Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Navštivte
Dny otevřených dveří

A seznamte se s možnostmi studia na VŠB-TUO! 

Harmonogram promocí

Fakulty stavební

navazujících magisterských studijních programů

v akademickém roce 2022/2023

Motivační stipendium až 32 000 Kč

Studenti prvních ročníků mají možnost získat mimořádné prospěchové stipendium.

Non-traditional Cement and Concrete

Konference zaměřená na výměnu zkušeností z oblasti výzkumu, přípravy, testování a použití netradičního betonu.

Jsme Fakulta stavební

Fakulta stavební je jedna z nejmladších fakult Vysoké školy báňské - Technické Univerzity Ostrava. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium, ve studijních programech v prezenční i kombinované formě zaměřené na stavebnictví. Sama realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

Studuj FAST!!!

Hlavní partner

strom

Partneři fakulty

 Stavba MSK   strom