráněná památka? Polemika k řešení východní stěny bývalého kostela sv. Václava v Opavě. Stavební obzor. České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, 2014, 2014(3-4), s. 68-73. ISSN 1210-4027. [Detail]
HRŮŠA, Petr a Jiří PAPOUŠEK. Športové stavby v Česku. Urbanita. URBION, 2014, 3/2014(3/2014, 26. ročník), s. 50-51. ISSN 0139-5912. [Detail]
VÁCLAVÍK, Radim. Hledat rovnovánu a krásu v sevřených mantinech je vzrušující. Energeticky soběstačné budovy. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2013, 2013(1), s. 18-23. ISSN 1805-3297. [Detail]
VÁCLAVÍK, Radim. First passive administrative building in the Czech Republic. Tepelná ochrana budov. Praha: Contour, s. r. o. Praha, 2013, 16(6), s. 47-56. ISSN 1213-0907. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva a Kimberly Elman ZARECOR. Czech paneláks are disappearing, but the housing estates remain. Architektúra & Urbanizmus. Bratislava: Slovenská akadémia vied, Ústav stavebníctva a architektúry, 2012, 46(3-4), s. 288-301. ISSN 0044-8680. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie a Aleš KNÁPEK. Kaple P. Marie (sv. Floriána) ve Velké Kraši - konstrukční a dispoziční zvláštnosti drobné sakrální architektury. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 12(2), s. 189-196. ISSN 1213-1962. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Eva SLOVÁKOVÁ a Lenka ŠEŠULKOVÁ. Zámek v Odrách - vizualizace zaniklé památky. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, XI(1), s. 159-166. ISSN 1213-1962. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára. Migrace, dosažitelnost vlastního bydlení a prostorové nároky na bydlení. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 2011(1), s. 167-176. ISSN 1213-1962. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie a Aleš KNÁPEK. Stopy historických topeniští na zámku Rychvald. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, XI(2), s. 191-198. ISSN 1213-1962. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Výzkum dlouhodobé účinnosti sanace kláštera na Hoře Matky Boží u Králík. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada stavební. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2009, s. 127-132. ISBN 978-80-248-1661-6. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie a Danuška KOUŘILOVÁ. Stavební vývoj zámku v Hlučíně v 16. - 19. století. Časopis Slezského zemského muzea. Série A, vědy přírodní. Opava: Slezské zemské muzeum, 2009, 58(2), s. 360-376. ISSN 1211-3026. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Komplexní sanační systém. Fasády 9/2008. Josef Bordovský, 2008, 10(9), s. 22-24. ISSN 1214-4592. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Sanace kaple sv. Prokopa v Sudkově. Materiály pro stavbu. Business media, 2008, 13(5), s. 44-46. ISSN 1213-0311. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Housing Roof Extension in the Czech Republic. ACEE : Architecture Civil Engineering Environment. Gliwice: Silesian University of Technology, 2008, 1(4), s. 21-26. ISBN 1899 ? 0142. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Długotrwała skuteczność tynków renowacyjnych na obiektach historycznych. Izolacje : budownictwo,przemysł, ekologia. Warszawa: Dom Wydawniczy Medium, 2008, 8(6), s. 38-41. ISSN 1427-6682. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Sanace Farního kostela Tří králů v Břidličné. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008, 8(1), s. 263-270. ISSN 1213-1962. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Sanácia Farného kostela Tří králů v Břidličné. Stavebné materiály. Jaga group, 2008, 4(8), s. 24-27. ISSN 1336-7617. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Dlouhodobá účinnost sanačních omítek na historických objektech z pohledu průběhu salinity zdiva. Stavební obzor. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, 2008, 17(6), s. 179-182. ISSN 1210-4027. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Způsoby použití sanačních omítek. Zpravodaj WTA CZ. Blansko: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2008, 10(1-2), s. 19-20. ISSN 1213-7308. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Střešní nástavby I. Materiály pro stavbu. Praha: Springer Media, s.r.o, 2007, 2(2), s. 22-22. ISSN 1213-0311. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Posouzení účinnosti sanačních omítek na historických objektech. Materiály pro stavbu. Praha: Springer Media, s.r.o, 2007, 8(8), s. 52-52. ISSN 1213-0311. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Výzkum úspěšnosti použití sanačních omítek na historických objektech při jejich dlouhodobém působení. Roczniki inžynierii budowlanej, Opole 2007. : Polska Akademia Nauk Katowice, 2007, 7(7), s. 83. ISSN 1505-8425. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Aleš STUDENT. Architektura soudobých střešních nástaveb. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007, 7( ), s. 169-171. [Detail]
STUDENT, Aleš a Martina PEŘINKOVÁ. Rekonstrukce nádraží v Ostravě - Svinově. Materiály pro stavbu. Praha: Springer Media, s.r.o, 2006, 2006(8), s. 32-34. ISSN 1213-0311. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Úspěšná realizace je nejlepším argumentem. Stavitel. Praha: ECONOMIA, a.s., 2006, 2006(8), s. 9-9. ISSN 1210-4825. [Detail]
STUDENT, Aleš. Stavební materiály obytných staveb. Sborník prací dílčí zprávy o řešení projektu GAČR ?Výzkum proměn bydlení v ČR?. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006, 2006(1), s. 52-58. ISBN 80-248-1014-X. [Detail]

Článek nehodnocený

PEŘINKOVÁ, Martina a Eva SLOVÁKOVÁ. Bariéry města. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013, 8(1), s. 85-91. ISSN 1213-1962. [Detail]
MARTINEC, Petr, Jiří ŠČUČKA, Lucie AUGUSTINKOVÁ a Martina PEŘINKOVÁ. Pískovce ve fragmentech gotického zdiva ze Staříče - pórový systém a interakce hornin s vodou. Zpravodaj WTA CZ. Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2010, 2010(3-4), s. 22-25. ISSN 1213-7308. [Detail]
STUDENT, Aleš a Kamila TESLÍKOVÁ. Bydlení je hra ? červený pokoj. Česká televize. Česká televize se sídlem v Praze, 2008, 1(40823610008/1023), s. 1. [Detail]

