Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ročník 2023

Fakultní kolo proběhne v pátek dne 21.4. 2023

  • Na fakultní kolo je možno se přihlásit e-mailem nebo osobně vedoucímu příslušné sekce do 13.04.2023 zasláním/předáním stručné anotace práce.
  • Mezinárodní kolo SVOČ proběhne v Praze 18.05.2023

Odborný garant soutěže je děkanka fakulty prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Organizační garant soutěže, předseda komise SVOČ a člen rady SVOČ stavebních fakult ČR a SR je Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Další členové organizační komise jsou doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D., Ing. Stanislav Endel, Ph.D., Ing. Filip Khestl, Ph.D., Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D., Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D., Ing. Petra Tymová, Ph.D., Ing. Jan Petrů, Ph.D., Ing. Lenka Lausová, Ph.D., Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D. a Ing. Jana Tichá Blahutová

Organizační zabezpečení

  • Termín konání fakultního kola SVOČ byl stanoven na 21.04.2023.
  • Termín konání mezinárodního kola SVOČ na ČVUT v Praze byl stanoven na 18.05.2023 – vzhledem k současné politické situaci proběhne mezinárodní kolo soutěže ON-LINE.
  • Přihlásit se na fakultní kolo SVOČ je možno e-mailem nebo osobně vedoucímu příslušné sekce do 13.04.2023 předáním stručné anotace práce.
  • Elektronickou podobu práce je nutné možno odevzdat do 20.04.2023 do 12:00 e-mailem nebo osobně vedoucímu příslušné sekce (formát DOC a PDF).
  • Tištěná podoba práce se předkládá v jednom vyhotovení členům hodnotící komise v den konání fakultního kola (svázáno v kroužkové nebo adekvátní měkké vazbě).
  1. Vnitřní norma SVOČ Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava [PDF]
  2. Šablona SVOČ práce [DOC]
  3. Šablona anotace ke SVOČ práci [DOC]

SVOČ portál Praha, ČVUT

Rozsah a forma prací

Rozsah jednotlivých prací je omezen maximálně na 20 stran textu, včetně příloh. Soubor uložte ve formátu DOC a PDF pod názvem Cislo sekce-Prijmeni-Jmeno (bez háčků a čárek). Přílohy (výkresy, tabulky, grafy) musí být součástí dokumentu.

Práce bude mít titulní stranu (návrh titulní strany je uveden v šabloně SVOČ práce). V úvodu práce bude anotace uvedená v anglickém a v mateřském jazyce (slovensky nebo česky) v rozsahu max 20 řádků.

Rozdělení podle sekcí

Sekce I.

Inženýrské konstrukce

doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.

Sekce II.

Městské inženýrství a urbanismus

Ing. Stanislav Endel, Ph.D.

Sekce III.

Stavební hmoty

Ing. Filip Khestl, Ph.D.

Sekce IV.

Geotechnika

Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.

Sekce V.

Pozemní stavitelství

Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.

Sekce VI.

Technická zařízení budov

Ing. Petra Tymová, Ph.D.

Sekce VII.

Dopravní stavby

doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.

Sekce VIII.

Stavební mechanika

Ing. Lenka Lausová, Ph.D.

Sekce IX.

Architektura

Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.

Sekce X.

Ekonomika, řízení a technologie staveb

Ing. Jana Tichá Blahutová

 

Podmínky odměňování

1., 2. a 3. místo bude oceněno dle rozhodnutí děkanky FAST.

Předchozí ročníky