Nepřehlédněte

11.1.2017
Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství
6.12.2016
Soutěže pořádané Českou betonářskou společnosti ČSSI
15.11.2016
Mezinárodní designová soutěž světového významu
14.10.2016
Soutěž pořádána Českou asociací ocelových konstrukcí
20.7.2016
Soutěž o cenu Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou
všechny novinky ...

Aktuálně

20 let Fakulty stavební

Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava oslaví v letošním roce již dvacáté výročí svého založení.

Čtyři studenti Fakulty stavební uspěli v soutěžích České betonářské společnosti

Ing. Kamil Burkovič, Ph.D., Ing. Jiří Šafrata, Ph.D., Ing. Jan Kubošek a Ing. Michal Kudela získali ocenění za vynikající dizertační a diplomové práce.

Student Fakulty stavební uspěl v řešení geotechnických úloh

Bc. Tomáš Urbánek, student oboru Geotechnika, získal 1. místo v soutěži o nejlepší bakalářskou práci zaměřenou na řešení geotechnických úloh.

Modelování v mechanice

Konference zaměřená na různé oblasti mechaniky a modelování nejen stavebních konstrukcí.

Student Fakulty stavební získal prestižní ocenění FM AWARDS 2016

Bc. Michal Faltejsek, student oboru Městské stavitelství a inženýrství, získal prestižní ocenění v kategorii Studentská práce roku.

Non-traditional Cement and Concrete

Konference zaměřená na výměnu zkušeností z oblasti výzkumu, přípravy, testování a použití netradičního betonu.

Architektura v perspektivě

Konference na téma architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století.

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí

Seminář zaměřený na nové materiály a technologie v oblasti zpevňování, kotvení a injektáží stavebních konstrukcí a horninového masívu.

20.1.2017, Fakulta stavební, posluchárna H 109 | Fakulta stavební pořádá tradiční akci určenou pro zájemce o studium
3.9.2017 - 7.9.2017, Kongresové centrum Praha | Konference zabývající se problematikou korozních ztrát, korozním monitoringem a povrchovými úpravami kovů

© 2017 VŠB-TU Ostrava