Kniha odborná

PALÁNOVÁ, Klára, Anna LANGROVÁ a Sebastian CAPEK. Kolonie Pokrok. Kolonie, která idejím vdechla život a upadla v zapomnění. OSTRAVA: VŠB-TUO, 2022. ISBN 978-80-248-4618-7. [Detail]
PALÁNOVÁ, Klára, Jan LENART, Radim KRAVČÍK, Lukáš LATTENBERG a Daniel MATĚJKA. Mezi doly. Dvě století mezi doly Barbora a Gabriela. Ostrava: VŠB-TUO, 2022. ISBN 978-80-248-4597-5. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva, Tomáš ČECH, Roman OSIKA, Laura DOLEŽALOVÁ, Markéta KÁŇOVÁ, Michael KOTLÁR, Leida SCHURINGA, Nadia M. ANDERSON, Zora PAULINIOVÁ, Marie ŠPILÁČKOVÁ, Kateřina GLUMBÍKOVÁ, Lenka CALETKOVÁ, Monika CHRENKOVÁ, Alexandra BOČKOVÁ a Marek MIKULEC. Město jako společný prostor. Zkušenosti z participace obyvatel na projektech a plánování veřejného prostoru. Ostrava: Ostravská univerzita, 2021. ISBN 978-80-7599-266-6. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva, Tomáš ČECH, Roman OSIKA, Laura DOLEŽALOVÁ, Markéta KÁŇOVÁ, Michael KOTLÁR, Kateřina GLUMBÍKOVÁ, Marie ŠPILÁČKOVÁ, Lenka CALETKOVÁ, Marek MIKULEC, Monika CHRENKOVÁ a Alexandra BOČKOVÁ. Metodika participativního plánování v městském prostoru. Ostrava: Ostravská univerzita, 2021. ISBN 978-80-7599-265-9. [Detail]
ŘIHÁK, Pavel, Klára PALÁNOVÁ, Lucie VIDECKÁ a Filip SLIVKA. Ideální Studénka. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. ISBN 978-80-248-4472-5. [Detail]
HUDEČEK, Tomáš, Michal KOHOUT, Jitka MOLNÁROVÁ, David TICHÝ, Filip TITTL, Lucia DOBRUCKÁ, Martin STRAKOŠ a Eva ŠPAČKOVÁ. Ostrava: Sídliště, jak dál? Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy. neuveden: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Centrum Kvality Bydlení, 2021. ISBN 978-80-908033-4-3. [Detail]
KOVÁŘ, Jan, Ivona DLÁBIKOVÁ a Martina PEŘINKOVÁ. Mourning Hall, space for the Ritual of Passing from this World into the next. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. ISBN 978-80-248-4485-5. [Detail]
SVATOŠ, Jindřich. FAQ by Students of Architecture Sixty/Twenty-one of the most frequently asked questions by students in the studios of architectural studies. Ostrava: VSB Technická univerzita Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4369-8. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva, Marie ŠŤASTNÁ a Jakub IVÁNEK. Univerzita a umění. Umělecká díla ve veřejném prostoru VŠB-TUO. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4130-4. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Peter KRUŠINSKÝ, Eva CAPKOVÁ, Karol ĎURIAN, Josef GOCÁL, Zuzana GRÚŇOVÁ, Miloš KEKELIAK, Renáta KORENKOVÁ, Danuška KOUŘILOVÁ, Soňa KŘIVÁNKOVÁ, Oto MAKÝŠ, Andrea NASSWETTROVÁ, Václav POTŮČEK, Lubor SUCHÝ, Pavel ŠMÍRA, Jiří WINKLER a Daniela ZACHAŘOVÁ. Historické krovy Moravy, Slezska a Slovenska. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2015. ISBN 978-80-248-3869-4. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Peter KRUŠINSKÝ, Karol ĎURIAN, Aleš KNÁPEK, Danuška KOUŘILOVÁ, Renáta KORENKOVÁ, Věra KUBICOVÁ a Markéta MÜLLEROVÁ. Předměty z depozitářů stavebních detailů v Ostravě a v Žilině. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2015. ISBN 978-80-248-3868-7. [Detail]
KISZKA, Josef, Jan PALLADO, Martin NÁHLOVSKÝ, Henryk ZUBEL, Piotr ŚREDNIAWA, Vendula ŠAFÁŘOVÁ, Tomáš BINDR, Jana STEHLÍKOVÁ a Martin NEDVĚD. Industrial Notes. Ostrava: ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s., 2014. ISBN 978-80-87955-00-0. [Detail]
KOVÁŘ, Jan, Martina PEŘINKOVÁ, Naděžda ŠPATENKOVÁ, Vendula ŠAFÁŘOVÁ a Vladimír ŠILER. Hřbitov jako veřejný prostor. Ostrava: Vysoká škola báňská, 2014. ISBN 978-80-87079-44-7. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Petr MARTINEC a Aleš KNÁPEK. Hrad Starý Jičín. Ostrava: Šmíra - Print s.r.o., 2014. ISBN 978-80-87427-90-3. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Tereza MURÍNOVÁ, Filip KHESTL, František KUDA, Eva BERÁNKOVÁ, Dagmar PETRÍKOVÁ, Zuzana LADZIANSKÁ, Regina KUCHTOVÁ, Božena SCHEJBALOVÁ, Iva TICHÁ, Blanka MARKOVÁ, Petra ŠOBÁŇOVÁ, Martin NEDVĚD a Apolónia SEJKOVÁ. Brownfieldy - a co s nimi souvisí. Praha: European Science and Art Publishing, 2014. ISBN 978-80-87504-23-9. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva. Architektonická soutěž a veřejný prostor. Příběh soutěže o Cenu Petra Parléře 2002-2014. Praha: Gintel Allan - Gasset, 2014. ISBN 978-80-87079-40-9. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva, Lenka POPELOVÁ, Martin STRAKOŠ, Marie ŠŤASTNÁ, Radomíra SEDLÁKOVÁ, Petr URLICH, Zbyněk SRBA, Radovan LIPUS, Albert PRAŽÁK, Jiří NEKVASIL a Ladislav VRCHOVSKÝ. Svět architektury a divadla. Architekt Ivo Klimeš. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5268-6. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Věra KRÁLOVÁ, Radim JAROŠEK, Květoslava MÍČKOVÁ, Jana KOUDELOVÁ, Igor KRČMÁŘ, Alena BOROVCOVÁ, Hana NEZVEDOVÁ a Olga ZELENKOVÁ. Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách nad Odrou. Odry: Vade Mecum Bohemiae, 2013. ISBN 978-80-86041-43-8. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie a Hana PACLOVÁ. Vodní dílo Nečíz v Litovli. Olomouc: Agriprint, 2013. ISBN 978-80-87091-48-7. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Petr HRŮŠA, Vendula ŠAFÁŘOVÁ, Hana URBÁŠKOVÁ, Oldřich ŠEVČÍK, Ondřej BENEŠ, Braňo PUŠKÁR a Edita VRÁBLOVÁ. Město a metropole. Praha: Gintel Allan - Gasset, 2013. ISBN 978-80-87079-36-2. [Detail]
KISZKA, Josef, Martin NEDVĚD, Marcin SPYRA, Piotr OBRACAJ, Tadeusz SIWEK, Pavel PTÁČEK, Martin STRAKOŠ, Mojmír KYSELKA, Jiří LÖW, Anna ŚLIZ, Monika CHOROŚ, Tomáš BINDR, Mariusz TENCZYNSKI, Ryszard NAKONIECZNY, Martina MLČOCHOVÁ, Markéta KNOBOVÁ, Jiří PAPOUŠEK, Pavla FRANKOVÁ, Ondřej TUROŇ a Hana NOVÁČKOVÁ. Blue Notes. Granice / Śląskie pogranicze. Hranice / Slezské pohraničí. Ostrava: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s., 2013. ISBN 978-80-904810-9-1. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Martin JEMELKA, Stanislav MARTINÁT, Petr DVOŘÁK, Petr KLUSÁČEK, Josef KUNC, Bohumil FRANTÁL, Tereza MURÍNOVÁ, Filip KHESTL, Martin STOLÁRIK, Miroslav PINKA, Martin NEDVĚD, Jana PETEROVÁ, Stanislav ENDEL, Blanka MARKOVÁ, Iva TICHÁ, Otto ROHÁČ, Barbora MACEČKOVÁ, Radka BÜRGERMEISTEROVÁ, Libor JALŮVKA, Petr JELÍNEK a Daniel MATĚJKA. Brownfieldy - cesta od minulosti do budoucnosti. Praha: European Science And Art Publishing, 2013. ISBN 978-80-87504-22-2. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Petr MARTINEC, Jiří ŠČUČKA a Martina PEŘINKOVÁ. Gotické fragmenty ze Staříče. Ostrava: Šmíra - Print s.r.o., 2012. ISBN 978-80-87427-44-6. [Detail]
KRAJČÍ, Petr, Radomíra SEDLÁKOVÁ, Dita DVOŘÁKOVÁ, Martin EBEL, Petr KOUDELKA, Patrik LÍBAL, Zdeněk LUKEŠ, Marie PLATOVSKÁ, Filip ŠENK, Vladimír ŠLAPETA, Petr URLICH, Přemysl VEVERKA, Pavel VLČEK, Petr VORLÍK, Pavel ZATLOUKAL a Ladislav ZIKMUND-LENDER. Slavné pražské vily. Sto a jeden dům s příběhem. Praha: Foibos Books, 2012. ISBN 978-80-87073-51-3. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Petr DÝR, Veronika GRABE, Josef VELFL, Ulrich HAAQ, Blanka MARKOVÁ, Iva TICHÁ, Alena ORLÍKOVÁ, Kateřina RIEDLOVÁ, Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Vladimír ŠTÍPEK, Tereza VOKURKOVÁ, Dariusz WALERJANSKI, Kimberly Elman ZARECOR, Lucie AUGUSTINKOVÁ, Miloslav KROČEK, Jana POHANIČOVÁ, Vlastimil RUDOLF, Peter LOVICH, Branislav PUŠKÁR, Edita VRÁBLOVÁ, Petr HRŮŠA, Kateřina BARCUCHOVÁ a Michal BIS. Současné formy užívání industriálních historických objektů. Praha: Gintel Allan - Gasset, 2012. ISBN 978-80-87079-25-6. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Ivan RULLER, Martin NEDVĚD, Viktor RUDIŠ, Dušan RIEDL, Josef NĚMEC, Marán MARCINKA, Jakub ŠEBESTA, Eva ŠPAČKOVÁ, Jan PALLADO, Petr HRŮŠA, Ondřej BENEŠ, Oldřich ŠEVČÍK, Martin STRAKOŠ, Vlastimil RUDOLF, Radomíra SEDLÁKOVÁ, Aneta NOSAL a Tomasz WAGNER. Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století. Praha: Gintel Allan - Gasset, 2012. ISBN 978-80-87079-26-3. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva, Martin HORÁČEK, Gregorz NAWROT, Martina NOVÁKOVÁ, Lenka POPELOVÁ, Pawel MARYNCZUK, Jerzy CIBIS, Wieslaw OLEJKO, Adam GUZDEK, Pavel FILSAK, Mojmír KYSELKA, Vladimír MATOUŠEK, Jakub CZARNECKI, Petr GÁBA, Hana ŘEPKOVÁ, Dagmar MIKUŠKOVÁ, Malkorzata BALCER-ZGRAJA, Lubica SELCOVÁ, Oleg FETISOV, Karolina SZNURA, Jana KOŘÍNKOVÁ, Markéta ŽÁČKOVÁ, Katarína KRISTIÁNOVÁ, Roberta ŠTĚPÁNKOVÁ, Adam BEDNARSKI, Anna KOSSAK-JAGODZINSKA, Joanna SERDYNSKA, Rafal BLAZY, Alexandra BUREŠOVÁ, Dušan FERIANC, Marián POTOČÁR, Urszula NOWACKA-REJZNER, Marcin SPYRA, Ewa STACHURA, Zuzana ČEREŠŇOVÁ, Danica KONČEKOVÁ, Ján PAVÚK, Branislav PUŠKÁR, Damian RADWANSKI, Zuzana TÓTHOVÁ, Tereza TRIBULOVÁ, Edita VRÁBLOVÁ, Barbora ZAVADSKÁ, Jan KAŠPAR, Barbora TRIBULOVÁ, Zuzana PEŠKOVÁ a Věra KUBICOVÁ. Proměny architektury 2. poloviny 20. století. Praha: Gintel Allan - Gasset, 2012. ISBN 978-80-87079-27-0. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Stanislav MARTINÁT, Petr DVOŘÁK, Bohumil FRANTÁL, Petr KLUSÁČEK, Josef KUNC, Regina KUCHTOVÁ, Blanka MARKOVÁ, Iva TICHÁ, Igor KRČMÁŘ, Libor JALŮVKA, Kamil ZEZULA, Michal POTUŽNÍK a Josef KISZKA. Brownfields - souvislosti a příležitosti, Důl Alexander - zrcadlo minulosti příležitost budoucnosti Kunčiček. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-089-8. [Detail]
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, Tereza MURÍNOVÁ, Filip KHESTL, Blanka MARKOVÁ, Iva TICHÁ, Hana PACLOVÁ, Rostislav WALICA, Jana PETEROVÁ, Stanislav ENDEL, František KUDA, Michal KOLEČEK, Zdena KOLEČKOVÁ, Kateřina RUBIŠAROVÁ, Kamil ZEZULA a Josef KISZKA. Brownfields - specifika, okolí a ideje. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-100-0. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Oldřich ŠEVČÍK, Ondřej BENEŠ, Petr HUŠEK, Marie WOLFOVÁ, Grzegorz NAWROT, Josef ŠAMÁNEK, Rafal BLAZY, Daniel ZÁDRAPA, Vlastimil RUDOLF, Aleksandra WITECZEK, Vendula ŠAFÁŘOVÁ, Tamara REHÁČKOVÁ, Beáta MOLNÁROVÁ, Petra AMBRUŠOVÁ, Veronika KVARDOVÁ, Mojmír KYSELKA, Lucie AUGUSTINKOVÁ, Tomasz WAGNER, Marcin SPYRA, Joanna SERDYNSKA, Anna KOSSAK-JAGODZINSKA, Anna PAWLAK, Magdalena PREISNER, Pawel MARYNCZUK, Damian RADWANSKI, Tomáš BINDR, Jan ZELINKA, Jan KOVÁŘ, Martin NEDVĚD, Jan HRNČÁREK, Martin NÁHLOVSKÝ, Katarína KRISTIÁNOVÁ, Piotr SREDNIAWA, Michal STANGEL, Jiří POMETLO, Urszula NOWACKA-REJZNER, Hana URBÁŠKOVÁ, Jan PALLADO, Jerzy WOJEWODKA, Jakub CZARNECKI, Adam MYCZKOWSKI, Krzysztof ZALEWSKI, Adam GIL, Dagmar MIKUŠKOVÁ, Petr LOVICH, Branislav PUŠKÁR, Stanislav MAJCHER, Edita VRÁBLOVÁ, Beata MAJERSKA-PALUBICKA a Zbyszko BUJNIEWICZ. Archtektura v perspektivě: minulost - místo - každodennost. Praha: Gintel Allan - Gasset, 2011. ISBN 978-80-87079-17-8. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie. Moravská brána do Evropy: soupis technických a zemědělských památek Poodří. Ostrava: Šmíra - Print s.r.o., 2011. ISBN 978-80-87427-21-7. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Půdní vestavby. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3571-9. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Svatopluk ZÍDEK, Lucie AUGUSTINKOVÁ, Magdalena SZCZYPKOWSKA, Dariusz WALERIANSKI, Václav FILANDR, Nina BARTOŠOVÁ, Peter LOVICH, Dagmar MIKUŠKOVÁ, Edita VRÁBLOVÁ, Zbyněk PROSKE, Aleš STUDENT, Pavel ŠMÍRA, Branislav PUŠKÁR, Kateřina BARCUCHOVÁ, Michal BIS a Vladimír ŠTÍPEK. Techné Ostrava 2011: industriální historické objekty a jejich současnost. Praha: Gintel Allan - Gasset, 2011. ISBN 978-80-87079-16-4. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Vendula ŠAFÁŘOVÁ, Oldřich ŠEVČÍK, Daniel ČAPEK, Daniel MAGASANIK, Miloš FLORIÁN, Zdeněk FRÁNEK, Martin CHVÁLEK, Pavel KALINA, Denisa KERA, Martina KŘÍŽKOVÁ, Pavel KUČERA, Meng-Ching KWAH, Jitka ODEHNALOVÁ, Karel ŘEPA, Hana STAŇKOVÁ, Mária TOPOLČANSKÁ, Radim VÁCLAVÍK, Zdeňska ZEDNÍČKOVÁ - NĚMCOVÁ, Martina ZWYRTEK a Ivana BENDA. Čína - urbanita - identita. Červený Kostelec: Mervart Pavel, 2011. ISBN 978-80-87378-99-1. [Detail]
KRAJČÍ, Petr, Lukáš BERAN, Pavel HALÍK, Patrik LÍBAL, Zdeněk LUKEŠ, Eva SEMOTANOVÁ, Filip ŠENK, Pavel VLČEK a Michal ZLÁMANÝ. Slavné stavby Prahy 7. Praha: Foibos Books s.r.o., 2011. ISBN 978-80-87073-38-4. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie, Emanuel GREPL a Zdenek ORLITA. Příběh o Loretě. Proměny fulnecké Santa Casy od barokní kaple ke klasicistní vile. Praha: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 2010. ISBN 978-80-254-7204-0. [Detail]

