Nepřehlédněte

Cena Jiřiny Bergatt Jackson

23.5.2017
Soutěž o nejlepší diplomovou práci v oblasti územního rozvoje

Harmonogram promocí

5.5.2017
Bakalářské studijní programy a navazující magisterský studijní program Architektura a stavitelství

ČEEP 2016

5.5.2017
Soutěž zaměřená na oblast šetrné výstavby, užití obnovitelných zdrojů energie a snížení vlivu na životní prostředí

Cena Wernera von Siemense

4.5.2017
Soutěž o nejlepší diplomové, disertační a výzkumné práce
všechny novinky ...

Aktuálně

Absolventská párty ročníku 2017

Zažijte mimořádnou akci, kde všichni budete mít něco společného - velký životní úspěch a státnice za sebou.

20 let Fakulty stavební

Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava oslaví v letošním roce již dvacáté výročí svého založení.

Historický objev badatelky z Fakulty stavební

Historička architektury Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D. z Katedry městského inženýrství objevila v klimkovickém kostele Nejsvětější Trojice při výzkumu krovů 11 obrazů křížové cesty.

Modelování v mechanice

Konference zaměřená na různé oblasti mechaniky a modelování nejen stavebních konstrukcí.

Non-traditional Cement and Concrete

Konference zaměřená na výměnu zkušeností z oblasti výzkumu, přípravy, testování a použití netradičního betonu.

Architektura v perspektivě

Konference na téma architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století.

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí

Seminář zaměřený na nové materiály a technologie v oblasti zpevňování, kotvení a injektáží stavebních konstrukcí a horninového masívu.

Energetická účinnost a využívání OZE v budovách

30.5.2017, 9.00 - 6.6.2017, 17.00, Fakulta stavební, místnost H 104 | Vzdělávací kurz pro stavební inženýry, architekty a projektanty

Katedra architektury vystavuje v galerii PLATO Ostrava

30.5.2017, 18.00, Janáčková 22, Ostrava | Zahájení výstavy návrhů mezinárodní architektonické soutěže na rekonstrukci historické budovy bývalých jatek

© 2017 VŠB-TU Ostrava