Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Motivační stipendium až 32 000 Kč

Studenti prvních ročníků mají možnost získat mimořádné prospěchové stipendium.

CUTE 2020 - Civil Engineering as a Tool for Developing a Sustainable Society

3rd International Conference on Sustainable Development in Civil, Urban and Transportation Engineering 2020

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2020

25. ročník mezinárodního odborného semináře.

Geotechnika 2020

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava si vás dovoluje pozvat na 17. ročník mezinárodní odborné konference.

Technika run 2020

Běžecký závod pro zaměstnance, studenty a absolventy VŠB - Technické univerzity Ostrava, pro jejich rodinné příslušníky a hosty.

Non-traditional Cement and Concrete

Konference zaměřená na výměnu zkušeností z oblasti výzkumu, přípravy, testování a použití netradičního betonu.

Modelování v mechanice

Konference zaměřená na různé oblasti mechaniky a modelování nejen stavebních konstrukcí

Jsme Fakulta stavební

Fakulta stavební je jedna z nejmladších fakult Vysoké školy báňské - Technické Univerzity Ostrava. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium, ve studijních programech v prezenční i kombinované formě zaměřené na stavebnictví. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

Studuj FAST!!!

Hlavní partner

strom

Partneři fakulty

 Stavba MSK