Kapitola v knize

DLÁBIKOVÁ, Ivona, Darja KUBEČKOVÁ, Giusepe NICASTRO, Martina PEŘINKOVÁ a Paola PUMA. 3D survey for the digitization of the Olomouc'city walls heritage. In: Research Innovation and Internationalisation. National and international experiences in Cultural Heritage digitisation. Florencie: © Copyright 2023 by Maggioli S.p.A. Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A. Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2008, 2023. s. 137-151. ISBN 978-88-916-6237-8. [Detail]
DLÁBIKOVÁ, Ivona, Martina PEŘINKOVÁ a Jan KOVÁŘ. Development of graves and burial rituals in Europe before the Great Roman Empire. In: Multifaceted research in architecture. Volume V. Gliwice: Wydawnictvo Politechniki Slaskiej, 2022. s. 58-67. ISBN 978-83-7880-844-2. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva a Martin STRAKOŠ. B - Kontext a historie ostravských sídlišť. In: Ostrava: sídliště, jak dál?. neuveden: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Centrum Kvality Bydlení, 2021. s. 33-91. ISBN 978-80-908033-4-3. [Detail]
HOŘÍNEK, Jiří a Filip SLIVKA. A RESEARCH OF CURRENT TRAFFIC CONNECTING CITY S CEMETERIES IN OSTRAVA OF CITY TO PUBLIC AND PRIVATE TRANSPORT. In: WSPÓŁCZESNE OBLICZA ARCHITEKTURY. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2019. s. 281-298. ISBN 978-83-7880-671-4. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára a Ondřej JURAČKA. QUALITY AND QUANTITY OF VISITOR FACILITIES AT CEMETERIES AND IN FUNERAL ARCHITECTURE INSIDE LARGE TOWNS. In: WSPÓŁCZESNE OBLICZA ARCHITEKTURY. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2019. s. 271-280. ISBN 978-83-7880-671-4. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva. Prokletý básník betonu, slunce a oblohy. In: Zahrady pozemských radostí. Praha: Gintel Allan - Gasset, 2019. s. 237-247. ISBN 978-80-87079-55-3. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva a Jakub IVÁNEK. Sochař Vladislav Gajda a jeho dílo pro Vysokou školu báňskou. In: Ostrava 32. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska.. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2018. s. 77-101. ISBN 978-80-907100-8-5. [Detail]
HRŮŠA, Petr. Kultura jako orientace krajiny z venkovské krajiny. In: Venkov a územní plánování. Praha: ČVUT, 2016. s. 14-28. ISBN 978-80-01-05908-1. [Detail]
MLČOCHOVÁ, Martina, Jiří PAPOUŠEK a Pavel ŘIHÁK. Historické konsekvence pro rozvoj venkova z různých pohledů. In: Venkov a územní plánování. Praha: ČVUT, 2016. s. 82-91. ISBN 978-80-01-05908-1. [Detail]
HRŮŠA, Petr. Litomyšl renesanční město moderní architektury. In: Litomyšl renesanční město moderní architektury. Litomyšl: Město Litomyšl, 2014. s. 200-205. ISBN 978-80-905821-1-8. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva. The Architecture and Sculpture of the 20th Century (On Example of the Campus of the Technical University of Ostrava). In: Nowoczesność w architekturze : system - struktura - sąsiedztwo : Rybnik 2014. Tom 3, Sąsiedztwo. Gliwice: Wydział architektury Politechniki Śląskiej, 2014. s. 101-110. ISBN 978-83-63849-52-8. [Detail]
KOVÁŘ, Jan. Tvorba hřbitovů a smuteční obřadní síně očima architekta. In: O posledních věcech člověka. Praha: GALEN SRO, 2014. s. 271-275. ISBN 978-80-7492-138-4. [Detail]
MLČOCHOVÁ, Martina. Lokalizace struktur palácového charakteru v závislosti na vitálních procesech na příkladu města Ostravy. In: Velkoměstské paláce : model udržitelného rozvoje v centrech měst. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. s. 66-69. ISBN 978-80-01-05629-5. [Detail]
ŘIHÁK, Pavel. Transformace socialistického kulturního domu na kulturní palác v urbanistické struktuře města Kyjova. In: Velkoměstské paláce : model udržitelného rozvoje v centrech měst. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. s. 84-87. ISBN 978-80-01-05629-5. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Soudobá architektonická tvorba města Krnov. In: Nowoczesność w architekturze. 2012: Wydzial architektury politachniki Slaskiej w Gliwicach, 2013. s. 119-128. ISBN 978-83-63849-16-0. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva. Does a housing development need a center?. In: Nowoczesność w architekturze. Gliwice: Wydzial architektury politechniki slaskiej w Gliwicach, 2013. s. 129-137. ISBN 978-83-63849-16-0. [Detail]
STEHLÍKOVÁ, Jana. Ekologie a životní prostředí - Vztah přírodní a kulturní krajiny. In: Transgraniczny krajobraz Euroregionu Pradziad. Obraz pohraničí Euroregionu Praděd. Opole: Oficyna wydawnicza Politechniky Opolskiej, 2013. s. 51-70. ISBN 978-83-64056-09-3. [Detail]
KISZKA, Josef. Komunikace, infrastruktura. In: Transgraniczny krajobraz Euroregionu Pradziad. Obraz pohraničí Euroregionu Praděd.. Opole: Oficyna wydawnicza Politechniky Opolskiej, 2013. s. 9-28. ISBN 978-83-64056-09-3. [Detail]
AUGUSTINKOVÁ, Lucie. Stavební kultura Ostravy v době lucemburské. In: Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 261-292, 334-335. ISBN 978-80-7464-108-4. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Sociologie bydlení, kapitola. In: Jak se stát bytovým dekoratérem. Ostrava: AVE ART, 2007. s. 63-78. ISBN 978-80-239-8503-0. [Detail]

