Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ročník 2024

Fakultní kolo proběhne ve čtvrtek dne 02.05.2024

  • Na fakultní kolo je možno se přihlásit e-mailem nebo osobně vedoucímu příslušné sekce do 29.05.2024 zasláním/předáním stručné anotace práce.
  • Mezinárodní kolo SVOČ proběhne dne na TU v Košicích 16.05.2024

Odborný garant soutěže je proděkan FAST VŠB-TUO doc. Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.

Organizační garant soutěže, předseda komise SVOČ a člen rady SVOČ stavebních fakult ČR a SR je Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Další členové organizační komise jsou doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D., Ing. Stanislav Endel, Ph.D., Ing. Filip Khestl, Ph.D., Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D., Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D., Ing. Petra Tymová, Ph.D., Ing. Jan Petrů, Ph.D., Ing. Lenka Lausová, Ph.D., Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.

Organizační zabezpečení

  • Termín konání fakultního kola SVOČ byl stanoven na 02.05.2024.
  • Termín konání mezinárodního kola SVOČ na TU v Košicích byl stanoven na 16.05.2024.
  • Přihlásit se na fakultní kolo SVOČ je možno e-mailem nebo osobně vedoucímu příslušné sekce do 29.04.2024 předáním stručné anotace práce (1/2 A4).
  • Elektronickou podobu práce je nutné odevzdat do 07.05.2024 do 20:00 při registraci na mezinárodní kolo soutěže.
  • Tištěná podoba práce se předkládá v jednom vyhotovení členům hodnotící komise v den konání fakultního kola (svázáno v kroužkové nebo adekvátní měkké vazbě).
  • Statut soutěže [PDF]
  • Šablona pro anotaci práce [DOC]
  • Šablona pro práci [DOC]

Rozsah a forma prací

Rozsah jednotlivých prací je omezen maximálně na 20 stran textu, včetně příloh. Soubor uložte ve formátu DOC a PDF pod názvem Cislo sekce-Prijmeni-Jmeno (bez háčků a čárek). Přílohy (výkresy, tabulky, grafy) musí být součástí dokumentu.

Práce bude mít titulní stranu (návrh titulní strany je uveden v šabloně SVOČ práce). V úvodu práce bude anotace uvedená v anglickém a v mateřském jazyce (slovensky nebo česky) v rozsahu max 20 řádků.

Rozdělení podle sekcí

Sekce I.

Inženýrské konstrukce

doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.

Sekce II.

Městské inženýrství a urbanismus

Ing. Stanislav Endel, Ph.D.

Sekce III.

Stavební hmoty

Ing. Filip Khestl, Ph.D.

Sekce IV.

Geotechnika

Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.

Sekce V.

Pozemní stavitelství

Ing. Kateřina Kubenková, Ph.D.

Sekce VI.

Technická zařízení budov

Ing. Petra Tymová, Ph.D.

Sekce VII.

Dopravní stavby

doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.

Sekce VIII.

Stavební mechanika

Ing. Lenka Lausová, Ph.D.

Sekce IX.

Architektura

Ing. arch. Kateřina Riedlová, Ph.D.

Sekce X.

Ekonomika, řízení a technologie staveb

Ing. Stanislav Endel, Ph.D.

 

Podmínky odměňování

1., 2. a 3. místo bude oceněno dle rozhodnutí vedení FAST.

Předchozí ročníky