Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Gratulujeme čerstvým absolventům VŠB-TUO - Alumni VŠB-TUO

Registrujte se do absolvetské sítě Alumni a získejte tak mnoho výhod!

Nestihli jste si podat přihlášku? 

2. kolo přijímacího řízení na našich fakultách začíná
1. 5. 2024!

Motivační stipendium až 32 000 Kč

Studenti prvních ročníků mají možnost získat mimořádné prospěchové stipendium.

Jsme Fakulta stavební

Fakulta stavební je jedna z nejmladších fakult Vysoké školy báňské - Technické Univerzity Ostrava. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium, ve studijních programech v prezenční i kombinované formě zaměřené na stavebnictví. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

Studuj FAST!!!

Hlavní partner

strom