Příspěvek ve sborníku

RIEDLOVÁ, Kateřina. THE GEOMETRY OF THE FLOWER OF LIFE AND ITS APPLICATION IN ARCHITECTURE. In: 15th Multilingual Proceedings of the 15th International Conference Architecture in Perspective 2023 = Vícejazyčný sborník příspěvků z 15. ročníku mezinárodní konferece Architektura v perspektivě 2023 : 25th-26th October 2023, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2023. s. 40-46. ISBN 978-80-248-4711-5. [Detail]
ROSYPAL, Dušan a Martina PEŘINKOVÁ. RESEARCH OF THE CREATION AND INTEGRATION OF SACRAL AND URBAN SPACE. In: 15th Multilingual Proceedings of the 15th International Conference Architecture in Perspective 2023 = Vícejazyčný sborník příspěvků z 15. ročníku mezinárodní konferece Architektura v perspektivě 2023 : 25th-26th October 2023, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2023. s. 47-53. ISBN 978-80-248-4711-5. [Detail]
HLINKA, Jaroslav, Klára JÁNOŠOVÁ, Dominika FONŠOVÁ a Jindřich SVATOŠ. FACTORS AFFECTING ACTIVE PUBLIC SPACE. In: 15th Multilingual Proceedings of the 15th International Conference Architecture in Perspective 2023 = Vícejazyčný sborník příspěvků z 15. ročníku mezinárodní konferece Architektura v perspektivě 2023 : 25th-26th October 2023, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2023. s. 54-58. ISBN 978-80-248-4711-5. [Detail]
PÁSEK, Jiří. THE INFLUENCE OF TRANSFORMATION AND DEVELOPMENT SITES ON THE FORM OF SPATIAL PLANS. In: 15th Multilingual Proceedings of the 15th International Conference Architecture in Perspective 2023 = Vícejazyčný sborník příspěvků z 15. ročníku mezinárodní konferece Architektura v perspektivě 2023 : 25th-26th October 2023, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2023. s. 59-64. ISBN 978-80-248-4711-5. [Detail]
ŘIHÁK, Pavel. THEMES OF OSTRAVA'S SPATIAL DEVELOPMENT. In: 15th Multilingual Proceedings of the 15th International Conference Architecture in Perspective 2023 = Vícejazyčný sborník příspěvků z 15. ročníku mezinárodní konferece Architektura v perspektivě 2023 : 25th-26th October 2023, VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2023. s. 65-78. ISBN 978-80-248-4711-5. [Detail]
RIEDLOVÁ, Kateřina. THE HIDDEN GEOMETRY OF PRAGUE’S HISTORICAL CITY CENTER . In: 14th Architecture in Perspective 2022 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 14. architektura v perspektivě 2022 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2022. s. 51-56. ISBN 978-80-248-4646-0. [Detail]
DLÁBIKOVÁ, Ivona, Filip SLIVKA, Michaela KANTOROVÁ, Jana VEČEŘOVÁ, Michael POPE a Martina PEŘINKOVÁ. THE RESEARCH INTO THE BUILDING TECHNIQUE OF MEGALITHIC STRUCTURES. In: 14th Architecture in Perspective 2022:VŠB-Technical University of Ostrava,Faculty of Civil Engineering,Department of Architecture:proceedings of the international conference-14. architektura v perspektivě 2022:Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2022. s. 165-167. ISBN 978-80-248-4646-0. [Detail]
JANOŠOVÁ, Anna, Veronika SCHWARZ, Matúš ZÁHRADNÍK a Jindřich SVATOŠ. PŘÍSTUPY K SOUČASNÝM DOSTAVBÁM HIS- TORICKÝCH STAVEB. In: 14th Architecture in Perspective 2022:VŠB-Technical University of Ostrava,Faculty of Civil Engineering,Department of Architecture:proceedings of the international conference-14. architektura v perspektivě 2022:Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2022. s. 173-178. ISBN 978-80-248-4646-0. [Detail]
SLIVKA, Filip, Jiří HOŘÍNEK, Matúš ZÁHRADNÍK a Martina PEŘINKOVÁ. RESEARCH OF CONVERSIONS OF INDUSTRIAL OBJECTS AND THEIR POSSIBLE USE IN OSTRAVA. In: 14th Architecture in Perspective 2022:VŠB-Technical University of Ostrava,Faculty of Civil Engineering,Department of Architecture:proceedings of the international conference-14. architektura v perspektivě 2022:Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2022. s. 184-188. ISBN 978-80-248-4646-0. [Detail]
HRŮŠA, Petr. TŘI PRINCIPY ARCHITEKTURY. In: 14th Architecture in Perspective 2022:VŠB-Technical University of Ostrava,Faculty of Civil Engineering,Department of Architecture:proceedings of the international conference-14. architektura v perspektivě 2022:Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2022. s. 62-68. ISBN 978-80-248-4646-0. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Filip SLIVKA, Matúš ZÁHRADNÍK a Jiří HOŘÍNEK. USE OF PARKING LOTS FROM THE POINT OF VIEW OF THE CITY'S ECONOMY. In: 14th Architecture in Perspective 2022:VŠB-Technical University of Ostrava,Faculty of Civil Engineering,Department of Architecture:proceedings of the international conference-14. architektura v perspektivě 2022:Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2022. s. 90-94. ISBN 978-80-248-4646-0. [Detail]
SLIVKA, Filip, Jiří HOŘÍNEK a Martina PEŘINKOVÁ. THE ISSUE OF PARKING IN THE CITY'S RESIDENTIAL STRUCTURE. In: 13th Architecture in Perspective 2021 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 13. architektura v perspektivě 2021 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. s. 115-118. ISBN 978-80-248-4552-4. [Detail]
HOFMAN, Marek a Martina PEŘINKOVÁ. CHARACTERISTICS OF URBAN STRUCTURE OF AUTO-POIESIS CITY, OSTRAVA. In: 13th Architecture in Perspective 2021 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 13. architektura v perspektivě 2021 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. s. 150-156. ISBN 978-80-248-4552-4. [Detail]
OSIKA, Roman a Jiří MIKA. UMÍSTĚNÍ SMRAŠŤOVACÍCH MÍST V OSTRAVĚ. In: 13th Architecture in Perspective 2021 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 13. architektura v perspektivě 2021 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. s. 160-163. ISBN 978-80-248-4552-4. [Detail]
TREFIL, Zdeněk. URBAN PROJECT AS A TOOL FOR EFFECTIVE CONTROL AND PLANNING OF URBAN DEVEL- OPMENT. In: 13th Architecture in Perspective 2021 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 13. architektura v perspektivě 2021 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. s. 164-168. ISBN 978-80-248-4552-4. [Detail]
SVATOŠ, Jindřich. CONVERSION IN FOUR DIFFERENTLY WAYS. In: 13th Architecture in Perspective 2021 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 13. architektura v perspektivě 2021 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. s. 173-175. ISBN 978-80-248-4552-4. [Detail]
PALÁNOVÁ, Klára. IDEOLOGICAL INTERVENTIONS IN THE NATURAL HABITAT OF THE KARVINÁ-DOLY AREA, AND DEAL- ING WITH THE LISTED BUILDINGS OF THE BARBORA AND GABRIELA MINES NEAR THE LEANING CHURCH OF ST. PETER OF ALCANTARA. In: 13th Architecture in Perspective 2021 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 13. architektura v perspektivě 2021 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. s. 205-208. ISBN 978-80-248-4552-4. [Detail]
SLIVKA, Filip, Jiří HOŘÍNEK a Martina PEŘINKOVÁ. CONVERSION OF INDUSTRIAL BUILDINGS IN CONTEXT. In: 13th Architecture in Perspective 2021 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 13. architektura v perspektivě 2021 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. s. 209-211. ISBN 978-80-248-4552-4. [Detail]
RIEDLOVÁ, Kateřina. PRAGUE - NEW JERUSALEM?. In: 13th Architecture in Perspective 2021 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 13. architektura v perspektivě 2021 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. s. 41-45. ISBN 978-80-248-4552-4. [Detail]
DLÁBIKOVÁ, Ivona, Martina PEŘINKOVÁ a Filip SLIVKA. FUNERÁLNÍ ARCHITEKTURA ÉTIENNE-LOUIS BOULLÉE A INSPIRACE PRO DNEŠNÍ HŘBITOVY. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 100-103. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
HOFMAN, Marek, Filip SLIVKA, Jiří HOŘÍNEK a Martina PEŘINKOVÁ. Současné struktury a vývojové tendence v sídlech do 10 000 obyvatel v Moravskoslezském Pobeskydí. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 136-140. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
OSIKA, Roman, Jiří MIKA a Jindřich SVATOŠ. MĚSTA V PROCESU SMRŠŤOVÁNÍ V MORAVSKOS-LEZSKÉM KRAJI. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 141-144. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
HOFMAN, Marek, Filip SLIVKA, Jiří HOŘÍNEK a Martina PEŘINKOVÁ. Výzkum postindustriální městské struktury Moravskoslezského Pobeskydí. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 148- 151. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
HOFMAN, Marek, Filip SLIVKA, Jiří HOŘÍNEK a Martina PEŘINKOVÁ. Výzkum vývoje městské struktury v 19. a 20. století. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 161-163. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
HOFMAN, Marek, Filip SLIVKA, Jiří HOŘÍNEK a Martina PEŘINKOVÁ. Výzkum vývoje městské struktury v 19. a 20. století. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 161-163. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
ŘIHÁK, Pavel. URBÁNNÍ AKUPUNKTURA - VLIV OHNISEK NA PŘÍKLADU STUDÉNKY. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 227-231. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
PALÁNOVÁ, Klára. FUNERAL ARCHITECTURE INFLUENCED BY THE NATIONAL STYLE OF FREE CZECHOSLOVAKIA. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 247-250. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
SVATOŠ, Jindřich. LETIŠTĚ TEMPELHOF: "POKUŠENÍ PRO DEVELOPERY NEBO OÁZA PRO VOLNÝ ČAS OBYVATEL BERLÍNA?". In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 261-265. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
RIEDLOVÁ, Kateřina. GEOMETRIC CONNECTIONS OF THE HISTORI-CAL CENTRE OF PRAGUE. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 44-48. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
SLIVKA, Filip, Ivona DLÁBIKOVÁ a Martina PEŘINKOVÁ. TYPOLOGIE HŘBITOVŮ V NOVOVĚKU A FYLOSOFICKÝ PŘÍNOS ALDA ROSSIHO. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 84-88. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
HRŮŠA, Petr. INSPIRACE A VÝCHODISKA ARCHITEKTA FANTY, POUČENÍ Z ARCHITEKTURY PŘED STO LETY PRO ZÁKLADY V TEORII ARCHITEKTURY I V ROCE 2020. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 92-96. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva. UNIVERZITNÍ KNIHOVNA JAKO PROSTOR PRO UMĚNÍ NA PŘÍKLADU PARKS LIBRARY, IOWA STATE UNIVERSITY, USA. In: Kniha ve 21. století (2020) : sborník z konference konané ve dnech 11.–13.2.2020 na Slezské univerzitě v Opavě. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2020. s. 93-100. ISBN 978-80-7054-292-7. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Jiří HOŘÍNEK a Filip SLIVKA. THE DEPENDENCE OF URBAN CEMETERY STRUCTURES ON RESIDENCE VITALITY. In: 11th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE 2019/11 ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVE 2019. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. s. 130-133. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
JURAČKA, Ondřej a Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ. THE INFLUENCE OF DISPLACEMENT OF THE POPULATION OF SILESIAN OPAVA REGION ON THE FORMATION OF CEMETERY GROUNDS AND THEIR SUSTAINABILITY. In: 11th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE 2019/11 ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVE 2019. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. s. 146-148. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
SVATOŠ, Jindřich. Kampus Vídeňské ekonomické univerzity /WU/. In: 11th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE 2019/11 ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVE 2019. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. s. 172-174. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
RIEDLOVÁ, Kateřina a Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ. MILAN'S MODERN QUARTER VS. PANKRAC. In: 11th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE 2019/11 ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVE 2019. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. s. 201-205. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
