VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FAST Fakulta stavební

Vychází výjimečná kniha o dřevěných mostech a lávkách.

V těchto dnech vyšla kniha, nazvaná docela prostě, „Dřevěné mosty a lávky“. Jejími autory jsou dva zaměstnanci Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava Ing. Roman Fojtík, Ph.D. a doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.  Společně s nimi je pod knihou podepsán i Doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. z Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Zjistit více...

Akademický mistr světa ve florbalu studuje Fakultu stavební VŠB – TU Ostrava!

Adama Delonga jste určitě potkali na chodbách fakulty mockrát. Pokud ale zrovna neholdujete sportu, tak asi nevíte, že je letošním akademickým mistrem světa ve florbalu!

Zjistit více...

Změna výuky pro studenty kombinovaného studia na rok 2018/2019

Dobrá zpráva pro studenty kombinovaného studia!

Zjistit více...

Podejte si přihlášku, studujte a získejte stipendium až 32 000 Kč

Studenti prvních ročníků mají možnost získat mimořádné prospěchové stipendium od Moravskoslezského kraje.

Zjistit více...

Rozhovor s novým vedoucím Katedry matematiky

"Největší kouzlo matematiky pro mě spočívá v její exaktnosti", říká nový vedoucí Katedry matematiky Ing. Martin Čermák, Ph.D.

Zjistit více...

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí

Seminář zaměřený na nové materiály a technologie v oblasti zpevňování, kotvení a injektáží stavebních konstrukcí a horninového masívu.

Zjistit více...

Architektura v perspektivě

Konference na téma architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století.

Zjistit více...

Non-traditional Cement and Concrete

Konference zaměřená na výměnu zkušeností z oblasti výzkumu, přípravy, testování a použití netradičního betonu.

Zjistit více...

Modelování v mechanice

Konference zaměřená na různé oblasti mechaniky a modelování nejen stavebních konstrukcí.

Zjistit více...

Jsme Fakulta stavební

Fakulta stavební je jedna z nejmladších fakult Vysoké školy báňské - Technické Univerzity Ostrava. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium, ve studijních programech v prezenční i kombinované formě zaměřené na stavebnictví. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

Partneři fakulty

 strom