Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pomáháme bojovat s koronavirem

Maximálně napínáme své síly v boji s koronavirem. Naši chemici, odborníci na 3D tisk i další pracují nonstop.

Přihlášky pro 2.kolo do 30.4.2020

Přihlášky na VŠB-TUO koronavirová epidemie neohrožuje, protože jsou elektronicky. Termíny pro odevzdání dokumentů potvrzených Vaší SŠ se prodlužují.

Motivační stipendium až 32 000 Kč

Studenti prvních ročníků mají možnost získat mimořádné prospěchové stipendium od Moravskoslezského kraje.

CUTE 2020 - Civil Engineering as a Tool for Developing a Sustainable Society

3rd International Conference on Sustainable Development in Civil, Urban and Transportation Engineering 2020

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2020

25. ročník mezinárodního odborného semináře.

Geotechnika 2020

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava si vás dovoluje pozvat na 17. ročník mezinárodní odborné konference.

Non-traditional Cement and Concrete

Konference zaměřená na výměnu zkušeností z oblasti výzkumu, přípravy, testování a použití netradičního betonu.

Modelování v mechanice

Konference zaměřená na různé oblasti mechaniky a modelování nejen stavebních konstrukcí

Jsme Fakulta stavební

Fakulta stavební je jedna z nejmladších fakult Vysoké školy báňské - Technické Univerzity Ostrava. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium, ve studijních programech v prezenční i kombinované formě zaměřené na stavebnictví. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

Studuj FAST!!!

Partneři fakulty

 strom               Stavba MSK