KRČMÁŘ, Igor. INTRODUCTION TO THE COMPOSITION OF WOODEN BUILDINGS. In: 11th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE 2019/11 ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVE 2019. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. s. 221-228. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
HOLUBOVÁ, Martina. FUNDAMENTAL ELEMENTS OF SPATIAL FORM OF SETTLEMENTS. In: 11th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE 2019/11 ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVE 2019. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. s. 256-260. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
DLÁBIKOVÁ, Ivona, Martina PEŘINKOVÁ, Jan KOVÁŘ a Daniel VANĚK. PHILOSOPHY AND ETYMOLOGY OF THE WORD CEMETERY, CHANGES IN ITS SPACE FROM MIDDLE AGES TO THE PRESENT. In: 11th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE 2019/11 ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVE 2019. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. s. 47-49. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
ŘIHÁK, Pavel. URBAN SPACE FORMING ON EXAMPLES FROM OSTRAVA. In: 11th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE 2019/11 ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVE 2019. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. s. 78-81. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
VANĚK, Daniel, Martina PEŘINKOVÁ, Jan KOVÁŘ a Ivona DLÁBIKOVÁ. Rozvoj pohřebišť na příkladu rozšíření centrálního pohřebiště ve Frýdku-Místku. In: 11th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE 2019/11 ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVE 2019. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. s. 82-83. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
OSIKA, Roman a Barbora KNAPIKOVA. CITY OF KARVINA IN THE RESTRICTION PROCESS. In: 11th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE 2019/11 ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVE 2019. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. s. 91-93. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
KOVÁŘ, Jan, Martina PEŘINKOVÁ, Ivona DLÁBIKOVÁ a Daniel VANĚK. MINULOST A SOUČASNOST BRUNTÁLSKÝCH POHŘEBIŠŤ JAKO SOUČÁST MĚSTSKÉHO URBANISMU A MĚSTSKÉ ZELENĚ. In: Architecture in perspective 11 = 11. Architektura v perspektivě : conference proceedings : October 2-3, 2019, Ostrava, Czech Republic. OSTRAVA: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2019. s. 149-151. ISBN 978-80-248-4331-5. [Detail]
RIEDLOVÁ, Kateřina. HEALTHY SCHOOL FOR OSTRAVA. In: 10. architektura v perspektivě 2018: Architecture in perspective 10 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2018. s. 130-131. ISBN 978-80-248-4236-3. [Detail]
SLIVKA, Filip, Ivona DLÁBIKOVÁ a Martina PEŘINKOVÁ. RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF FIRE STATIONS IN SLOVAKIA. In: 10. architektura v perspektivě 2018: Architecture in perspective 10 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2018. s. 138-139. ISBN 978-80-248-4236-3. [Detail]
TREFIL, Zdeněk. KULT HVĚZD A ELITÁŘSTVÍ V ARCHITEKTUŘE. In: 10. architektura v perspektivě 2018: Architecture in perspective 10 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2018. s. 40-41. ISBN 978-80-248-4236-3. [Detail]
PALÁNOVÁ, Klára. ADAPTIVE USE OF A NON-FUNCTIONAL PUBLIC SPACE FOR A PUBLICLY SIGNIFICANT INSTITUTION. In: 10. architektura v perspektivě 2018: Architecture in perspective 10 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2018. s. 87-89. ISBN 978-80-248-4236-3. [Detail]
PALÁNOVÁ, Klára a Ondřej JURAČKA. NEW SPATIAL STRUCTURES OF CEMETERY COMPOUNDS IN THE PUBLIC SPACE OF THE CITY OF OSTRAVA. In: 10. architektura v perspektivě 2018: Architecture in perspective 10 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2018. s. 90-91. ISBN 978-80-248-4236-3. [Detail]
VANĚK, Daniel, Michal ZÁHORA a Martina PEŘINKOVÁ. DOPRAVA VE MĚSTĚ: OD ČESKA K JAPONSKU. In: 10. architektura v perspektivě 2018: Architecture in perspective 10 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2018. s. 92-93. ISBN 978-80-248-4236-3. [Detail]
ŘIHÁK, Pavel a Kateřina RIEDLOVÁ. FORMOVÁNÍ ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉHO PROSTORU - VYMEZENÍ, USPOŘÁDÁNÍ A OHNISKA. In: 10. architektura v perspektivě 2018: Architecture in perspective 10 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2018. s. 94-95. ISBN 978-80-248-4236-3. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Michal ZÁHORA a Daniel VANĚK. SLEDOVÁNÍ POHYBU CHODCŮ VE VEŘEJNÉM PROSTORU. In: 9. architektura v perspektivě 2017: 9th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 130-132. ISBN 978-80-248-4058-1. [Detail]
ROSYPAL, Dušan a Martina PEŘINKOVÁ. FORMOVÁNÍ PŘEDPROSTORU HŘBITOVA PRO DŮSTOJNÝ VSTUP DO VEŘEJNÉHO PROSTORU. In: 9. architektura v perspektivě 2017: 9th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 161-164. ISBN 978-80-248-4058-1. [Detail]
KRČMÁŘ, Igor. ŽLUTÁ SKVRNA V OKU URBANISTY. In: 9. architektura v perspektivě 2017: 9th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 169-173. ISBN 978-80-248-4058-1. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Markéta TWRDÁ a Lenka HAHN. REVITALIZACE, REKONSTRUKCE A KONVERZE OBJEKTU VODÁRENSKÉ VĚŽE V OPAVĚ. In: 9. architektura v perspektivě 2017: 9th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 240-244. ISBN 978-80-248-4058-1. [Detail]
NEDVĚD, Martin, Aleš STUDENT a Roman OSIKA. AUTONOMNÍ PRVKY U SOLITÉRNÍCH OBJEKTŮ. In: 9. architektura v perspektivě 2017: 9th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 39-42. ISBN 978-80-248-4058-1. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára, Jan KOVÁŘ a Ondřej JURAČKA. TRANSFORMATION OF THE CURRENT SELECTED CEREMONIAL HALLS IN OSTRAVA - THEIR STATUS AND FUNCTIONS IN THE BODY OF THE VILLAGE IN THE MEANING OF PUBLIC SPACE AND THEIR AESTETIZATION. In: 9. architektura v perspektivě 2017: 9th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 73-76. ISBN 978-80-248-4058-1. [Detail]
NEDVĚD, Martin a Kateřina RIEDLOVÁ. WALDORFSKÁ ŠKOLA PRO OSTRAVU. In: 9. architektura v perspektivě 2017: 9th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 93-96. ISBN 978-80-248-4058-1. [Detail]
KRČMÁŘ, Igor. Wooden structures: Traditional and yet forgotten. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II - Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT 2016. Londýn: CRC Press/Balkema, 2017. s. 501-506. ISBN 978-1-315-39382-7. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára a Ondřej JURAČKA. Cultural influences conditioning the development of funeral architecture, its current status and its future direction. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II - Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT 2016. Londýn: CRC Press/Balkema, 2017. s. 599-604. ISBN 978-1-315-39382-7. [Detail]
ZÁHORA, Michal, Daniel VANĚK a Martina PEŘINKOVÁ. Traffic calming as a means of improvement of the urban environment. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II - Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT 2016. Londýn: CRC Press/Balkema, 2017. s. 685-690. ISBN 978-1-315-39382-7. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára a Ondřej JURAČKA. Podoba, postoje a výzvy kremační architektury v Ostravě. In: 8. architektura v perspektivě 2016: 8th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 113-115. ISBN 978-80-248-3940-0. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Lenka KOLARČÍKOVÁ a Markéta TWRDÁ. Transformace pobřežního území v důsledku expanze turistického průmyslu. In: 8. architektura v perspektivě 2016: 8th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 121-122. ISBN 978-80-248-3940-0. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Lenka KOLARČÍKOVÁ a Markéta TWRDÁ. Modulární architektura a její aplikace v rámci ekologicky udržitelného rozvoje na Bali. In: 8. architektura v perspektivě 2016: 8th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 142-144. ISBN 978-80-248-3940-0. [Detail]
KRČMÁŘ, Igor. Dřevo stavby !!!. In: 8. architektura v perspektivě 2016: 8th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 207-216. ISBN 978-80-248-3940-0. [Detail]
KYSELKA, Mojmír. Čtyři stavební boomy v české republice. Už 800 let si zvykáme. In: 8. architektura v perspektivě 2016: 8th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 40-41. ISBN 978-80-248-3940-0. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Daniel VANĚK a Michal ZÁHORA. Doprava a veřejný prostor v konceptech novodobých měst. In: 8. architektura v perspektivě 2016: 8th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 50-52. ISBN 978-80-248-3940-0. [Detail]
RIEDLOVÁ, Kateřina. Perspektivy Přívozu. In: 8. architektura v perspektivě 2016: 8th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 61-64. ISBN 978-80-248-3940-0. [Detail]
NEDVĚD, Martin. Perspektivy Moravské Ostravy. In: 8. architektura v perspektivě 2016: 8th Architecture in Perspective 2016 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 65-68. ISBN 978-80-248-3940-0. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára, Jan KOVÁŘ, Ivona DLÁBIKOVÁ, Tomáš BABOR, Ondřej JURAČKA a Jiří Philippe JANDA. Quantitative and qualitative differences in selected Prague cemeteries. In: ESaT 2015 : International Conference on Engineering Sciences and Technologies : Tatranská Štrba, High Tatras Mountains, Slovak Republic : 27-29 May 2015. Košice: Technická univerzita Košice, 2016. s. 347-352. ISBN 978-80-553-2042-7. [Detail]
RUDOLF, Vlastimil a Daniel ZADRAPA. Městská veřejná prostranství a jejich revitalizace v Olomouckém kraji. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 105-109. ISBN 978-80-248-3802-1. [Detail]
KANIA, David a Martina PEŘINKOVÁ. Analýza regionálních letišť České republiky. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 129-131. ISBN 978-80-248-3802-1. [Detail]
RIEDLOVÁ, Kateřina. Jihoindická chrámová města … v mnohém inspirující a přesahující…. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 140-145. ISBN 978-80-248-3802-1. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Daniel VANĚK a Michal ZÁHORA. Úloha bulváru v městském prostoru. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 25-27. ISBN 978-80-248-3802-1. [Detail]
NEDVĚD, Martin a Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ. Architektura přátelská k dětem. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 39-42. ISBN 978-80-248-3802-1. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára, Jan KOVÁŘ, Ivona DLÁBIKOVÁ, Ondřej JURAČKA a Tomáš BABOR. Role současné kremační architektury v sekularizované společnosti České republiky. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 54-57. ISBN 978-80-248-3802-1. [Detail]
KANIA, David a Martina PEŘINKOVÁ. Regionální letiště – rozvoj a územní plánování. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 66-69. ISBN 978-80-248-3802-1. [Detail]
KUBICOVÁ, Věra. Moderní chápání prostoru, prožívání prostoru, vidění a zobrazování prostoru. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 73-74. ISBN 978-80-248-3802-1. [Detail]
MLČOCHOVÁ, Martina a Pavel ŘIHÁK. Urbánní strategie z hlediska kulturní stabilizace a vitálních procesů ve městech. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 8-11. ISBN 978-80-248-3802-1. [Detail]
TWRDÁ, Markéta, Lenka KOLARČÍKOVÁ a Martina PEŘINKOVÁ. Konverze průmyslového areálu pivovaru. In: Architektura v perspektivě 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 97-99. ISBN 978-80-248-3802-1. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára, Jan KOVÁŘ, Ivona DLÁBIKOVÁ, Ondřej JURAČKA a Tomáš BABOR. Requirements for cremation architecture in contemporary secularized society. In: First Funerary Architecture International Symposium: City of the dead /city of the living : 22-24 Ottobre 2015, Ravenna. [Itálie]: [s.n.], 2015. s. 150-158. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára a Vendula ŠAFÁŘOVÁ. The transformation of kindergardens. In: Proceedings of 7th International Conference Contemporary Problems of Architecture and Construction. Firenze: Univerzita Degli Studi, 2015. s. 235-238. ISBN 978-88-6542-431-5. [Detail]
NEDVĚD, Martin a Valerie ZÁMEČNÍKOVÁ. Influence of Alternative Education on the Architecture of Conventional Schools. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 686-691. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva. Mass prefabricated-panel housing construction in private ownership in the Czech Republic. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 692-697. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Measure of Town and Metropolis. In: Advanced Materials Research. Volume 1020. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2014. s. 716-721. ISBN 978-3-03835-237-2. [Detail]
ČESELSKÝ, Jan, Martina PEŘINKOVÁ a Miloslav ŘEZÁČ. The impact of urban structure and building typology on transport. In: Advanced Materials Research. Volume 842. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 858-862. ISBN 978-3-03785-940-7. [Detail]
BAUMANNOVÁ, Milada, Jan ČESELSKÝ a Miloslav ŘEZÁČ. Investment in Top Architecture and its Potential for the City. In: Architecture in Perspective VI. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 12-16. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
RUDOLF, Vlastimil a Martina PEŘINKOVÁ. Historic Preservation and Planar Protection of Historic Seats in Olomouc Region. In: Architecture in Perspective VI. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 122-125. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
HALÍŘOVÁ, Marcela, Petra TYMOVÁ a Martina PEŘINKOVÁ. Sustainable Construction in the Conservation Area. In: Architecture in Perspective VI. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 132-136. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
STUDENT, Aleš a Martin NEDVĚD. Czech Counryside and Small Production Facilities. In: Architecture in Perspective VI. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 137-140. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Markéta TWRDÁ a Lenka KOLARČÍKOVÁ. Conversion of industrial hall buildings. In: Architecture in Perspective VI. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 147-150. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Eva SLOVÁKOVÁ a Václav POTŮČEK. Artificial Barriers of the Cities. In: Architecture in Perspective VI. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 35-38. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
RIEDLOVÁ, Kateřina a Věra KUBICOVÁ. Villas in the "Underground". In: Architecture in Perspective VI. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 55-60. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
ŠAFÁŘOVÁ, Vendula. The Beauty of Skylight. In: Architecture in Perspective VI. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 97-100. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára, Jan KOVÁŘ, Ivona DLÁBIKOVÁ, Eva PROSKEOVÁ a Zuzana TOMEČKOVÁ. Burying as Part of Life in the European Context. In: Architecture in Perspective VI. Enfield, New Hampshire: Trans Tech Publications, 2014. s. 39-43. ISBN 978-3-03835-323-2. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Markéta TWRDÁ a Václav POTŮČEK. Conversion of Historic Buildings in Terms of Architectural Design and Building Construction. In: EnviBuild 2014 : 18th-19th September 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 93-96. ISBN 978-80-214-5003-5. [Detail]
HRŮŠA, Petr. Individuální bydlení v České republice v evropském kontextu. In: Individuální bydlení v České republice v evropském kontextu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. s. 18-23. ISBN 978-80-01-05603-5. [Detail]
PAPOUŠEK, Jiří. Individuální bydlení v České republice. In: Individuální bydlení v České republice v evropském kontextu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. s. 36-41. ISBN 978-80-01-05603-5. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Vliv vývoje stavebních konstrukcí na bydlení. In: Individuální bydlení v České republice v evropském kontextu. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. s. 42-45. ISBN 978-80-01-05603-5. [Detail]
HRŮŠA, Petr. Architektura v perspektivě 2013. In: Architektura v perspektivě : architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století : 5. ročník vědecké konference : 26.-27.9.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 10-27. ISBN 978-80-248-3148-0. [Detail]
NEDVĚD, Martin. Vesnice v obležení městem. In: Architektura v perspektivě : architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století : 5. ročník vědecké konference : 26.-27.9.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 100-102. ISBN 978-80-248-3148-0. [Detail]
ZÁMEČNÍKOVÁ, Valerie a Martin NEDVĚD. Architektura alternativních základních a mateřských škol ve 2. polovině 20. století. In: Architektura v perspektivě : architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století : 5. ročník vědecké konference : 26.-27.9.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 175-182. ISBN 978-80-248-3148-0. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Stavební konstrukce obytných staveb. In: Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : 27. november 2012. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. s. 64-69. ISBN 978-80-227-3930-6. [Detail]
NEDVĚD, Martin. Hlučínsko: lidé, kultura, urbanismus. In: Perspektivy území II: hranice a rozhraní : [6.11.2013, Fakulta stavební ČVUT v Praze]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. s. 17-26. ISBN 978-80-01-05339-3. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva. Architektonická soutěž v procesu plánování podoby veřejného prostoru. Limity, možnosti a kompetence. In: Perspektivy území II: hranice a rozhraní : [6.11.2013, Fakulta stavební ČVUT v Praze]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. s. 79-90. ISBN 978-80-01-05339-3. [Detail]
FERKO, Martin, Jan ČESELSKÝ a Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ. Vývoj plošného standardu bydlení v české republice. In: Structura Stavební trendy 2013 : 3. ročník mezinárodní stavební konference : ekologie, energetika, bezpečnost, udržitelnost : sborník prací ke konferenci : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 7.11-8.11.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 49-54. ISBN 978-80-248-3235-7. [Detail]
ZÁMEČNÍKOVÁ, Valerie a Martin NEDVĚD. Architecture of Waldorf schools. In: Young Scientist 2013 : 5th PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture under auspices of the Civil Engineering Faculty Dean assoc. prof. Vincent Kvočák, PhD. : Herľany, April 10 - 12, 2013. Košice: Technical University of Košice, 2013. s. 0. ISBN 978-80-553-1305-4. [Detail]
NEDVĚD, Martin a Valerie ZÁMEČNÍKOVÁ. Využití industriálních staveb v Moravskoslezském kraji pro kulturní a společenské aktivity. In: Člověk, stavba a územní plánování 7 : květen 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, 2013. s. 273-278. ISBN 978-80-01-05225-9. [Detail]
NEDVĚD, Martin. Východiska pro realizaci a udržitelnost komunitních center na venkově. In: MMK 2012 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky :sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : ročník III : 10.-14. prosince 2012, Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 1269-1275. ISBN 978-80-905243-3-0. [Detail]
NEDVĚD, Martin a Josef KISZKA. Výzkumná skupina architektura: pět ostravských šachet. In: Structura 2012 : II. ročník mezinárodní stavební konference : Ostrava, 8.-9.11.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 284-287. ISBN 978-80-248-2879-4. [Detail]
MARTINEC, Petr, Jiří ŠČUČKA, Lucie AUGUSTINKOVÁ a Martina PEŘINKOVÁ. Výsledky výzkumu fragmentů gotického zdiva ve Staříči. In: Sborník k závěrečné konferenci projektu"Přeshraniční spolupráce vysolých škol v oblasti péče o kulturní památky a využití opuštěných průmyslových objektů". Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 23-28. ISBN 978-80-248-2422-2. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Andrzej KUCHARCZYK. The long-term effectiveness of renovation plaster from Jevicko library. In: Sborník k závěrečné konferenci projektu"Přeshraniční spolupráce vysolých škol v oblasti péče o kulturní památky a využití opuštěných průmyslových objektů". Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 77-83. ISBN 978-80-248-2422-2. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Lucie AUGUSTINKOVÁ. Důl František v Ostravě - Přívoze. In: Sborník k závěrečné konferenci projektu"Přeshraniční spolupráce vysolých škol v oblasti péče o kulturní památky a využití opuštěných průmyslových objektů". Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 77-83. ISBN 978-80-248-2422-2. [Detail]
FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Klára, Aleš STUDENT, Kateřina RIEDLOVÁ a Martin NÁHLOVSKÝ. Okruh báňské dráhy - postindustrální dědictví. In: Structura 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 84-89. ISBN 978-80-248-2521-2. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Sanace zámku v Hrádku u Sušice. In: Nowoczesność w architekturze. Gliwice: Politechnika Slaska Gliwice, 2010. s. 213-218. ISBN 978-83-928236-2-9. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. The long-term effectiveness of renovation plasters from Jevíčko castle. In: Proceedings of the Second Historic Mortars Conference (HMC 2010) and RILEM TC 203-RHM Final Workshop. BAGNEUX: RILEM Publications S.a.r.L., 2010. s. 1145-1150. ISBN 978-2-35158-112-4. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Architecture of fifties and eighties in Moravia. In: Nowoczesnosc w architekturze. Gliwice: Monografia Gliwice, 2009. s. 111-116. ISBN 978-83-928236-4-3. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Long-term effectivennes of renovation plasters on historical buildings. In: Ecology and New Building Materials and Products : international conference of Research Institute of Building Materials. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2008. s. 213-216. ISBN 978-80-254-2029-4. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Forms of redevelopment plasters application on historical buildings. In: WTA - Almanach. München: WTA -Geschäftsstelle, 2008. s. 225-230. ISBN 978-3-937066-08-0. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. The forms of redelopment plasterś aplication on historical buildings. In: Konference of research institute of building materiels. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, 2007. s. 169-175. ISBN 978-80-239-9347-9. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Posouzení účinnosti sanačních omítek na historických objektech. In: Sborník VIII. Vědecké konference Stavební fakulty v Košicích 2007. Košice: Stavební fakulta v Košicích, 2007. s. 187-191. ISBN 978-80-8073-789. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Aleš STUDENT. Rekonstrukce základní školy ve Strahovicích. In: Konference Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů. Podbánské, SK: Dom techniky ZSVTS Košice, s.r.o., 2006. s. 109-112. ISBN ISBN ? 80-232-0259-6. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Aleš STUDENT. ADAPTACE KOTELNY NA SÍDLIŠTI V OPAVĚ. In: Sanace 2005. Brno: VUT FAST v Brně, 2005. s. 167-175. ISSN 1211-3700. [Detail]
STUDENT, Aleš a Martina PEŘINKOVÁ. ADAPTACE KOTELNY NA SÍDLIŠTI V OPAVĚ. In: Sanace 2005. Brno: VUT FAST v Brně, 2005. s. 167-175. ISSN 1211-3700. [Detail]
STUDENT, Aleš a Martina PEŘINKOVÁ. ADAPTACE KOTELNY NA SÍDLIŠTI V OPAVĚ. In: Sanace 2005. Brno: VUT FAST v Brně, 2005. s. 167-175. ISSN 1211-3700. [Detail]

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

PEŘINKOVÁ, Martina, Jiří HOŘÍNEK, Marek HOFMAN a Filip SLIVKA. Contemporary structures and development tendencies in settlements of up to 10,000 residents in the Moravian-Silesian Pobeskydí Region. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 136-140. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Jiří HOŘÍNEK, Marek HOFMAN a Filip SLIVKA. Research of the Post-Industrial Urban Structure of the Moravian-Silesian Pobeskydí Region. In: 12th Architecture in Perspective 2020 : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture : proceedings of the international conference = 12. architektura v perspektivě 2020 : Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 148-151. ISBN 978-80-248-4450-3. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Václav POTŮČEK a Daniel VANĚK. Urbanisticko-architektonické intervencie zvyšujúce bezpečnosť a zlepšujúce sociálnu klímu obytného prostredia panelových sídlisk. In: Komplexná obnova bytových domov 2014 : od energetickej efektívnosti po trvalú udržateľnosť : 19.-21. november 2014 : Grand hotel Permon, Podbanské. Martin: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2014. s. 103-106. ISBN 978-80-227-4272-6. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Eva SLOVÁKOVÁ. Přírodní bariéry města. In: Architektura v perspektivě : architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století : 5. ročník vědecké konference : 26.-27.9.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 32-36. ISBN 978-80-248-3148-0. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Václav POTŮČEK. Konverze historických objektů z pohledu architektonického návrhu a stavebních konstrukcí. In: Progress 2013 : teplo, tepelná technika, vzduchotechnika, vytápění a akustika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 1-5. ISBN 978-80-248-2972-2. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Jakub ŠEBESTA a Petr ŽÁK. Skryté domy. In: Progress 2013 : teplo, tepelná technika, vzduchotechnika, vytápění a akustika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 1-9. ISBN 978-80-248-2972-2. [Detail]
NEDVĚD, Martin a Jana STEHLÍKOVÁ. Důvody pro zachování ostravských důlních objektů a možnosti jejich zachování. In: Structura Stavební trendy 2013 : 3. ročník mezinárodní stavební konference : ekologie, energetika, bezpečnost, udržitelnost : sborník prací ke konferenci : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 7.11-8.11.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 172-176. ISBN 978-80-248-3235-7. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Historie a současnost dřevěné architektury. In: Architektura - představy a skutečnost. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2009. s. 52-54. ISBN 978-80-248-2008-8. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Soudobé architektonické formy revitalizací panelových objektů. In: Sanace 2009. Brno: WTA CZ, 2009. s. 172-177. [Detail]
KYSELKA, Mojmír. Vývoj a současnost tradičních dřevěných staveb na Moravě. In: Dřevěné stavby. Sborník stavebního veletrhu Brno. Brno: EXPO DATA spol. s.r.o. Brno, 2008. s. 83-94. ISBN 978-80-7293-209-2. [Detail]
KRČMÁŘ, Igor. Koncepční detaily ? Nástavby a vestavby. In: sborník 2. konference Střešní nástavby a vestavby. B.m.: Sekurkon, 2008. s. 39-47. ISBN 978-80-86604-39-8. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Soudobá architektura střešních nástaveb. In: sborník 2. konference Střešní nástavby a vestavby. B.m.: Sekurkon, 2008. s. 48-53. ISBN 978-80-86604-39-8. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Způsoby použití sanačních omítek. In: Konference Poruchy a rekonstrukce obvodových plášťů a střech. Košice: Stavební fakulta v Košicích, 2007. s. 235-241. ISBN 978-80-232-0275-5. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Hodnocení sanačních omítek po několika letech působení. In: Konference Sanace a rekonstrukce staveb 2007. Praha: WTA, 2007. s. 37-41. ISBN 978-80-248-1439. [Detail]
STUDENT, Aleš. Architektura soudobých střešních nástaveb. In: Konference střešní nástavby a vestavby. Ostrava: SEKURKON Ostrava, 2007. s. 6-10. ISBN 978-80-86604-34-3. [Detail]
KRČMÁŘ, Igor. Obnova kovových konstrukcí z pohledu památkáře ? architekta. In: Obnova kovových konstrukcí historických objektů. Praha: STOP ? Společnost pro technologie ochrany památek 2007, 2007. s. 32-42. ISSN 1212-4168. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Revitalizace panelových objektů z pohledů funkce a architektonické formy. In: Sanace 2007. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2007. s. 200-205. ISSN 1211-3700. [Detail]
KRČMÁŘ, Igor. Využití střech z pohledu terénního památkáře a autorizovaného architekta. In: Využití střech z pohledu terénního památkáře a autorizovaného architekta. Praha: SEKURKON Ostrava, 2007. s. 32-42. ISBN 978-80-86604-34-3. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Posouzení účinnosti sanačních omítek na historických objektech. In: Životnost a spolehlivost stavebních materiálů a konstrukcí. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. s. 135-139. ISBN 978-80-248-1439-1. [Detail]
KYSELKA, Mojmír. Architektonické formy bydlení. In: Rozvoj bydlení IV.. Praha: ČVUT Praha, FAST, 2006. s. 99-114. ISBN ISBN 80-01-03382-1. [Detail]
KYSELKA, Mojmír. Vývoj architektonických forem objektů bydlení. In: Sborník prací dílčí zprávy o řešení projektu GAČR ?Výzkum proměn bydlení v ČR?. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 31-43. ISBN ISBN 80-248-1014-X. [Detail]
STUDENT, Aleš a Martina PEŘINKOVÁ. Sklo a historické objekty. In: Sborník přednášek mezinárodního odborného a vědecko výzkumného semináře Architektonické a technické aspekty zajištění předpokladů udržitelného rozvoje v procesu přípravy a realizace výstavby objektů. Praha: ČVUT Praha, FA, 2006. s. 77-81. ISBN ISBN-80-01-03560-3. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Stavební konstrukce obytných staveb. In: Sorník prací dílčí zprávy o řešení projektu GAČR ?Výzkum proměn bydlení v ČR?. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 44-51. ISBN ISBN 80-248-1014-X. [Detail]
STUDENT, Aleš. Stavební materiály obytných staveb a jejich vývoj. In: Rozvoj bydlení IV.. Praha: ČVUT Praha, FAST, 2006. s. 131-140. ISBN ISBN 80-01-03382-1. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Aleš STUDENT. Rekonstrukce panelových objektů domova důchodců v Nezdenicích. In: Sborník mezinárodní konference Sanace 2006. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2006. s. 222-225. [Detail]
KYSELKA, Mojmír, Aleš STUDENT a Martina PEŘINKOVÁ. Architektonické formy proměn bydlení ve vztahu k vývoji konstrukcí, materiálů a typologii objektů bydlení v 19.a 20.století v českých zemích. In: Sborník referátů 2.mezinárodní interdisciplinární konference Proměny bydlení a širší otázky úrovně obslužné sféry. Olomouc: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 121-123. ISBN SBN 80-248-1219-3. [Detail]

Abstrakt nebo poster ve sborníku

ŠPAČKOVÁ, Eva. Dívej se. Přemýšlej. Posuzuj. Vizuální gramotnost jako předpoklad kompetentní demokracie pro město budoucnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 25-26 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva a Marie ŠPILÁČKOVÁ. Cesta k participativnímu plánování v městském prostoru na příkladu Ostravy-Poruby. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 27 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva. The journey from university research to public space design: teaching community-engaged design in a Czech university. Chapel Hill: Society for Arts Entrepreneurship Education, 2019. 14 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MARTINEC, Petr, Jiří ŠČUČKA, Lucie AUGUSTINKOVÁ a Martina PEŘINKOVÁ. Materials in fragments of Gothic masonry found in Staric (Czech Republic). Katlenburg-Lindau: European Geophysical Society, 2011. ISSN 1607-7962. [Detail]

Přednáška nebo poster

MLČOCHOVÁ, Martina a Pavel ŘIHÁK. Urbanisticko-dopravní řešení města Kroměříže. 2014. [Detail]
PAPOUŠEK, Jiří a Petr HRŮŠA. Jádra venkovského prostoru. 2014. [Detail]
NEDVĚD, Martin. Typologie kulturně-společenských center v Moravskoslezském kraji. 2013. [Detail]
ZÁMEČNÍKOVÁ, Valerie. Architektura, historie, vývoj, současnost alternativních škol. 2013. [Detail]

Zpráva

ŠPAČKOVÁ, Eva, Tomáš ČECH, Roman OSIKA, Laura DOLEŽALOVÁ, Markéta KÁŇOVÁ a Michael KOTLÁR. Návrh zadání. Soubor podkladů podle výsledků participativních aktivit v prostoru Hlavní třídy v Ostravě-Porubě. součást projektu, 2021. ISBN 978-80-7599-274-1. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva a Tomáš ČECH. Tři kroky pro kolonii Válcoven, závěrečná zpráva. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor evropských projektů, 2017. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva, Martina MLČOCHOVÁ, Tomáš LEHNERT, Filip CIAHOTNÝ a Nikos KOTUPAS. Alternativní návrh umístění VTP v Ostravě. Magistrát města Ostravy, Ostrava, 2016. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Stavební konstrukce bytových staveb. : VŠB TU Ostrava, 2007. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Předpokládaný vývoj stavebních konstrukcí v oblasti bytových staveb. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. [Detail]

Závěrečná práce

PEŘINKOVÁ, Martina. Výzkum účinnosti sanačních omítek na historických objektech. VŠB ? TU Ostrava, 2008. 1-50 s. [Detail]

Oponentský posudek

ŠPAČKOVÁ, Eva. oponentský posudek Jordánová, Květa: Samostatné strojírny na Moravě (1820-1918): stavebně technický vývoj a typologie, hodnocení kvality industriálního dědictví. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva. TWENTY-FIRST CENTURY GATED COMMUNITIES IN ISTANBUL. Praha: Karlova Univerzita, 2017. [Detail]

Konference, workshop, výstava - uspořádání

ŠPAČKOVÁ, Eva, Tomáš ČECH, Roman OSIKA, Laura DOLEŽALOVÁ, Markéta KÁŇOVÁ, Michael KOTLÁR, Marie ŠPILÁČKOVÁ, Kateřina GLUMBÍKOVÁ, Marek MIKULEC, Lenka CALETKOVÁ, Monika CHRENKOVÁ a Alexandra BOČKOVÁ. PARTICIPACE PRAKTICKY (mezinárodní workshop k projektu TAČR Komunitně založené participativní plánování v městském prostoru). 2021. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva a Tomáš ČECH. CROWN FOR PORUBA, international student's workshop. 2018. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva a Tomáš ČECH. Architektura knihoven. 2018. [Detail]
JURAČKA, Ondřej a Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ. Estetizace obřadní síně krematoria na Slezské Ostravě. 2018. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva a Tomáš ČECH. Adventures of Architecture in Ostrava. Extraordinary Ways of Housing in the City. 2017. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva a Nadia ANDERSON. Building Community: Publicly Engaged Design and Planning. 2016. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva, Jan RICHTER a Jaroslav MICHNA. Hlučín - krystal městotvorných snah. 2016. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva a Kateřina RIEDLOVÁ. Knihovna ve škole. 2015. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva a Aleš LUZAR. Příběh soutěže o Cenu Petra Parléře. 2015. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva, Tadeáš GORYCZKA a Jaroslav NĚMEC. Ivo Klimeš. Architektura a divadlo. 2015. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva a Milada BAUMANNOVÁ. Mezinárodní studentský workshop BYDLENÍ 2014/BÝT A BYDLET. 2014. [Detail]
KISZKA, Josef, Henryk ZUBEL, Jana STEHLÍKOVÁ, Pavel ŘIHÁK, Martina MLČOCHOVÁ a Tomáš BINDR. Mezinárodní architektonický Workshop „Slezan“. 2014. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Martin NEDVĚD, Václav POTŮČEK a Markéta TWRDÁ. Architektura v perspektivě. 2014. [Detail]
KISZKA, Josef, Vendula ŠAFÁŘOVÁ a Jan STOLÍN. Workshop "Kašna na dole Hlubina". 2014. [Detail]
KISZKA, Josef, Vendula ŠAFÁŘOVÁ, Martin NÁHLOVSKÝ, Věra KUBICOVÁ, Renata MÁJKOVÁ, Tomáš BINDR, Aleš STUDENT a Ondřej TUROŇ. Revitalizace a Ce(j)chovna. 2014. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina, Klára FROLÍKOVÁ PALÁNOVÁ, Vendula ŠAFÁŘOVÁ, Martin NEDVĚD, Václav POTŮČEK, Lenka KOLARČÍKOVÁ a Věra KUBICOVÁ. Řemeslo + poezie > architektura. 2014. [Detail]
KISZKA, Josef a Martin NEDVĚD. Hranice / Slezské pohraničí - Granice / Śląskie pogranicze. 2013. [Detail]
KISZKA, Josef, Martin NÁHLOVSKÝ, Jana STEHLÍKOVÁ, Tomáš BINDR, Martin NEDVĚD a Jan PALLADO. Revitalizace slezského industriálního dědictví v pracích českých a polských studentů architektury. 2013. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva. Bydlení Poruba 2011. 2011. [Detail]
STUDENT, Aleš a Martina PEŘINKOVÁ. Vývoj architektury rekonstruovaných obovodvých plášťů. . : TU Košice, 2005. [Detail]

Mapa

AUGUSTINKOVÁ, Lucie. Poodří se zákresem technických a zemědělských památek. 2012. [Detail]

Audiovizuální tvorba

TESLÍKOVÁ, Kamila a Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? koupelnové dilema. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
STUDENT, Aleš a Kamila TESLÍKOVÁ. Bydlení je hra - obývák střední třídy. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila a Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? nový byt v rodinné domě. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila a Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? panelový byt. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila a Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? i pronajatý byt může mít styl. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila a Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? koupelna z ložnice. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila a Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? schodiště. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila a Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? nikdy není pozdě. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila a Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? i batole potřebuje svůj prostor. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila a Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? salon s kuchyní. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila a Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? nová kuchyň pro babičku. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila a Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? pracovna na bidýlku. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila a Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? herna pro předškoláky. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila a Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? v dětském pokoji s bráškou. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila a Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? obývák není ke koukání. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila a Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? jak se rodí kuchyň. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila a Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? předsíň. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]
TESLÍKOVÁ, Kamila a Aleš STUDENT. Bydlení je hra ? útulný domov. Česká televize se sídlem v Praze, 2008. [Detail]

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

STUDENT, Aleš a Jiří HUDEČEK. Zařízení pro mechanizovaný pohyb osob nebo věcí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
STUDENT, Aleš a Jiří HUDEČEK. Zařízení pro mechanizovaný pohyb osob nebo věcí. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
STUDENT, Aleš, Jiří HUDEČEK a Václav ZIMA. Zařízení pro mechanizovaný pohyb osob nebo věcí mezi alespoň třemi úrovněmi po schodišťových ramenech víceramenného schodiště. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
STUDENT, Aleš. Rodinný dům s dvojgaráží a hostovským pokojem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]

Ostatní

ŠPAČKOVÁ, Eva, Argir ZIOVSKÝ a Petr HAVLÍČEK. Umění, technika a příroda - dílo sochaře Vladislava Gajdy. 2022. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva a Argir ZIOVSKÝ. Umění na univerzitě. Mapový průvodce výtvarnou sbírkou Univerzitního muzea VŠB-TUO. 2021. [Detail]
NGUYEN, Tran Trung, Radim ČAJKA, P.-C. NGUYEN a T.-T. TRAN. Nonlinear behavior analysis of SFRC foundation considering homogeneous and inhomogeneous soil interactions. Vídeň: Springer, 2020. 653-658 s. ISBN 978-981-10-8015-9. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva, Jakub GAJDA, Marie ŠŤASTNÁ, Jakub IVÁNEK, Roman POLÁŠEK a Jana BEDNÁŘOVÁ. Rok s uměním na VŠB-TU Ostrava 2017. 2016. [Detail]

Kniha nehodnocená

KISZKA, Josef, Martin NÁHLOVSKÝ, Vendula ŠAFÁŘOVÁ a Tomáš BINDR. Revitalizace slezského industriálního dědictví. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3548-8. [Detail]
MORAVEC, Zbyněk, Michal ZEZULA, Lucie AUGUSTINKOVÁ a Jan PLAČEK. Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě. Ostrava: Římskokatolická farnost Ostrava - Moravská Ostrava, 2014. ISBN 978-80-260-6984-3. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Soudobá architektura a urbanismus. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1473-5. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina. Teorie a estetika architektury. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1474-. [Detail]
PEŘINKOVÁ, Martina a Aleš STUDENT. Základy stavitelství a architektury. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1477-3. [Detail]